Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Xoves, 2 de maio de 2019 Páx. 21261

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2019 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2018 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 64 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, publícanse as contías das transferencias finalistas efectuadas a cada corporación local no exercicio 2018 ao abeiro do mencionado Decreto 99/2012, do 16 de marzo.

O importe destinado ao financiamento das transferencias finalistas correspondentes ao exercicio 2018 ascendeu a 77.421.762,39 euros, repartidos nas seguintes aplicacións dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018:

63.734.020,22 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.04.312D.460.0 - proxecto 2006 00435.

12.792.187,72 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.03.313C.460.2 - proxecto 2015 00474.

895.554,45 euros con cargo á aplicación orzamentaria 12.03.313C.460.2 - proxecto 2017 00127.

Ás contías anteriores hai que sumarlles, ademais, o importe correspondente aos remanentes que, procedentes do exercicio anterior, foron incorporados para o financiamento destes servizos no exercicio 2018. O importe total dos ditos remanentes incorporados a 2018 ascendeu a 1.433.404,99 euros.

Non obstante, cómpre ter en conta que, destes 1.433.404,99 euros, 800.188,33 euros xa foron obxecto de desconto nos pagamentos librados con cargo á aplicación 12.04.312D.460.0 - proxecto 2006 00435, polo que a contía que hai que sumarlle aos 77.421.762,39 euros, consignados nas aplicacións 12.04.312D.460.0 - proxecto 2006 00435, 12.03.313C.460.2 - proxecto 2015 00474 e na aplicación 12.03.313C.460.2 - proxecto 2017 00127, para obter o importe total destinado ao financiamento destas transferencias finalistas no exercicio 2018 non é a contía total dos remanentes incorporados (1.433.404,99 euros), senón a da diferenza entre estes e os remanentes xa descontados no exercicio 2018 (800.188,33 euros).

A dita diferenza ascende a 633.216,66 euros e, sumada aos 77.421.762,39 euros consignados nas aplicacións 12.04.312D.460.0 - proxecto 2006 00435, 12.03.313C.460.2 - proxecto 2015 00474 e 12.03.313C.460.2 - proxecto 2017 00127, totaliza 78.054.979,05 euros, que constitúe o importe total destinado ao financiamento das transferencias finalistas para o cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais no exercicio 2018.

Por unha banda, as transferencias finalistas destinadas a financiar os gastos correntes para o mantemento e a realización de programas de servizos sociais comunitarios municipais correspondentes ao exercicio 2018 foron cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social), nunha contía de 3.312.540,00 euros, a través do denominado Plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais de corporacións locais.

Por outra banda, as transferencias finalistas destinadas a financiar os gastos correntes para o desenvolvemento de programas de servizos sociais específicos de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar por parte dos servizos sociais comunitarios municipais no exercicio 2018 foron cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social) nunha contía de 895.554,45 euros, a través do Programa de protección á familia e atención á pobreza infantil.

A xestión destas transferencias finalistas correspóndelle á Dirección Xeral de Inclusión Social, de conformidade co previsto no artigo 17 e seguintes do Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.

Así mesmo, as transferencias finalistas destinadas a financiar a “axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes” tamén foron parcialmente cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social - Imserso) nunha contía de 16.000.396,00 euros, con cargo aos fondos estatais destinados á atención de persoas en situación de dependencia. A xestión destas transferencias finalistas correspóndelle á Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, de conformidade co previsto no artigo 20 e seguintes do Decreto 176/2015, do 3 de decembro.

Por todo o anterior, e de acordo coas competencias que lle atribúe o Decreto 176/2015, do 3 de decembro, resolve publicar as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2018 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2019

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO

Transferencias finalistas destinadas ao cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Provincia

Corporación local beneficiaria

Finalidade da transferencia finalista

Financiamento
total 2018

A Coruña

Concello de Abegondo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Ames

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

157.221,71 €

A Coruña

Concello de Aranga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Ares

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Arteixo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

193.160,22 €

A Coruña

Concello de Arzúa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

A Coruña

Concello da Baña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Bergondo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Betanzos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

A Coruña

Concello de Boimorto

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Boiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

A Coruña

Concello de Boqueixón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Brión

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Cabana de Bergantiños

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Cabanas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Camariñas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Cambre

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

148.391,91 €

A Coruña

Concello da Capela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Carballo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

