Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Mércores, 3 de xullo de 2019 Páx. 31251

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se convoca para o ano 2019 (código de procedemento CT236A).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 15 da orde de convocatoria, esta resolución publicarase no DOG, no portal da Rede de bibliotecas de Galicia (https://rbgalicia.xunta.gal) e na páxina web oficial do Portal de Cultura (https://www.cultura.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

RESOLVO:

Facer pública a relación dos concellos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia (código de procedemento CT236A) que figuran como anexo I desta resolución. As ditas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 2019 11 20 432A 760.3, proxecto 2015 00352, cun crédito orzamentario para o ano 2019 de ciento noventa e cinco mil euros (195.000 €).

As entidades excluídas son as que se relacionan no anexo II desta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2019

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO I

Relación de concellos beneficiarios e importe concedido

Concello

Biblioteca

Cantidade concedida

Abegondo

Biblioteca Pública Municipal de Abegondo

1.026,31 €

Alfoz

Biblioteca Pública Municipal de Alfoz

1.026,31 €

Allariz

Biblioteca Pública Municipal de Allariz

1.026,31 €

Ames

Biblioteca Pública Municipal de Bertamiráns

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal do Milladoiro

1.026,31 €

Antas de Ulla

Biblioteca Pública Municipal de Antas de Ulla

1.026,31 €

Aranga

Axencia de Lectura Municipal de Aranga

1.026,31 €

Arbo

Biblioteca Pública Municipal Segundo Gil Davila

1.026,31 €

Ares

Biblioteca Pública Municipal de Ares

1.026,31 €

Arteixo

Biblioteca Pública Municipal Henrique Rabuñal de Arteixo

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Antón Castro de Meicende

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Dora Vázquez de Oseiro

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Miguel Sande de Pastoriza

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Francisco A. Vidal do Froxel

1.026,31 €

Arzúa

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

1.026,31 €

Avión

Biblioteca Pública Municipal de Avión

1.026,31 €

Baiona

Biblioteca Pública Municipal de Baiona

1.026,31 €

Baña, A

Axencia de Lectura Municipal da Baña

1.026,31 €

Bande

Biblioteca Pública Municipal de Bande

1.026,31 €

Barbadás

Biblioteca Pública Municipal de Barbadás

1.026,31 €

Barco de Valdeorras, O

Biblioteca Pública Municipal Florencio Delgado Gurriarán

1.026,31 €

Bergondo

Axencia de Lectura Municipal de Bergondo

1.026,31 €

Betanzos

Biblioteca Pública Municipal A. Castelao

1.026,31 €

Boiro

Biblioteca Pública Municipal Boiro

1.026,31 €

Boiro

Axencia de Lectura Municipal de Escarabote

1.026,31 €

Boqueixón

Biblioteca Pública Municipal de Boqueixón

1.026,31 €

Bóveda

Axencia de Lectura Municipal de Bóveda

1.026,31 €

Brión

Biblioteca Pública Municipal de Brión

1.026,31 €

Burela

Biblioteca Pública Municipal de Burela

1.026,31 €

Cabana de Bergantiños

Biblioteca Pública Municipal María Baña

1.026,31 €

Caldas de Reis

Biblioteca Pública Municipal P. M. Martínez Ferro

1.026,31 €

Camariñas

Biblioteca Pública Municipal de Camariñas

1.026,31 €

Cambados

Axencia de Lectura Municipal de Vilariño

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal Gumersindo Márquez

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Luís Rei

1.026,31 €

Cambre

Biblioteca Pública Municipal Central de Cambre

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Templarios do Temple

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Xabier P. Docampo da Barcala

