Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Venres, 12 de xullo de 2019 Páx. 32808

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se adxudica a autorización de uso dos locais solicitados no procedemento con código PR701A, ao abeiro da Orde do 16 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública, en réxime de concorrencia, para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais destinados para tal fin no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, na rúa Benito Corbal de Pontevedra (Diario Oficial de Galicia número 14, do 21 de xaneiro).

Tras a sesión que tivo lugar o día 9 de xullo de 2019, a comisión de valoración recollida no artigo 11.3 da Orde do 16 de xaneiro de 2019 (DOG núm. 14, do 21 de xaneiro), pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública, en réxime de concorrencia, para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais destinados para tal fin no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, na rúa Benito Corbal de Pontevedra, emitiu un informe coa mesma data. Consonte o recollido no artigo 11.4 da devandita orde, vista a proposta de resolución elaborada polo órgano instrutor do procedemento,

RESOLVO:

Primeiro. Desestimar a solicitude feita pola Asociación Amigos do Camiño dos Xograres e Trobadores e das Rutas Xacobeas, por non cumprir cos requisitos que establece o artigo 4 da orde de convocatoria para poder ser beneficiario.

Segundo. Ter por desistidas as solicitudes feitas pola Asociación de Constructores de Pontevedra e polo Club Atletismo Rías Baixas, por non emendar, no prazo establecido no artigo 7 da orde de convocatoria, os defectos atopados nas súas solicitudes.

Terceiro. Publicar no anexo 1 desta resolución a puntuación obtida polos solicitantes trala valoración feita pola comisión.

Cuarto. Consonte o recollido no artigo 13.2. da orde de convocatoria, adxudicar aos solicitantes que se inclúen na relación recollida no anexo 2 desta resolución a autorización de uso de locais. Estes acadaron valoración suficiente ata o esgotamento dos locais dispoñibles. Tal e como establece o artigo 13.3. da orde da convocatoria, os solicitantes dun local tipo B, que non puideron acadar un local desta tipoloxía por se esgotar, adxudicóuselles un local do tipo A.

Os solicitantes que aparecen na relación do anexo 2 desta resolución, de conformidade co artigo 14 da orde da convocatoria, recibirán mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) unha comunicación individual desta resolución. Unha vez recibida esta, o/a representante da/s entidade/s beneficiaria/s disporá dun prazo de dez (10) días, contados a partir do día seguinte ao da notificación, para comunicar, electronicamente, a aceptación da autorización para o uso do local e das condicións contidas nela, ou ben comunicar a súa renuncia ao concedido, empregando, en todo caso, o documento que se recolle no anexo IV da orde da convocatoria.

Quinto. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos termos previstos nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Pontevedra, 9 de xullo de 2019

Ramón Pereiro Santín
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO 1

Procedemento PR701A

Puntuación obtida polos solicitantes trala valoración feita pola comisión

Asociación

Total

Art. 12.1

Art. 12.2

Art. 12.3

Art. 12.4

Art. 12.5

Art. 12.6

Art. 12.7

Art. 12.8

Art. 12.9

Art. 12.10

Art. 12.11

Asociación FISA Boa Vida

37

4

0

10

9

3

6

5

0

0

0

0

Fundación Amigos de Galicia

73

4

14

24

9

3

9

5

5

0

0

0

AAVV Eiriña

47

14

0

10

9

3

6

5

0

0

0

0

Ateneo Pontevedra

53

9

9

14

9

3

4

5

0

0

0

0

Asociación amigos e amigas do Camiño Portugués a Santiago (AACPS)

68

9

14

24

9

3

4

5

0

0

0

0

Asociación española contra o cáncer. Xunta provincial de Pontevedra (AACC)

75

9

14

24

9

3

6

5

0

5

0

0

Asociación para a loita contra enfermidades do ril (ALCER)

83

14

14

24

9

3

9

5

5

0

0

0

Red Madre

80

14

14

24

9

3

6

5

0

5

0

0

AF Os Alegres

42,5

4

4

10

6

3

4

5

0

0

0

7

Turoqva

4

4

10

6

2

4

5

0

0

0

Amigos de Pontevedra

61

14

14

10

9

3

6

5

0

0

0

0

Confraría Nª Sra do Refuxio A Divina Peregrina

54

14

4

10

9

3

9

5

0

0

0

0

Asociación jóvenes empresarios de Pontevedra (AJE PO)

53

4

9

14

9

3

4

5

5

0

0

0

Club Treboada

45

14

0

10

9

3

4

5

0

0

0

0

Acción solidaria de Galicia

69

9

0

24

9

3

9

5

5

5

0

0

Asociación de Sanadores e Terapeutas de Enerxías Alternativas (ASTTL)

