Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Martes, 10 de setembro de 2019 Páx. 39694

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 11 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, resólvese proceder á publicación das subvencións concedidas que se indican no anexo a esta resolución.

Finalidade da subvención: as axudas teñen por obxecto a concesión de subvencións e incentivos ás pequenas e medianas empresas, incluídas as persoas traballadoras autónomas con traballadoras e traballadores por conta allea, para:

Liña I: certificacións de RSE.

Liña II: elaboración e implantación de plans de igualdade.

Liña III: conciliación da vida laboral, familiar e persoal.

– Subliña 1: incentivos económicos para o fomento do teletraballo.

– Subliña 2: incentivos económicos para o fomento da flexibilidade horaria.

– Subliña 3: axudas para a adquisición de elementos tecnolóxicos que posibiliten o teletraballo.

Norma reguladora: Orde do 11 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 100, do 28 de maio).

Aplicación orzamentaria:

Liña I: 09.40.324A.474.1.

Liña II: 09.40.324A.474.1.

Liña III, subliña 1: 09.40.324A.474.0.

Liña III, subliña 2: 09.40.324A.474.0.

Liña III, subliña 3: 09.40.324A.771.0.

Crédito orzamentario: 1.314.102 €, que se distribúen en:

Liña I: 155.880 €.

Liña II: 400.000 €.

Liña III, subliña 1: 316.611 €.

Liña III, subliña 2: 316.611 €.

Liña III, subliña 3: 125.000 €.

As axudas das subliñas 1 e 2 da liña III están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 80 %, a través do P.O. FSE Galicia 2014-2020, número CCI2014ES05SFOP009.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Liña I

Entidade

NIF

Contía

Industrias Gallegas del Poliéster, S.L.

B15140346

3.000,00

Urespa Proyectos y Obras, S.L.

B70446182

3.000,00

Adegas Tollodouro, S.A.

A36373058

3.000,00

Somozas Valorización de Lodos Biogas, S.L.

B70310008

3.000,00

Anónimo Advertising, S.L.

B36721900

3.000,00

Netun Solutions, S.L.

B27830512

1.980,00

Lopdat Protección de Datos, S.L.

B70124607

2.960,00

Grúas Rubio e Hijos S.L.

B36179703

2.956,00

Tempus Instalaciones, S.L.

B70479654

2.776,45

3IC Ingenieria y Control, S.C.

J70523709

2.996,00

Alpanide, S.L.

B70472188

3.000,00

High Wind Service, S.L.

B70502422

932,97

Tecalis Innovación, S.L.

B70279088

2.096,00

Cofrico, S.L.

B27024546

2.220,00

Proingal Ingenieros Asociados, S.L.

B32290926

3.000,00

Servicios de Autobuses Lar, S.L.

B36440105

2.320,00

Aeromedia UAV, S.L.

B70341649

3.000,00

Izquierdo Solutions, S.L.

B70373790

2.652,00

VSM Sistemas Coruña, S.A.

A15717606

2.324,80

Fridama Instalaciones, S.L.

B15976145

3.000,00

Syspro Ingeniería, S.L.U.

B36940831

3.000,00

Lanzal Productos del Mar, S.L.

B36983609

1.200,00

Moonoff, S.L.

B70328307

910,00

Setga, S.L.U.

B36699064

3.000,00

Construcciones López Cao, S.L.

B15072713

2.520,00

Ambical Proyectos EMC, S.L.

B15389885

700,00

Método Soluciones, S.L.

B70484944

1.960,00

M. Caeiro, S.A.

A15018146

1.700,00

Russula, S.A.U.

A58684291

2.128,00

Siad24 Galicia, S.L.

B15612039

3.000,00

Arines Obras y Proyectos, S.L.

B15411705

3.000,00

Galictio, S.A.

A70302922

3.000,00

Liña II

Entidade

NIF

Contía

Urespa Proyectos y Obras, S.L.

B70446182

1.500,00 €

Francisco Sobrado Villarino e Hijos

B32027161

1.500,00 €

Búa Construcciones y Servicios, S.L.

