Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Xoves, 2 de maio de 2019 Páx. 21301

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se resolve o procedemento de reavaliación do posto de xefatura do Servizo de Medicina Física e Rehabilitación na Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

As bases do procedemento de reavaliación das xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde establécense na Resolución do 13 de xullo de 2011 pola que se publica a Orde do 6 de xullo de 2011 (DOG núm. 144, do 28 de xullo) segundo o establecido na sección primeira do capítulo VI do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 145, do 29 de xullo).

O posto de xefatura do Servizo de Medicina Física e Rehabilitación na Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés foi convocado mediante a Resolución da Xerencia do 5 de setembro de 2012 (DOG núm. 187, do 1 de outubro), ao abeiro do sistema de avaliación colexiada establecida polo Decreto 206/2005, e foi nomeada Mª Teresa Jorge Mora ***0694** pola Resolución do 21 de febreiro de 2013 (DOG núm. 54, do 18 de marzo).

Mediante a Resolución do 4 de decembro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, convocouse o procedemento de reavaliación do posto de xefatura do Servizo de Medicina Física e Rehabilitación na Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Unha vez realizado o acto público de defensa da actividade realizada e do proxecto técnico que desenvolverá nos próximos catro anos, a Comisión Técnica Especializada acordou elevar a esta Xerencia proposta favorable á continuidade no desempeño do posto de xefatura do Servizo de Medicina Física e Rehabilitación de Mª Teresa Jorge Mora ***0694**.

En virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 47, do 7 de marzo) e a Orde do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés e se delegan competencias nos seus órganos directivos (DOG núm. 188, de 30 de setembro) modificada pola Orde de 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), esta Xerencia

RESOLVE:

Prorrogar o nomeamento de Mª Teresa Jorge Mora ***0694** como xefa do Servizo de Medicina Física e Rehabilitación na Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés por un período de catro anos de duración, a cuxo termo se realizará un novo procedemento de reavaliación de conformidade e cos efectos previstos na Orde do 6 de xullo de 2011.

Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, segundo o establecido nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

(*) Ocúltase parcialmente o número do DNI para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.

Pontevedra, 4 de abril de 2019

José Ramón Gómez Fernández
Xerente de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés