Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 142 Luns, 29 de xullo de 2019 Páx. 34554

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Para adaptar a organización dos centros docentes ás necesidades efectivas da poboación escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á diversidade coa introdución de profesorado especialista e a mellora da súa oferta educativa, deben revisarse as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

De conformidade co Decreto 138/2018, do 8 de novembro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo de escolas e colexios de educación infantil e primaria e de educación especial

Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís (EEI), colexios de educación primaria (CEP), colexios de educación infantil e primaria (CEIP) e centros públicos integrados (CPI) que se relacionan no anexo I desta orde.

– Centros de educación especial (CEE) que se sinalan no anexo II.

Artigo 2. Modificación de colexios rurais agrupados

1. O colexio rural agrupado (CRA) Novo Mencer, do Concello de Coristanco, e o CRA de Santa Comba, fusiónanse nun único CRA con código de centro 15033098, con sede na rúa Esfarrapa, 52, Coristanco, e a composición resultante que se detalla no anexo III.

2. Integrar no CRA de Santa Comba a EEI de Lañas, do Concello da Baña.

3. Suprimir o CRA Os Remuíños, do Concello de Cabana de Bergantiños, e integrar a EEI de Neaño, pertencente ao mesmo concello, no CRA Nosa Señora do Faro, do Concello de Ponteceso.

4. Modificar as unidades e postos de traballo docentes dos CRA relacionados no anexo III.

Artigo 3. Supresión de centros

Suprimir os centros docentes que se relacionan no anexo IV desta orde.

Artigo 4. Situación do persoal docente

1. Aos centros que como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo primeiro incrementen o número de postos de traballo, aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992, pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderanse solicitar polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/1991, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde desenvolveranse durante o mes de setembro de 2019 e terán efectos do día 1º do mesmo mes.

Disposición adicional. Posta en funcionamento de centro docente

Autorizar a posta en funcionamento do CEIP de Negueira de Muñiz (Lugo), código 27007892, coas unidades habilitadas que se determinen por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Provincia

Concello

Localidade

Código

Centro

EI

EP

EE

Total

ei

ep

fi

ff

em

ef

pt

al

do

oc

alc

ptc

Total

A Coruña

Ames

Biduído (Santa María)

15025220

CEP Plurilingüe de Ventín

0

24

0

24

0

23

4

1

2

3

2

1

1

0

0

0

37

Boiro

Boiro (Santa Baia)

15021500

CEIP Santa Baia

6

17

0

23

8

16

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

35

Capela (A)

A Capela (Santiago)

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

8

Carballo

Sofán (San Salvador)

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

Cee

Cee (Santa María)

15003248

CEIP Plurilingüe Eugenio López

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Coruña (A)

A Coruña

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

29

Culleredo

Culleredo (Santo Estevo)

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

6

19

0

25

8

18

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

39

Fene

Barallobre (Santiago)

15020982

CEIP Plurilingüe
O Ramo

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Ferrol

Ferrol

15006699

CEIP Recimil

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

23

Frades

Gafoi (Santa Mariña)

15007400

CPI de Ponte Carreira

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

12

Lousame

Lousame (San Xoán)

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

18

Mazaricos

Chacín (Santa Baia)

15008659

CEIP Plurilingüe de Pino de Val

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Monfero

San Fiz de Monfero (San Fiz)

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

3

4

0

7

4

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Negreira

Negreira

15010575

CEIP O Coto

8

16

0

24

10

15

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

36

Oleiros

Oleiros (Santa María)

15011026

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

6

15

0

21

8

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

32

Ortigueira

Ortigueira (Santa Marta)

15011981

CEIP José María Lage

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

Pobra do Caramiñal (A)

Pobra do Caramiñal

15013163

EEI Fernández Varela

3

0

0

3

4

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

0

16

0

16

0

15

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Porto do Son

Noal (San Vicente)

15013977

CEIP Santa Irene

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

19

Xuño (Santa Mariña)

15025542

CEIP Xuño

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

13

Ribeira

Ribeira (Santa Uxía)

