Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Luns, 22 de xullo de 2019 Páx. 33970

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión á Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial do medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., para executar durante os anos 2019, 2020 e 2021.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade á seguinte encomenda de xestión:

Resolución do 7 de xuño de 2019, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa de Tecnologías y Servizos Agrarios, S.A. (Tragsatec) a prestación dun servizo de apoio técnico ás funcións do organismo intermedio certificador do FEMP 2014-2020.

– Actividade: prestación dun servizo de apoio para a realización das funcións que a autoridade de certificación (FEGA) delega no organismo intermedio de certificación (Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar) do programa operativo FEMP de Galicia, no período 2014-2020, para satisfacer os requisitos establecidos no artigo 126 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a Empresa de Tecnologías y Servizos Agrarios, S.A., filial da Empresa de Transformación Agraria, S.A., a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 1 de agosto de 2019 ata o 31 de xullo de 2021.

– Financiamento: tramitación con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2019, 2020 e 2021 na aplicación orzamentaria 15.02.723A.640.1 e con código de proxecto 2016 00287.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019

Mª Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar