Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Venres, 28 de xuño de 2019 Páx. 30803

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Centro Universitario da Defensa - Escola Naval Militar de Marín

ANUNCIO do 24 de xuño de 2019 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (CPD14).

A Dirección do Centro Universitario da Defensa (en diante, CUD) na Escola Naval Militar de Marín (en diante, ENM), no uso das súas competencias e recibida a resolución conxunta dos ministerios de Facenda e de Política Territorial e Función Pública do 7 de xuño de 2019 pola que se autoriza a contratación de profesorado temporal, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público, polo procedemento de urxencia, para cubrir as necesidades docentes existentes mediante a contratación en réxime laboral de persoal docente, para as seguintes categorías:

Categoría de profesor

Número de prazas

Axudante doutor

8

Este concurso rexerase polo disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, así como polo Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015); na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, Lei 40/2015), e pola normativa reguladora do procedemento para a provisión de prazas de persoal docente e investigador do CUD na ENM, aprobada na reunión do Padroado do 8 de marzo de 2010.

A información completa (bases da convocatoria, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar (praza de España, s/n, 36920 Marín, Pontevedra), así como na páxina web do Centro Universitario da Defensa (http://cud.uvigo.es → Persoal → Persoal docente e investigador (PDI) → Concursos de profesorado → Decimocuarto concurso de persoal docente contratado (código CPD14).

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e, débense dirixir ao director do Centro Universitario da Defensa no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos na convocatoria.

Marín, 24 de xuño de 2019

José María Pousada Carballo
Director do Centro Universitario da Defensa
na Escola Naval Militar de Marín