Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Mércores, 5 de xuño de 2019 Páx. 27153

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2019 pola que se publican os requirimentos de emenda das axudas á dixitalización Industria 4.0.

Mediante Resolución do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 11, do 8 de xaneiro) publicáronse as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0, procedéndose á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2019, por trámite anticipado de gasto.

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 12 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas en solicitude de axudas á dixitalización.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 12.2 das bases reguladoras dispón que de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes de axudas á dixitalización cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de dez días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se aceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 12.1 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, teráselle por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, logo da correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2019

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG240.2019.1.4

Roydisa, S.A.

A15025091

IG240.2019.1.10

Villapene Investment, S.L.

B27348846

IG240.2019.1.11

Himikode Tech, S.L.

B27504208

IG240.2019.1.13

35459783Q

IG240.2019.1.14

Rodabell, S.A.

A27016476

IG240.2019.1.16

Viajes Fisterra, S.L.

B36050656

IG240.2019.1.17

Gaypasa, S.L.

B36632388

IG240.2019.1.18

Textil As Burgas, S.L.

B32008021

IG240.2019.1.21

Productos Cárnicos Domínguez, S.L.

B15551534

IG240.2019.1.23

Itaca 2020, S.L.

B70033915

IG240.2019.1.24

Vázquez y Preciados, S.L.U.

B27171529

IG240.2019.1.26

Viajero de Oro, S.L.

B36952133

IG240.2019.1.28

Lacados de Galicia, S.L.

B32323826

IG240.2019.1.29

Signen Blockchain, S.L.

B70559877

IG240.2019.1.34

Candan Autos, S.L.

B94058153

IG240.2019.1.35

K-Ppel Profesional, S.L.

B36880136

IG240.2019.1.38

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

B32423485

IG240.2019.1.40

Emtel del Noroeste, S.L.

B15405228

IG240.2019.1.42

Sfe Solar Logistic, S.L.

B70251038

IG240.2019.1.47

Orivio Construcciones y Contratas, S.A.

A27011220

IG240.2019.1.49

Prefabricados y Hierros Tourón, S.L.

B27154913

IG240.2019.1.50

Comida Rápida, Sana y Barata, S.L.

B70573746

IG240.2019.1.54

Maderas Barcia, S.L

B27208925

IG240.2019.1.55

Comercial Seoane, S.L.

B15105778

IG240.2019.1.56

Calor Color, S.L.

B15648900

IG240.2019.1.58

Ingeniería de Transformados Galicia, S.L.

B94159134

IG240.2019.1.60

Mecanizados Ogal, S.L.

B36664316

IG240.2019.1.61

Numatextil, S.L.

B15396088

IG240.2019.1.62

Aluminios Cabeal, S.L.

B15959612

IG240.2019.1.65

Tormeal, S.L.

B36746923

IG240.2019.1.66

Conelec, S.A.

A49005176

IG240.2019.1.67

Ruraliza, S.L.

B70559778

IG240.2019.1.69

Diseño y Mecanizados I.H.G., S.L.

B27820844

IG240.2019.1.70

Galmetec, S.L.

B27834530

IG240.2019.1.72

Sein Europa, S.L.

B36443042

IG240.2019.1.75

Panelfa, S.L.

B36839058

IG240.2019.1.79

Xercode Media Software, S.L.

B70220124

IG240.2019.1.82

Elmega, S.L.

B15350358

IG240.2019.1.83

Cofer Equipamiento Industrial, S.L.

B36546505

IG240.2019.1.84

Distribuciones Rivas, S.L.

B36724128

IG240.2019.1.86

Basadre e Hijos, S.L.

B15279797

IG240.2019.1.87

Isega Technology, S.L.

B36398089

IG240.2019.1.89

Integral Automoción Noroeste, S.L.

B70300496

IG240.2019.1.90

Arnoia Distribución de Libros, S.A.

A36046019

IG240.2019.1.92

Frigorificos del Lea, S.L.

B27034628

IG240.2019.1.94

Tomás Fernández Vigo, S.L.

B36817096

IG240.2019.1.98

Medancli, S.L.

B15947088

IG240.2019.1.101

Pele Gallega de Pinturas, S.L.

B27475334

IG240.2019.1.103

Galiwonders, S.L.

B70475512

IG240.2019.1.105

Brigal, S.A.

A36659084

IG240.2019.1.106

Estandar, Gestión Alimentaria, S.L.

B27713684

IG240.2019.1.107

Porexgal, S.L.

B70345616

IG240.2019.1.108

Seguridad Alimentaria del Noroeste, S.L.

B15982796

IG240.2019.1.109

Instalaciones Salnestec, S.L.

B94121845

IG240.2019.1.112

Reclamo del Noroeste, S.L.

B15454077

IG240.2019.1.113

Embalajes Armando, S.L.

B36664084

IG240.2019.1.114

Coia Hotel Tur, S.A.