B70355615

1.500,00 €

Unvi Carroceros, S.L.

B32350464

2.768,00 €

JL Prado Asesoría Empresarial

B15247893

1.500,00 €

Institución de Enseñanzas Técnicas, S.A.

A78130531

1.500,00 €

Construcciones Iglesias Mera, S.L.

B15032287

1.500,00 €

Formación y Normalización, S.L.

B27742857

1.500,00 €

Siotic Spain, S.L.

B70309216

3.000,00 €

Autos Eugenio Muíño, S.L.

B15337702

1.500,00 €

Ogmios Proyecto, S.L.

B15886328

2.000,00 €

Gomserbus, S.L.

B15615990

1.500,00 €

Recursos Galicia, S.L.

B70107842

1.500,00 €

Sergonsa Servicios, S.L.

B70372032

1.760,00 €

Lancer Proyectos y Obras, S.A.

A70124201

3.000,00 €

López y Leis, S.A.

A15210669

1.500,00 €

Vipeca Obras y Servicios, S.L.

B32191116

1.500,00 €

F. Gomez y Cía, S.L.

B15009533

3.000,00 €

Obras y Viales de Galicia, S.L.

B15608193

1.440,00 €

Academia A Mariña, S.L.

B27275726

3.000,00 €

Asfalgal Técnicas Viarias, S.L.

B32404972

1.500,00 €

Queserías Prado, S.L.

B27015981

2.940,00 €

Tranvías del Ferrol, S.A.

A15000805

3.000,00 €

Aditivos e Servizos Galegos Sergal

B32358392

1.240,00 €

Setga, S.L.U.

B36699064

2.960,00 €

EAT Compostela

B70350822

1.200,00 €

Roberto Regal López

76622670X

1.488,00 €

Vinigalicia, S.L.

B27045715

2.940,00 €

Zifra Ingeniería, S.L.

B70396213

1.500,00 €

González Posada y Asociados, S.L.U.

B36143386

1.500,00 €

Ingeniería y Construcciones Melcor, S.L.

B70240593

1.500,00 €

Autocares Rías Baixas, S.L.

B36019990

3.000,00 €

Adegas Moure, S.A.

A27045632

1.488,00 €

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

1.440,00 €

Prace, Servicios y Obras, S.A.

A70319678

992,00 €

Ingeniería del Noroeste, S.L.

B15128838

1.500,00 €

Outsourcing Logístico y Comercial Suárez, S.L.

B15061088

1.440,00 €

Gestan Medioambiental, S.L.

B15743750

3.000,00 €

Xestión Ambiental de Contratas, S.L.

B36746584

1.000,00 €

Gallega de Suministros, S.A.

A36743912

1.440,00 €

Autocares Pedro Pombo, S.L.

B15619513

1.500,00 €

Autocares Vda. Cándido, S.L.

B36314581

1.500,00 €

Construcciones Taboada y Ramos, S.L.

B36052876

3.000,00 €

Civis Global, S.L.U.

B36684157

2.720,00 €

Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L.

B15772437

3.000,00 €

Arias Infraestructuras, S.A.

A15008485

1.600,00 €

Ideara, S.L.

B36931723

1.000,00 €

Liña III-Subliña 1

Entidade

NIF

Contía

Ahorro Energético Enertra, S.L.

B94022464

3.000,00 €

Jorge de Prado Gallego

36026522N

4.000,00 €

Almacenes Celso Míguez, S.A.

A36005718

9.000,00 €

Tecsem, S.L.

B36637510

3.000,00 €

Textisa Coruñesa, S.L.U.

B15751761

4.000,00 €

Formación y Normalización, S.L.

B27742857

4.000,00 €

Zenit Televisión, S.A.

A15666555

4.000,00 €

Asesoría Técnica Coruñesa, S.L.

B15391451

4.000,00 €

Outsourcing Logístico y Comercial Suárez, S.L.

B15061088

9.000,00 €

Maderas y Complementos 1990, S.L.

B27833201

3.000,00 €

Liña III-Subliña 2

Entidade

NIF

Contía

Alter Saúde, S.L.

