Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Luns, 17 de xuño de 2019 Páx. 28736

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 11 de xuño de 2019 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AS1901).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante LOU, no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario, no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AS1901. Profesor/a asociado/a T3 (anexo).

A información completa (bases das convocatorias, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (Edificio Exeria, Servizos Centrais, Campus Universitario-Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus Universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus Universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index. Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 11 de xuño de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

AS1901-C12-765-A3-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Química Orgánica

Departamento:

Química Orgánica

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias] (Campus de Ourense):

G041304 Química Orgánica

Praza nº 2.

Referencia:

AS1901-H03-370-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Filoloxías Galega e Portuguesa

Departamento:

Filoloxía Galega e Latina

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación] (Campus de Ourense):

G110201 Comunicación: Lingua galega

G110505 Lingua e Literatura: Galego

Praza nº 3.

Referencia:

AS1901-H04-320-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Filoloxía Alemá

Departamento:

Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G180305 Segundo Idioma Estranxeiro III: Alemán

G230307 Idioma 2, III: Alemán

[E.U. de Estudos Empresariais] (Campus de Vigo):

G270306 Idioma Comercial: Alemán

G270507 Idioma para a Negociación Intercultural: Alemán

G270809 Idioma para a Comunicación Internacional: Alemán

Praza nº 4.

Referencia:

AS1901-H05-455-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Historia de América

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

102 Facultade de Historia (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Historia] (Campus de Ourense):

G251105 Historia de América Precolombina e Colonial

G251901 Historia de América Contemporánea

Praza nº 5.

Referencia:

AS1901-H08-690-A3-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Pintura

Departamento:

Pintura

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Belas Artes] (Campus de Pontevedra):

G010101 Antropoloxía: Antropoloxía da Arte

G010601 Arte e Contemporaneidade

G010991 Traballo de fin de grao

Praza nº 6.

Referencia:

AS1901-H08-690-A3-P5-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Pintura

Departamento:

Pintura

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Belas Artes] (Campus de Pontevedra):

G010104 Técnicas Pictóricas

G010403 Imaxe en Movemento

G010502 Produción Artística: Audiovisuais

Praza nº 7.

Referencia:

AS1901-H08-690-A3-P6-05

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Pintura

Departamento:

Pintura

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Belas Artes] (Campus de Pontevedra):

G010602 Produción Artística: Imaxe II

G010802 Transmisión, Mediación e Educación Artística

Praza nº 8.

Referencia:

AS1901-H12-814-A3-P3-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Tradución e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G230914 Interpretación Idioma 2: Alemán-Español

Praza nº 9.

Referencia:

AS1901-H12-814-A3-P4-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Tradución e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G230502 Tradución Idioma 1, II: Inglés-Galego

G230507 Tradución Idioma 2, II: Inglés-Español

G230932 Tradución Especializada Idioma 2: Servizos Culturais: Inglés-Galego

Praza nº 10.

Referencia:

AS1901-H12-814-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Tradución e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G230511 Tradución Idioma 2, II: Alemán-Español

G230614 Tradución Idioma 2, III: Alemán-Español

G230935 Tradución Especializada Idioma 2: Servizos Culturais: Alemán-Galego

Praza nº 11.

Referencia:

AS1901-T02-535-A3-P4-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría Eléctrica

Departamento:

Enxeñaría Eléctrica

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G290701 Utilización da Enerxía Eléctrica

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G420305 Fundamentos de Electrotecnia

Praza nº 12.

Referencia:

AS1901-T02-535-A3-P5-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría Eléctrica

Departamento:

Enxeñaría Eléctrica

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320702 Centrais Eléctricas

G350302 Fundamentos de Electrotecnia

G380303 Fundamentos de Electrotecnia

G420305 Fundamentos de Electrotecnia

Praza nº 13.

Referencia:

AS1901-T02-535-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría Eléctrica

Departamento:

Enxeñaría Eléctrica

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G350302 Fundamentos de Electrotecnia

G360501 Electrotecnia Aplicada

G360705 Sistemas Eléctricos

G380303 Fundamentos de Electrotecnia

Praza nº 14.

Referencia:

As1901-T03-545-A3-P5-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría Mecánica

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G350303 Teoría de Máquinas e Mecanismos

G380304 Deseño de Máquinas I

G380306 Teoría de Máquinas e Mecanismos

G380933 Sistema de Análise, Simulación e Validación de Datos

Praza nº 15.

Referencia:

AS1901-T03-545-A3-P5-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría Mecánica

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G340304 Teoría de Máquinas e Mecanismos

G380304 Deseño de Máquinas I

G380306 Teoría de Máquinas e Mecanismos

Praza nº 16.

Referencia:

AS1901-T03-545-A3-P5-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría Mecánica

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo] (Campus de Ourense):

G410932 Deseño Mecánico, MEF e Vibracións

Praza nº 17.

Referencia:

AS1901-T03-545-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría Mecánica

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G350303 Teoría de Máquinas e Mecanismos

G360303 Teoría de Máquinas e Mecanismos

G360602 Deseño e Ensaio de Máquinas

G380304 Deseño de Máquinas I

G380306 Teoría de Máquinas e Mecanismos

Praza nº 18.

Referencia:

AS1901-T03-590-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G290706 Xestión da Enerxía Térmica

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G330305 Termodinámica e Transmisión de Calor

G360405 Termodinámica e Transmisión de Calor

Praza nº 19.