1.026,31 €

Cangas

Biblioteca Pública Municipal Central

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Aldán

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal de Darbo

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal do Hío

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de Coiro

1.026,31 €

Cañiza, A

Biblioteca Pública Municipal da Cañiza

1.026,31 €

Capela, A

Biblioteca Pública Municipal da Capela

1.026,31 €

Carballedo

Biblioteca Pública Municipal de Carballedo

1.026,31 €

Carballo

Biblioteca Pública Municipal de Carballo

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Rego da Balsa

1.026,31 €

Cariño

Biblioteca Pública Municipal de Cariño

1.026,31 €

Carnota

Axencia de Lectura Municipal de Carnota

1.026,31 €

Carral

Biblioteca Pública Municipal de Carral

1.026,31 €

Catoira

Biblioteca Pública Municipal de Catoira

1.026,31 €

Cedeira

Biblioteca Pública Municipal López Cortón

1.026,31 €

Cee

Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán

1.026,31 €

Celanova

Biblioteca Pública Municipal de Celanova

1.026,31 €

Cervo

Biblioteca Pública Municipal San Cibrao

1.026,31 €

Chantada

Biblioteca Pública Municipal de Chantada

1.026,31 €

Corcubión

Biblioteca Pública Municipal de Corcubión

1.026,31 €

Coristanco

Biblioteca Pública Municipal de Coristanco

1.026,31 €

Covelo

Biblioteca Pública Municipal de Covelo

1.026,31 €

Culleredo

Biblioteca Pública Municipal M.G.Garcés

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal Cardeso Liñares

1.026,31 €

Cuntis

Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres

1.026,31 €

Curtis

Biblioteca Pública Municipal de Teixeiro

1.026,31 €

Dodro

Biblioteca Pública Municipal de Dodro

1.026,31 €

Esgos

Biblioteca Pública Municipal de Esgos

1.026,31 €

Fene

Biblioteca Pública Municipal Xosé María Pérez Parallé

1.026,31 €

Ferrol

Biblioteca Pública Municipal Central

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal de Caranza

1.026,31 €

Gondomar

Biblioteca Pública Municipal de Gondomar

1.026,31 €

Grove, O

Biblioteca Pública Municipal do Grove

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de San Vicente

1.026,31 €

Guarda, A

Biblioteca Pública Municipal da Guarda

1.026,31 €

Irixoa

Biblioteca Pública Municipal de Irixoa

1.026,31 €

Lama, A

Axencia de Lectura Municipal da Lama

1.026,31 €

Láncara

Biblioteca Pública Municipal de Láncara

1.026,31 €

Laracha, A

Biblioteca Pública Municipal A Laracha

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal Paiosaco

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal Caión

1.026,31 €

Laxe

Biblioteca Pública Municipal Antón Zapata García

1.026,31 €

Leiro

Biblioteca Pública Municipal de Leiro

1.026,31 €

Lourenzá

Biblioteca Pública Municipal Juana de Ibarbourou

1.026,31 €

Lugo

Biblioteca Pública Municipal de Lugo

1.026,31 €

Maceda

Biblioteca Pública Municipal de Maceda

1.026,31 €

Malpica de Bergantiños

Biblioteca Pública Municipal Eduardo Blanco Amor

1.026,31 €

Marín

Biblioteca Pública Municipal Vidal Pazos

1.026,31 €

Meaño

Axencia de Lectura Municipal de Meaño

1.026,31 €

Meis

Biblioteca Pública Municipal de Meis

1.026,31 €

Melide

Biblioteca Pública Municipal Xosé Vázquez Pintor

1.026,31 €

Mesía

Axencia de Lectura Municipal Victoria Armesto

1.026,31 €

Miño

Biblioteca Pública Municipal de Miño

1.026,31 €

Moaña

Biblioteca Pública Municipal Moaña

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de Tirán

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de Domaio

1.026,31 €

Moeche

Biblioteca Pública Municipal de Moeche

1.026,31 €

Mondariz

Biblioteca Pública Municipal Xoán Xosé Pérez Labaca

1.026,31 €

Monforte de Lemos

Biblioteca Pública Municipal Lois Pereiro

1.026,31 €

Monterroso

Biblioteca Pública Municipal Lorenzo Varela

1.026,31 €

Mos

Biblioteca Pública Municipal de Mos

1.026,31 €

Mugardos

Biblioteca Pública Municipal de Mugardos

1.026,31 €

Muíños

Biblioteca Pública Municipal de Muíños

1.026,31 €

Muros

Biblioteca Pública Municipal de Muros

1.026,31 €

Narón

Biblioteca Pública Municipal de Narón

1.026,31 €

Neda

Biblioteca Pública Municipal de Neda

1.026,31 €

Negreira

Biblioteca Pública Municipal de Negreira

1.026,31 €

Nigrán

Biblioteca Pública Municipal de Nigrán

1.026,31 €

Noia

Biblioteca Pública Municipal de Noia

1.026,31 €

Oleiros

Biblioteca Pública Municipal Central Rialeda de Perillo

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal María José Ruso de Dorneda

