Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Mércores, 3 de xullo de 2019 Páx. 31242

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

En virtude do anterior, a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Ordenar la publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.40.322C.472.0, código de proxecto 2016 00313; 09.40.322C.480.0, código de proxecto 2016 00313; 09.40.322C.481.10, código de proxecto 2016 00321, e 09.40.322C.472.4, código de proxecto 2016 00321, ao abeiro da Orde do 19 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto).

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

TR349A Incentivos á contratación indefinida inicial

Entidade beneficiaria

Aplicación orzamentaria

Concedido (2017)

A. Galega da Lingua

09.40.322C.480.0

6.412,50

Andrade Castro, José Luis

09.40.322C.472.0

8.335,00

Asperga (Asoc. Galega Síndrome Asperger)

09.40.322C.480.0

12.500,00

Avila Pite, Javier

09.40.322C.472.0

15.000,00

Barrosocar, S.L.

09.40.322C.472.0

15.000,00

Batista Rúas, Sirleide

09.40.322C.472.0

15.000,00

Becerra Riveiros, María Isabel

09.40.322C.472.0

12.500,00

Berispa, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Bus Tecnología, S.L.

09.40.322C.472.0

4.000,00

Café Grey, S.L.

09.40.322C.472.0

6.250,00

Cafés Miño Ourense, S.L.

09.40.322C.472.0

12.500,00

Cartonajes Frajesán, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Club Hípico Amazonas

09.40.322C.480.0

6.250,00

Comercial Gallardo, S.A.

09.40.322C.472.0

12.500,00

Construcciones Ramón Pulga 82-86, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Coronas Galicia, S.L.

09.40.322C.472.0

9.812,40

Costa Fernández, C.B.

09.40.322C.472.0

15.000,00

Dishector, S.L.

09.40.322C.472.0

15.000,00

Eiras Iglesias, Francisco

09.40.322C.472.0

12.500,00

Espomasa Poliuretanos, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Firmo España Papelerías, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Forgal Formación y Consultoría, S.L.

09.40.322C.472.0

14.410,00

Fund. Centro Tecnol. Investigación Multisect.

09.40.322C.480.0

20.000,00

Garpi Vilagarcía, S.A.L.

09.40.322C.472.0

7.500,00

Gato Salvaje, S.L.

09.40.322C.472.0

8.000,00

Gleevi Global Freelance Services, S.L.

09.40.322C.472.0

8.000,00

Guerra dos Santos, Miguel Ángel

09.40.322C.472.0

17.500,00

Gula Galega, S.L.

09.40.322C.472.0

17.500,00

Imavet Galicia, S.L.P.

09.40.322C.472.0

15.000,00

Instalaciones Sinople, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Jesús Arrojo Souto y Otro, S.C.

09.40.322C.472.0

6.250,00

La Bulanxerí, S.L.

09.40.322C.472.0

8.000,00

Maderas Gran Vía de Galicia, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Marea Gestión de Inversiones, S.L.

09.40.322C.472.0

12.500,00

Mediplant Paradela, S.L.

09.40.322C.472.0

7.500,00

Natividad Argibay, Juan Manuel

09.40.322C.472.0

10.000,00

Padi Proyectos, S.A.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Pino Barrio, Adrián

09.40.322C.472.0

12.500,00

Porcalgo, S.L.

09.40.322C.472.0

6.250,00

Porto Otero, Antonio

09.40.322C.472.0

12.500,00

Prolusán Santiago, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Proyectos y Contratas de la Fuente, S.L.

09.40.322C.472.0

12.500,00

Punto e Coma Allariz, S.L.

09.40.322C.472.0

9.375,00

Ron Curiel, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Rule Vending, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Senielec, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Si Buscas Sofá, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Silva Cambeiro José

09.40.322C.472.0

12.500,00

Tablón Arte, S.L.

09.40.322C.472.0

15.000,00

Valdeconsa, S.L.

09.40.322C.472.0

15.000,00

Veiga Campo, María Cristina

09.40.322C.472.0

7.500,00

Victor Amor y Otro, S.C.

09.40.322C.472.0

10.000,00

Vigo y Prado, S.L.

09.40.322C.472.0

10.000,00

TR349D Incentivos á contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social

Entidade beneficiaria

Aplicación orzamentaria

Concedido (2017)

Asociación Raíña Paraíso

09.40.322C.481.1

7.785,00

Bacalaos Boado, S.L.

09.40.322C.472.4

5.000,00

Casais Triñanes, Pedro

09.40.322C.472.4

8.750,00

Gri Towers Galicia, S.L.

09.40.322C.472.4

2.500,00

Informática y Networking Compostela, S.L.U.

09.40.322C.472.4

5.000,00

Parga Fernández, José Luis

09.40.322C.472.4

10.000,00

Pichel y Parcero, S.L.

09.40.322C.472.4

10.000,00