Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Xoves, 2 de maio de 2019 Páx. 21303

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se resolve o procedemento de reavaliación da xefatura do Servizo de Aparello Dixestivo, iniciado pola Resolución RE-01/2019, do 25 de febreiro.

Mediante Resolución RE-01/2019, do 25 de febreiro, iniciouse o procedemento para a reavaliación do posto de xefe/a do Servizo de Aparello Dixestivo, de conformidade co establecido no artigo 43 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como na Resolución do 13 de xullo de 2011 (DOG núm. 144, do 28 de xullo), pola que se procede a dar publicidade á Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde, en virtude do establecido na Orde do 22 de xullo de 2011 (DOG núm. 146, do 1 de agosto) pola que se desenvolve a estrutura organizativa de Xestión Integrada da Coruña e se delegan competencias nos seus órganos directivos, e na Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo) sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde.

O día 26 de marzo de 2019 tivo lugar o acto público de reavaliación, no cal o candidato, Pedro Antonio Alonso Aguirre, expuxo ante a Comisión Técnica Especializada o seu informe de actividade do período avaliado, así como o proxecto de actividade e programa de obxectivos para os vindeiros catro anos.

Tras o acto de reavaliación, a Comisión acordou trasladar á Xerencia de Xestión Integrada unha proposta motivada, favorable á prórroga do devandito nomeamento.

En virtude do anterior, a Xerencia de Xestión Integrada

RESOLVE:

Prorrogar por un período de catro anos o nomeamento de Pedro Antonio Alonso Aguirre como xefe do Servizo de Aparello Dixestivo.

Ao rematar o dito período realizarase un novo procedemento de reavaliación, de conformidade co establecido na Orde do 6 de xullo de 2011.

Contra a presente resolución poderá interpoñerse, nos termos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, recurso de alzada perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación.

A Coruña, 5 de abril de 2019

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada da Coruña