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Manuel María de Oleiros

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño de Lorbé

1.026,31 €

Ordes

Biblioteca Pública Municipal de Ordes

1.026,31 €

Oroso

Biblioteca Pública Municipal de Oroso

1.026,31 €

Ortigueira

Biblioteca Pública Municipal Juan Fernández Latorre

1.026,31 €

Ourense

Biblioteca Pública Municipal da Carballeira

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal da Ponte

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal de San Francisco

1.026,31 €

Ourol

Biblioteca Pública Municipal de Ourol

1.026,31 €

Outes

Biblioteca Pública Municipal de Outes

1.026,31 €

Paderne

Biblioteca Pública Municipal de Paderne

1.026,31 €

Padrón

Biblioteca Pública Municipal de Padrón

1.026,31 €

Paradela

Biblioteca Pública Municipal de Paradela

1.026,31 €

Pazos de Borbén

Biblioteca Pública Municipal Bibliopazos

1.026,31 €

Pereiro de Aguiar, O

Biblioteca Pública Municipal do Pereiro de Aguiar

1.026,31 €

Pino, O

Biblioteca Pública Municipal do Pino

1.026,31 €

Pobra de Trives, A

Biblioteca Pública Municipal da Pobra de Trives

1.026,31 €

Pobra do Brollón, A

Biblioteca Pública Municipal da Pobra do Brollón

1.026,31 €

Pobra do Caramiñal, A

Biblioteca Pública Municipal Victoriano García Martí

1.026,31 €

Poio

Biblioteca Pública Municipal de Poio

1.026,31 €

Ponte Caldelas

Biblioteca Pública Municipal de Ponte Caldelas

1.026,31 €

Ponteareas

Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas

1.026,31 €

Ponteceso

Biblioteca Pública Municipal de Ponteceso

1.026,31 €

Pontecesures

Biblioteca Pública Municipal de Pontecesures

1.026,31 €

Pontedeume

Biblioteca Pública Municipal de Ramiro Fonte

1.026,31 €

Pontes de García Rodríguez, As

Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco

1.026,31 €

Porto do Son

Biblioteca Pública Municipal Xerardo Díaz

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de Portosín

1.026,31 €

Quiroga

Biblioteca Pública Municipal de Quiroga

1.026,31 €

Redondela

Biblioteca Pública Municipal Valle-Inclán

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de Chapela

1.026,31 €

Rianxo

Biblioteca Pública Municipal Castelao de Rianxo

1.026,31 €

Ribadavia

Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia

1.026,31 €

Ribadeo

Biblioteca Pública Municipal El Viejo Pancho

1.026,31 €

Ribadumia

Biblioteca Pública Municipal de Ribadumia

1.026,31 €

Ribeira

Biblioteca Pública Municipal de Ribeira

1.026,31 €

Riós

Axencia de Lectura Municipal de Riós

1.026,31 €

Rodeiro

Biblioteca Pública Municipal Manuel Lamazares

1.026,31 €

Rois

Biblioteca Pública Municipal de Rois

1.026,31 €

Rosal, O

Biblioteca Pública Municipal do Rosal

1.026,31 €

Sada

Biblioteca Pública Municipal Ramón Suárez Picallo

1.026,31 €

Salceda de Caselas

Biblioteca Pública Municipal Alfonso D. Rodríguez Castelao

1.026,31 €

Salvaterra de Miño

Biblioteca Pública Municipal de Salvaterra de Miño

1.026,31 €

San Sadurniño

Axencia de Lectura Municipal de San Sadurniño

1.026,31 €

Santa Comba

Biblioteca Pública Municipal de Santa Comba

1.026,31 €

Sanxenxo

Biblioteca Pública Municipal Central Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal de Portonovo