Referencia:

AS1901-T03-590-A3-P4-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G290302 Termodinámica e Transmisión de Calor

G290605 Enxeñaría Nuclear

G290706 Xestión da Enerxía Térmica

Praza nº 20.

Referencia:

AS1901-T03-600-A3-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Mecánica de Fluídos

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320502 Máquinas Térmicas e de Fluídos en Centrais e Enerxías Renovables

G330404 Mecánica de Fluídos

G380405 Mecánica de Fluídos

Praza nº 21.

Referencia:

AS1901-T06-295-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Explotación de Minas

Departamento:

Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G310501 Explotación Sostible de Recursos Mineiros I

G310513 Mecánica de Rochas

G310613 Sondaxes, Petróleo e Gas

G310633 Explosivos

Praza nº 22.

Referencia:

AS1901-T07-520-A3-P3-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320405 Fundamentos de Automatización

G330401 Fundamentos de Automatización

G340403 Fundamentos de Automática

Praza nº 23.

Referencia:

AS1901-T07-520-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

106 E.S. de Enxeñaría Informática (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[E.S. de Enxeñaría Informática] (Campus de Ourense):

G150203 Informática: Arquitectura de Computadoras I

Praza nº 24.

Referencia:

AS1901-T07-520-A3-P5-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G330501 Informática Industrial

Praza nº 25.

Referencia:

AS1901-T07-520-A3-P6-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320203 Informática: Informática para a Enxeñaría

Praza nº 26.

Referencia:

AS1901-T15-570-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

Informática

Titulación:

Diplomado/enxeñeiro técnico/arquitecto técnico

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[E.S. de Enxeñaría Informática] (Campus de Ourense):

G150205 Programación II

[Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo] (Campus de Ourense):

G410104 Informática: Informática

G410910 Sistemas da Xestión da Información

Praza nº 27.

Referencia:

AS1901-T16-595-A3-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320103 Matemáticas: Álxebra e Estatística

G330502 Complementos de Formación

G360505 Matemáticas da Especialidade

Praza nº 28.

Referencia:

AS1901-T16-595-A3-P3-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320103 Matemáticas: Álxebra e Estatística

G320104 Matemáticas: Cálculo I

Praza nº 29.

Referencia:

AS1901-T16-595-A3-P4-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320103 Matemáticas: Álxebra e Estatística

G320204 Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais

Praza nº 30.

Referencia:

AS1901-T16-595-A3-P6-05

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320103 Matemáticas: Álxebra e Estatística

G320204 Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais

Praza nº 31.

Referencia:

AS1901-X02-165-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito Mercantil

Departamento:

Dereito Privado

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Dereito] (Campus de Ourense):

G081502 Dereito Mercantil I

G081923 Dereito de Defensa da Competencia

[Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo] (Campus de Ourense):

G020205 Dereito Mercantil

G240201 Dereito: Lexislación Turística

Praza nº 32.

Referencia:

AS1901-X03-175-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito Procesual

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Dereito] (Campus de Ourense):

G081403 Sistema Xudicial Español e Proceso Civil

G081601 Dereito Procesual Penal

G081924 Dereito Penal e Procesual de Menores

Praza nº 33.

Referencia:

AS1901-X09-650-A3-P4-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Organización de Empresas

Departamento:

Organización de Empresas e Márketing

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo] (Campus de Ourense):

G240203 Empresa: Dirección e Xestión de Entidades Turísticas II

[Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo] (Campus de Ourense):

G410204 Empresa: Administración da Tecnoloxía e a Empresa

Praza nº 34.

Referencia:

AS1901-X09-650-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Organización de Empresas

Departamento:

Organización de Empresas e Márketing

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

303 Facultade de CC. Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320201 Empresa: Introdución á Xestión Empresarial

G340603 Organización do Traballo e Factor Humano

Praza nº 35.

Referencia:

AS1901-X09-650-A3-P5-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Organización de Empresas

Departamento:

Organización de Empresas e Márketing

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Económicas e Empresariais] (Campus de Vigo):

G720524 Dirección estratéxica internacional

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G211906 Dirección Estratéxica de Empresas

Praza nº 36.

Referencia:

AS1901-X11-775-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Socioloxía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G050203 Socioloxía: Socioloxía e Historia da Actividade Física e o Deporte

G120105 Socioloxía: Socioloxía da Educación

Praza nº 37.

Referencia:

AS1901-X13-140-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

Dereito Público Especial

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G091303 Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Praza nº 38.

Referencia:

AS1901-X13-150-A3-P3-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito Financeiro e Tributario

Departamento:

Dereito Público Especial

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G081701 Dereito Financeiro e Tributario II

Praza nº 39.

Referencia:

AS1901-X13-150-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Dereito Financeiro e Tributario

Departamento:

Dereito Público Especial

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G081603 Dereito Financeiro e Tributario I

Praza nº 40.

Referencia:

AS1901-X14-105-A3-P4-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G190504 Produción Publicitaria en Medios Audiovisuais

G190901 Campañas de Imaxe e de Relacións Públicas

G190904 Comunicación de Crise

Praza nº 41.

Referencia:

AS1901-X14-105-A3-P5-02-03

Nº de prazas:

2

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G190506 Técnicas de Propaganda Política

G190601 Avaliación da Eficacia Publicitaria

Praza nº 42.

Referencia:

AS1901-X14-105-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G190105 Teoría e Práctica da Comunicación Publicitaria

G190106 Comunicación: Teoría e Técnica da Imaxe

G190305 Teoría e Práctica da Fotografía Publicitaria

G190903 Comunicación Alternativa: Medios Virtuais e Novos Soportes Publicitarios