Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Venres, 12 de xullo de 2019 Páx. 32844

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2019.

O artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro), impón a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo único

Dar publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería do Medio Rural nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2019

Mª Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural

ANEXO I

Convenios de colaboración subscritos pola Consellería do Medio Rural
nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2019

Título

Obxecto

Data da sinatura

Achega económica da consellería (€)

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Escola Galega de Administración Pública para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

A participación nas actividades da EGAP do persoal dependente da Consellería do Medio Rural, así como a colaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes, actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha delas, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía e da sociedade galega.

11.1.2019

Sen achega

Convenio de colaboración entre a Fundación Galicia Europa e a Consellería do Medio Rural para o financiamento dos gastos ocasionados polo persoal destacado na oficina da Fundación en Bruxelas

Acordar a participación e colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Fundación Galicia Europa que na súa oficina de Bruxelas, porá á disposición da Consellería o espazo de traballo preciso para a persoa designada por esta para levar a cabo as tarefas que lle sexan asignadas.

15.2.2019

5.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e a Corporación de Radio e Televisión de Galicia, S.A. (O Agro, Labranza e Ferrado e medio) 2019

Establecer as condicións de colaboración técnica e financeira para o desenvolvemento dos espazos O Agro, Labranza e Ferrado e medio, que emite a Corporación Radio e Televisión de Galicia.

1.3.2019

75.000 €

Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería do Medio Rural para desenvolver medidas previstas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero

Establecer as condicións polas cales se rexerá a colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería do Medio Rural, a través das direccións xerais de: Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias e Planificación e Ordenación Forestal e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, para a posta en marcha dalgunha das medidas previstas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

17.4.2019

Sen achega

(O importe do acordo son fondos finalistas do Pacto de Estado de violencia de xénero)

Primeira addenda ao Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias

Modificación do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

15.4.2019

500.000,00 €

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Lousame para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Ordes para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Padrón para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello do Páramo para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello das Nogais para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Pantón para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural aos concellos de Monterrei e Cualedro para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Rairiz de Veiga para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Toén para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural á Mancomunidade do Ribeiro para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural á Mancomunidade voluntaria de concellos da comarca de Ourense para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Arbo para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega

Convenio para a autorización de uso temporal dun tractor, unha rozadoira de brazo e unha trituradora suspendida traseira da Consellería do Medio Rural ao Concello de Moraña para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas leiras e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e, de ser o caso, das masas comúns de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade dos concellos, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da autorización de uso temporal, por parte da Consellería do Medio Rural, dun (1) vehículo tractor novo e dous apeiros (1 rozadoira de brazo e 1 trituradora suspendida traseira).

1.3.2019

Sen achega