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de Vilalonga

1.026,31 €

Sarria

Biblioteca Pública Municipal Camilo Gonsar

1.026,31 €

Saviñao, O

Biblioteca Pública Municipal do Saviñao

1.026,31 €

Silleda

Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao

1.026,31 €

Sober

Biblioteca Pública Municipal de Sober

1.026,31 €

Soutomaior

Biblioteca Pública Municipal de Soutomaior

1.026,31 €

Taboada

Biblioteca Pública Municipal de Taboada

1.026,31 €

Teo

Biblioteca Pública Municipal O Grilo de Cacheiras

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal dos Tilos

1.026,31 €

Tordoia

Axencia de Lectura Municipal de Tordoia

1.026,31 €

Touro

Axencia de Lectura Municipal Xosé Neira Vilas

1.026,31 €

Valadouro, O

Biblioteca Pública Municipal do Valadouro

1.026,31 €

Valga

Biblioteca Pública Municipal Valga

1.026,31 €

Biblioteca Pública Municipal Cordeiro

1.026,31 €

Viana do Bolo

Biblioteca Pública Municipal de Viana do Bolo

1.026,31 €

Vicedo, O

Biblioteca Pública Municipal do Vicedo

1.026,31 €

Vila de Cruces

Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas

1.026,31 €

Vilaboa

Biblioteca Pública Municipal de Vilaboa

1.026,31 €

Vilagarcía de Arousa

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

1.026,31 €

Vilalba

Biblioteca Pública Municipal de Vilalba

1.026,31 €

Vilanova de Arousa

Biblioteca Pública Municipal Irmáns Camba

1.026,31 €

Vilar de Barrio

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Barrio

1.026,31 €

Vilar de Santos

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Santos

1.026,31 €

Vilasantar

Axencia de Lectura Municipal de Vilasantar

1.026,31 €

Vimianzo

Biblioteca Pública Municipal de Vimianzo

1.026,31 €

Viveiro

Biblioteca Pública Municipal de Viveiro

1.026,31 €

Xermade

Biblioteca Pública Municipal de Xermade

1.026,31 €

Xove

Biblioteca Pública Municipal de Xove

1.026,31 €

Xunqueira de Ambía

Biblioteca Pública Municipal de Xunqueira de Ambía

1.026,31 €

Zas

Biblioteca Pública Municipal de Zas

1.026,31 €

Axencia de Lectura Municipal de Baio

1.026,31 €

ANEXO II

Bibliotecas excluídas

Concello

Biblioteca

Causa de exclusión

Bola, A

Biblioteca Pública Municipal da Bola

1

Cambados

Axencia de Lectura Municipal de Corvillón Xacobe Castro

1

Axencia de Lectura Municipal de Castrelo

1

Cerceda

Biblioteca Pública Municipal de Cerceda

4

Cerdedo

Biblioteca Pública Municipal da Silva

4

Cervo

Axencia de Lectura Municipal Cervo

1

Illa de Arousa, A

Biblioteca Pública Municipal da Illa de Arousa

1, 2

Lalín

Biblioteca Pública Municipal de Lalín

4

Mezquita, A

Axencia de Lectura Municipal da Mezquita

1

Muxía

Biblioteca Pública Municipal Santiago Rey Fernández-Latorre

1

Pantón

Axencia de Lectura Municipal de Pantón

1, 2

Parada de Sil

Axencia de Lectura Municipal de Parada de Sil

1, 2

Ribas de Sil

Axencia de Lectura Municipal de Ribas de Sil

3

Riotorto

Axencia de Lectura Municipal de Riotorto

2

Rúa, A

Biblioteca Pública Municipal da Rúa

4, 5

Santiago de Compostela

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Vite

4

Biblioteca Pública Municipal José Saramago das Fontiñas

4

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Santa Marta

4

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Conxo

4

Santiso

Axencia de Lectura Municipal de Santiso

1

Veiga, A

Axencia de Lectura Municipal da Veiga

1

Código

Causa de exclusión

1

Non ter informatizada a xestión da biblioteca ou da axencia de lectura

2

Non ter cuberta a estatística de bibliotecas de 2017 e remitida ao Servizo do Sistema de Bibliotecas

3

Non ter un horario de apertura ao público mínimo de 15 horas

4

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social

5

Non enviar xustificante de ter remitido ao Consello de Contas de Galicia a conta xeral do exercicio 2017