Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 77 Martes, 23 de abril de 2019 Páx. 19694

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das solicitudes de axuda denegadas tramitadas ao abeiro da Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017, dentro das axudas destinadas á reparación dos danos nas explotacións agrícolas e gandeiras polos incendios correspondentes ao ámbito competencial desta consellería.

O día 30 de outubro de 2017 publicouse no DOG a Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.

Dentro da devandita orde atópanse as axudas destinadas á reparación dos danos nas explotacións agrícolas e gandeiras polos incendios correspondentes ao ámbito competencial da Consellería do Medio Rural, das que son xestionadas pola Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias as seguintes liñas:

a) Axuda para a reparación de bens, maquinaria, equipamento ou medios de produción das explotacións agrícolas ou gandeiras (liña IV).

b) Axuda pola perda total ou parcial da produción agrícola das explotacións agrícolas e gandeiras (liña V).

c) Axuda pola morte de gando ou pola perda de colmeas das explotacións gandeiras e apícolas (liña VI).

d) Axuda para a adquisición de alimentación complementaria para o gando en extensivo ou as colmeas nas zonas afectadas (liña VII).

Segundo o disposto na base décimo segunda, punto 3, da devandita orde, transcorrido o prazo de dous meses contados a partir da data de remate do prazo da solicitude sen que se ditase e notificase a correspondente resolución, o interesado poderá entender rexeitada a súa solicitude.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das solicitudes denegadas/rexeitadas, por incumprimento do disposto na Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017, dentro do ámbito da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Expediente

NIF

Solicitante

Motivo denegación

18270030/2017

***7591**

José Pérez López

Liñas IV e V. Desistido por non contestar ao requirimento.

18270039/2017

***0008**

Mª Carmen González Arias

Liña IV. Desistido por non contestar ao requirimento.

18270043/2017

***6065**

Ignacio Rodríguez Prados

Liña V. Non é titular da parcela.

18270080/2017

***5515**

María Carmen Gómez Pérez

Non cumpre co Decreto 102/2017, do 19 de outubro (incendio 21.8.2017).

18270087/2017

***7452**

Antonio Gómez Gómez

Desistiu da solicitude.

18320003/2017

***7720**

Serafín Pérez González

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320016/2017

***0545**

María Sol Cerqueira Ferreira

Non presentou emenda.

18320019/2017

***1907**

Pablo José Álvarez Barreira

As actuacións solicitadas non son subvencionables.

18320023/2017

***8595**

Juan Antonio Salgado Silva

As actuacións solicitadas non son subvencionables.

18320042/2017

***5717**

Dolores Soalleiro Gregorio

Investimento non relacionado cunha explotación agraria.

18320043/2017

***5717**

Patricia Soalleiro Gregorio

Non é titular da explotación.

18320044/2017

***8713**

Manuel Conde Quintas

Non ten a condición de beneficiario no momento de solicitar a axuda.

18320071/2017

***0134**

María Carmen Vázquez López

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320092/2017

***7917**

Francisco Janeiro Labandeira

As actuacións solicitadas non son subvencionables.

18320101/2017

***8582**

Orentina González Fernández

Non é titular de explotación. Non ten Reaga.

18320103/2017

***8767**

Noel Vázquez Rodríguez

Investimento non relacionado cunha explotación agraria.

18320107/2017

***1167**

María Flora Hermida Janeiro

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320111/2017

***8915**

Amparo Cuña Hermida

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320112/2017

***2681**

Benilde Carballo Francisco

Non é titular da explotación.

18320119/2017

***1529**

Eva Álvarez Rodríguez

As actuacións solicitadas non son subvencionables.

18320123/2017

***7445**

Adrián del Campo Villar

Declara recibir do seguro máis importe do dano subvencionable.

18320124/2017

***8135**

Nieves Gregorio Estévez

Non ten Rega.

18320126/2017

***7528**

María Inés Vello Bernárdez

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320128/2017

***4698**

José Manuel Francisco Francisco

Liña V. Non acredita vínculo da explotación coa base territorial.

Liña VII. Non presentou emenda.

18320130/2017

***5363**

José Rosendo Vázquez

Liña V. Documentación incompleta despois do requirimento.

Liña VII. Non presentou emenda.

18320148/2017

***7820**

Víctor Manuel Estévez Pérez

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320149/2017

***2825**

Silverio Vázquez Mosquera

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320156/2017

***7066**

Gerarda Carballo Núñez

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320157/2017

***0080**

Domingo Díaz Domínguez

Non é titular da explotación.

18320173/2017

***9758**

Pablo González Gómez

Documentación incompleta despois do requirimento.

