Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 77 Martes, 23 de abril de 2019 Páx. 19687

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade das solicitudes de axuda denegadas tramitadas ao abeiro da Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017, dentro das axudas destinadas á reparación dos danos nas explotacións agrícolas e gandeiras polos incendios correspondentes ao ámbito competencial desta consellería.

O día 30 de outubro de 2017 publicouse no DOG a Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.

Dentro da dita orde atópanse as axudas destinadas á reparación dos danos nas explotacións agrícolas e gandeiras polos incendios correspondentes ao ámbito competencial da Consellería do Medio Rural, das que son xestionadas pola Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal as seguintes liñas:

a) Axuda para a reparación dos danos causados a infraestruturas de titularidade privada (liña I).

b) Axuda para a reparación da maquinaria e equipamento forestal danada en tarefas de colaboración na extinción dos incendios forestais ou ocasionados por estes (liña II).

c) Axuda aos gastos da madeira amoreada queimada e de corta, recollida e esteladura da madeira queimada non comercial (liña III).

Segundo o disposto na base décimo segunda, no seu punto 3 da dita orde, se transcorrido o prazo de dous meses contados a partir da data de remate da solicitude sen que se dictase e notificase a correspondente resolución, o interesado poderá entender rexeitada a súa solicitude.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das solicitudes denegadas/rexeitadas, por incumprimento do disposto na Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017, dentro do ámbito da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO

Expediente

DNI/CIF

Solicitante

Motivo denegación

18150001/2017

***3236**

José Antonio Noya Suárez

Documentación incompleta despois do requirimento

18150002/2017

***0994**

Gilberto González Pérez

Documentación incompleta despois do requirimento

18150004/2017

***2237**

CMVMC da Parroquia de Nebra

As actuacións solicitadas non son subvencionables

18150005/2017

***2297**

María Herminia Señarís Parafita

Non acredita a titularidade dos terreos

18270002/2017

***4363**

José García Vigo

Solicitou liña III. Non acredita a propiedade; na cédula parcelaria presentada, o coeficiente de participación do solicitante é do 33,34 %, polo tanto consideraríase un pro indiviso, e a solicitude vén como propietario particular

18270003/2017

***1399**

MVMC de Robledo

Solicitou liña III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270005/2017

***6876**

José Abella González

Liña III. Non está acreditada a propiedade e tamén está incompleta a memoria xustificativa dos danos

18270006/2017

***4694**

Jesús González Gómez

Liña I. Non acredita ben a propiedade. Sería un pro indiviso e non un propietario particular

18270007/2017

***0486**

Carmen Arias Martínez

Liña I e III. Non presenta ben a propiedade; pide como propietario individual e é un pro indiviso

18270008/2017

***0448**

Balbino López González

Liña I e III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270009/2017

***5166**

Rebeca González Rodríguez

Liña I e III. Mal acreditada a propiedade. Non presenta as tres ofertas económicas

18270011/2017

***4059**

Clara Rodríguez López

Liña I e III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270012/2017

***2677**

Josefa Lombardía López

Liña I e III. Non queda acreditada a propiedade da solicitante. Non presenta as tres ofertas económicas

18270013/2017

***1517**

Elba González García

Liña I e III. Non acredita ben a propiedade; é un pro indiviso e pediu como propietario particular. Faltan os tres orzamentos

18270014/2017

***5562**

Jesús González Valcarcel

Liña I. Non presenta certificado de titularidade da captación de augas

18270015/2017

***0091**

Secundino Gómez González

Liña III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270018/2017

***2136**

Jesús Arias López

Liña I e III. Non aparece ningunha relación de titularidade entre o solicitante e as parcelas afectadas

18270019/2017

***3584**

Angelita Rodríguez López

Liña I. Ten outro expediente: o 18270016-2017

18270020/2017

***7586**

María del Carmen Janeiro Cabo

Liña III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270021/2017

***6815**

María Obdulia Cabo Vigo

Liña III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270022/2017

***2976**

Aurora Valcarce González

Liña III. É un pro indiviso e presentou a solicitude en papel

18270023/2017

***5296**

Eloína Bermúdez Álvarez

Liña I. Non aparecen as parcelas solicitadas na documentación da extinción do condominio. Hai un rexistro da propiedade dun predio de 500 ha a nome de 28 persoas entre as que se atopa a solicitante, pero non se identifica sobre o terreo a propiedade. O predio está dentro do bosquexo dun monte conveniado ou consorciado

