Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Venres, 24 de maio de 2019 Páx. 25446

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 29 de decembro), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Dar publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 (DOG nº 246, do 29 de decembro), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018, que figuran como anexo desta resolución. As ditas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 13.03.713D.7810, proxecto 2016 00194, cun crédito orzamentario para o ano 2018 de 1.997.138,93 € e un crédito orzamentario para exercicio 2019 de 1.055.596,19 €.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2019

Manuel Rodríguez Vázquez
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO

Expediente

Beneficiario

NIF

Proxecto

Subvención (€)

G-001-13F/18

CRDO Monterrei

Q8255203E

Promoción e mellora da comercialización

59.371,01

G-002-13F/18

CRDO Monterrei

Q8255203E

Asistencia a feiras e certames comerciais

11.900,00

G-003-13F/18

CRDO Monterrei

Q8255203E

Organización de feiras e certames comerciais

25.200,00

G-004-13F/18

CRDO Monterrei

Q8255203E

Asistencia a feiras e certames comerciais

700,00

G-005-13F/18-19

CRDO Monterrei

Q8255203E

Promoción e mellora da comercialización

63.929,01

G-006-13F/18-19

Craega

V27218643

Organización de feiras e certames comerciais

15.750,00

G-007-13F/18

CRDOP Queixo Tetilla

Q8655602D

Asistencia a feiras e certames comerciais

2.109,58

G-008-13F/18

CRDOP Queixo Tetilla

Q8655602D

Promoción e mellora da comercialización

24.906,70

G-009-13F/18-19

CRDOP Queixo Tetilla

Q8655602D

Promoción e mellora da comercialización

50.915,90€

G-010-13F/18

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Asistencia a feiras e certames comerciais

1.764,84€

G-011-13F/18

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Promoción e mellora da comercialización

3.528,00

G-012-13F/18-19

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Promoción e mellora da comercialización

11.018,00

G-013-13F/18

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Organización de feiras e certames comerciais

9.369,44€

G-014-13F/18

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Organización de feiras e certames comerciais

35.999,19

G-015-13F/18

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Asistencia a feiras e certames comerciais

19.996,90

G-016-13F/18

CRIXP Mel de Galicia

V15211303

Asistencia a feiras e certames comerciais

2.380,00€

G-017-13F/18

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Promoción e mellora da comercialización

39.165,64€

G-018-13F/18-19

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Promoción e mellora da comercialización

113.337,40

G-019-13F/18

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Organización de feiras e certames comerciais

36.000,00

G-020-13F/18-19

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Asistencia a feiras e certames comerciais

26.983,47

G-021-13F/18

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Asistencia a feiras e certames comerciais

15.166,10

G-022-13F/18

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Asistencia a feiras e certames comerciais

1.149,71

G-023-13F/18

CRIXP Pataca de Galicia

Q7755068I

Promoción e mellora da comercialización

6.001,41

G-024-13F/18-19

CRIXP Pataca de Galicia

Q7755068I

Estudos, xornadas técnicas, seminarios e congresos

2.100,00

G-025-13F/18

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Asistencia a feiras e certames comerciais

5.754,00

G-026-13F/18

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Promoción e mellora da comercialización

11.060,00

G-027-13F/18

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Asistencia a feiras e certames comerciais

28.228,60

G-028-13F/18

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Promoción e mellora da comercialización

28.721,64€

G-029-13F/18

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Organización de feiras e certames comerciais

21.000,00

G-030-13F/18

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Organización de feiras e certames comerciais

17.500,00

G-031-13F/18

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Promoción e mellora da comercialización

29.050,00

G-032-13F/18-19

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Promoción e mellora da comercialización

82.141,50€

G-033-13F/18

CRDOP Arzúa-Ulloa

Q1500343G

Asistencia a feiras e certames comerciais

4.812,36€

G-034-13F/18-19

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Promoción e mellora da comercialización

