Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 174 Venres, 13 de setembro de 2019 Páx. 40085

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 7 de xuño de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 14 de xuño), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2019/20, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

No Diario Oficial de Galicia nº 112, do 14 de xuño, publícase a Resolución do 7 de xuño de 2019 (DOG do 14 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2019/20, establecéndose no seu artigo 5 un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 15 de xullo de 2019.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte deporte.xunta.gal e comunícase ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avalición de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 8 de agosto de 2019, establecendo un prazo de dez días para a formulación de alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Rematado o prazo de alegacións e modicadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a Comisión de Selección formula a proposta de resolución definitiva.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Selección á que se refire o artigo 10 da Resolución do 7 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2019/20 (DOG nº 112, do 14 de xuño), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 29 de agosto de 2019, e vista a proposta formulada pola citada Comisión de Selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sitas en Pontevedra, as prazas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar o outorgamento das solicitudes presentadas polas persoas solicitantes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de persoa beneficiaria con base no establecido nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, un recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2019

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de prazas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

Deportista

Curso 2019/20

Federación

Praza solicita

Nova/renova

Observacións

1

Álava Montenegro, Javier

1º Bach

Bádminton

Residente 1

Renova

2

Álvarez Ferreira, Alexandre

1º Bach

Tríatlon

Residente 1

Renova

3

Ameneiro Amezaga, Bruno Enrique

4º ESO

Vela

Residente 1

Nova

4

Ayude Pallas, Nahum

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

i

5

Barca García, Yago

1º Bach

Vela

Externo 1

Nova

6

Barreiro Suárez, Ainhoa

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

7

Barro Casanova, Malena

1º Bach

Remo

Residente 1

Renova

8

Bautista García, Fernando D.

