Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Mércores, 26 de xuño de 2019 Páx. 30262

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 27, do 7 de febreiro de 2019) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e a mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se convocan para o ano 2019.

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade da publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 15 da orde de convocatoria, esta resolución notificarase aos interesados consonte o artigo 16 da orde e publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web oficial da Consellería de Cultura e Turismo https://www.cultura.gal. En virtude disto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.20.432B.760.0, subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades locais de Galicia para o equipamento e a mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2019

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO

Expediente

NIF

Entidade

Proxecto

Subvención

2019/000004-0

Concello do Vicedo

P2706400E

Mellora da accesibilidade da casa de cultura

22.375,31 €

2019/000009-0

Concello de Muíños

P3205200C

Mellora e equipamento na casa de cultura

18.419,75 €

2019/000011-0

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Equipamento da axencia de lectura

1.942,76 €

2019/000015-0

Concello de Meis

P3602800I

Mellora de equipamentos informáticos da biblioteca pública municipal

1.976,14 €

2019/000018-0

Concello de Bergondo

P1500800F

Equipamento do edificio cultural A Senra

6.341,63 €

2019/000019-0

Concello de Riotorto

P2705400F

Equipamento tecnolóxico do Centro Sociocultural Avelino Díaz

4.373,64 €

2019/000022-0

Concello de Touro

P1508600B

Creación do espazo lector na Axencia de Lectura Municipal Neira Vilas

1.199,40 €

2019/000023-0

Concello do Grove

P3602200B

Sala de fondo local na biblioteca pública municipal

1.633,89 €

2019/000025-0

Concello de Boqueixón

P1501200H

Equipamento para a biblioteca pública municipal

3.729,54 €

2019/000032-0

Concello de Dodro

P1503300D

Mellora e equipamento da Casa de Cultura de Dodro

5.071,99 €

2019/000034-0

Concello de Lousame

P1504300C

Equipamento do arquivo municipal

6.738,66 €

2019/000037-0

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Mellora e equipamento da casa da cultura

6.065,96 €

2019/000041-0

Concello de Mañón

P1504500H

Equipamento informático para posta en funcionamento do local cultural do Barqueiro

2.392,24 €

2019/000042-0

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Téxtiles escénicos para o salón de actos da casa da cultura

999,94 €

2019/000043-0

Concello de Porto do Son

P1507200B

Mellora da accesibilidade na Casa da Cultura de Porto do Son

20.700,00 €

2019/000046-0

Concello de Ribeira de Piquín

P2705300H

Intervención dotacional para usos culturais da Escola Vella de Chao de Pousadoiro

30.000,00 €

2019/000047-0

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

Equipamento escénico e iluminación do Teatro Municipal Lauro Olmo

11.342,80 €

2019/000055-0

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Adquisición de equipamento dos locais do futuro xeoparque Courel Montains

16.224,50 €

2019/000064-0

Concello de Padrón

P1506600D

Mellora das instalacións da biblioteca pública municipal

1.329,26 €

2019/000067-0

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Reforma no Auditorio Valle Inclán

12.070,60 €

2019/000071-0

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Acondicionamento do Centro Cultural de Cercedo

30.702,75 €

2019/000074-0

Concello de Burela

P2706800F

Mellora da iluminación e do son do auditorio municipal

4.483,48 €

2019/000076-0

Concello de Cortegada

P3202800C

Supresión de barreiras arquitectónicas no local cultural

5.379,31 €

2019/000081-0

Concello de Xermade

P2702100E

Mellora e equipamento na biblioteca pública municipal

2.877,48 €

2019/000085-0

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Substitución das fiestras do salón de actos da sede da entidade

1.616,36 €

2019/000094-0

Concello de Narón

P1505500G

Mellora da accesibilidade da biblioteca pública municipal

19.969,65 €

2019/000096-0

Concello de Miño

P1504900J

Investimento e mellora da accesibilidade do Centro Social da Rúa

10.343,80 €

2019/000097-0

Concello de Chantada

P2701600E

Equipamento para a biblioteca pública municipal

2.374,90 €

2019/000106-0

Concello de Monterrei

P3205100E

Obras de mellora no Teleclub Medeiros

30.000,00 €

2019/000108-0

Concello de Bóveda

P2700800B

Investimento na biblioteca pública municipal

6.939,70 €

2019/000117-0

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

Equipamento de son do centro cívico

2.767,60 €

2019/000123-0

Concello de Oia

P3603600B

Centro Sociocultural de Pedornes

30.000,00 €

2019/000124-0

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Novas tecnoloxías no local de usos múltiples de Lois

16.141,65 €

2019/000127-0

Concello de Ribadumia

P3604600A

Reparación e mellora do Auditorio Municipal Santa Baia

14.194,13 €

2019/000129-0

Concello de Guntín

P2702300A

Equipamento e mellora da casa da cultura

30.000,00 €

2019/000130-0

Concello de Pol

P2704600B

Acondicionamento e equipamento do arquivo municipal

16.034,61 €

2019/000131-0

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Obras e equipamento Casa Don Fernando

6.279,51 €

2019/000132-0

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Ampliación da casa da cultura para biblioteca

30.000,00 €

2019/000133-0

Concello de Cuntis

P3601500F

Mellora das instalacións e equipamento do Centro Sociocultural José Raído Patelas

10.168,44 €

2019/000135-0

Concello do Valadouro

P2706300G

Equipamento do Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade Manuel Lourenzo

4.838,04 €