88.856,60

G-035-13F/18

Craega

V27218643

Promoción e mellora da comercialización

45.486,00

G-036-13F/18-19

CRIXP Pataca de Galicia

Q7755068I

Asistencia a feiras e certames comerciais

5.140,58

G-037-13F/18-19

CRIXP Pataca de Galicia

Q7755068I

Promoción e mellora da comercialización

39.484,55

G-038-13F/18

CRDOP San Simón da Costa

V27152925

Promoción e mellora da comercialización

7.103,10

G-039-13F/18-19

CRIXP Castaña de Galicia

V70206974

Asistencia a feiras e certames comerciais

7.012,81

G-040-13F/18-19

CRIXP Faba de Lourenzá

Q2701013A

Promoción e mellora da comercialización

2.800,00

G-041-13F/18

CRIXP Carne de Vacún de Galicia

Q1500342I

Promoción e mellora da comercialización

179.305,00

G-042-13F/18-19

CRIXP Carne de Vacún de Galicia

Q1500342I

Promoción e mellora da comercialización

263.403,00

G-043-13F/18

CRIXP Carne de Vacún de Galicia

Q1500342I

Asistencia a feiras e certames comerciais

39.858,00

G-044-13F/18-19

CRIXP Grelos de Galicia

Q2701019H

Promoción e mellora da comercialización

10.500,00

G-045-13F/18

CRDOP Pemento de Herbón

Q1500357G

Promoción e mellora da comercialización

7.000,00

G-046-13F/18-19

CRIXP Tarta de Santiago

Q1500362G

Promoción e mellora da comercialización

10.500,00

G-047-13F/18

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Asistencia a feiras e certames comerciais

22.041,60

G-048-13F/18

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Asistencia a feiras e certames comerciais

29.960,00

G-049-13F/18-19

CRIXP Mel de Galicia

V15211303

Promoción e mellora da comercialización

24.570,00€

G-050-13F/18-19

Craega

V27218643

Estudos, xornadas técnicas, seminarios e congresos

17.500,00

G-051-13F/18-19

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Promoción e mellora da comercialización

19.950,00

G-052-13F/18-19

Craega

V27218643

Promoción e mellora da comercialización

83.930,00

G-053-13F/18-19

Craega

V27218643

Asistencia a feiras e certames comerciais

93.679,60

G-054-13F/18-19

CRIXP Castaña de Galicia

V70206974

Promoción e mellora da comercialización

15.818,16

G-055-13F/18

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Promoción e mellora da comercialización

396.121,50

G-056-13F/18-19

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Promoción e mellora da comercialización

403.878,50

G-057-13F/18

CRIXP Mel de Galicia

V15211303

Promoción e mellora da comercialización

25.144,00

G-058-13F/18-19

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Asistencia a feiras e certames comerciais

9.695,00

G-059-13F/18

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Asistencia a feiras e certames comerciais

39.602,15

G-060-13F/18

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Organización de feiras e certames comerciais

21.742,00

G-061-13F/18-19

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Estudos, xornadas técnicas, seminarios e congresos

16.718,10

G-062-13F/18

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Asistencia a feiras e certames comerciais

141.488,84

G-063-13F/18-19

CRDOP Cebreiro

G27152446

Promoción e mellora da comercialización

1.843,37

G-064-13F/18

CRDOP Cebreiro

G27152446

Promoción e mellora da comercialización

560,00

G-065-13F/18

CRDOP Cebreiro

G27152446

Organización de feiras e certames comerciais

627,03

G-066-13F/18

CRDOP Arzúa-Ulloa

Q1500343G

Promoción e mellora da comercialización

19.153,86

G-067-13F/18-19

CRDOP Arzúa-Ulloa

Q1500343G

Promoción e mellora da comercialización

68.950,00

L-001-13F/18

Asoc. Queixeiros San Simón da Costa

G27319730

Organización de feiras e certames comerciais

15.602,03

L-002-13F-18

Asoc. Queixeiros San Simón da Costa

G27319730

Promoción e mellora da comercialización

4.200,00

O-001-13F/18

A.I.E. Agrp. Desv. Form. Sector. Apícola Galego

V32252496

Organización de feiras e certames comerciais

7.877,10

P-001-13F/18-19

Asoc. Ruta do Viño Rías Baixas

G36597201

Promoción e mellora da comercialización

44.773,43

P-002-13F/18

Asoc. Adegas do Salnés

G36531325

Estudos, xornadas técnicas, seminarios e congresos

1.478,41

P-003-13F/18

Asoc. Maceira e Sidra da Estrada

G94044047

Organización de feiras e certames comerciais

12.370,39