Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Martes, 30 de xullo de 2019 Páx. 34793

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 19 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 18 de xullo de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda xustifícase polos cambios de estrutura que tiveron lugar desde a súa aprobación e as necesidades funcionais e organizativas actuais.

En consecuencia, por proposta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 18 de xullo de 2019, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo, como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o Acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 18 de xullo de 2019, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2019

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 8.7.2013)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

CÓDIGO

DESCRICIÓN DAS FORMAS DE PROVISIÓN

C

CONCURSO

CE

CONCURSO ESPECÍFICO

LD

LIBRE DESIGNACIÓN

CÓDIGO

DESCRICIÓN DAS TITULACIÓNS ACADÉMICAS

2027

LIC./GRAO EN FARMACIA

4020

FP2 - DELINEACIÓN

CÓDIGO

DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS

519

ENX. QUÍMICA/LCDO. QUÍM. (MÉRITO)

526

TITULACIÓN NÁUTICA DE PATRÓN DE EMBARCACIÓNS DE RECREO (PER) OU EQUIVALENTE (MÉRITO)

640

PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.)

954

PERMISO DE CONDUCIR B (R.I.)

CÓDIGO

DESCRICIÓN DOS CORPOS/ESCALAS

1.2.11

CLASE DE FARMACÉUTICOS INSPECTORES DE SAÚDE PÚBLICA

1.2.3

CLASE DE LICENCIADOS EN MEDICINA E CIRURXÍA

1.2.4

CLASE DE LICENCIADOS EN FARMACIA

1.2.6

CLASE DE LICENCIADOS EN CIENCIAS QUÍMICAS

1.2.7

CLASE DE LICENCIADOS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS

9

PERSOAL FUNCIONARIO DO CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DA XUNTA DE GALICIA (VETERINARIOS)

EAF

ESPECIAL (ESCALA AXENTE FORESTAL)

EAFM

ESPECIAL (ESCALA AXENTES FACULTATIVOS AMBIENTAIS)

EME4

ESPECIAL (ESC. ENXEÑEIROS TÉCNICOS - ESP. ENX. TÉCNICA AGRÍCOLA)

ESA

ESPECIAL (ESC. ARQUITECTOS)

ESC

ESPECIAL (ESC. CIENCIAS)

ESC1

ESPECIAL (ESC. CIENCIAS - ESP. BIOLOXÍA)

ESC2

ESPECIAL (ESC. CIENCIAS - ESP. QUÍMICA)

ESE1

ESPECIAL (ESC. ENXEÑEIROS - ESP. ENX. DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS)

ESE2

ESPECIAL (ESC. ENXEÑEIROS - ESP. ENX. AGRÓNOMA)

ESE3

ESPECIAL (ESC. ENXEÑEIROS - ESP. ENX. INDUSTRIAL)

ESE5

ESPECIAL (ESC. ENXEÑEIROS - ESP. ENX. DE MONTES)

ESV

ESPECIAL (ESC. VETERINARIOS)

CÓDIGO

DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

A11

ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA.

A12

ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E ADMINISTRACIÓN LOCAL

AXG

ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA

CÓDIGO

DESCRICIÓN DAS ÁREAS FUNCIONAIS

ECO

ECONÓMICO-ORZAMENTARIA

INS

INSPECCIÓN

PER

PERSOAL

XUR

TÉCNICO-XURÍDICA

CÓDIGO

DESCRICIÓN DOS COMPLEMENTOS SALARIAIS

B10

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PERIGOSIDADE

B11

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR TOXICIDADE

B12

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR RESPONSABILIDADE

B14

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR ESPECIAL DEDICACIÓN

B18

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PENOSIDADE