Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Luns, 17 de xuño de 2019 Páx. 28754

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 11 de xuño de 2019 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (LA1901).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en adiante LOU, no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario, no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

LA1901. Lista agarda (anexo).

A información completa (bases das convocatorias, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (Edificio Exeria, Servizos Centrais, Campus Universitario-Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus Universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus Universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86), así como na páxina electrónica
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index. Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 11 de xuño de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

LA1901-C01-413-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 2.

Referencia:

LA1901-C05-265-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

Estatística e Investigación Operativa

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 3.

Referencia:

LA1901-C06-015-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Análise Matemática

Departamento:

Matemáticas

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 4.

Referencia:

LA1901-C06-200-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Matemática

Departamento:

Matemáticas

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 5.

Referencia:

LA1901-H03-370-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Filoloxías Galega e Portuguesa

Departamento:

Filoloxía Galega e Latina

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 6.

Referencia:

LA1901-H04-320-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Filoloxía Alemá

Departamento:

Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 7.

Referencia:

LA1901-H04-335-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Filoloxía Francesa

Departamento:

Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 8.

Referencia:

LA1901-H04-345-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Filoloxía Inglesa

Departamento:

Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 9.

Referencia:

LA1901-H05-430-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Xeografía Física

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 10.

Referencia:

LA1901-H05-450-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Historia Contemporánea

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 11.

Referencia:

LA1901-H10-567-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Lingua Española

Departamento:

Lingua Española

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 12.

Referencia:

LA1901-H12-814-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Tradución e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Observacións:

Docencia en materias de tradución e interpretación alemán-español/galego

Praza nº 13.

Referencia:

LA1901-H12-814-PI-TP-02

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Tradución e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Observacións:

Docencia en materias de tradución inglés-español/galego e outras materias transversais da área

Praza nº 14.

Referencia:

LA1901-T01-305-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Expresión Gráfica na Enxeñaría

Departamento:

Deseño na Enxeñaría

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 15.

Referencia:

LA1901-T03-545-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñería Mecánica

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 16.

Referencia:

LA1901-T03-590-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 17.

Referencia:

LA1901-T04-555-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñería Química

Departamento:

Enxeñaría Química

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 18.

Referencia:

LA1901-T05-065-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Ciencia dos Mat. e Enxen. Metalúrxica

Departamento:

Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 19.

Referencia:

LA1901-T11-785-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Tecnoloxía Electrónica

Departamento:

Tecnoloxía Electrónica

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 20.

Referencia:

LA1901-T15-570-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 21.

Referencia:

LA1901-T16-595-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 22.

Referencia:

LA1901-T17-596-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada II

Departamento:

Matemática Aplicada II

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 23.

Referencia:

LA1901-X01-030-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Antropoloxía Social

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 24.

Referencia:

LA1901-X01-680-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Personalidade, Eval. e Trat. Psicolóxicos

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 25.

Referencia:

LA1901-X01-740-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Psicoloxía Social

Departamento:

Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 26.

Referencia:

LA1901-X02-130-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Civil

Departamento:

Dereito Privado

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 27.

Referencia:

LA1901-X02-165-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Mercantil

Departamento:

Dereito Privado

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 28.

Referencia:

LA1901-X03-135-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Constitucional

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 29.

Referencia:

LA1901-X03-160-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Internal. Público e Rela. Internac.

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 30.

Referencia:

LA1901-X03-170-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Penal

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 31.

Referencia:

LA1901-X03-175-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Procesual

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 32.

Referencia:

LA1901-X05-193-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Expresión Plástica

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 33.

Referencia:

LA1901-X05-205-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Didáctica das Ciencias Experimentais

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 34.

Referencia:

LA1901-X06-225-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Economía Aplicada

Departamento:

Economía Aplicada

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 35.

Referencia:

LA1901-X07-230-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Economía Financeira e Contabilidade

Departamento:

Economía Financeira e Contabilidade

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 36.

Referencia:

LA1901-X08-415-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Fundamentos da Análise Económica

Departamento:

Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 37.

Referencia:

LA1901-X09-095-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Comercialización e Investigación de Mercados

Departamento:

Organización de Empresas e Márketing

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 38.

Referencia:

LA1901-X10-735-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Departamento:

Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 39.

Referencia:

LA1901-X11-375-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Filosofía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 40.

Referencia:

LA1901-X11-775-PI-TP-01

Corpo/categoría:

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Socioloxía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

O perfil correspóndese con materias da área