Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Venres, 5 de xullo de 2019 Páx. 31838

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo, tramitada como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 21, do 30 de xaneiro de 2019).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas (anexo) na convocatoria de 2019, con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.514A.781.0 para o financiamento de proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2019

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Expediente

NIF

Beneficiaria

Ano 2019

Ano 2020

Total concedido

209D-2019/40

G36014173

Confraría de Pescadores da Guarda

37.136,06 €

0,00 €

37.136,06 €

209D-2019/41

G36014173

Confraría de Pescadores da Guarda

2.316,15 €

0,00 €

2.316,15 €

209D-2019/14

G36012821

Confraría de Pescadores de Arcade

10.680,00 €

14.870,00 €

25.550,00 €

209D-2019/31

G36013712

Confraría de Pescadores de Bueu

5.955,74 €

0,00 €

5.955,74 €

209D-2019/15

G36012847

Confraría de Pescadores de Cambados

51.100,00 €

0,00 €

51.100,00 €

209D-2019/46

G36014389

Confraría de Pescadores de Cangas

25.550,00 €

0,00 €

25.550,00 €

209D-2019/48

G36014389

Confraría de Pescadores de Cangas

3.793,05 €

0,00 €

3.793,05 €

209D-2019/06

G15027220

Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño

4.204,00 €

0,00 €

4.204,00 €

209D-2019/38

G15029192

Confraría de Pescadores de Cedeira

45.600,00 €

0,00 €

45.600,00 €

209D-2019/32

G27008820

Confraría de Pescadores de Celeiro

5.256,00 €

0,00 €

5.256,00 €

209D-2019/20

G15047707

Confraría de Pescadores de Corcubión

41.780,00 €

0,00 €

41.780,00 €

209D-2019/02

G15031503

Confraría de Pescadores de Corme

44.047,00 €

0,00 €

44.047,00 €

209D-2019/11

G15070360

Confraría de Pescadores de Laxe

89.892,00 €

0,00 €

89.892,00 €

209D-2019/24

G15038516

Confraría de Pescadores de Lira

10.760,00 €

0,00 €

10.760,00 €

209D-2019/21

G36015253

Confraría de Pescadores de Lourizán

21.360,00 €

0,00 €

21.360,00 €

209D-2019/45

G15031511

Confraría de Pescadores de Malpica

52.440,00 €

0,00 €

52.440,00 €

209D-2019/04

G36015212

Confraría de Pescadores de Moaña

25.550,00 €

0,00 €

25.550,00 €

209D-2019/18

G15038508

Confraría de Pescadores de Muros

9.155,00 €

0,00 €

9.155,00 €

209D-2019/19

G15038508

Confraría de Pescadores de Muros

2.670,00 €

0,00 €

2.670,00 €

209D-2019/23

G15030844

Confraría de Pescadores de Noia

37.340,00 €

0,00 €

37.340,00 €

209D-2019/26

G36014744

Confraría de Pescadores do Grove

53.040,00 €

0,00 €

53.040,00 €

209D-2019/42

V36016962

Confraría de Pescadores de Pontevedra

21.360,00 €

0,00 €

21.360,00 €

209D-2019/07

G15034945

Confraría de Pescadores de Porto do Son

11.090,00 €

0,00 €

11.090,00 €

209D-2019/28

G15034945

Confraría de Pescadores de Porto do Son

4.845,00 €

0,00 €

4.845,00 €

209D-2019/29

G15034887

Confraría de Pescadores de Portosín

50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

209D-2019/09

G36020261

Confraría de Pescadores de Raxó

25.550,00 €

0,00 €

25.550,00 €

209D-2019/22

G15032642

Confraría de Pescadores de Rianxo

51.100,00 €

0,00 €

51.100,00 €

209D-2019/12

G27011659

Confraría de Pescadores de Ribadeo

10.680,00 €

0,00 €

10.680,00 €

209D-2019/13

G27011659

Confraría de Pescadores de Ribadeo

770,00 €

0,00 €

770,00 €

209D-2019/43

G15033087

Confraría de Pescadores de Ribeira

14.870,00 €

0,00 €

14.870,00 €

209D-2019/44

G15033087

Confraría de Pescadores de Ribeira

4.560,00 €

0,00 €

4.560,00 €

209D-2019/17

G36293272

Confraría de Pescadores de Vilaboa

25.550,00 €

0,00 €

25.550,00 €