125.743,67 €

A Coruña

Concello de Cariño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Carnota

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Carral

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Cedeira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Cee

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

A Coruña

Concello de Cerceda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Cerdido

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Coirós

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Corcubión

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Coristanco

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello da Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

750.376,76 €

A Coruña

Concello de Culleredo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

179.953,55 €

A Coruña

Concello de Curtis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Dodro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Dumbría

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Fene

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

A Coruña

Concello de Ferrol (Casa de Acollida)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

28.616,00 €

A Coruña

Concello de Ferrol (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

253.977,50 €

A Coruña

Concello de Fisterra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

A Coruña

Concello de Irixoa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello da Laracha

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Laxe

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Lousame

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

A Coruña

Concello de Malpica de Bergantiños

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Mañón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Mazaricos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Melide

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Mesía

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Miño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Moeche

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Monfero

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Mugardos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Muros

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Muxía

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Narón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

155.266,12 €

A Coruña

Concello de Neda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Negreira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Noia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

A Coruña

Concello de Oleiros

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

164.952,55 €

A Coruña

Concello de Oroso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Outes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Oza-Cesuras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Paderne

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Padrón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello do Pino

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello da Pobra do Caramiñal

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Ponteceso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Pontedeume

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Porto do Son

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Rianxo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Ribeira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

136.899,68 €

A Coruña

Concello de Rois

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Sada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

A Coruña

Concello de San Sadurniño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Santa Comba

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Santiago de Compostela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

234.812,59 €

A Coruña

Concello de Santiso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Sobrado

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello das Somozas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Teo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

A Coruña

Concello de Toques (Agrupación Toques, Santiso e Sobrado)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Tordoia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Touro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Trazo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Val do Dubra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Valdoviño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Vedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Vilarmaior

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Vilasantar

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Vimianzo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

A Coruña

Concello de Zas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Mancomunidade de Ordes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Lugo

Concello de Abadín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Alfoz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Antas de Ulla

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Baleira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Baralla

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Barreiros

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Becerreá

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Begonte

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Bóveda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Burela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello de Carballedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Castroverde

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Cervantes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Cervo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello de Chantada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello do Corgo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Folgoso do Courel

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello da Fonsagrada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello de Foz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello de Friol (Agrupación Friol e Guntín)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello de Guitiriz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello do Incio

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Láncara (Agrupación Láncara e O Páramo)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Lourenzá

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Lugo (Albergue)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

79.792,00 €

Lugo

Concello de Lugo (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

306.661,11 €

Lugo

Concello de Meira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Mondoñedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Lugo

Concello de Monforte de Lemos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Lugo

Concello de Monterroso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Muras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Navia de Suarna

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Negueira de Muñiz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello das Nogais

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Ourol

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Palas de Rei

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Pantón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Lugo

Concello de Paradela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello da Pobra do Brollón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Lugo

Concello de Pol

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello da Pontenova

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Portomarín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Quiroga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Rábade

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Ribadeo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello de Ribas de Sil

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Ribeira de Piquín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Riotorto

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Samos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

8.407,50 €

Lugo

Concello de Sarria

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Lugo

Concello do Saviñao

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Lugo

Concello de Sober

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Lugo

Concello de Taboada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Lugo

Concello de Trabada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Triacastela (Agrupación Triacastela, Samos e O Incio)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello do Valadouro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Lugo

Concello do Vicedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Vilalba

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Lugo

Concello de Viveiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Lugo

Concello de Xermade

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Concello de Xove

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Lugo

Mancomunidade da Terra Chá

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

75.667,50 €

Ourense

Concello de Allariz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de Avión

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Baltar

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Bande (Agrupación Bande, Lobeira e Entrimo)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de Baños de Molgas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Barbadás

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Ourense

Concello do Barco de Valdeorras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Ourense

Concello da Bola

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello do Bolo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Calvos de Randín (Agrupación Calvos de Randín, Baltar e Os Blancos)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Carballeda de Avia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Ourense

Concello do Carballiño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de Castrelo de Miño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Ourense

Concello de Castro Caldelas (Agrupación Castro Caldelas, Parada de Sil e A Teixeira)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Chandrexa de Queixa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Esgos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Maceda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Manzaneda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Maside

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Melón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello da Mezquita