18320177/2017

***8127**

Sara Domínguez Estévez

Solicitude presentada fóra de prazo.

18360014/2017

***7383**

María Corujeira Soto

Non ten Reaga.

18360016/2017

***6840**

Mª de los Ángeles Iglesias Fernández

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360018/2017

***3123**

Ramón Cal Sanmiguel

Non ten Reaga.

18360023/2017

***2548**

José Extremadouro Castro

Non ten Reaga.

18360030/2017

***8948**

Severo Rocha Gil

Non ten Reaga.

18360032/2017

***7863**

Pablo Rial Gil

Non ten Reaga.

18360033/2017

***5059**

María Pilar Goris González

Non ten Reaga.

18360043/2017

***2160**

José Antonio Amoedo Táboas

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360050/2017

***6776**

José Gil Álvarez

Non ten Reaga.

18360059/2017

***8684**

Adelia Rodríguez Rodríguez

Documentación incompleta despois do requirimento.

18360062/2017

***7459**

Francisco Cadavid Pérez

Non ten Rega. Non ten Reaga.

18360085/2017

***1196**

Gil Castro Santos

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360089/2017

****7049*

Ecodeza, S.C

Expediente anulado por duplicidade.

18360096/2017

***9943**

María José González Carrera

O gando non pasta en terreos queimados.

18360098/2017

***5030**

Mercedes González Pérez

Non ten Reaga.

18360099/2017

***6819**

María Rodríguez Martínez

Non cumpre cos requisitos para poder ser beneficiario

(art. 10.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

18360104/2017

***5864**

María del Carmen Díaz Táboas

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360107/2017

***2560**

Jaime Martínez Fernández

Non ten Reaga.

18360147/2017

***8872**

María Argentina Estévez Fernández

As actuacións solicitadas non están relacionadas coa actividade agraria.

18360149/2017

***1559**

Enrique Mouriño Casal

Renuncia á liña IV.

18360153/2017

***3922**

Cándido Quinteiro Diéguez

Documentación incompleta despois do requirimento.
Non é titular de explotación gandeira.

18360154/2017

****5958*

CMVMC de Coruxo

Non ten Reaga.

18360168/2017

***8972**

Germán Couñago Couñago

Desistido das liñas IV e V por non contestar ao requirimento.

18360176/2017

***8821**

José Porto Ucha

Baixa no Reaga.

18360230/2017

***0126**

Ana Belén Rocha Núñez

Non ten Reaga.

18360236/2017

****2079*

Avícola Taboada y Costa

Non recolleu o requirimento.

18360244/2017

***9762**

Manuel Vidal Fernández

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360248/2017

***3815**

María Amable Martínez Estévez

Non ten Reaga.

18360249/2017

***1024**

Julio Carrera Carrera

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360250/2017

***0713**

Jesusa Soto Rodríguez

Non ten Reaga.

18360251/2017

***7721**

Patricia Estévez Álvarez

Non ten Reaga.

18360252/2017

***8875**

Manuel Varela Varela

O ben danado non é un ben dunha explotación agrícola ou gandeira.

18360253/2017

***8927**

Carmen Cabaleiro Fernández

Non ten Reaga.

18360254/2017

***9909**

Enrique Ucha López

Non ten Reaga.

18360263/2017

***8791**

Mª del Carmen Gil Puga

Non recolleu o requirimento.

18360266/2017

***9794**

Mª Dolores Santoro Piñeiro

Non ten Reaga.

18360325/2017

***7039**

Mercedes Porto Rodríguez

Non ten Reaga.

18360327/2017

***1512**

Isaura Ubeira Crespo

Documentación incompleta despois do requirimento.

18360329/2017

***9208**

Mª del Carmen Pereira Merayo

Non ten Reaga.

18360334/2017

***2229**

Ángel Buceta Radio

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360344/2017

***8549**

Antonio Araújo Simón

Desestimado por non cumprir cos requisitos da orde.

18360348/2017

***6241**

Ángel Morais Núñez

Non ten Reaga.

18360350/2017

***5909**

José Antonio Custodio Boullosa

Requirimento contestado fóra de prazo.

18360351/2017

***8608**

Clotilde Durán González

Non cumpre cos requisitos para poder ser beneficiario

(art. 10.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

18360375/2017

***7026**

Argentino Aguiar Boullosa

Desistido por non contestar ao requirimento.

18360377/2017

***3175**

Germán Álvarez Álvarez

Solicitude presentada fóra de prazo.

18360381/2017

****2101*

CMVMC de Sta. Mariña do Rosal

Desestimado por non presentar solicitude telemática.