Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Xoves, 8 de agosto de 2019 Páx. 36184

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense

EDICTO (844/2017).

Neste órgano xudicial tramítase xuízo verbal 844/2017, seguido por instancia de Julia Novoa Doval contra Rebeca Conde Romero, sobre reclamación de cantidades, nos cales, por Resolución do 30 de abril de 2019 e por petición da parte demandante, se expide edicto para publicación de sentenza.

Xuíz que a dita: maxistrado xuíz Sr. Rodríguez Domínguez.

Lugar: Ourense.

Data: 18 de febreiro de 2019.

Demandante: Julia Novoa Doval.

Avogado: Miguel Ángel González Trigas.

Procuradora: María Gloria Sánchez Izquierdo.

Demandada: Rebeca Conde Romeiro.

Procedemento: xuízo verbal 844/2017.

Vistos por Águeda Rodríguez Domínguez, xuíza do Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense, os autos de xuízo verbal número 844/2017 sobre reclamación de cantidade derivada de incumprimento contractual (rendas, gastos asimilados) e danos causados na vivenda arrendada.

Decisión.

Estimo parcialmente a demanda formulada por Julia Novoa Doval, representada pola procuradora Sra. Sánchez Izquierdo, e defendida polo letrado Sr. González Trigas, contra Rebeca Conde Romeiro, e condeno a parte demandada a que lle aboe á parte demandante a cantidade de tres mil cento noventa e cinco euros (3.195 euros), máis os xuros legais devindicados desde a interposicion da demanda ata o completo pagamento en relación coa contía debida.

Cada parte aboará as custas causadas pola súa instancia e as comúns por metade.

Esta resolución non é firme e contra ela cabe interpor recurso de apelación no prazo de 20 días desde o día seguinte ao da súa notificación (artigos 455 e 458 da LAC).

Así, por esta a miña sentenza, da cal se levará testemuño aos autos, quedando o orixinal no libro de sentenza deste xulgado, pronúncioa, mándoa e asínoa.

Ourense, 30 de abril de 2019

A letrada da Administración de xustiza