B36568848

13.000,00 €

Auren Asesores Vgo, S.L.

B36703056

13.000,00 €

Ahorro Energético Enertra, S.L.

B94022464

3.000,00 €

Serye Ingenieros, S.L.

B70543012

12.000,00 €

Swaiz Comercial, S.L.

B70374343

12.000,00 €

Servotek Motor, S.L.

B36815512

12.000,00 €

Electricidad Devesa, S.L.

B36170272

12.000,00 €

Instit. Crec. Sost. Empresa

B27799840

13.000,00 €

Anónimo Advertising, S.L.

B36721900

13.000,00 €

Moonoff, S.L.

B70328307

12.000,00 €

Gestión de Sistemas y Normativas, S.L.

B27387414

12.000,00 €

Ficoga, S.L.

B15325202

13.000,00 €

Hierros Caldas, S.L.

B36136026

12.000,00 €

Laboratorio Cifga, S.A.

A27351402

13.000,00 €

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.

B32440927

13.000,00 €

Travel Yourself, S.L.

B70437686

12.000,00 €

Turbinas y Compresores Jetsxoel, S.L.

B36539211

12.000,00 €

Zentro de Imagen Personal y Técnicas Manuales Aquilea, S.L.

B36891711

4.000,00 €

Xercode Media Software, S.L.

B70220124

3.000,00 €

Lusuan Negocios, S.L.

B36283182

3.000,00 €

Ledisson Ait, S.L.U.

B27798008

12.000,00 €

Lopdat Protección de Datos, S.L.

B70124607

12.000,00 €

González Posada y Asociados, S.L.U.

B36143386

13.000,00 €

Prodube, S.L.U.

B27211382

13.000,00 €

Granitos de Atios, S.A.

A36062206

12.000,00 €

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

13.000,00 €

Soluciones Conceptuales e Innovacion, S.L.

B70026190

12.000,00 €

Raiola Networks, S.L.

B27453489

12.000,00 €

Maderas y Complementos 1990, S.L.

B27833201

12.000,00 €

Solis, Martínez, Mosquera y Asociados, S.L.

B70099429

13.000,00 €

Efimob Efficient Solutions, S.L.

B27805423

12.000,00 €

Castro Parga, S.L.

B27011154

9.000,00 €

Riodel Asesores, S.L.

B36911931

13.000,00 €

Magic Invest Europa, S.A.

A53758983

12.000,00 €

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

B70265392

10.000,00 €

Estudios e Instalaciones de Galicia, S.L.

B36610327

3.000,00 €

Ac Systems Atlantic, S.L.U.

B27724327

12.000,00 €

Asesoría Técnica Coruñesa, S.L.

B15391451

13.000,00 €

Autocares Vda. de Cándido, S.L.

B36314581

12.000,00 €

Lanzal Productos de Mar, S.L.

B36983609

13.000,00 €

Spa Aqua Thai, S.L.

B27753250

13.000,00 €

Corpobe, S.A.

A15561319

6.000,00 €

Recursos Galicia, S.L.

B70107842

13.000,00 €

Outsourcing Logístico y Comercial Suárez, S.L.

B15061088

12.000,00 €

Setga, S.L.U.

B36699064

12.000,00 €

Alcia Servicios Diversos, S.L.U.

B27340561

7.000,00 €

Marsans Transformaciones Superficiales, S.L.

B36722700

12.000,00 €

Krack Zapaterías, S.L.

B36283372

13.000,00 €

Alenti Soluciones para Eventos, S.L.U.

B27369909

9.000,00 €

Urogallo Capital, S.L.

B32218067

12.000,00 €

Liña III-Subliña 3

Entidade

NIF

Contía

Ahorro Energético Enertra, S.L.

B94022464

1.500,00 €

Tecsem, S.L.

B36637510

1.455,07 €

Formalización y Normalización, S.L.

B27742857

1.500,00 €

Zenit Television, S.A.

A15666555

1.318,16 €

Maderas y Complementos 1990, S.L.

B27833201

859,86 €