Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Luns, 22 de xullo de 2019 Páx. 33928

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 13 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2018-2019.

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 13 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2018-2019 (Diario Oficial de Galicia número 167, do 3 de setembro), e malia Orde do 18 de decembro de 2018 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas nos programas I, II e III da orde (Diario Oficial de Galicia número 241, do 19 de decembro).

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal.

As axudas concedéronse con carácter bianual por un importe total de 13.337.890 € con cargo ao código de proxecto 201800099. No anexo pormenorízanse as axudas por beneficiario, indicando a aplicación orzamentaria do gasto e o importe para cada anualidade.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Programa I: Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional

Procedemento TR341K. Total concedido: 887.466,24 €

TR341K: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional

Entidade beneficiaria

Concedido 2018 (€)

Concedido 2019 (€)

Aplicación orzamentaria

Accede Social, S.L.

8.896,33

14.788,20

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

8.751,96

15.394,33

09.40.324C.470.3

Amilaxa Servicios Generales, S.L.

7.045,33

11.622,63

09.40.324C.470.3

Asociación Aixiña

16.500,00

23.100,00

09.40.324C.481.3

Asociación Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

3.000,00

4.200,00

09.40.324C.481.3

Asociación para la Inclusión de Persoas con Diversidad Funcional

1.022,00

1.430,80

09.40.324C.481.3

Aspaber, S.L.

28.209,67

39.888,80

09.40.324C.470.3

Caxizo, S.L.

13.908,25

20.280,40

09.40.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

9.806,67

12.600,00

09.40.324C.470.3

Coregal-Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

19.584,00

28.630,00

09.40.324C.470.3

Emprego Social, S.L.

23.642,96

37.613,80

09.40.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

4.334,00

6.459,60

09.40.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade Juan XXIII

27.411,69

39.279,80

09.40.324C.481.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

13.739,45

18.417,00

09.40.324C.470.3

Hornos Lamastelle, S.A.

27.640,00

39.200,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente

12.579,28

18.016,46

09.40.324C.470.3

Ilunión Lavanderías, S.A.

31.785,70

44.499,97

09.40.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

31.560,00

44.800,00

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

3.623,72

5.567,80

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas, S.L.

11.016,00

15.422,40

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

18.663,95

32.200,00

09.40.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

12.372,00

18.487,00

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

1.052,00

1.472,80

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

12.593,00

17.630,20

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

11.519,89

16.206,40

09.40.324C.470.3

Total TR341K

360.257,85

527.208,39

Programa II: Programa de axudas para a creación de postos de traballo, a súa adaptación e asistencia técnica a CEE

Procedementos TR341E e TR341N. Total concedido: 938.671,52 €

TR341E: creación de postos de traballo de carácter indefinido en función do investimento en activo fixo

Entidade beneficiaria

Concedido 2018 (€)

Concedido 2019 (€)

Aplicación orzamentaria

Andaina Prosaúde Mental Emprego, S.L.U.

2.625,00

0,00

09.40.324C.470.3

Asociación Aixiña

74.160,00

91.374,00

09.40.324C.481.3

Aspaber, S.L.

57.000,00

65.995,20

09.40.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade Juan XXIII

29.034,77

30.000,00

09.40.324C.481.3

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

1.327,42

6.312,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

27.812,12

137.604,85

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

4.002,00

0,00

09.40.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social S.L.

32.138,41

22.686,55

09.40.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

46.405,09

42.445,83

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

18.692,98

28.410,25

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

15.156,00

15.000,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

7.905,00

09.40.324C.470.3

Total TR341E

308.353,79

447.733,68

TR341N: subvención para a adaptación de postos de traballo e para asistencia técnica

Entidade beneficiaria

Concedido 2018 (€)

Concedido 2019 (€)

Aplicación orzamentaria

Accede Social, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

12.807,15

3.392,85

09.40.324C.470.3

Activa Social Consultores, S.L.

0,00

2.500,00

09.40.324C.470.3

Ámbar Acción Social, S.L.U.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ambigal 360, S.L. Vilalba

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

Andaina Prosaúde Mental Emprego, S.L.U.

0,00

700,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos A Mariña, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos Sar, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Artegalia Economía Social, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Asociación Aixiña

0,00

16.500,00

09.40.324C.470.3

Asociación Aspadex

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Asociación Compostelana de Autotaxi

0,00

800,00

09.40.324C.481.3

Asociación Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

0,00

1.900,00

09.40.324C.481.3

Asociación Galega San Francisco

0,00

480,00

09.40.324C.481.3

Asociación Inserta Empleo

0,00

3.000,00

09.40.324C.481.3

Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional

0,00

300,00

09.40.324C.481.3

Aspaber, S.L.

0,00

5.522,00

09.40.324C.470.3

Aspas Emprego, S.L.

0,00

991,74

09.40.324C.470.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

0,00

5.420,27

09.40.324C.470.3

Cartonajes Frajesán, S.L.

0,00

760,00

09.40.324C.470.3

Caxizo, S.L.

0,00

1.440,00

09.40.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Combina Social, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Contratación e Integración Laboral, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

0,00

2.500,00

09.40.324C.470.3

Coregal-Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

0,00

880,00

09.40.324C.470.3

Erit-Itinera, S.L.

0,00

5.195,00

09.40.324C.470.3

Exclusivas Muriendas, S.L.

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

0,00

1.440,00

09.40.324C.470.3

Fundación para Discapacidade Juan XXIII

0,00

2.300,00

09.40.324C.481.3

Galega de Economía Social, S.L.

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

Galega de Integra-Tex, S.L.

0,00

1.700,00

09.40.324C.470.3

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Hornos Lamastelle, S.A.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunion Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Cee Outsourcing, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Lavanderías, S.A.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Salud, S.A.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Integra MXSI CEE Galicia, S.L.

0,00

1.760,00

09.40.324C.470.3

Juan José Guerreiro Vázquez

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados de Servicios y Mantenimiento Integral, S.L.

0,00

2.400,00

09.40.324C.470.3

Luis Miguel Largo

0,00

1.920,00

09.40.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

1.705,13

12.935,91

09.40.324C.470.3

Mape Asesores, S.A.

0,00

1.824,00

09.40.324C.470.3

María de los Ángeles Marote Martínez

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

0,00

1.960,00

09.40.324C.470.3

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

0,00

600,00

09.40.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L

4.700,00

5.900,00

09.40.324C.470.3

San Mateo Estación de Servicios, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

0,00

2.200,00

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

0,00

1.950,00

09.40.324C.470.3

Servinserta, EIL, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Solucións de Economía Social, S.L.

0,00

240,00

09.40.324C.470.3

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

0,00

1.280,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Tratamiento Medio Ambiental de Vehículos, S.L.

0,00

11.000,00

09.40.324C.470.3

Viveiros Valadares, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Total TR341N

19.212,28

163.371,77

Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Procedemento TR341M. Total concedido: 11.511.752,24 €

TR341M: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Entidade beneficiaria

Concedido 2018(€)

Concedido 2019(€)

Aplicación orzamentaria

Accede Social, S.L.

87.708,10

152.724,85

09.40.322C.470

Aceesca Emprego, S.L.

40.832,18

74.338,87

09.40.322C.470

Activa Social, ETT S.L.

102.868,72

117.635,57

09.40.322C.470

Ámbar Acción social, S.L.

13.629,19

19.080,86

09.40.322C.470

Ambigal 360, S.L.

40.349,94

72.176,76

09.40.322C.470

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

143.432,12

192.628,06

09.40.322C.470

Amilaxa Facility Services, S.L.

2.575,50

3.605,70

09.40.322C.470

Amilaxa Servicios Generales, S.L.

36.017,65

45.227,74

09.40.322C.470

Andaina Prosaúde Mental Emprego, S.L.U.

772,66

901,42

09.40.322C.470

Aparcamientos A Mariña, S.L.