15014571

EEI Deán Grande

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15022589

CEIP Lamas de Abade

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

2

1

1

0

0

0

38

Vimianzo

Baíñas (Santo Antoíño)

15026789

CEIP Baíñas

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

7

Vimianzo (San Vicenzo)

15019372

CEIP Plurilingüe San Vicenzo

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

17

Lugo

Abadín

Abadín (Santa María)

27000010

CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

9

Burela

Burela

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

6

11

0

17

8

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

27

Guitiriz

Lagostelle (San Xoán)

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

4

8

0

12

5

7

2

1

1

1

1

0

0

1

1

0

20

Nogais (As)

As Nogais (Santa María Madanela)

27008148

CEIP das Nogais

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Outeiro de Rei

Outeiro de Rei (San Xoán)

27008513

CEIP Laverde Ruíz

5

10

0

15

6

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

23

Sarria

Sarria

27014082

EEI de Sarria

4

0

0

4

5

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

7

Trabada

Trabada (Santa María)

27012607

CEIP Plurilingüe Celso Currás

0

2

0

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

Valadouro (O)

Ferreira (Santa María)

27012826

CEIP Santa María do Valadouro

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

15

Ourense

Allariz

Allariz (Santo Estevo)

32000058

CEIP Padre Feijoo

7

12

0

19

9

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

30

Bolo (O)

O Bolo (Santa María)

32015098

CEIP do Bolo

0

2

0

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

Castrelo do Val

Castrelo do Val (Santa María)

32015682

CEIP Plurilingüe de Castrelo do Val

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Maceda

Maceda (San Pedro)

32006553

CEIP de Maceda

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

2

0

0

1

1

0

17

Maside

Maside (San Tomé)

32006929

CPI Terras de Maside

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

2

0

0

0

1

0

16

Ourense

Ourense

32008392

CEIP Inmaculada

3

5

0

8

4

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

14

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

2

0

0

1

0

0

12

32009360

CPI Plurilingüe José García García

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

2

0

0

0

0

0

12

32015219

CEIP Manuel Sueiro

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Pobra de Trives (A)

A Pobra de Trives (Santo Cristo da Misericordia)

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Ribadavia

Ribadavia (San Domingos de Fóra)

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

27

San Cristovo de Cea

Cea (San Cristovo)

32012103

CPI Virxe da Saleta

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

14

Toén

Toén (Santa María)

32012711

CEIP Saco e Arce

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

12

Verín

Verín (Santa María
A Maior)

32013521

CEIP Princesa de España

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

3

1

0

1

0

0

24

Viana do Bolo

Viana do Bolo (Santa María)

32013661

CEIP Bibei

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

14

Pontevedra

Agolada

Ferreiroa (San Pedro)

36003480

CEIP de Agolada

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

Cambados

Vilariño (Santo Adrián)

36000648

CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

15

Campo Lameiro

O Campo (San Miguel)

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Estrada (A)

A Estrada (San Paio)

36002347

CEIP Pérez Viondi

6

15

0

21

8

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

32

Fornelos de Montes

Fornelos de Montes (San Lourenzo)

36003388

CEIP Doutor Suárez

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

11

Gondomar

Donas (Santa Baia)

36017703

CEIP Plurilingüe Souto-Donas

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

16

Mañufe (San Vicente)

36003662

CEIP Chano Piñeiro

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Illa de Arousa (A)

A Illa de Arousa (San Xulián)

36013011

CEIP da Torre-Illa

2

12

0

14

2

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

Marín

Ardán (Santa María)

36004460

CEIP de Ardán

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Marín (San Xián)

36004484

CEIP da Laxe

1

6

0

7

1

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

12

Marín (Santa María do Porto)

36004496

CEP de Sequelo-Marín

0

9

0

9

0

8

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

15

Meaño

Dena (Santa Eulalia)

36004691

CEIP de Coirón-Dena

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

19

Meis

Nogueira (Santo Tomé y San Vicente p.)

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

0

10

0

10

0

9

2

1

1

2

1

0

0

0

1

0

17

Mondariz

Mondariz (Santa Baia)

36004927

CPI de Mondariz

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

18

Neves (As)

As Neves (Santa María)

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

2

8

0

10

2

7

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

16

Poio

Poio (San Salvador)

36007242

CEIP de Viñas

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

11

Poio (San Xoán)

36007199

CEIP Isidora Riestra

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

22

Pontecesures

Pontecesures (San Xulián)

36007621

CPI de Pontecesures

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

17

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

36006420

CEP Campolongo

0

18

0

18

0

17

3

1

1

2

2

1

1

0

0

1

29

Verducido (San Martiño)

36015500

EEI de Verducido

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Porriño (O)

Atios (Santa Eulalia)

36018422

CEIP Plurilingüe de Atios

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Redondela

Cesantes (San Pedro)

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

1

0

0

0

19

Reboreda (Santa María)

36007709

CEIP de Reboreda

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

23

Sanxenxo

Vilalonga (San Pedro)

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

23

Soutomaior

Arcade (Santiago)

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Tui

Tui (O Sagrario)

36009895

CEIP Plurilingüe Nº 2

6

14

0

20

8

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

30

Valga

Cordeiro (Santa Comba)

36018161

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

0

5

0

5

0

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

9

Vigo

Beade (Santo Estevo)

36009974

CEIP de Coutada-Beade

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

18

Bembrive (Santiago)

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

23

Cabral (Santa Mariña)

36010101

CEIP O Sello

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

11

Lavadores (Santa Cristina)

36010484

CEIP Eduardo Pondal

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

8

Navia (San Paio)

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

5

6

0

11

6

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

16

Vigo

36010162

CEIP A Canicouva

6

9

0

15

8

8

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

25

36010423

CEIP Valle-Inclán

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

36010629

CEIP Vicente Risco

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

36016061

CEIP Plurilingüe A Doblada

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

18

Vilaboa

Santa Cristina de Cobres (Santa Cristina)

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

0

6

0

6

0

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

11

Vilagarcía de Arousa

Sobrán (San Martiño de Fóra)

36012742

CEIP de Vilaxoán

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

19

Vilagarcía (Santa Baia)

36012419

CEIP Arealonga

3

16

0

19

4

15

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

29

ANEXO II

Unidades

Postos

Provincia

Código

Concello

Centro

Em

Ef

Pt

Al

Do

Total

Lugo

27015360

Monforte de Lemos

CEE Infanta Elena

6

0

1

6

2

1

10

ANEXO III

Unidades

Postos

Provincia

Código

Centro

Escola

EI

EP

ei

ep

fi

em

ef

pt

al

do

Total

A Coruña

15033198

CRA de Coristanco - Santa Comba

Lañas (A Baña)

1

Busto

0

1

Mallón
(S. Cristovo)

1

Oca

1

Rabadeira

1

San Paio

1

Xaviña

1

Totais

6

1

6

1

1

1

1

0

0

1

11

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

Brantuas de Arriba

1

Campara

1

Campelo, O

1

Froxán

1

O Souto (Guillarei)

1

Neaño

1

Mens

1

Pazos

1

Tallo

0

1

Totais

8

0

11

1

1

1

1

0

1

1

17

Pontevedra

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Os Gaios (Areas)

1

A Igrexa (Baldráns)

1

Caldelas de Tui

1

O Souto (Guillarei)

1

Pexegueiro

1

Ribadelouro

1

Totais

6

0

8

0

1

1

1

1

1

1

14

ANEXO IV

Provincia

Concello

Código

Centro

A Coruńa

Carnota

15022723

EEI de Portocubelo

A Coruńa

Carnota

15022115

EEI do Viso

A Coruńa

Mugardos

15019438

EEI do Seixo

A Coruńa

Sada

15022565

EEI de Carnoedo

A Coruńa

Trazo

15018021

CEIP da Polveira

Pontevedra

Cuntis

36001756

EEI de Arcos de Furcos

Pontevedra

Vigo

36015925

EEI Zamáns