Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Venres, 27 de setembro de 2019 Páx. 42941

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

De conformidade co previsto na base oitava da Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 227, do 29 de novembro), pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia, valoradas as reclamacións presentadas contra a Resolución do 21 de xuño de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 122, do 28 de xuño) pola que se publicaron as puntuacións e destinos provisionais obtidos, este centro directivo, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos, coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados en cada unha das categorías, atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. De conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, os/as concursantes de todas as categorías, excepto médico de familia de atención primaria, que obteñan praza neste proceso deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.

Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema Público de Saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A toma de posesión do novo destino obtido debe efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde, no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos. Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa viñesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Quinto. Na categoría de médico/a de familia de atención primaria, e de conformidade coa previsión contida no artigo 30.4 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario dos servizos de saúde, o cesamento e a toma de posesión dos novos destinos adxudicados efectuarase de modo simultáneo á incorporación dos/das aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo desta categoría, convocado por Resolución do 1 de marzo de 2018.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Destinos adxudicados por categoría

Carpinteiro/a

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4039**

López Pita, Benxamín

74401030

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

-

Ferrol

Celador/a

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5270**

Cebada Martínez, Ramona

74900040

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

-

Vigo

***9326**

Freire Baamonde, Rafael

271600040

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

***4205**

García Sobrido, María Dolores

159900040

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***7245**

Segade Ces, Ana María

74800040

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

Cociñeiro/a

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6369**

Leiva Arias, José María

74700050

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

-

Pontevedra

Condutor/a

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7356**

Vilar Fernández, Juan Carlos

74800060

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

Electricista

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1106**

Geada Pena, José Luis

74701070

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

-

Pontevedra

Enfermeiro/a

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9737**

Abal Novoa, Mari Dolores

31100011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Meis

Mañá

Meis

***4144**

Abalo Ares, Alejandro

41200011

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

***9784**

Abeledo Piñeiro, Ana María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0763**

Acevedo Díaz, Isabel

25200011

EOXI de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

***2656**

Aguión Costoya, María Cruz

35700011

EOXI da Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

***1833**

Alonso Mera, Margarita

53600010

EOXI de Ferrol

San Sadurniño PAC

-

San Sadurniño

***2665**

Alonso Pérez, Rosa María

24400013

EOXI de Santiago de Compostela

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

***9345**

Alonso Vence, María del Pilar

49700014

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo PAC

PAC

Rianxo

***5074**

Álvarez García, María Elena

11200012

EOXI de Vigo

Bolivia

Tarde

Vigo

***4809**

Álvarez García, María José Juliana

3500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

***3155**

Álvarez Mariño, Miguel Vicente

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***7721**

Álvarez Rodríguez, Ana María

56500011

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***9184**

Ambroa Ruiz, Margarita

23300010

EOXI de Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

***1482**

Andrés Molins, Soledad

58000011

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

***2796**

Antón Fuentes, Verónica María

704200010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061-A Estrada

-

Estrada, A

***3178**

Arias González, Patricia

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***5961**

Arias Pérez, Isabel

85700011

EOXI de Santiago de Compostela

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

***1584**

Armesto López, Lourdes

61300012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Tarde

Vilalba

***5819**

Aznar Espósito, Lourdes

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4913**

Bacariza Dacal, Elena

55400010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria PAC

-

Sarria

***6749**

Balderrabano Vieites, Susana María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5308**

Baleirón Fernández, María del Carmen

15400010

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***7113**

Baloira Nogueira, María Teresa

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***5163**

Barcia Raposo, María Isabel

23800011

EOXI de Santiago de Compostela

Folgueiras-Calo

Mañá

Teo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7853**

Barreiro Carreño, Ana María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5983**

