Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Luns, 3 de xuño de 2019 Páx. 26719

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería e polo Servizo Galego de Saúde no primeiro cuadrimestre do ano 2019.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, impón a cada Consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e en cumprimento desa obriga, por medio da presente resolución dáselle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería de Sanidade e polo Servizo Galego de Saúde no primeiro cuadrimestre do ano 2019, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Alberto Fuentes Losada
Secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade

ANEXO

Convenio

Importe

Data da sinatura

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a empresa de transportes Arriva Galicia, S.L.U., para a inserción de publicidade institucional sobre a campaña de vacinación antigripal 2018/19

8.000,00 €

25.10.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a empresa de transportes Autos Cal Pita para a inserción de publicidade institucional sobre a campaña de vacinación antigripal 2018/19

Sen achega económica

25.10.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a empresa de transportes autocares Rías Baixas para a inserción de publicidade institucional sobre a campaña de vacinación antigripal 2018/19

5.000,00 €

25.10.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a empresa de transportes Ute MoveOurense para a inserción de publicidade institucional sobre a campaña de vacinación antigripal 2018/19

Sen achega económica

25.10.2018

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Ferrol para a inserción de publicidade institucional sobre a campaña de vacinación antigripal 2018/19 en distintos soportes municipais

200,00 €

25.10.2018

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde (Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras) e a Fundación Dorzán para prestar apoio no complexo hospitalario universitario de Ourense mediante o programa «preparando a volta a casa»

Sen achega económica

29.10.2018

Convenio específico de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e Bayer Hispania, S.L., para a realización e desenvolvemento do curso online «retina diabética para pacientes»

Sen achega económica

11.12.2018

Convenio de colaboración entre o Concello de Abegondo, a Consellería de Sanidade, Augas de Galicia-Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos (ADR) e a empresa Seko Ibérica Sistemas de Dosificación, S.A., para a posta en marcha do proxecto «creating a new concept of natural drinking fountains and demostrating its viability along st james´way: life water way», beneficiario do programa life da Comisión Europea (life 16 env/es/000533)

180.941,00 €

21.12.2018

Convenio de colaboración entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civiles do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas e a Mutualidade Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada coas ditas mutualidades

Sen achega económica

11.1.2019

Convenio marco de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a compañía Abbvie Spain, S.L.U., para a realización de actividades de interese sanitario en materia de formación, investigación e innovación

Sen achega económica

14.1.2019

Convenio marco de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para actividades científicas, pedagóxicas, de investigación e outras de interese para as partes no ámbito de Medicina Xenómica

Sen achega económica

16.1.2019

Convenio de colaboración para a realización de probas de detección do virus de transmisión sanguínea- «Proxecto Focus»

Sen achega económica

18.1.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vigo, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

8.2.2019

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e Abeiro Gold, S.L., para a organización da prestación farmacéutica na residencia para persoas maiores Abeiro Gold

Sen achega económica

11.2.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e Vifor Farma, S.L.U., para o desenvolvemento da «I xornada galega sobre non facer» no ámbito sanitario

Sen achega económica

15.2.2019

Acordo de colaboración entre Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e Gadisa Retail, S.L.U., para a convocatoria do VI concurso de debuxo e lemas para escolares relacionado coa doazón e os transplantes

Sen achega económica

26.2.2019

Convenio entre a Consellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vila de Cruces sobre asunción dos custos de mantemento do centro de saúde de Vila de Cruces

Sen achega económica

27.2.2019

Convenio entre a Consellería de Sanidade-Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vilamartín de Valdeorras sobre asunción dos custos de mantemento do centro de saúde de Vilamartín de Valdeorras (Ourense)

Sen achega económica

7.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Unidade de Tratamento do Alcol e Condutas Aditivas «Utaca» para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos aditivos

175.175,00 €

12.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Viguesa de Alcoholoxía «Asvidal» para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos aditivos

180.644,00 €

12.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación de Exalcohólicos de Ferrolterra para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos aditivos

