Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Luns, 10 de xuño de 2019 Páx. 27823

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Mediante Resolución do 10 de decembro de 2018 (DOG núm. 4, do 7 de xaneiro de 2019) publicáronse as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procedense á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2019, por trámite anticipado de gasto.

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á presente convocatoria de axudas.

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.3 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda se realizará preferentemente mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición do requirimento sen que se acceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, darase por desistida na súa petición a solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2019

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Solicitudes de axuda suxeitas á emenda de documentación

Nº de expediente

Titular do expediente

NIF

IG230.2019.1.2

Dativic, S.L.

B70460423

IG230.2019.1.6

Lupeon, S.L.

B70367818

IG230.2019.1.15

Just B Galicia Wines, S.L.

B94165339

IG230.2019.1.17

Godiam, S.L.

B15905284

IG230.2019.1.24

Rus Creative Matters, S.L. (en constitución)

B70576079

IG230.2019.1.30

Maina Mente, S.L.

B94161478

IG230.2019.1.32

Gestepro Estudio, S.L.U.

B70291257

IG230.2019.1.34

Industrias Neves de Diseño, S.L.

B27866904

IG230.2019.1.42

Aroha Ibérica, S.L.

B27853548

IG230.2019.1.44

Panelship, S.L.U.

B94046521

IG230.2019.1.49

Recalvi, S.L.

B36628931

IG230.2019.1.53

Villapene Investment, S.L.

B27348846

IG230.2019.1.60

Rabin Air, S.L.

B70223938

IG230.2019.1.62

Kercus Cientific, S.L.

B70446711

IG230.2019.1.63

Engtech Composites Lab, S.L.

B70518550

IG230.2019.1.65

Inversiones Granitos Ibericos, S.L.

B36995926

IG230.2019.1.67

Ramón Sanjurjo Design, S.L.

B15882061

IG230.2019.1.72

Casper Dos, S.A.

A15083132

IG230.2019.1.76

Solkajier Technic, S.L.

B94163151

IG230.2019.1.78

Can I Like, S.L.

B70547518

IG230.2019.1.86

Altux Drones & Servicios, S.L.U.

B27828870

IG230.2019.1.90

Adegas Valmiñor, S.L.

B36277218

IG230.2019.1.93

Huso 29 Renovables,S.L.

B70228440

IG230.2019.1.95

Técnicas de Envases Pesqueros Tep, S.A.

A27220144

IG230.2019.1.96

Hortícolas Galegas, S.L.

B32309296

IG230.2019.1.105

Inercial Performance, S.L.

B27813518

IG230.2019.1.106

Eatour Specialist, S.L.

B27705409

IG230.2019.1.108

Espina Obras Hidráulicas, S.A.

A15168156

IG230.2019.1.109

Global Natural Stone Company, S.L.

B87782751

IG230.2019.1.112

Servicanto, S.L.

B59119388

IG230.2019.1.115

Mieles Anta, S.L.

B15351620

IG230.2019.1.116

Ediciones Bolanda, S.L.

B15969066

IG230.2019.1.118

Signen Blockchain, S.L.

B70559877

IG230.2019.1.124

Papelera de Brandía, S.A.

A15007727

IG230.2019.1.132

Copesma Congelados, S.L.

B36550895

IG230.2019.1.133

Tokapp Online, S.L.

B27781756

IG230.2019.1.136

Peter Taboada, S.L.

B36798320

IG230.2019.1.137

Imex Brotherhood,S.L.

B32474413

IG230.2019.1.143

Artio Sport Drinks, S.L.

B94172517

IG230.2019.1.144

Ingeniería Técnica y Consultoría del Noroeste, S.L.

B94147899

IG230.2019.1.145

Tokapp Latam, S.L

B27854272

IG230.2019.1.153

Smilez Simon, S.L.

B70473855

IG230.2019.1.162

Diseño y Mecanizados I.H.G., S.L.

B27820844

IG230.2019.1.166

Central Lechera Gallega, S.A.

A36023547

IG230.2019.1.167

Carmencitas Moda Infantil, S.L.

B94151461

IG230.2019.1.174

Urogallo Capital, S.L.

B32218067

IG230.2019.1.176

Pincelo, S.L.

B27180678

IG230.2019.1.180

Viveros Juan Peixoto, S.L.

B36235349

IG230.2019.1.182

Siho Material Hospitalario, S.L.

B36447340

IG230.2019.1.190

Embalajes Armando, S.L.

B36664084

IG230.2019.1.191

Redegal, S.L.

B32318354

IG230.2019.1.209

Innolact, S.L.

B27341502

IG230.2019.1.210

Repartivigo, S.L.

B27778604

IG230.2019.1.211

Materiales de Construcción Fernando Alonso, S.L.

B36641132

IG230.2019.1.213

Archivo Dos Mil, S.A.

A15023369

IG230.2019.1.214

Portogalia Atlántica de Alimentación, S.L.

B70549811

IG230.2019.1.220

Lp10 Lab, Sociedad Limitada

B70563754

IG230.2019.1.221

Equipos Lagos, S.A.

A15827298

IG230.2019.1.228

Do It Together, S.L.