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Montederramo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Muíños (Agrupación Muíños e Lobios)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Nogueira de Ramuín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de Ourense (Albergue)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

54.519,00 €

Ourense

Concello de Ourense (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

410.671,85 €

Ourense

Concello de Paderne de Allariz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Padrenda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello do Pereiro de Aguiar

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de Petín (Agrupación Petín e Larouco)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello da Pobra de Trives (Agrupación A Pobra de Trives e San Xoán de Río)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de Porqueira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Rairiz de Veiga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Ribadavia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Ourense

Concello da Rúa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de Rubiá (Agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Ourense

Concello de San Cibrao das Viñas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello de San Cristovo de Cea

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Sandiás

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Taboadela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Toén

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Trasmiras (Agrupación Trasmiras e Sarreaus)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Concello da Veiga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Verín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Ourense

Concello de Viana do Bolo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Vilar de Barrio

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Vilariño de Conso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Vilar de Santos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Xinzo de Limia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Ambía

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Ourense

Mancomunidade do Carballiño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Ourense

Mancomunidade de Conso-Frieiras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Ourense

Mancomunidade do Ribeiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Ourense

Mancomunidade Santa Águeda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Ourense

Mancomunidade Terras de Celanova

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Ourense

Mancomunidade de Verín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

87.489,00 €

Pontevedra

Concello de Agolada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Arbo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Baiona

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Barro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Bueu

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Caldas de Reis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Cambados

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Campo Lameiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Cangas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

144.518,59 €

Pontevedra

Concello da Cañiza

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Catoira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Cerdedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Cotobade

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Covelo (Agrupación Covelo e Mondariz-Balneario)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Crecente

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Cuntis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Dozón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello da Estrada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

122.037,44 €

Pontevedra

Concello de Forcarei

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Fornelos de Montes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Gondomar

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello do Grove

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello da Guarda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello da Illa de Arousa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Lalín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

112.917,03 €

Pontevedra

Concello da Lama

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Marín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

55.680,94 €

Pontevedra

Concello de Meaño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Meis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Moaña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Mondariz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Pontevedra

Concello de Moraña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Mos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Pontevedra

Concello das Neves

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Nigrán

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Oia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Pazos de Borbén

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Poio

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Ponte Caldelas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Ponteareas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

78.452,31 €

Pontevedra

Concello de Pontecesures

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

232.836,68 €

Pontevedra

Concello do Porriño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Pontevedra

Concello de Portas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Redondela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

122.082,17 €

Pontevedra

Concello de Ribadumia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Rodeiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Pontevedra

Concello do Rosal

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Salceda de Caselas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Salvaterra de Miño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Sanxenxo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Pontevedra

Concello de Silleda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Soutomaior

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Tomiño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Tui

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Valga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Pontevedra

Concello de Vigo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

791.306,58 €

Pontevedra

Concello de Vila de Cruces

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Vilaboa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Pontevedra

Concello de Vilagarcía de Arousa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

142.435,65 €

Pontevedra

Concello de Vilanova de Arousa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

