Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Luns, 1 de xullo de 2019 Páx. 30826

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se conceden as axudas da Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Gain, por medio da Orde do 31 de decembro de 2018 (DOG núm. 21, do 30 de xaneiro de 2019) estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 10 da convocatoria para as solicitudes presentadas na modalidade A: grupos de referencia competitiva e na modalidade B: grupos con potencial de crecemento, realizouse o proceso de avaliación e selección destas, de acordo co establecido no artigo 11 da orde de convocatoria.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e á persoa titular da presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da comisión de selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain.

RESOLVEMOS:

Primeiro. Concederlles ás entidades que a continuación se relacionan (con indicación da persoa coordinadora do grupo destinatario) as axudas da modalidade A: grupos de referencia competitiva e da modalidade B: grupos con potencial de crecemento, para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2018.

Modalidade A: grupos de referencia competitiva (GRC).

Universidades do SUG.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe 2019

Importe 2020

Importe 2021

Importe 2022

Total

ED431C 2019/11

Antelo Suárez

Manel

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/17

Barral Losada

Luis Fernando

UDC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/08

Carracedo Fraga

José

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/29

Cuadrado Aranda

Javier

UDC

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

268.000,00

ED431C 2019/04

Díez Baños

Pablo

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/18

Faraldo Cabana

Patricia

UDC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/03

Fernández Mosquera

Santiago

USC

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

268.000,00

ED431C 2019/21

Fernández Vilán

Ángel Manuel

UVIGO

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

268.000,00

ED431C 2019/28

García Gil

Soledad

UVIGO

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/07

García González

Ignacio

USC

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

268.000,00

ED431C 2019/15

García Novoa

César

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/10

García Río

Eduardo

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/01

Lojo Rodríguez

Laura María

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/16

Martínez Abella

Fernando

UDC

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

268.000,00

ED431C 2019/06

Miranda Barrós

David

USC

96.000,00

96.000,00

96.000,00

96.000,00

384.000,00

ED431C 2019/24

Mosquera Castro

Ricardo Antonio

UVIGO

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/02

Nieto Roig

Juan José

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/25

Pino García

Antonio

UVIGO

96.000,00

96.000,00

96.000,00

96.000,00

384.000,00

ED431C 2019/23

Pou Saracho

Juan María

UVIGO

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/20

Reigosa Roger

Manuel J.

UVIGO

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/27

Rey García

Daniel

UVIGO

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/05

Rigueiro Rodríguez

Antonio

USC

96.000,00

96.000,00

96.000,00

96.000,00

384.000,00

ED431C 2019/30

Sendón García

Raquel

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/26

Vera Isasa

María

UVIGO

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/14

Vila Abad

José Manuel

USC

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

190.000,00

ED431C 2019/13

Zalvide Torrente

Juan Bautista

USC

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

268.000,00

Outras entidades.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2019

Importe 2020

Importe 2021

Importe 2022

Total

IN607A2019/04

Figueroa Pérez

Rosa Isabel

IEO-Vigo

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

IN607A2019/02

González Juanatey

José Ramón

FIDIS

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

IN607A2019/01

Lorenzo Rodríguez

José Manuel

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

99.960,00

99.960,00

99.960,00

99.960,00

399.840,00

Modalidade B: grupos con potencial de crecemento.