18270024/2017

***9440**

Josefa Rodríguez Rodríguez

Liña III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270026/2017

***5100**

Gloria Méndez Méndez

Liña III. É un pro indiviso e presentou a solicitude en papel

18270027/2017

***9707**

Valeriano Pérez Rodríguez

Liña III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270028/2017

***7080**

Jesús Pérez López

Liña III. Unha vez requirida a emenda da documentación, non a presenta

18270077/2017

***0725**

Lidia López López

Liña III. Documentación incorrecta despois do requirimento

18270086/2017

***7493**

Fernando Méndez Arias

Desistiu da solicitude

18320010/2017

***6618**

Lorenzo González García

Documentación incompleta despois do requirimento

18320017/2017

***0430**

Elisa Rey Pato

Documentación incompleta despois do requirimento

18320018/2017

***9457**

Margarita Morais Fernández

Documentación incompleta despois do requirimento

18320021/2017

***5492**

José Antonio Cid Vila

Documentación incompleta despois do requirimento

18320031/2017

***1814**

CMVMC Xermeade

Documentación incompleta despois do requirimento

18320040/2017

***5198**

Manuel Ángel Pereira Riveiro

Documentación incompleta despois do requirimento

18320041/2017

***0240**

Josefa Pereira Riveiro

Documentación incompleta despois do requirimento

18320045/2017

***2893**

CMVMC de Covelo

Documentación incompleta despois do requirimento

18320058/2017

***8827**

Miguel Ángel Montero Romero

Documentación incompleta despois do requirimento

18320061/2017

***9940**

José Zaplana Fernández

Documentación incompleta despois do requirimento

18320063/2017

***1070**

Julia Otero Prieto

Documentación incompleta despois do requirimento

18320064/2017

***4930**

María Dolores Vázquez Caldas

Documentación incompleta despois do requirimento

18320073/2017

***0200**

Lisardo Domínguez González

Documentación incompleta despois do requirimento

18320077/2017

***4345**

Purificación Vázquez Domínguez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320078/2017

***0097**

Elisardo Pérez Estévez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320079/2017

***9531**

María Josefa Vázquez Alonso

Documentación incompleta despois do requirimento

18320080/2017

***6705**

Concepción Domínguez Rodríguez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320081/2017

***9663**

Isidro Domínguez Rodríguez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320083/2017

***1067**

María Jesusa Ferreiro Diz

Documentación incompleta despois do requirimento

18320085/2017

***7074**

Manuel Vázquez Álvarez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320086/2017

***9792**

Albina Gómez López

Documentación incompleta despois do requirimento

18320106/2017

***2821**

Comunidade de Usuarios de Carballeda de Avia

Documentación incompleta despois do requirimento

18320132/2017

***7637**

Delmiro Francisco Vázquez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320136/2017

***0209**

Abelardo Fernández Martínez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320139/2017

***9757**

Dolores Gregorio Domínguez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320143/2017

***3356**

Antonio Rodríguez Estévez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320144/2017

***3350**

María Teresa Rodríguez Sánchez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320145/2017

***1140**

María Teresa Rodríguez Rodríguez

Documentación incompleta despois do requirimento

18320176/2017

***0542**

Fidel Vázquez Iglesias

Solicitude presentada fóra de prazo

18360006/2017

***3171**

Lucas Costas García

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360007/2017

***5413**

Ascensión Martínez Núñez

Anulado despois do requirimento. Solo núcleo rural

18360008/2017

***0043**

Albino Albariño Piñeiro

Fóra de prazo. Presentouno antes de que empezase o prazo. Volve presentare e pasa a ser o exp. 18360055/2017

18360010/2017

***1693**

José Manuel Presas Barros

Anulado. Dano patrimonial, tramítase como tal

18360021/2017

***6884**

María Isabel Seoane Estévez

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360040/2017

***9348**

José Custodio Boullosa

Anulado. Documentación incompleta despois do requirimento

18360041/2017

***5412**

M. Herminia Fernández Fandiño

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360067/2017

***1038**

CMVMC de Vide

Non cumprir co disposto no art. 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

18360072/2017

***0558**

CMVMC de Cepeda

Xunta rectora ou censo caducado ou non actualizado

18360078/2017

***1792**

Comunidade de Usuarios de Agua de Soutelo

Anulado. Documentación incompleta despois do requirimento

18360082/2017

***2500**

Carmen Comesaña Posada

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360114/2017

***9067**

Manuel Portas García

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360115/2017

***6185**

María Teresa Cuntín Novas

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360116/2017

***8428**

Saúl Diego Estévez Gil

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360117/2017

***9483**

Dolores Rodríguez Andrade

Anulado. Non contestou ao requirimento.