A Coruña

Concello de Abegondo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

A Coruña

Concello de Ames

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

84.000,00 €

A Coruña

Concello de Arteixo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

48.000,00 €

A Coruña

Concello da Baña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

4.605,61 €

A Coruña

Concello de Bergondo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

19.488,78 €

A Coruña

Concello de Betanzos

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

A Coruña

Concello de Boimorto

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

A Coruña

Concello de Boqueixón

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

A Coruña

Concello de Brión

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

A Coruña

Concello de Cabana de Bergantiños

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.000,00 €

A Coruña

Concello de Cabanas

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

A Coruña

Concello de Cariño

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

4.605,61 €

A Coruña

Concello de Cerceda

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

A Coruña

Concello de Corcubión

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

5.630,10 €

A Coruña

Concello da Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

239.200,00 €

A Coruña

Concello de Lousame

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

A Coruña

Concello de Mañón

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

6.000,00 €

A Coruña

Concello de Melide

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.000,00 €

A Coruña

Concello de Miño

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

A Coruña

Concello de Mugardos

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

A Coruña

Concello de Narón

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

82.800,00 €

A Coruña

Concello de Negreira

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

35.000,00 €

A Coruña

Concello de Ordes

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

35.000,00 €

A Coruña

Concello de Oroso

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

A Coruña

Concello de Outes

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

A Coruña

Concello de Padrón

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

35.000,00 €

A Coruña

Concello de Pontedeume

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

A Coruña

Concello de Ribeira

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

53.180,40 €

A Coruña

Concello de Sada

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

54.000,00 €

A Coruña

Concello de Santa Comba

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

A Coruña

Concello de Santiago de Compostela

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

78.200,00 €

A Coruña

Concello de Teo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

72.000,00 €

A Coruña

Concello de Tordoia

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

A Coruña

Concello de Touro

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

A Coruña

Concello de Trazo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

A Coruña

Concello de Val do Dubra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

15.231,62 €

A Coruña

Concello de Vedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

A Coruña

Concello de Vimianzo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Abadín

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello de Barreiros

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Becerreá

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Bóveda

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello de Carballedo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

4.605,61 €

Lugo

Concello de Castro de Rei

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Cervo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

Lugo

Concello de Cospeito

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Friol (agrupación Friol e Guntín)

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello de Guitiriz

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello de Lourenzá

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello de Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

73.600,00 €

Lugo

Concello de Monforte de Lemos

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Monterroso

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Outeiro de Rei

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Palas de Rei

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.000,00 €

Lugo

Concello da Pastoriza

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello de Pol

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello da Pontenova

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello do Saviñao

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Sober

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello do Vicedo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Lugo

Concello de Vilalba

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Lugo

Concello de Viveiro

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

35.000,00 €

Lugo

Concello de Xove

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Ourense

Concello de Avión

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Ourense

Concello de Barbadás

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

Ourense

Concello do Barco de Valdeorras

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Ourense

Concello de Boborás

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Ourense

Concello de Carballeda de Valdeorras

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Ourense

Concello de Celanova

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Ourense

Concello de Maceda

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Ourense

Concello de Melón

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Ourense

Concello da Peroxa

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.000,00 €

Ourense

Concello de Ramirás

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Ourense

Concello de Riós

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Ourense

Concello de San Cibrao das Viñas

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

Ourense

Concello de Sandiás

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Ourense

Concello de Vilar de Santos

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Ourense

Concello de Vilariño de Conso

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Pontevedra

Concello de Arbo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Pontevedra

Concello de Caldas de Reis

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Pontevedra

Concello de Cambados

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

54.000,00 €

Pontevedra

Concello da Cañiza

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

18.424,00 €

Pontevedra

Concello de Catoira

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Pontevedra

Concello da Estrada

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

Pontevedra

Concello da Guarda

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Pontevedra

Concello de Meaño

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

Pontevedra

Concello de Meis

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Pontevedra

Concello de Mondariz-Balneario

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Pontevedra

Concello de Ponteareas

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

Pontevedra

Concello de Pontecesures

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

Pontevedra

Concello de Ribadumia

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

Pontevedra

Concello de Rodeiro

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Pontevedra

Concello de Sanxenxo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

54.000,00 €

Pontevedra

Concello de Valga

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

35.000,00 €

Pontevedra

Concello de Vigo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

110.400,00 €

Pontevedra

Concello de Vilagarcía de Arousa

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

72.000,00 €

Pontevedra

Concello de Vilanova de Arousa

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

39.684,65 €

Pontevedra

Concello de Valga

Programa específico de atención a persoas con discapacidade.

83.492,31 €

A Coruña

Concello de Abegondo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.443,89 €