98.349,00 €

12.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «As Burgas para o tratamento e rehabilitación do enfermo alcohólico» para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos aditivos

152.957,00 €

12.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro) para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos

844.032,00 €

12.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña (Aclad) para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos aditivos

1.523.144,00 €

12.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga «Alborada» para o desenvolvemento da asistencia a pacientes con trastornos relacionados con substancias e trastornos aditivos

1.356.351,00 €

12.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Noia, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Santiago, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Cangas, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Monforte, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello do Grove, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello do Porriño, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vilagarcía de Arousa, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Carballo, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Acordo de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Burela, sobre a cesión ou comunicación de datos de carácter persoal necesarios para a realización de determinadas tarefas propias do persoal dos equipos asistenciais das unidades asistenciais de drogodependencias e unidades de día de drogodependencias

Sen achega económica

20.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes Galicia) para o desenvolvemento dun programa de captación e atención precoz a familiares/coidadores en primeiros episodios de enfermidade mental grave e persistente, e colaboración na formación continua dirixida aos profesionais de centros sociosanitarios vinculados á Consellería de Política Social

18.182,00 €

22.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes Galicia) para o desenvolvemento dunha serie de actividades de formación, información e apoio aos enfermos mentais e aos seus familiares e do programa «coidamos de ti»

84.307,00 €

22.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación Autismo Galicia para o desenvolvemento de actividades de formación e sensibilización no contorno sanitario

10.925,00 €

22.3.2019

Acordo entre o Instituto Catalán de Oncoloxía e a Consellería de Sanidade para a cesión de contidos audiovisuais relativos aos programas de cribado de cancro de colon

Sen achega económica

27.3.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde, a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e o Concello de Ferrol (Servizos de Benestar Social) para a formación de especialistas de enfermaría familiar e comunitaria pertencentes á unidade docente multiprofesional de atención familiar e comunitaria da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol

Sen achega económica

1.4.2019

Convenio colaboración entre a Consellería de Sanidade e a «Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia»

30.000,00 €

2.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Galega para a asistencia e investigación dos trastornos da personalidade para o desenvolvemento dunha serie de actividades de información e apoio aos enfermos e familiares

35.353,00 €

4.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Andaina Pro Saúde Mental para o desenvolvemento de programas de saúde mental comunitaria

45.000,00 €

4.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Érguete» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos. Programa de atención xurídico social

21.101,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Rexurdir Provincial» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos. Programa de atención xurídico social

21.102,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación «Érguete-Integración» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos (programa Itínere)

94.684,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación «Érguete» para o desenvolvemento de programas de atención social a pacientes con trastornos aditivos. Programas de atención xurídico social

137.278,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Atox» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos. Programa de atención xurídico social

24.909,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Renacer» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos. Programa de atención xurídico social

14.567,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Antonio Noche» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos. Programa de atención xurídico social

24.909,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Vieiro» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos. Programa de atención xurídico social

6.180,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Aliad-Ultreia» para o desenvolvemento de programas de incorporación social a pacientes con trastornos aditivos. Programas atención xurídico social

43.701,00 €

9.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación Doa Saúde Mental para o desenvolvemento dun programa de intervención precoz en psicose

30.000,00 €

12.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Asociación «Itinera, voluntarios en saúde mental» para a realización de programas de fomento e formación do voluntariado no campo da enfermidade mental para o favorecemento dunha sociedade inclusiva

15.683,00 €

12.4.2019

Segunda addenda ao acordo de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e a Consellería de Sanidade a través do laboratorio de saúde pública para o control de calidade das augas soterradas dentro do ámbito territorial da demarcación hidrográfica de Galicia costa

Sen achega económica

15.4.2019

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec) para o desenvolvemento de actividades destinadas a mellorar a situación de saúde e calidade de vida das persoas afectadas de enfermidades raras e crónicas

28.868,00 €

16.4.2019