Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Luns, 16 de setembro de 2019 Páx. 40352

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 5 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifica o inicio do procedemento sancionador por infracción na orde social do expediente 55145150M/02/07/2019/2.1.A.

Intentada a notificación da comunicación do inicio do procedemento sancionador ditada polo xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense, pola que se acorda o inicio do expediente sancionador arriba referenciado, e ao non ser posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, procédese a efectuar a notificación por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), quedando condicionada a súa eficacia á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así mesmo, fáise saber que segundo o disposto no punto 3, do artigo 37 bis, do regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 928/1998, do 14 de maio, dispón de quince (15) días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE) para formular, por escrito, as alegacións que xulgue oportunas, documentalmente acreditadas ante a oficina de emprego Ourense A Ponte sita na rúa San Francisco Blanco, 2, baixo, Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, así como para os efectos de coñecer integramente o contido da comunicación de inicio ditada polo xefe territorial.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publicase no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese á persoa interesada que, se transcorrido o devandito prazo non achegan alegacións en tempo e forma, ditarase a correspondente resolución por parte da Xefatura Territorial de Ourense que dispón dun prazo de seis meses, desde a data deste acordo, para notificar a resolución pertinente.

Ourense, 5 de setembro de 2019

Santiago Álvarez González
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Expediente: 55145150M/02/07/2019/2.1.A.

Persoa interesada: 55145150M.

Concello: Ourense.

Precepto infrinxido: non comparecer a requirimento do Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).

Contido da comunicación: comunicación por parte da Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Economía, Emprego e Industria do inicio do correspondente procedemento sancionador, coa proposta da perda dun mes ao dereito á prestación ou subsidio recoñecido.