41

14

0

4

9

3

6

5

0

0

0

0

Fundación Meniños

78

14

9

24

9

3

9

5

5

0

0

0

Club Waterpolo PO

50

14

0

10

9

3

9

5

0

0

0

0

Asociación montañeiros A Roelo (Aromon)

67

14

9

10

9

3

6

5

0

0

0

7

Asociación sociosanitaria enfermedades inflamatorias intestinales y ostomizados (ASSEII)

14

14

20

9

3

4

0

0

0

0

Asociación acción galega intercultural (AGAIN)

44

14

0

10

9

2

4

5

0

0

0

0

Foro empresa

33

14

0

4

4

2

4

5

0

0

0

0

Cruz Roja española

73

4

9

24

9

3

9

5

5

5

0

0

Asociación de persoan xordas de Pontevedra (APXP)

61

9

0

24

9

3

6

5

5

0

0

0

Peña da boina

59

14

0

24

9

3

4

5

0

0

0

0

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

40

9

0

10

9

3

4

5

0

0

0

0

Agrupación Folklórica Celme

59

9

14

10

9

3

9

5

0

0

0

0

Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra

49

14

4

10

9

3

4

5

0

0

0

0

Os de Algures

65,5

14

14

10

9

3

4

5

0

0

0

7

Sete Espadelas

14

14

10

9

2

4

5

0

0

0

Sociedad deportiva Teucro Pontevedra

56

9

9

10

9

3

6

5

5

0

0

0

Asociación de diagnosticados de cáncer de mama (Adicam)

64

14

0

24

9

3

9

5

0

0

0

0

Club natación Master Pons Vetus

46

14

4

10

6

3

4

5

0

0

0

0

Club de Leones Pontevedra

40

14

0

10

9

3

4

0

0

0

0

0

Greenpeace

49

14

0

4

9

3

4

5

5

5

0

0

Asociación provincial amas de casa y consumidores Rías Baixas

55

9

9

14

9

3

6

5

0

0

0

0

Asociación galega técnicos de laboratorio

33

4

4

4

9

3

4

5

0

0

0

0

Asociación galega contra as enfermidades neuromusculares (ASEM Galicia)

59

9

4

20

9

3

4

5

0

5

0

0

Asociación de vecinos Héroes de Pontesanpaio 1809

40

9

0

10

9

3

4

5

0

0

0

0

Asociación cultural Veira do Río

30

4

0

10

4

3

4

5

0

0

0

0

Asociación oficina de voluntariado

50

14

0

20

9

3

4

0

0

0

0

0

Asociación de párkinson da provincia de Pontevedra

50

4

4

24

9

3

6

0

0

0

0

0

Asociación cultural Trepia

54

9

9

10

9

3

4

5

5

0

0

0

Asociación de tempo libre Lecer

48

14

4

4

9

3

9

5

0

0

0

0

Xoga

55

9

0

20

9

3

9

5

0

0

0

0

Asociación de técnicos en emerxencias e protección civil de Galicia

28

14

0

4

4

2

4

0

0

0

0

0

ANEXO 2

Procedemento PR701A

Relación de solicitantes aos cales se adxudica a autorización
de uso de locais, por orde de puntuacións

Puntuación final

Concedido

Asociación

Total

Local A

Local B

Asociación para a loita contra enfermidades do ril (ALCER)

83

1

 

Red Madre

80

1

 

Fundación Meniños

78

1

 

Asociación española contra o cáncer. Xunta provincial de Pontevedra (AACC)

75

 

1

Fundación Amigos de Galicia

73

 

1

Cruz Roja española

73

 

1

Acción solidaria de Galicia

69

 

1

Asociación amigos e amigas do Camiño Portugués a Santiago (AACPS)

68

1

 

Asociación montañeiros A Roelo (Aromon)

67

1

 

Asociación sociosanitaria enfermedades inflamatorias intestinales y ostomizados (ASSEII)

OS de Algures

65,5

1

 

Sete Espadelas

Asociación de diagnosticados de cáncer de mama (Adicam)

64

1

 

Asociación de persoas xordas de Pontevedra (APXP)

61

1

 

Amigos de Pontevedra

61

1

 

Asociación galega contra as enfermidades neuromusculares (ASEM Galicia)

59

1

 

Agrupación folklórica Celme

59

1

 

Peña da boina

59

1

 

Sociedad deportiva Teucro Pontevedra

56

1

 

Xoga

55

1

 

Asociación provincial amas de casa y consumidores Rías Baixas

55

1

 

Confraría Nª Sra do Refuxio A Divina Peregrina

54

1

 

Asociación cultural Trepia

54

1

 

Ateneo Pontevedra

53

1

 

Asociación jóvenes empresarios Pontevedra (AJE PO)

53

1

 

Asociación oficina de voluntariado

50

1

 

Club Waterpolo PO

50

1

 

Asociación de párkinson da provincia de Pontevedra

50

1