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Renova

9

Becerra Bernárdez, Yoel

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

Renova

10

Bello Álvarez, Saúl

1º Bach

Loita

Residente 1

Renova

11

Bouzas Pedreira, Alicia

3º ESO

Natación

Externo 1

Nova

12

Brea Mariñó, Uxía

4º ESO

Loita

Externo 1

Renova

13

Cabana del Amo, Pablo

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

14

Cabrera González, Pedro

4º ESO

Remo

Residente 1

Nova

15

Caneiro Hermida, Sabela

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

e

16

Carrón Muíña, Carla

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

17

Castro Parga, Yago

1º Bach

Vela

Residente 1

Nova

18

Castro Pereira, Samuel

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

19

Castro Santos, Natalia

2º Bach

Tríatlon

Residente 1

Renova

20

Cernadas González, Ana

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

21

Cons Gestido, Victoria Anna

3º ESO

Tríatlon

Externo 1

Nova

e

22

Crespo Penas, Pablo

1º Bach

Piragüismo

Externo 1

Nova

i

23

Cubiella Fernández, Lúa

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

Renova

24

Devesa Barreiro, Carme

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

25

Domínguez Casabella, Andrea

1º Bach

Natación

Residente 1

Renova

26

Domínguez Figueira, Mauro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

27

Durán Lustres, Lía

2º Bach

Judo

Residente 1

Renova

28

Eiriz Vázquez, Victoria

1º Bach

Atletismo

Residente 1

Renova

29

Estévez Martínez, Raúl

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

Renova

30

Fernández Castro, Alba

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

i

31

Fernández Ferreiro, Gabriel

2º Bach

Bádminton

Residente 1

Renova

32

Fernández Ferreiro, Jacobo

1º Bach

Bádminton

Residente 1

Renova

33

Fontán García, Anxela

3º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

34

Franco Martínez, Borja Domingo

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

35

Galán Vicente, Pablo

2º Bach

Natación

Residente 1

Renova

36

García Area, Nicolás

2º Bach

Atletismo

Residente 1

Renova

i

37

García Bernárdez, Paola

2º Bach

Remo

Residente 1

Renova

38

García Busto, Nerea

2º Bach

Tríatlon

Residente 1

Renova

39

García García, Jacobo

2º Bach

Vela

Residente 1

Renova

40

García Martínez, Iago

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

41

García Villaverde, Anxo

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

42

Giadas Couselo, Aarón

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

43

González da Costa Evangelist, Noa

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

i

44

González Martínez, Borja

2º Bach

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

45

González Silva, David

1º Bach

Loita

Residente 1

Renova

46

Guerreo Mouriz, Lucía

1º Bach

Karate

Residente 1

Renova

47

Guisande Vieito, Carla

1º Bach

Tríatlon

Residente 1

Renova

48

Herrero Valcarce, Lucía

2º Bach

Karate

Residente 1

Renova

49

Horta Pombo, Caetano Xosé

1º Bach

Remo

Residente 1

Renova

50

Iemma, Alessandro

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

51

Iglesias Campos, Nerea

1º Bach

Loita

Residente 1

Renova

52

Iglesias Rial, Cloe

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Renova

53

Imparato Pomares, Giovanni

1º Bach

Taekwondo

Residente 1

Nova

54

Ínsua Iglesias, Noelia

1º Bach

Judo

Residente 1

Renova

55

Jácome Couto, Martín

1º Bach

Piragüismo

Externo 1

Renova

56

Jorge Fernández, Ángela

1º Bach

Piragüismo

Externo 1

Renova

57

Lago Andrade, Xiana

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

58

Lara Calonge, Juan

4º ESO

Remo

Residente 1

Nova

i

59

Lata Cagiao, Irene

2º Bach

Piragüismo

Residente 1

Nova

60

López González, Martín

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

61

López Peón, Alicia

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

62

Mallo Rodríguez, Víctor

2º Bach

Karate

Residente 1

Renova

63

Neira Rodríguez, Marta

3º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

i

64

Oliveira Otero, Valeria

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

65

Onggarov, Bekbol

2º Bach

Loita

Residente 1

Renova

66

Osco Abreu, Aimara

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

67

Otero Fernández, Paula

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

68

Otero Padín, Mario

1º Bach

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

69

Otero Santiago, Antía

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

Renova

70

Pardavila Lorenzo, Mauro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

71

Patiño Pombal, Pablo

2º Bach

Taekwondo

Residente 1

Renova

72

Paz Albores, Alejandro

2º Bach

Taekwondo

Residente 1

Renova

73

Pena Vicente, Elsa

1º Bach

Tríatlon

Residente 1

Renova

74

Pérez Pacheco, Verónica

1º Bach

Judo

Residente 1

Renova

75

Pinaque García, Nicolás

1º Bach

Karate

Residente 1

Renova

76

Reimúndez Queimadelos, Yanira

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

77

Ríos Velo, Laura

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

78

Ripoll González, Antoni

2º Bach

Vela

Residente 1

Renova

79

Rodríguez Alonso, Julia

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

80

Rodríguez García, Lucía

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

81

Rodríguez Martínez, Sergio

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

82

Rodríguez Requejo, Alba

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

83

Rodríguez Rilo, Alejandro

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

e

84

Salanova Liste, Adrián

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

85

Sánchez Rubín, Javier

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

86

Sánchez Varela, Santiago

Ciclo FP

Loita

Residente 1

Renova

j

87

Sanjurjo Rivas, Rodrigo

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

88

Setién Erro, Ania

1º Bach

Bádminton

Residente 1

Renova

89

Souto Vilas, Carlos

1º Bach

Natación

Residente 1

Renova

90

Suárez Barros, Christian

1º Bach

Loita

Residente 1

Renova

91

Tomás González, Lois

1º Bach

Taekwondo

Residente 1

Nova

92

Troitiño Amoedo, Sergio

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

93

Varela Muñoz, Iago

2º Bach

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

94

Vázquez Fernández, Laura

2º Bach

Judo

Residente 1

Renova

95

Wizner Pérez-Lafuente, Jaime

1º Bach

Vela

Residente 1

Nova

ANEXO II

Listaxe de solicitudes denegadas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