A Coruña

Concello de Ames

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

382.890,38 €

A Coruña

Concello de Aranga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

172.625,75 €

A Coruña

Concello de Ares

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

402.641,23 €

A Coruña

Concello de Arteixo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

409.590,15 €

A Coruña

Concello de Arzúa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

192.174,11 €

A Coruña

Concello da Baña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

160.678,82 €

A Coruña

Concello de Bergondo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

233.158,90 €

A Coruña

Concello de Betanzos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

350.835,78 €

A Coruña

Concello de Boimorto

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

123.724,66 €

A Coruña

Concello de Boiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

416.296,03 €

A Coruña

Concello de Boqueixón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

295.649,54 €

A Coruña

Concello de Brión

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

128.025,93 €

A Coruña

Concello de Cabana de Bergantiños

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

154.740,91 €

A Coruña

Concello de Cabanas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

134.852,70 €

A Coruña

Concello de Camariñas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

198.279,14 €

A Coruña

Concello de Cambre

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

296.598,86 €

A Coruña

Concello da Capela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

98.274,66 €

A Coruña

Concello de Carballo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

479.132,26 €

A Coruña

Concello de Cariño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

289.970,51 €

A Coruña

Concello de Carnota

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.330,97 €

A Coruña

Concello de Carral

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

114.092,74 €

A Coruña

Concello de Cedeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

320.453,78 €

A Coruña

Concello de Cee

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

172.169,22 €

A Coruña

Concello de Cerceda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

238.609,74 €

A Coruña

Concello de Cerdido

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.017,13 €

A Coruña

Concello de Coirós

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

87.236,67 €

A Coruña

Concello de Corcubión

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

49.132,04 €

A Coruña

Concello de Coristanco

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

160.557,18 €

A Coruña

Concello da Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

2.801.986,16 €

A Coruña

Concello de Culleredo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

336.142,32 €

A Coruña

Concello de Curtis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

241.313,27 €

A Coruña

Concello de Dodro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

143.160,89 €

A Coruña

Concello de Dumbría

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

45.239,27 €

A Coruña

Concello de Fene

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

384.448,61 €

A Coruña

Concello de Ferrol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.490.358,88 €

A Coruña

Concello de Fisterra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.153,66 €

A Coruña

Concello de Irixoa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

101.297,98 €

A Coruña

Concello da Laracha

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

272.307,34 €

A Coruña

Concello de Laxe

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

117.499,26 €

A Coruña

Concello de Lousame

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

173.209,89 €

A Coruña

Concello de Malpica de Bergantiños

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

318.309,82 €

A Coruña

Concello de Mañón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

110.573,60 €

A Coruña

Concello de Mazaricos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.481,91 €

A Coruña

Concello de Melide

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

282.048,84 €

A Coruña

Concello de Mesía

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

99.960,09 €

A Coruña

Concello de Miño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

203.574,64 €

A Coruña

Concello de Moeche

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

28.856,57 €

A Coruña

Concello de Monfero

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.111,52 €

A Coruña

Concello de Mugardos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

164.061,14 €

A Coruña

Concello de Muros

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

200.830,18 €

A Coruña

Concello de Muxía

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

20.270,74 €

A Coruña

Concello de Narón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.043.684,47 €

A Coruña

Concello de Neda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

417.931,60 €

A Coruña

Concello de Negreira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.314,04 €

A Coruña

Concello de Noia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

206.469,79 €

A Coruña

Concello de Oleiros

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

339.161,25 €

A Coruña

Concello de Oroso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

147.638,61 €

A Coruña

Concello de Ortigueira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

412.730,59 €

A Coruña

Concello de Outes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

173.661,74 €

A Coruña

Concello de Oza-Cesuras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

366.018,00 €

A Coruña

Concello de Paderne

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.858,47 €

A Coruña

Concello de Padrón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

195.874,94 €

A Coruña

Concello do Pino

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.961,39 €

A Coruña

Concello da Pobra do Caramiñal

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

164.618,48 €

A Coruña

Concello de Ponteceso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

123.036,07 €

A Coruña

Concello de Pontedeume

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

288.922,59 €

A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

564.594,60 €

A Coruña

Concello de Porto do Son

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

174.067,14 €

A Coruña

Concello de Rianxo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

249.097,86 €

A Coruña

Concello de Ribeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

412.624,83 €

A Coruña

Concello de Rois

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.038,74 €

A Coruña

Concello de Sada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

313.170,73 €

A Coruña

Concello de San Sadurniño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

194.821,21 €

A Coruña

Concello de Santa Comba

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

235.509,78 €

A Coruña

Concello de Santiago de Compostela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

891.507,98 €

A Coruña

Concello de Santiso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

228.138,08 €

A Coruña

Concello de Sobrado

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

248.280,88 €

A Coruña

Concello das Somozas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

76.264,60 €

A Coruña

Concello de Teo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

222.819,34 €

A Coruña

Concello de Toques

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

106.596,35 €

A Coruña

Concello de Tordoia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.596,64 €

A Coruña

Concello de Touro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

204.123,08 €

A Coruña

Concello de Trazo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

132.405,17 €

A Coruña

Concello de Val do Dubra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.759,62 €