Universidades do SUG.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe 2019

Importe 2020

Importe 2021

Total

ED431B 2019/03

Barreiro García

Álvaro

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/04

Becoña Iglesias

Elisardo Manuel Ignacio

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/32

Cabeza Pereiro

Jaime

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/31

Carmona Badía

Xoán

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/14

Castillejo Manzanares

Raquel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/39

Comendador Rey

Beatriz Pilar

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/44

De Vega Martín

Alberto

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/34

Del Río Otero

Coral

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/13

Díaz Rubio

Olga

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/38

Domínguez Martín

Jorge

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/40

Fernández Suárez

Emilio Manuel

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/20

Fraga Carou

Isabel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/33

Gago Martínez

Ana

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/25

Garrido González

Josefina

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/22

Gómez Tato

Antonio

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/21

Grandío Seoane

Emilio Francisco

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/43

Guitián Rivera

Francisco

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/35

Hervés Beloso

Carlos

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/11

Limeres Posse

Jacobo

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/01

Moreira Martínez

Ramón Felipe

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/02

Pásaro Méndez

Eduardo

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/28

Pena Sueiro

Nieves

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/24

Quiroga Berdeal

María Isabel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/18

Rodríguez Prieto

María de la Flor

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/07

Sabucedo Cameselle

José Manuel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/17

Salgado Velo

Jesús Fernando

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/37

Soengas Fernández

José Luis

UVIGO

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/12

Valle Arias

Antonio

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/15

Varela González

José Antonio

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2019/30

Varela Mallou

Jesús

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

Outras entidades.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2019

Importe 2020

Importe 2021

Total

IN607B2019/13

Dagnac

Thierry

CIAM

19.200,00

34.800,00

34.800,00

88.800,00

IN607B2019/09

Domínguez Múñoz

Juan Enrique

FIDIS

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B2019/14

García González

Miguel Ángel

FIDIS

19.999,20

34.999,20

34.999,20

89.997,60

IN607B2019/10

Gualillo

Oreste

FIDIS

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B2019/01

Novoa García

Beatriz

IIM-CSIC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B2019/06

Pérez Camiña

Jesús

FIDIS

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B2019/02

Vega Gliemmo

Ana Paula

FIDIS

19.999,20

34.999,20

34.999,20

89.997,60

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, na aplicación 10.40.561B.744.0, e a Axencia Galega de Innovación, coa seguinte desagregación, nas aplicacións 09.A3.561A.781.0 e 09.A3.561A.703.0 e 09.A3.561A.743.19.

Modalidade

Entidade

beneficiaria

Crédito (en euros)

2019

2020

2021

2022

Total

GRC

Universidades do SUG

UDC

229.000,00

229.000,00

229.000,00

229.000,00

916.000,00

USC

820.500,00

820.500,00

820.500,00

820.500,00

3.282.000,00

UVigo

448.000,00

448.000,00

448.000,00

448.000,00

1.792.000,00

Total

1.497.500,00

1.497.500,00

1.497.500,00

1.497.500,00

5.990.000,00

Outras entidades

FIDIS (781.0)

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

IEO-VIGO (703.0)

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

F. Centro Tecnolóxico da Carne (743.19)

99.960,00

99.960,00

99.960,00

99.960,00

399.840,00

Total

269.960,00

269.960,00

269.960,00

269.960,00

1.079.840,00

GPC

Universidades do SUG

UDC

100.000,00

175.000,00

175.000,00

450.000,00

USC

320.000,00

560.000,00

560.000,00

1.440.000,00

UVigo

180.000,00

315.000,00

315.000,00

810.000,00

Total

600.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

2.700.000,00

Outras entidades

IIM-CSIC

(703.0)

20.000,00

35.000,00

35.000,00

 

90.000,00

FIDIS (781.0)

99.998,40

174.998,40

174.998,40

449.995,20

CIAM (781.0)

19.200,00

34.800,00

34.800,00

 

88.800,00

Total

139.198,40

244.798,40

244.798,40

 

628.795,20

Total universidades do SUG

2.097.500,00

2.547.500,00

2.547.500,00

1.497.500,00

8.690.000,00

Total outras entidades

409.158,40

514.758,40

514.758,40

269.960,00

1.708.635,20

As axudas concedidas ás universidades do SUG imputaranse ao plan de financiamento do SUG para o período 2019-2020, agás as anualidades de 2021 e 2022 que se integrarán no novo plan de financiamento, e as concedidas a outras entidades, aos orzamentos da Axencia Galega de Innovación.

Cuarto. De acordo co artigo 14 da convocatoria, a subvención será librada á entidade beneficiaria á que pertenza o grupo investigador, conforme a resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla no artigo 14 da convocatoria nas datas indicadas nel.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución da concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de mora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no caso das solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación, nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria e presidente da Axencia Galega de Innovación