Deportista

Curso 2019/20

Federación

Praza solicita

Motivo

1

Laccone Cariglia, Francesco

4º ESO

Judo

Residente 1

d

2

Moreira García, Fátima

2º Bach

Piragüismo

Externo 1

h

3

Campos Varón, Jorge

1º Bach

Judo

Residente 1

a

4

Fuego López, Ángel

2º Bach

Piragüismo

Externo 1

a

5

Torrado Mollinedo, Pedro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

6

Graña Galbán, Lucía

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

7

García de Dios, Rosalía

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

a

8

Bello Álvarez, Moisés

3º ESO

Loita

Residente 1

a

9

Santos Souto, Mario

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

10

Cons Gestido, Henar Diana

2º Bach

Tríatlon

Externo 1

a/i

11

García Miragaya, Samuel

Ciclo FP

Loita

Residente 1

a/i

12

Vázquez Sánchez, Sara

3º ESO

Natación

Residente 1

a/i

13

Álvarez Vázquez, Uxía

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

14

Soutelo Pérez, Alba

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

a

15

Lorenzo González, Iciar

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

16

Da Costa Piñeiro, Lucía

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

a

17

Barreiro Castelao, Lucas

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

18

Caride Rocha, Brais

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

a

19

Oliveira Otero, Yolanda

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

20

Costas Ruibal, Ana

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

21

Cons Gestido, Nicolás

3º ESO

Tríatlon

Externo 1

a

22

Morado Ruíz, Jorge

2º Bach

Tríatlon

Residente 1

a

23

Acuña García, Cándido

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

a

24

Rego Veigas, Iván

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

a

25

Veiga Pérez, Iker

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

26

Martín Novas, Pablo

3º ESO

Natación

Externo 1

a

27

García Rivero, Xosé Manuel

3º ESO

Bádminton

Residente 1

h

28

Durán Piñeiro, Sara

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

29

Larramendi Balladares, Tiago

3º ESO

Judo

Residente 1

a

30

Álvarez Posada, Xacobe

3º ESO

Loita

Residente 1

a/i

31

Domínguez Lindo, Hugo

4º ESO

Bádminton

Residente 1

h

32

Méndez Leis, Samuel

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

a

33

Méndez Puga, Mario

1º Bach

Natación

Residente 1

a/i

34

Baña Amigo, Fernando

1º Bach

Taekwondo

Residente 1

a

35

Martínez Sobral, Noel

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

a

36

Salgueiro González, Hugo

3º ESO

Bádminton

Residente 1

h

37

Freire Suárez, Avril

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

38

Márquez Chernykh, Estefanía

4º ESO

Remo

Residente 1

a/i

39

Iglesias Álvarez, Alejandro

4º ESO

Judo

Residente 1

a

40

Fernández Pita, Ada

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

41

Bernárdez Alonso, Roxana

1º Bach

Piragüismo-S

Residente 1

a

42

Felpeto Gesto, Carlos

4º ESO

Karate

Residente 1

a/i

43

Alonso Rebollo, Gema

Ciclo FP

Piragüismo

Residente 1

a

44

Santos Villalón, Pedro Fikadu

4º ESO

Atletismo

Residente 1

a

45

Díaz Rodríguez, Pedro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

46

Morís Meijide, Aday

1º Bach

Judo

Residente 1

a/i

47

Otero García, Diego

2º Bach

Remo

Residente 1

a

48

Amado Formoso, Roi

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

a

49

Piñeiro Otero, Antía

1º Bach

Remo

Residente 1

a

50

Vázquez Cabaleiro, Pablo

2º Bach

Piragüismo-S

Residente 1

a

51

Alfaya Montes, Santiago

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

a

52

Durán Iglesias, Celia

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

53

Fernández Ramallo, Carla

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

a

54

Rivadulla Capeáns, Anxo

1º Bach

Remo

Residente 1

a

55

Gómez Rilo, Marcos

1º Bach

Tríatlon

Residente 1

a

56

Méndez Leis, Anxo

2º Bach

Taekwondo

Residente 1

a

57

Noche Arozamena, Antón

4º ESO

Remo

Residente 1

a/i

58

Vázquez Vidal, Brais

1º Bach

Remo

Residente 1

a

59

Rodríguez Díaz, Noelia

1º Bach

Remo

Residente 1

a

60

Bello Blanco, Gabriel

3º ESO

Remo

Residente 1

a/i

61

Lubiáns Fernández, Carmen

4º ESO

Remo

Residente 1

a

62

Silva Pazos, Unai

2º Bach

Taekwondo

Externo 1

d

63

Faro Martínez, Carla

1º Bach

Natación

Residente 1

f

64

Bello Palomo, Alba

4º ESO

Judo

Residente 1

h

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución

b

Non cumpre os requisitos académicos

c

Non obtén «apto» na análise médica

d

Non cumpre as bases da convocatoria

e

Corrección de resultados deportivos/praza solicitada

f

Renuncia á bolsa concedida

g

Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

h

Informe técnico negativo da federación (art. 22.d)

i

Pendente notas de setembro

j

Pendente matrícula de ciclo formativo