11.038,50

19.869,30

09.40.322C.470

Aparcamientos Sar, S.L.

9.570,00

17.226,00

09.40.322C.470

Área 7 Preimpresión Técnica, S.L.

9.873,00

13.822,20

09.40.322C.470

Artegalia Economía Social, S.L.

10.247,13

16.005,51

09.40.322C.470

Ascm Ferrolterra, S.L.

3.219,68

4.038,18

09.40.322C.470

Asesoría Informática Gallega, S.L.

86.499,65

121.099,51

09.40.322C.470

Asociación Aixiña

152.791,24

275.024,23

09.40.322C.481

Asociación Aspadex

7.726,50

10.817,10

09.40.322C.481

Asociación Compostelana de Autotaxi

13.251,00

21.919,05

09.40.322C.481

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

7.726,95

10.817,73

09.40.322C.481

Asociación Galega San Francisco

6.623,10

11.921,58

09.40.322C.481

Asociación Inclusión Personas con Diversidade Funcional

3.436,33

6.185,40

09.40.322C.481

Asociación Inserta Empleo

40.372,92

54.919,37

09.40.322C.481

Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo

14.166,15

19.832,61

09.40.322C.481

Aspaber, S.L.

86.510,12

149.507,33

09.40.322C.470

Aspamadis, S.L.

1.323,88

1.853,44

09.40.322C.470

Aspas Emprego, S.L.

28.829,18

50.862,34

09.40.322C.470

Autotaxi Narón, S.L.

11.161,50

15.626,10

09.40.322C.470

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

7.914,37

11.465,40

09.40.322C.470

Blavice Services, S.L.

179.428,90

250.941,59

09.40.322C.470

Cartonajes Frajesán, S.L.

23.355,65

32.153,03

09.40.322C.470

Caxizo, S.L.

57.783,01

67.736,38

09.40.322C.470

Claro Sol Integral, S.L.

3.876,43

7.027,11

09.40.322C.470

CLN Incorpora, S.L.

51.906,05

67.385,75

09.40.322C.470

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

296.945,71

467.828,05

09.40.322C.470

Combina Social, S.L.

183.654,00

324.529,14

09.40.322C.470

Contratación e Integración, S.L.

29.442,14

41.333,19

09.40.322C.470

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

59.093,40

65.467,89

09.40.322C.470

Dislabora Coruña, S.L.U.

16.659,87

29.365,47

09.40.322C.470

Distribuciones Amoenda, S.L.

3.457,53

3.312,90

09.40.322C.470

Emprego Social, S.L.

84.454,09

136.229,50

09.40.322C.470

Erit-Itinera, S.L.U.

1.158,98

1.622,57

09.40.322C.470

Eulen Centro Especial de Empleo, S.A.

9.233,88

16.756,85

09.40.322C.470

Exclusivas Muriedas, S.L.

6.449,20

7.145,62

09.40.322C.470

Extel Facilities, S.L.U.

23.472,92

27.705,77

09.40.322C.470

Freshcut, S.L.

58.171,68

104.399,93

09.40.322C.470

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

85.297,56

119.742,03

09.40.322C.481

Galega de Economía Social, S.L.

36.059,06

59.400,92

09.40.322C.470

Galega de Integra-Tex, S.L.

29.829,67

45.113,14

09.40.322C.470

Galprenova, S.L.

43.576,33

56.819,75

09.40.322C.470

Garaje Cervantes 27, S.L.

10.634,13

18.376,38

09.40.322C.470

Gestilán Estaciones de Servicio, S.L.

20.437,20

22.280,25

09.40.322C.470

Globaltika Europrojects, S.L.

2.483,77

3.477,28

09.40.322C.470

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

20.973,15

37.751,67

09.40.322C.470

Grupo Sifu Galicia, S.L.

119.535,15

139.839,49

09.40.322C.470

Guerreiro Vázquez Juan José

4.906,01

7.285,41

09.40.322C.470

Hornos Lamastelle, S.A.

