Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Luns, 17 de xuño de 2019 Páx. 28692

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2019 pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do exercicio 2018.

O artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega (DOG núm. 136, do 14 de xullo), establece que as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia deberán publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración asinados.

Polo que antecede, en virtude das facultades que teño concedidas,

RESOLVO:

Único. Facer pública a relación dos convenios subscritos polo Instituto Galego de Promoción Económica no terceiro cuadrimestre do exercicio 2018, que se anexa a esta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2019

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Convenio

Data

sinatura

Importe €

2018

2019

2020

2021

Protocolo de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Universidade de Santiago de Compostela para a análise e seguimento do impacto da automatización na economía galega.

11.9.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Asociación para el Progreso de la Dirección, a Asociación Círculo de Empresarios de Galicia CFV e o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para a mellora das competencias directivas.

14.9.2018

60.000,00

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de las Actividades Marítimas-Exponav, para a conservación e tratamento curativo e preventivo de diferentes pezas do Museo da Construción Naval e das Actividades Marítimas «Exponav».

26.9.2018

13.500,00

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e a Corporación Voz de Galicia, S.L.U., editora do xornal La Voz de Galicia, para o desenvolvemento dunha plataforma dixital de contidos vinculados á actividade do Igape e dos diferentes axentes que compoñen tanto o mapa empresarial como o ecosistema innovador da comunidade galega.

27.9.2018

100.000,00

3ª Addenda ao Convenio de colaboración entre a Fundación EOI e o Instituto Galego de Promoción Económica para a realización de accións de formación e titorización no marco de espazos de coworking.

27.9.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre Axencia Galega de Innovación (Gain), Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (Xesgalicia), a Fundación CEL Iniciativas por Lugo, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), Indra Sistemas, S.A. (Indra) e Babcock Mission Critical Services España, S.A. (Babcock), para a posta en marcha da Aeronautics Business Factory-ABF.

3.10.2018

32.580,00

225.344,00

354.748,00

187.328,00

Memorandum de cooperación entre a Cámara de Comercio China para Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME) e a Xunta de Galicia.

7.11.2018

Sen achega económica

2ª Addenda ao Convenio de colaboración, asinado o 14 de decembro de 2017, entre o Instituto Galego de Promoción Económica e a Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa Incyde, para o desenvolvemento dos programas de formación denominados autoemprego e consolidación empresarial dentro do Programa operativo de emprego, formación e educación (POEFE) cofinanciado por FSE.

12.11.2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Axencia Galega de Innovación (Gain), Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (Xesgalicia) e Asociación Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), para a posta en marcha dun foco de emprendemento no sector alimentario de Galicia (Business Factory Food-BFF).

5.12.2018

115.816,45

115.493,79,00

281.906,47

328.048,80