Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Martes, 10 de setembro de 2019 Páx. 39701

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de marzo de 2018 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 69, do 10 de abril).

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón: «Os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención».

De acordo co exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias:

09.40.324A.481.6. Programa I: axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais durante o ano 2018.

09.40.324A.481.7. Programa II: axudas para a creación e/ou o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.

Crédito orzamentario: 1.099.800 €, que se distribúen en:

Programa I: 780.200 €.

Programa II: 319.600 €.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.6. Programa I

Organización sindical

CIF

Subvención concedida

Sindicato Nacional de CC.OO. en Galicia (CC.OO.)

G15103112

210.710,95 €

ANPE Sindicato Independiente

G78248630

1.437,03 €

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

238.014,48 €

Federación de Sindicatos Independentes de Ensinanza de Galicia (FSIE-Galicia)

G32119075

11.389,78 €

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia)

G15383011

239.451,52 €

Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE)

G49105620

904,80 €

Unión Sindical de Traballadores de Galicia (USTG)

G15829583

3.565,96 €

Federación de Trabajadores Independientes del Comercio (Fetico)

G15312424

17.244,34 €

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)

G79514378

33.637,11 €

Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP)

G78181781

425,79 €

Sindicato Independiente y Profesional de Profesores de Religión de Galicia (Sipprega)

G70259916

638,68 €

Unión Sindical Obreira (USO Galicia)

G15380033

22.779,56 €

Total

780.200 €

Aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.7 Programa II

Organización sindical

CIF

Subvención concedida

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

101.675,41 €

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia)

G15383011

102.289,28 €

Unión Sindical de Traballadores de Galicia (USTG)

G15829583

1.523,31 €

Sindicato Nacional de CC.OO. en Galicia (CC.OO.)

G15103112

90.011,84 €

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)

G79514378

14.369,15 €

Unión Sindical Obreira (USO Galicia)

G15380033

9.731,01 €

Total

319.600 €