Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Mércores, 12 de xuño de 2019 Páx. 28163

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2019 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Ciberseguridade (máster conxunto das universidades de Vigo e A Coruña).

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 5 de outubro de 2018 (publicado no Boletín Oficial del Estado do 21 de decembro por Resolución do secretario xeral de universidades do 26 de novembro de 2018).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Ciberseguridade pola Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña.

Vigo, 16 de maio de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Máster universitario en Ciberseguridade

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

Universidades participantes: Universidade de Vigo e Universidade da Coruña.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

ECTS

Obrigatorias…………………………………………

51

Optativas…………………………………...............

9

Prácticas externas…………………………………

15

Traballo fin de máster…………………................

15

Créditos totais……………...

90

Cadro 2. Materias, créditos e módulos do máster.

Materia

ECTS

Carácter

Curso

Módulo

Xestión da seguridade da información

6

OB

Módulo 1: Xestión e lexislación de ciberseguridade

Conceptos e leis en ciberseguridade

3

OB

Seguridade da información

6

OB

Módulo 2: Fundamentos de ciberseguridade

Seguridade en comunicacións

6

OB

Seguridade de aplicacións

6

OB

Redes seguras

6

OB

Fortificación de sistemas operativos

5

OB

Módulo 3: Técnicas de ciberseguridade

Test de intrusión

5

OB

Análise de malware

5

OB

Seguridade como negocio

3.0

OB

Seguridade en dispositivos móbiles

3.0

OP

Módulo 4: Formación complementaria

Análise forense de equipos

3.0

OP

Seguridade ubicua

3.0

OP

Ciberseguridade en contornas industriais

3.0

OP

Xestión de incidentes

3.0

OP

Prácticas en empresa

15

OB

Módulo 5: Prácticas en empresa

Traballo fin de máster

15

OB

Módulo 6: Traballo fin de máster

Para a obtención do título de máster universitario en Ciberseguridade, o alumnado deberá superar os 90 ECTS dos que consta o máster.