Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Martes, 10 de setembro de 2019 Páx. 39691

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 15 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2018 (código de procedemento TR852A).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e do artigo 38.1 da Orde do 15 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria no exercicio de 2018, procédese á publicación das subvencións concedidas en virtude da devandita orde para o ano 2018.

Obxecto da axuda: as axudas teñen como obxecto subvencionar as accións de formación, sensibilización, asesoramento e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia recollidas no artigo 3 da orde de referencia que establece como actuacións subvencionables as seguintes:

Na liña 1: cun importe total de 690.000 euros, accións formativas e actividades de asesoramento e sensibilización en relación coa normativa de prevención de riscos laborais por parte dos gabinetes técnicos, de carácter intersectorial.

Na liña 2: cun importe total de 180.000 euros, cursos de formación sectorial e a realización de xornadas de carácter sectorial.

Na liña 3: cun importe total de 620.000 euros, investimentos destinados a accións de mellora na adaptación, substitución ou adquisición de equipamentos de traballo e adaptacións de postos de traballo.

Norma reguladora: Orde do 15 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 126, do 3 de xullo).

Crédito orzamentario: 1.490.0000 euros (un millón catrocentos noventa mil euros) recollido nas aplicacións orzamentarias 09.40.324A.481.1 e 09.40.324A.771.1 código de proxecto 2015 00507, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Beneficiarias liña 1

Entidade

NIF

Importe total

Federación Galega de Parques Empresariais (Fegape)

V15650369

4.500

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

G32008765

10.561,82

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

153.620,20

Sindicato Nacional de CC.OO.

G15103112

33.450,99

UGT-Galicia

G15383011

140.200

CSIF-Galicia

G70228713

12.300

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

G15080476

325.760

Asociación de Empresarios Mediana y Pequeña Empresa de Pontevedra

G36011278

4.438

Asociación Empresarios do Deza

G36187169

2.880

Total

687.711,01

Beneficiarias liña 2

Entidade

NIF

Importe total

Federación Gallega de Productores de Pesca (Fegapesca)

G27780360

18.000,00

Federación Gallega de Comercio

G27170158

15.000,00

Sindicato Labrego Galego

G27023951

18.000,00

Federación Galega de Asociacións Empresariais e Profesionais de Transporte (Fegatrans)

G32400293

9.100,00

Unións Agrarias

G15115322

18.000,00

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

G36614774

4.160,00

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo

G27021005

18.000,00

Compostela Monumental

G15382468

13.350,00

Asociación de Empresas e Expertos de Seguridade de Galicia (Aesga)

G36748093

4.000,00

Asociación Provincial de Empresarios 1ª Transformación madera de Lugo

G27030915

834,00

Asociación Galega de Áridos (Arigal)

G36345718

1.500,00

Fundación para a Pesca y Marisqueo (Fundamar)

G27745397

18.000,00

Asociación Provincial da Construción de Ourense (Aco)

G32015828

18.000,00

Federación Galega de Transportes de Mercadorías (Fegatramer)

G15086358

4.500,00

Federación Galega de Transporte de Viaxeiros (Transgacar)

G15640808

3.000,00

Asociación Clúster del Granito

G36644961

4.060,00

Fundación Laboral de la Construcción

G80468416

14.400,00

Total

181.904,00

Beneficiarias liña 3

Entidade

NIF

Importe total

Russula, S.A.U.

A58684291

15.000,00

Vitralba, S.L.

B36738086

3.505,00

Carpintería Manuel Fuentes Méndez, S.L.

B36210912

7.400,00

Carronza, S.L.

B27294032

10.305,30

Imaxina Global, S.L.

B70288220

1.750,00

Agrochantada, S.L.

B27389147

13.795,50

Terras da Mariña, Sociedad Cooperativa

F27453844

7.125,00

PMA Nutrigras, S.A.

A36643955

5.220,00

Compostela Inserta, EIL, S.L.

B70181771

245,42

Toldos Gómez, S.L.

B15274459

3.824,23

Pizarras de la Campa

B32116873

2.957,50

Pizarras O Cortello

B32007049

2.957,50

Pizarras del Valle, S.L.

B32419764

5.915,00

Granitos Cabaleiro, S.A.

A36347581

1.953,06

Club Náutico Portonovo

G36190528

7.002,50

Total

88.956,01