A Coruña

Concello de Valdoviño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

394.559,81 €

A Coruña

Concello de Vedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

261.474,09 €

A Coruña

Concello de Vilarmaior

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

98.150,54 €

A Coruña

Concello de Vilasantar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.520,04 €

A Coruña

Concello de Vimianzo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

141.367,87 €

A Coruña

Concello de Zas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

183.082,23 €

A Coruña

Mancomunidade de Ordes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

335.690,57 €

Lugo

Concello de Abadín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

338.909,03 €

Lugo

Concello de Alfoz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

165.546,85 €

Lugo

Concello de Antas de Ulla

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

239.798,04 €

Lugo

Concello de Baleira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

191.269,82 €

Lugo

Concello de Baralla

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

182.367,57 €

Lugo

Concello de Barreiros

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

164.515,21 €

Lugo

Concello de Becerreá

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

189.334,93 €

Lugo

Concello de Begonte

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

245.600,26 €

Lugo

Concello de Bóveda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.834,19 €

Lugo

Concello de Burela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

272.215,11 €

Lugo

Concello de Carballedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

141.251,85 €

Lugo

Concello de Castro de Rei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

239.160,62 €

Lugo

Concello de Castroverde

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

287.695,69 €

Lugo

Concello de Cervantes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.098,40 €

Lugo

Concello de Cervo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

136.983,11 €

Lugo

Concello de Chantada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

283.517,73 €

Lugo

Concello do Corgo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

145.631,91 €

Lugo

Concello de Cospeito

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

362.596,52 €

Lugo

Concello de Folgoso do Courel

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

113.721,03 €

Lugo

Concello da Fonsagrada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

467.850,37 €

Lugo

Concello de Foz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

397.157,53 €

Lugo

Concello de Friol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

236.856,24 €

Lugo

Concello de Guitiriz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

276.670,09 €

Lugo

Concello de Guntín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

127.733,83 €

Lugo

Concello do Incio

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.209,54 €

Lugo

Concello de Láncara

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

193.005,30 €

Lugo

Concello de Lourenzá

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

114.182,83 €

Lugo

Concello de Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.386.267,63 €

Lugo

Concello de Meira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.981,43 €

Lugo

Concello de Mondoñedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

181.993,75 €

Lugo

Concello de Monforte de Lemos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

582.341,36 €

Lugo

Concello de Monterroso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

111.938,15 €

Lugo

Concello de Muras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

150.725,47 €

Lugo

Concello de Navia de Suarna

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

198.523,48 €

Lugo

Concello de Negueira de Muñiz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.087,67 €

Lugo

Concello das Nogais

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

125.527,03 €

Lugo

Concello de Ourol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

71.486,98 €

Lugo

Concello de Outeiro de Rei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

179.321,84 €

Lugo

Concello de Palas de Rei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

236.743,64 €

Lugo

Concello de Pantón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

210.784,28 €

Lugo

Concello de Paradela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

90.445,68 €

Lugo

Concello do Páramo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

107.916,50 €

Lugo

Concello da Pastoriza

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

286.038,96 €

Lugo

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

139.093,06 €

Lugo

Concello da Pobra do Brollón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

147.900,60 €

Lugo

Concello de Pol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

153.964,87 €

Lugo

Concello da Pontenova

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.532,15 €

Lugo

Concello de Portomarín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

89.157,53 €

Lugo

Concello de Quiroga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

199.166,40 €

Lugo

Concello de Rábade

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.714,55 €

Lugo

Concello de Ribadeo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

237.912,73 €

Lugo

Concello de Ribas de Sil

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

38.686,02 €

Lugo

Concello de Ribeira de Piquín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.600,90 €

Lugo

Concello de Riotorto

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

100.142,99 €

Lugo

Concello de Samos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.625,31 €

Lugo

Concello de Sarria

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

313.060,29 €

Lugo

Concello do Saviñao

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

487.219,57 €

Lugo

Concello de Sober

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

186.490,85 €

Lugo

Concello de Taboada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

281.906,31 €

Lugo

Concello de Trabada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.301,80 €

Lugo

Concello de Triacastela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

64.625,56 €

Lugo

Concello do Valadouro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

239.487,97 €

Lugo

Concello do Vicedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.452,83 €

Lugo

Concello de Vilalba

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.163.131,22 €

Lugo

Concello de Viveiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

443.951,98 €

Lugo

Concello de Xermade

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

333.091,25 €

Lugo

Concello de Xove

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

264.583,46 €

Ourense

Concello de Allariz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.710,52 €