18360118/2017

***7185**

Blanca Adelaida González Vidal

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360122/2017

***5610**

Purificación García Portela

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360124/2017

***3013**

José Martínez Martínez

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360129/2017

***5869**

Celia López Rodríguez

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360130/2017

***2815**

Juan González Rodríguez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360131/2017

***3197**

Encarnación Rodríguez González

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360132/2017

***3664**

Sara Fandiño Fernández

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360133/2017

***2589**

M. Adeolina Álvarez Hermida

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360134/2017

***3085**

Mercedes Páramos Rodríguez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360135/2017

***6810**

José Ángel Piñeiro Álvarez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360136/2017

***4407**

José Estévez Estévez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360139/2017

***8819**

Alfonso Misa Rodríguez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360140/2017

***3662**

Asociación Veciños Virxe da Encarnación

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360148/2017

***0563**

CMVMC de Abalo

Non cumprir co disposto no art. 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

18360151/2017

***7884**

César Manuel Vaz Núñez

As actuacións solicitadas non son subvencionables

18360157/2017

***6413**

CMVMC Beade

Xunta rectora ou censo caducado ou non actualizado

18360166/2017

***6868**

CMVMC de Parada

Non cumprir co disposto no art. 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

18360189/2017

***0420**

Concello de Ponteareas

Anulado. Non ten a condición de beneficiario

18360191/2017

***0254**

Gerardo Roibas Gayoso

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360192/2017

***7235**

Juan Comesaña Fernández

Anulado. Non ten a condición de beneficiario

18360194/2017

***3892**

Lidia Pereira Pico

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360197/2017

***3070**

Herdeiros de María e Argentina Piñeiro Alonso

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables. Solicitan amaño dunha casa

18360198/2017

***1095**

CMVMC de Sta. Eulalia de Batalláns

Solicitudes non válidas en soporte papel, deben presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos

18360199/2017

***2621**

Comunidade de Augas As Tres C

Solicitudes non válidas en soporte papel, deben presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos

18360200/2017

***4010**

Concepción Ramírez Alonso

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360201/2017

***4010**

Concepción Ramírez Alonso

O titular ten outro expediente no mesmo concello

18360204/2017

***7102**

José Más Fernández

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360206/2017

***1119**

CMVMC de San Xosé de Ribarteme

Non cumprir co disposto no art. 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

18360208/2017

***1496**

Enrique Masach González

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables. Limpeza xardín

18360209/2017

***4732**

Enrique Pérez Fernández

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360211/2017

***1390**

CMVMC Liñares

Xunta rectora ou censo caducado ou non actualizado

18360212/2017

***2583**

José Fernández Fernández

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360213/2017

***8149**

Florindo Prado Lago

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables. Peche da casa

18360215/2017

***2595**

Juan José Covelo Prudencio

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables. Peche do predio e formigoneira queimada

18360216/2017

***0356**

José Ramón Serpa Abalde

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables. Reparación de caravana

18360217/2017

***0084**

Manuel Costas Alonso

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables. Amaño de hórreo

18360229/2017

***2057**

Beatriz Rodríguez Pedrosa

Anulado. Dano patrimonial, tramítase como tal

18360231/2017

***3051**

Eduardo Díaz Martínez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables. Tellas galpón, randeeira

18360256/2017

***4115**

Asunción Vidal Táboas

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360257/2017

***1372**

María Teresa Soto Campos

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360260/2017

***2388**

María Vázquez Grande

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360262/2017

***3679**

Aquilino Fandiño Martínez

Anulado. Non recolleu o requirimento

18360267/2017

***9380**

Daniel Grandal Blanco

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360268/2017

***2824**

Lucía Diz Besada

Anulado. Non recolleu o requirimento

18360270/2017

***2695**

Belarmino Márquez Fernández

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360272/2017

***5724**

Manuel Castro Martínez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables (madeira comercial)

18360273/2017

***1223**

Común. Augas para Usos

Domésticos Pías

Solicitudes non válidas en soporte papel, deben presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos

18360275/2017

***8955**

Silverio Rivera Rodríguez

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360279/2017

***8999**

Gabino Márquez Arjones

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360280/2017

***6439**

María Sara Mella Rodríguez

Anulado. Non recolleu o requirimento. Dous envíos

18360281/2017

***3646**

Cándido Porto Groba

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360282/2017

***0378**

Carmen Groba González

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360283/2017

***4510**

Erundino Carracedo Pousada

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360284/2017

***9850**

Lena Amoedo Amoedo

Anulado. Non contestou ao requirimento

18360287/2017

***2698**

Comunidade de Usuarios Santa María da Insua

Solicitudes non son válidas en soporte papel, deben presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos

18360289/2017

***9736**

Esperanza Martínez Márquez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables (reparación de vivenda)

18360291/2017

***0347**

Eva María Extremadouro Corujeira

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables (reparación de muros)

18360292/2017

***7016**

María Franco Gradín

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables (madeira comercial)

18360293/2017

***7832**

Mª Asunción Calque García

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables (cousas da vivenda)

18360294/2017

***5855**

Manuel López Rodríguez

Anulado. Actuacións solicitadas non subvencionables

18360379/2017

***5349**

Comunidade de Usuarios Porto

Ten que ser telemático

18360380/2017

***1649**

Comunidade de Usuarios de Queixas

Ten que ser telemático

18360382/2017

***1613**

Francisco Zúñiga Francisco

Fóra de prazo