A36635043

IG240.2019.1.115

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.L.

B27284835

IG240.2019.1.117

Centro Médico Jacinto López, S.L.

B36399970

IG240.2019.1.118

Rodamientos Vigo, S.A.

A36634434

IG240.2019.1.121

Ac Systems Atlantic, S.L.U.

B27724327

IG240.2019.1.122

Deltro Soldatec, S.L.

B36375038

IG240.2019.1.123

Diseño y Mecanizados de Galicia, S.R.L.

B27737030

IG240.2019.1.124

Weldingtec, S.L.

B36637973

IG240.2019.1.126

Blázquez Astorga, S.L.P.

B27767342

IG240.2019.1.132

Rei Zentolo, S.L.

B36458123

IG240.2019.1.133

Inserpyme Global, S.A.

A27742931

IG240.2019.1.134

Clínica Médica Dinan, S.L.

B27017706

IG240.2019.1.136

Talleres Andregalla, S.L.

B15497308

IG240.2019.1.138

Prosaúde, S.L.

B36049120

IG240.2019.1.139

Extintores Celta, S.L.

B36797595

IG240.2019.1.141

A.P.E.R. Seguridad,S.L.

B15603483

IG240.2019.1.142

Certificadora Gallega del Noroeste, S.L.

B70218573

IG240.2019.1.146

Limpiezas Alfil, S.L.

B36793941

IG240.2019.1.147

Electricidad y Proyectos de Galicia, S.L.

B15912884

IG240.2019.1.149

Kauman, S.A.

A36625093

IG240.2019.1.150

Electricidad E y P, S.L.

B36682201

IG240.2019.1.152

Vinigalicia, S.L.

B27045715

IG240.2019.1.153

Talleres Eléctricos Manuel Fernández, S.L.

B36512168

IG240.2019.1.155

Gestión Integral Riesgos Galicia, S.L.

B36996247

IG240.2019.1.157

Prometal Tecnología e Innovación, S.L.

B70003777

IG240.2019.1.158

Solmec, S.L.

B27837665

IG240.2019.1.159

Femxa Formación, S.L.

B36338051

IG240.2019.1.161

Brownie & Calaf, S.L.

B70496161

IG240.2019.1.164

Baygar, S.L.

B12019659

IG240.2019.1.166

Mantengo Servicios de Mantenimiento Industrial, S.L.

B36988186

IG240.2019.1.170

Lopdat Protección de Datos, S.L.

B70124607

IG240.2019.1.171

Artesanía Granlei, S.L.

B36327658

IG240.2019.1.172

Benvido Albergues, S.L.

B70524186

IG240.2019.1.175

Grupo Tecnológico Artabria, S.L.

B70111539

IG240.2019.1.180

Sestrama 09, S.L.

B27728492

IG240.2019.1.182

Proindex, S.L.

B15111941

IG240.2019.1.183

Equipos Lagos, S.A.

A15827298

IG240.2019.1.185

Tons Distribución de Consumibles, S.L.

B27401389

IG240.2019.1.187

Aurea Energía y Telecomunicaciones, S.L.U.

B94122033

IG240.2019.1.188

Eva Castro Baby, S.L.

B27794452

IG240.2019.1.189

Talleres y Grúas Estación, S.L.

B36017648

IG240.2019.1.194

Evelb Técnicas y Sistemas, S.L.

B70240320

IG240.2019.1.195

T y M Ganain, S.L.

B36840684

IG240.2019.1.197

Centro Tecnológico de Energía Distribuida, S.L.

B15778509

IG240.2019.1.198

Toldos Gómez, S.L.

B15274459

IG240.2019.1.200

Generadores Europeos, S.A.

A15482904

IG240.2019.1.202

Toldos Gómez, S.L

B15274459

IG240.2019.1.207

Laboratorios Niam, S.L.

B47728076

IG240.2019.1.210

Instituto de Organización Sanitaria, S.L.U.

B70421276

IG240.2019.1.211

Portogalia Atlántica de Alimentación, S.L.

B70549811

IG240.2019.1.212

Tdr 4 Elementos, S.L.

B32438699

IG240.2019.1.213

Motogarden, S.A.

A15203565

IG240.2019.1.216

Oxidine Galicia, S.L.

B15621253

IG240.2019.1.217

Egh Ingeniería e Instalaciones, S.L. (en constitución)

B32412462

IG240.2019.1.218

Meiriño San Lázaro, S.L.P.

B70203351

IG240.2019.1.222

Madia Leva Marketing Solutions, S.L.

B70548250

IG240.2019.1.224

Maquisaba, S.L.

B15761299

IG240.2019.1.225

Menycas, S.L.

B15986813

IG240.2019.1.226

Maquisaba, S.L.

B15761299

IG240.2019.1.228

Sabrivia, S.L.U.

B70530423

IG240.2019.1.231

Thelabco Europe, S.L.

B94166386