Ourense

Concello de Amoeiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

118.537,10 €

Ourense

Concello de Avión

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

37.012,79 €

Ourense

Concello de Baltar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.040,43 €

Ourense

Concello de Bande

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.878,03 €

Ourense

Concello de Baños de Molgas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

121.999,60 €

Ourense

Concello de Barbadás

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.374,89 €

Ourense

Concello do Barco de Valdeorras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

298.130,78 €

Ourense

Concello dos Blancos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

34.716,61 €

Ourense

Concello da Bola

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

69.963,85 €

Ourense

Concello do Bolo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

104.639,54 €

Ourense

Concello de Calvos de Randín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

32.867,86 €

Ourense

Concello de Carballeda de Avia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

173.804,22 €

Ourense

Concello do Carballiño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

312.071,14 €

Ourense

Concello de Castrelo de Miño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.959,52 €

Ourense

Concello de Castrelo do Val

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

155.818,66 €

Ourense

Concello de Castro Caldelas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

62.877,44 €

Ourense

Concello de Chandrexa de Queixa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

14.251,95 €

Ourense

Concello de Coles

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

100.290,49 €

Ourense

Concello de Cualedro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

159.721,83 €

Ourense

Concello de Entrimo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

88.835,88 €

Ourense

Concello de Esgos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

32.843,94 €

Ourense

Concello da Gudiña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.031,31 €

Ourense

Concello de Laza

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

156.266,66 €

Ourense

Concello de Lobeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

35.434,21 €

Ourense

Concello de Lobios

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.801,65 €

Ourense

Concello de Maceda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

134.096,85 €

Ourense

Concello de Manzaneda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

45.385,93 €

Ourense

Concello de Maside

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.347,87 €

Ourense

Concello de Melón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

40.276,90 €

Ourense

Concello da Mezquita

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.617,30 €

Ourense

Concello de Montederramo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

23.569,36 €

Ourense

Concello de Monterrei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.081,78 €

Ourense

Concello de Muíños

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.227,86 €

Ourense

Concello de Nogueira de Ramuín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.733,14 €

Ourense

Concello de Oímbra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

182.348,42 €

Ourense

Concello de Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.734.324,67 €

Ourense

Concello de Paderne de Allariz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

90.033,56 €

Ourense

Concello de Padrenda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

86.005,29 €

Ourense

Concello de Parada de Sil

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

10.979,43 €

Ourense

Concello do Pereiro de Aguiar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

203.154,46 €

Ourense

Concello da Peroxa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.756,11 €

Ourense

Concello de Petín (Agrupación Petín e Larouco)

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.367,58 €

Ourense

Concello da Pobra de Trives

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.372,23 €

Ourense

Concello de Porqueira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

34.259,51 €

Ourense

Concello de Punxín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.536,43 €

Ourense

Concello de Rairiz de Veiga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.518,05 €

Ourense

Concello de Ribadavia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

201.138,61 €

Ourense

Concello de Riós

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

168.296,17 €

Ourense

Concello da Rúa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

164.117,31 €

Ourense

Concello de Rubiá (Agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

100.226,71 €

Ourense

Concello de San Cibrao das Viñas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

143.213,55 €

Ourense

Concello de San Cristovo de Cea

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

143.579,90 €

Ourense

Concello de San Xoán de Río

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

33.423,74 €

Ourense

Concello de Sandiás

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

98.720,80 €

Ourense

Concello de Sarreaus

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

48.535,34 €

Ourense

Concello de Taboadela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.182,28 €

Ourense

Concello de Teixeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

14.131,70 €

Ourense

Concello de Toén

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.078,91 €

Ourense

Concello de Trasmiras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.506,95 €

Ourense

Concello da Veiga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

95.442,47 €

Ourense

Concello de Verín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

463.411,81 €

Ourense

Concello de Viana do Bolo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

210.178,48 €

Ourense

Concello de Vilamarín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

90.743,99 €

Ourense

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

88.845,66 €

Ourense

Concello de Vilar de Barrio

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

98.509,23 €

Ourense

Concello de Vilar de Santos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

44.987,67 €

Ourense

Concello de Vilardevós

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.110,70 €

Ourense

Concello de Vilariño de Conso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.052,75 €