B86833035

IG230.2019.1.234

Cartogalicia, S.L.

B15726987

IG230.2019.1.235

Top 3 Project, S.L.

B27769991

IG230.2019.1.236

Galuppo Sport Clothes, S.L.

B15787823

IG230.2019.1.238

Inwines Artisan Collection, S.L.

B27840982

IG230.2019.1.241

Mosmorell, S.L.

B27832153

IG230.2019.1.242

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

IG230.2019.1.243

Thelabco Europe, S.L.

B94166386

IG230.2019.1.247

Turbinas y Compresores Jetsxoel

B36539211

IG230.2019.1.249

Ferse Joyeros, S.L.

B94137619

IG230.2019.1.256

Tecsoled, S.L.

B70122189

IG230.2019.1.257

Internaco, S.A.

A15025281

IG230.2019.1.259

Serviplus Total, S.L.

B70019294

IG230.2019.1.264

Tee Travel, S.L.

B36389757

IG230.2019.1.270

Queres Tecnologías, S.L.

B70007869

IG230.2019.1.273

Alasature, S.L.

B70467923

IG230.2019.1.276

Bodegas Nairoa, S.L.

B32256463

IG230.2019.1.279

Mantengo Servicios de Mantenimiento Industrial, S.L.

B36988186

IG230.2019.1.283

Comfortvan Camper Equip, S.L.

B94110160

IG230.2019.1.286

Sistemas Instalación y Servicios de Galicia, S.L.

B94038742

IG230.2019.1.287

Francisco Cardama, S.A.

A36600849

IG230.2019.1.288

Kendra Realidades Alternativas, S.L.

B27859321

IG230.2019.1.293

Recikla 2 Lugo, S.L.

B27441740

IG230.2019.1.294

Pescados Rubén, S.L.

B27159755

IG230.2019.1.298

Brabander 2, S.L.

B83352773

IG230.2019.1.301

Bandua Wargames, S.L.U.

B27425792

IG230.2019.1.304

Ingeniería de Transformados Galicia, S.L.

B94159134

IG230.2019.1.306

Pasteurizados Cíes, S.L.

B36302958

IG230.2019.1.307

Frio Di San, S.L.

B36853448

IG230.2019.1.308

Turini Sport, S.L.

B32386526

IG230.2019.1.309

Eurohabitat Solutions, Aie

V27854561

IG230.2019.1.312

Galicia Rural Alimenta, S.L.

B94083193

IG230.2019.1.313

Linknovate Science, S.L.

B70409628

IG230.2019.1.315

Grupo Zaca, S.L.

B27847508

IG230.2019.1.320

Studio Mulier, Sociedad Limitada

B27860469

IG230.2019.1.322

Sumicarol, S.L.

B36623239

IG230.2019.1.325

Electro Gálvez y Senabre, S.L.

B36251775

IG230.2019.1.330

Orfega, S.L.

B15851082

IG230.2019.1.331

Russula, S.A.

A58684291

IG230.2019.1.333

Wadakyu Europe, S.L.

B27813245

IG230.2019.1.334

Golosinas Mininolas, S.L.

B27826437

IG230.2019.1.335

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S.A. (Detegasa)

A15148653

IG230.2019.1.336

Vinigalicia, S.L.

B27045715

IG230.2019.1.338

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

IG230.2019.1.341

Wiretec Diamant, S.L.

B32444382

IG230.2019.1.345

Xercode Media Software, S.L.

B70220124

IG230.2019.1.348

Startups Inversores PFP, S.L.

B27819101

IG230.2019.1.349

Viajes Fisterra, S.L.

B36050656

IG230.2019.1.352

Dioiva Iniciativas, S.L.

B70417167

IG230.2019.1.353

Arvicacao, S.L.

B27851922

IG230.2019.1.354

Garmart Design, S.L.

B94159522

IG230.2019.1.356

Euro Roca, S.L.

B36100485

IG230.2019.1.357

Coosyshop, S.L.U.

B94073459

IG230.2019.1.359

Precisgal Utillaje, S.L.

B27719806

IG230.2019.1.360

Adegas Terrae, S.L.

B27847953

IG230.2019.1.361

Maderas Ojea, S.L.

B32185654

IG230.2019.1.362

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

IG230.2019.1.364

Ecoforest Geotermia, S.L.

B27767433

IG230.2019.1.366

Congelados Noriberica, S.A.

A36780641

IG230.2019.1.370

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

IG230.2019.1.371

Vifergal Textil, S.L.

B94086501

IG230.2019.1.374

The Painter´s Wife, S.L.

B94145901

IG230.2019.1.376

Econovedades I-D-I, S.L.

B27786086

IG230.2019.1.377

Mercantia Desarrollos Alimentarios, S.L.

B94113917

IG230.2019.1.378

Textiles Rosalía de Castro, S.L.U.

B36262467

IG230.2019.1.379

Barkibu, S.L.

B70407515

IG230.2019.1.380

Suministros Balotec, S.L.

B36944924

IG230.2019.1.381

TDR 4 Elementos, S.L.

B32438699

IG230.2019.1.383

Galichip, S.L.

B27307800

IG230.2019.1.384

Igal Media, S.L.

B32487860