Basalo Queija, María Luisa

43400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***6190**

Basanta Castro, María Jesús

52300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

***9057**

Bermúdez Vizcaíno, Eva

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4788**

Bernárdez Seoane, Eugenia

22200011

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***8571**

Blanco Díaz, María

5500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Amoeiro

Mañá

Amoeiro

***1723**

Boado López, José Luis

15400010

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***1242**

Caamaño Sambade, Beatriz María

24400013

EOXI de Santiago de Compostela

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

***2656**

Cabaleiro Rodríguez, María Natalia

70500010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.-Vigo

-

Vigo

***8981**

Cabanelas Lorenzo, Manuel Ángel

60400010

EOXI de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

***6676**

Cajigal Leonett, Dioleyda

13600011

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

***5124**

Calvo Pérez, José Antonio

27200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Láncara

Mañá

Láncara

***1825**

Camba Domínguez, Montserrat

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***8543**

Canedo Calvo, Adolfina

43800011

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Mañá

Outes

***3241**

Canedo Ríos, María Luisa

41000010

EOXI da Coruña

Oleiros PAC

-

Oleiros

***0789**

Cardona Baglietto, María Nieves

58100010

EOXI de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***7959**

Carou González, José Manuel

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

***3712**

Carregal da Costa, María Luisa

63000011

EOXI de Santiago de Compostela

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

***0758**

Casal Pita, Mercedes Pilar

6200012

EOXI da Coruña

Arteixo

Tarde

Arteixo

***3540**

Castiñeiras Iglesias, María José

56700011

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Mañá

Teo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6243**

Castro Castro, María Beatriz

2900011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pobra do Brollón

Mañá

Pobra do Brollón, A

***1787**

Castro Viaño, María

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***5966**

Caula Fontela, Matilde

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***3155**

Cerdeira Arias, Alejandro

15600011

EOXI de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

***1127**

Cibiriain Sola, Margarita

30200011

EOXI da Coruña

Matogrande

Mañá

Coruña, A

***2352**

Cid André, Margarita María

59300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

***4686**

Cid Pérez, María del Carmen

38600010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

***5509**

Conde Durán, María del Carmen

49800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

***9980**

Conde Farto, María Inés

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8253**

Conde Martínez, Mónica

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3795**

Coria Abel, Javier

12000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela

Mañá

Burela

***0406**

Corral Solla, María Pilar

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***5360**

Cortes Laíño, Isabel Elena

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***7615**

Costela Sobrino, Pilar

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***5665**

Couselo García, María Fernanda

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***3769**

Couso Bello, Elena

37700011

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***4563**

Crespo Quevedo, Raquel

11600011

EOXI de Santiago de Compostela

Brión

Mañá

Brión

***1160**

Cribeiro González, Martín

62400011

EOXI da Coruña

Vilarmaior

Mañá

Vilarmaior

***0492**

David Rodríguez, Ana Belén

81100010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Vigo

-

Vigo

***3013**

Delgado Porto, María del Carmen

27400010

EOXI da Coruña

A Laracha PAC

-

Laracha, A

***7830**

Deus Insua, Juan

37300012

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Tarde

Noia

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3695**

Dieste Pereira, María Iria

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***9915**

Diz Diz, Águeda

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***9007**

Domínguez Martínez, María Josefa

52500011

EOXI de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

***9024**

Doval Parga, Monserrat

53000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cristovo de Cea

Mañá

San Cristovo de Cea

***8085**

Eiras Fernández, María Luz

38900012

EOXI da Coruña

O Castrillón

Tarde

Coruña, A

***0723**

Esmorís Vettor, Davina

41300012

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

***0084**

Esperón Guimil, José Antonio

45900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

***6012**

Estévez Núñez, María Teresa

16200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras do Lea

Mañá

Castro de Rei

***3544**

Falcón García, Sonia

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3648**

Fanego Bermúdez, María Isabel

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

***3773**

Fariñas Rivas, María José

19200011

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***8554**

Farto García, María Gloria

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4244**

Feijóo Vila, María Concepción

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***3470**

Fernández Alonso, Anselmo

32700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

***5757**

Fernández Bouza, Adela

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

***6705**

Fernández de Saa, María del Carmen

19200011

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***5744**

Fernández Freire, María Josefa

52300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

***2901**

Fernández Gallardo, Patricia

320400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***1477**

Fernández García, María Elisa

6500011

EOXI de Santiago de Compostela

Arzúa

Mañá

Arzúa

***9500**

Fernández Medín, Lucía Isabel

13600011

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4695**

Fernández Moreira, Begoña

50800011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribeira de Piquín

Mañá

Ribeira de Piquín

***3915**

Fernández Pereira, Sara

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4273**

Fernández Pérez, Carlos

13700010

EOXI da Coruña

Cambre PAC

-

Cambre

***9713**

Fernández Pernas, María Ángeles

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