Ourense

Concello de Xinzo de Limia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.293,24 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Ambía

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

69.085,08 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.824,83 €

Ourense

Mancomunidade do Carballiño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

448.750,26 €

Ourense

Mancomunidade do Ribeiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

197.275,40 €

Ourense

Mancomunidade Terras de Celanova

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

446.785,40 €

Pontevedra

Concello de Agolada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

177.752,63 €

Pontevedra

Concello de Arbo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

117.269,28 €

Pontevedra

Concello de Baiona

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

188.103,67 €

Pontevedra

Concello de Barro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.603,49 €

Pontevedra

Concello de Bueu

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

196.995,17 €

Pontevedra

Concello de Caldas de Reis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.148,79 €

Pontevedra

Concello de Cambados

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

182.462,79 €

Pontevedra

Concello de Campo Lameiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.378,81 €

Pontevedra

Concello de Cangas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

416.492,84 €

Pontevedra

Concello da Cañiza

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

139.570,78 €

Pontevedra

Concello de Catoira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

129.512,77 €

Pontevedra

Concello de Cerdedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

89.802,24 €

Pontevedra

Concello de Cotobade

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.604,27 €

Pontevedra

Concello de Covelo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.323,87 €

Pontevedra

Concello de Crecente

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.797,01 €

Pontevedra

Concello de Cuntis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

286.217,46 €

Pontevedra

Concello da Estrada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

402.557,82 €

Pontevedra

Concello de Forcarei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

124.484,43 €

Pontevedra

Concello de Fornelos de Montes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.443,50 €

Pontevedra

Concello de Gondomar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

152.775,43 €

Pontevedra

Concello do Grove

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

289.207,69 €

Pontevedra

Concello da Guarda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

171.029,50 €

Pontevedra

Concello da Illa de Arousa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.108,06 €

Pontevedra

Concello de Lalín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

424.584,69 €

Pontevedra

Concello da Lama

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

76.045,43 €

Pontevedra

Concello de Marín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

314.871,23 €

Pontevedra

Concello de Meaño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

106.231,13 €

Pontevedra

Concello de Meis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

86.448,43 €

Pontevedra

Concello de Moaña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

304.460,94 €

Pontevedra

Concello de Mondariz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

97.932,40 €

Pontevedra

Concello de Mondariz-Balneario

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

24.681,30 €

Pontevedra

Concello de Moraña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

92.815,29 €

Pontevedra

Concello de Mos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

459.476,75 €

Pontevedra

Concello das Neves

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.255,51 €

Pontevedra

Concello de Nigrán

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

161.057,92 €

Pontevedra

Concello de Oia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.861,90 €

Pontevedra

Concello de Pazos de Borbén

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

99.294,68 €

Pontevedra

Concello de Poio

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

190.027,68 €

Pontevedra

Concello de Ponte Caldelas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.864,86 €

Pontevedra

Concello de Ponteareas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

406.915,97 €

Pontevedra

Concello de Pontecesures

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

35.575,59 €

Pontevedra

Concello de Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

728.197,30 €

Pontevedra

Concello do Porriño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

308.726,00 €

Pontevedra

Concello de Portas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

56.229,57 €

Pontevedra

Concello de Redondela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

448.001,96 €

Pontevedra

Concello de Ribadumia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

146.593,55 €

Pontevedra

Concello de Rodeiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

146.022,72 €

Pontevedra

Concello do Rosal

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.527,79 €

Pontevedra

Concello de Salceda de Caselas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

208.631,97 €

Pontevedra

Concello de Salvaterra de Miño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

256.856,94 €

Pontevedra

Concello de Sanxenxo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

220.408,86 €

Pontevedra

Concello de Silleda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

278.249,34 €

Pontevedra

Concello de Soutomaior

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

155.129,25 €

Pontevedra

Concello de Tomiño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

272.300,44 €

Pontevedra

Concello de Tui

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

133.329,49 €

Pontevedra

Concello de Valga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

224.614,97 €

Pontevedra

Concello de Vigo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

2.149.819,89 €

Pontevedra

Concello de Vila de Cruces

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

241.393,76 €

Pontevedra

Concello de Vilaboa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

123.182,85 €

Pontevedra

Concello de Vilagarcía de Arousa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

367.953,12 €

Pontevedra

Concello de Vilanova de Arousa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

114.630,07 €