Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Luns, 17 de xuño de 2019 Páx. 28729

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 11 de xuño de 2019 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AD1901).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en adiante LOU, no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario, no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AD1901. Profesor/a axudante doutor/a (anexo).

A información completa (bases das convocatorias, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (Edificio Exeria, Servizos Centrais, Campus Universitario-Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus Universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus Universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index. Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 11 de xuño de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

AD1901-C01-413-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Fisioterapia] (Campus de Pontevedra):

G170104 Fundamentos de Fisioterapia

G170202 Fisioloxía: Movemento Funcional en Fisioterapia

G170303 Cinesiterapia

G170402 Fisioterapia Manipulativa Articular

Praza nº 2.

Referencia:

AD1901-C01-413-AX2-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Fisioterapia] (Campus de Pontevedra):

G170501 Fisioterapia Neurolóxica e Especial

G170906 Fisioterapia en Especialidades Clínicas I

Praza nº 3.

Referencia:

AD1901-T01-515-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Enxeñaría dos Procesos de Fabricación

Departamento:

Deseño na Enxeñaría

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo] (Campus de Ourense):

G410501 Fabricación Aeroespacial

G410913 Tecnoloxías para Conformado de Materiais Aeroespaciais

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320603 Fundamentos de Sistemas e Tecnoloxías de Fabricación

G380604 Enxeñaría de Fabricación e Calidade Dimensional

Praza nº 4.

Referencia:

AD1901-T03-495-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Enxeñaría Aeroespacial

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo] (Campus de Ourense):

G410404 Transporte Aéreo e Sistemas Embarcados

G410923 Aerodinámica e Aeroelasticidade

G410934 Aeronaves de Á Fixa e Rotatoria

G410935 Mantemento e Certificación de Vehículos Aeroespaciais

Praza nº 5.

Referencia:

AD1901-T03-590-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G330305 Termodinámica e Transmisión de Calor

G340302 Termodinámica e Transmisión de Calor

G380302 Termodinámica e Transmisión de Calor

G420303 Termodinámica Aplicada e Transmisión de Calor

Praza nº 6.

Referencia:

AD1901-T05-065-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Ciencia dos Mat. e Enxen. Metalúrxica

Departamento:

Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo] (Campus de Ourense):

G410304 Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G310622 Ensaios e Control de Calidade de Materiais

G310623 Tratamento de Superficies e Soldadura

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G330301 Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais

G340301 Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais

G340803 Enxeñaría de Materiais

G360301 Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais

Praza nº 7.

Referencia:

AD1901-T05-605-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estrut.

Departamento:

Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G340404 Resistencia de Materiais

G360603 Elasticidade e Ampliación de Resistencia de Materiais

G363404 Resistencia de Materiais

G380402 Resistencia de Materiais

G380502 Elasticidade e Ampliación de Resistencia de Materiais

Praza nº 8.

Referencia:

AD1901-T06-505-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Departamento:

Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G290401 Xeomática

G310514 Cartografía Temática e Teledetección

G310601 Xestión de Obras e Implantacións

G310701 SIX e Ordenación do Territorio

Praza nº 9.

Referencia:

AD1901-T16-595-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320103 Matemáticas: Álxebra e Estatística

G320104 Matemáticas: Cálculo I

G320204 Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais

Praza nº 10.

Referencia:

AD1901-X02-381-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Filosofía do Dereito

Departamento:

Dereito Privado

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Económicas e Empresariais] (Campus de Vigo):

G720111 Dereito: Teoría do Dereito

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G081102 Dereito: Teoría do Dereito

G211101 Dereito: Teoría do Dereito

Praza nº 11.

Referencia:

AD1901-X04-625-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Métodos de Inves. e Diagnóst. en Educación

Departamento:

Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación] (Campus de Ourense):

G130104 Metodoloxía de Investigación Socioeducativa

G130303 Diagnóstico e Análise de Necesidades Socioeducativas

G130903 Investigación-Acción na Práctica Socioeducativa

Praza nº 12.

Referencia:

AD1901-X05-245-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Educación Física e Deportiva

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G050205 Fundamentos das Actividades de Loita

G050801 Actividades Físicas e de Aventura no Medio Natural

Praza nº 13.

Referencia:

AD1901-X13-140-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

Dereito Público Especial

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Económicas e Empresariais] (Campus de Vigo):

G720411 Dereito do Traballo e da Seguridade Social

[Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo] (Campus de Vigo):

G081504 Dereito do Traballo e da Seguridade Social