139.143,12

212.824,89

09.40.322C.470

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

4.193,13

3.190,00

09.40.322C.470

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

132.309,16

155.496,07

09.40.322C.470

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.U.

27.985,26

31.944,89

09.40.322C.470

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

230.459,74

305.377,46

09.40.322C.470

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.

33.065,90

54.156,02

09.40.322C.470

Ilunión Salud, S.A.

9.339,34

16.810,81

09.40.322C.470

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

479.215,67

859.919,88

09.40.322C.470

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

4.293,00

2.260,98

09.40.322C.470

Insertega, S.L.

5.365,78

6.954,07

09.40.322C.470

Instituto Minusválido Astur, S.A.L.

116.138,41

143.969,16

09.40.322C.470

Integra MXSI CEE Galicia, S.L.

56.325,06

88.039,08

09.40.322C.470

Juan María Empleo, S.L.

5.975,51

8.365,70

09.40.322C.470

Kioscos de Galicia, S.L.

18.030,25

21.035,70

09.40.322C.470

Largo García, Luis Miguel.

12.689,13

12.281,33

09.40.322C.470

Limpiadores Especialistas, S.L.

116.555,61

163.520,29

09.40.322C.470

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

26.473,02

42.121,18

09.40.322C.470

Mape Asesores, S.A.

24.468,90

34.256,46

09.40.322C.470

Marote Martínez, Mª Ángeles

4.189,82

5.564,53

09.40.322C.470

Mosyper Gestión, S.L.

6.553,98

9.015,30

09.40.322C.470

Norintegra, S.L.

73.057,90

101.893,72

09.40.322C.470

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

31.432,54

45.365,38

09.40.322C.470

Osga, S.L.

5.750,70

7.850,65

09.40.322C.470

Panificadora Mencer, S.L.

82.555,00

132.978,71

09.40.322C.470

Piñeiro Guerra, Mª del Carmen

18.865,57

26.411,79

09.40.322C.470

Planway Noroeste, S.L.

73.181,95

80.263,51

09.40.322C.470

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

12.418,31

22.352,96

09.40.322C.470

Radio Servicio, S.A.

14.718,00

26.492,40

09.40.322C.470

Radio Taxi de Pontevedra, S.L.

17.357,19

24.640,63

09.40.322C.470

Rías de Bergondo, S.A.

6.868,50

9.615,90

09.40.322C.470

Samsic Social, S.L.

6.062,60

8.506,99

09.40.322C.470

San Jerónimo Emiliani, S.L.

29.520,71

53.137,28

09.40.322C.470

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

7.362,00

13.251,60

09.40.322C.470

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

78.466,98

110.034,02

09.40.322C.470

Servicios Lamastelle, S.L.

2.208,00

3.974,40

09.40.322C.470

Servilar 2018, S.L.

2.678,68

3.750,14

09.40.322C.470

Servinserta, EIL, S.L.U.

5.500,52

3.605,70

09.40.322C.470

Servipertu Limpieza EIL, S.L.

3.176,70

4.447,38

09.40.322C.470

Solucións de Economía Social, S.L.

1.839,75

3.311,55

09.40.322C.470

Talento y experiencia, S.L.

4.722,05

6.610,87

09.40.322C.470

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

36.201,43

58.194,49

09.40.322C.470

Talleres Trébore, S.L.

32.072,18

53.622,45

09.40.322C.470

Tanipo, S.L.

13.736,90

19.231,66

09.40.322C.470

Terra Recicla, S.L.

7.555,68

10.217,34

09.40.322C.470

Tratamiento Medioambiental de Vehículos, S.L.

23.556,00

39.479,76

09.40.322C.470

Urvina Integración, S.L.

23.449,33

32.829,06

09.40.322C.470

Utramic, S.L.

68.688,84

123.169,08

09.40.322C.470

Viveiros Amencer, S.L.

13.614,15

24.505,47

09.40.322C.470

Viveiros Valadares, S.L.

7.362,00

13.251,60

09.40.322C.470

Total TR341M

4.599.492,68

6.912.259,56