Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Xoves, 18 de xullo de 2019 Páx. 33644

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 4 de Vigo

EDICTO (249/2018).

Xuízo verbal (JVB) 249/2018

Sobre: reclamación de cantidade

Demandantes: María Fátima Barros Reyes, David Gómez Barros

Procuradores: María Jesús Valencia Ulloa, María Jesús Valencia Ulloa

Avogado: Miguel Esteban López de Quintana

Demandando: Noemí Ballesteros Conde

Eu, Ángel Gómez Santos, letrado da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 4 de Vigo, fago saber que no presente procedemento se ditou a Sentenza do 8 de febreiro de 2019, que no seu encabezamento e decisón é do teor literal seguinte.

«Sentenza 30/2019.

Vigo, 8 de febreiro de 2019.

Vistos por min, Manuel Ángel Pereira Costas, maxistrado do Xulgado de Primeira Instancia número 4 de Vigo, os presentes autos de xuízo verbal que co número 249/2018 se seguen por instancia de María Fátima Barros Reyes e David Gómez Barros, representados pola procuradora María Jesús Valencia Ulloa e dirixidos polo letrado Miguel Esteban López de Quintana, contra Noemí Ballesteros Conde, declarada en situación de rebeldía procesual, os cales teñen por obxecto unha pretensión de responsabilidade extracontractual.

Decisión.

Estimo totalmente a demanda formulada por María Fátima Barros Reyes e David Gómez Barros contra Noemí Ballesteros Conde, facendo, en consecuencia, os seguintes pronunciamentos:

1º. Condeno a Noemí Ballesteros Conde a aboarlle a María Fátima Barros Reyes a cantidade de 142,45 euros, que reportará, contando desde a data da presente sentenza, o xuro legal do diñeiro incrementado en dous puntos.

2º. Condeno a Noemí Ballesteros Conde a aboarlle a David Gómez Barros a cantidade de 2.423,72 euros, que reportará, contando desde a data da presente sentenza, o xuro legal dos cartos incrementado en dous puntos.

3°. Condeno a Noemí Ballesteros Conde a aboarlle as custas procesuais.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes, ás cales se lles fará saber que é firme e que contra dela non cabe formular recurso de ningún tipo.

Así o acordo, mando e asino».

Que en virtude do acordado nos autos de referencia, e de conformidade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da LAC, por medio do presente notifícaselle a Sentenza do 8 de febreiro de 2019 á demandada Noemí Ballesteros Conde, baixo os apercibimentos contidos na dita resolución.

Vigo, 9 de maio de 2019

O letrado da Administración de xustiza