***5892**

Fernández Rey, María del Carmen

36500011

EOXI de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

***6839**

Fernández Rodríguez, María Ángeles

24400013

EOXI de Santiago de Compostela

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

***3665**

Fernández Sánchez, Sonia María

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

***5754**

Ferrín García, María del Carmen

9700012

EOXI de Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

***4596**

Figueira Rodríguez, Manuela

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

***9300**

Figueira Vicente, Manuela

40500012

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

***9612**

Fontela Sánchez, Beatriz

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5408**

Fraga Sampedro, María Luisa

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***3559**

Freire Cid, María Pilar

8400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenza

Mañá

Barbadás

***8367**

Gallego Bouzón, Margarita

46500010

EOXI de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***1558**

García Abeledo, María

31200011

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Mañá

Melide

***7854**

García Campos, Juana

49700014

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo PAC

PAC

Rianxo

***3302**

García Corral, Marcial

14900011

EOXI de Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

***3052**

García Costa, Ana Belén

13200011

EOXI da Coruña

Camariñas-A Ponte do Porto

Mañá

Camariñas

***9593**

García Couceiro, Ana Belén

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9762**

García Domínguez, María Montserrat

46200011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7645**

García Fernández, María Elena

43400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***7251**

García García, María del Carmen

9200010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

***3024**

García Gude, Josefa del Carmen

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***5939**

García Mariño, Ana Isabel

46400012

EOXI de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***3501**

García Martínez, Raquel

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4326**

García Osorio, Yolanda

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***9860**

García Pérez, Iria

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***4067**

García Portomeñe, Margarita Sara

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9472**

García Rama, María Dolores

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9161**

García Rodríguez, María Esmeralda

58100010

EOXI de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***7940**

Gavilanes Conde, Ana María

5100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

***9266**

Gesto Martínez, Susana

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

***4906**

Gómez Fernández, Eva

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***8666**

Gómez Gómez, María del Carmen

28500011

EOXI de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

***1549**

González Carballo, Eva María

3000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Pobra de Trives

Mañá

Pobra de Trives, A

***1964**

González Díaz, José Benjamín

55600011

EOXI de Ferrol

Serantes

Mañá

Ferrol

***2313**

González Fariña, Marcos

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6302**

González Feliz, Luisa María

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3543**

González González, María Isabel

600011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira

Mañá

Ourense

***5244**

González González, Rita

34500011

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***9892**

González Lemus, Estela

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4804**

González Nion, Pilar

30200012

EOXI da Coruña

Matogrande

Tarde

Coruña, A

***6793**

González Pérez, María Amparo

700011

EOXI de Vigo

A Cañiza

Mañá

Cañiza, A

***5403**

González Pestana, Visitación Irene

53300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

***7496**

González Prado, Amalia Araceli

28500011

EOXI de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

***2729**

González Ríos, María Gloria de Fati

47200010

EOXI de Ferrol

Pontedeume PAC

-

Pontedeume

***9138**

González Rodríguez, María Dolores

704100011

EOXI de Vigo

Tomiño-Goián

Mañá

Tomiño

***7332**

González Ucha, Bibiana

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***8603**

González Veiga, Alejandra

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4172**

Guillén Goberna, María del Pilar

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

***2718**

Guillín Amarelle, María José

30300011

EOXI de Santiago de Compostela

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

***5741**

Hermida Fernández, Montserrat

7100011

EOXI de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***2581**

Iglesias Lorenzo, Isabel

19600012

EOXI de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***3714**

Iglesias Pérez, Paula

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9830**

Iglesias Rigueira, Alberto

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6538**

Lagares Morandeira, Mercedes Natividad

14800010

EOXI da Coruña

Carballo PAC

-

Carballo

***9219**

Lago Alonso, Irene

49300011

EOXI de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

***4161**

Leal Docampo, Purificación

7700011

EOXI de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6533**

Leis Portela, María Concepción

58100010

EOXI de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***7638**

Lema Calvelo, María Pilar

16900010

EOXI da Coruña

Cee PAC

-

Cee

***0911**

Lemos Casal, María José

5900011

EOXI de Vigo

Arbo

Mañá

Arbo

***5149**

Linares Varela, María del Pilar

43000011

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***7132**

Lodeiro Fernández, María José

1200011

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***5366**

Lomba Pacheco, María Ángeles

19400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles

Mañá

Coles

***3743**

López Arias, Pilar María

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4067**

López Campo, Noelia

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6843**

López Corral, María Carmen

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***3614**

López Corral, María Nieves

47100011

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

***5168**

López Fernández, Fernando Gerardo

43600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

***3627**

López García, Concepción

13700010

EOXI da Coruña

Cambre PAC

-

Cambre

***6438**

López Gutiérrez, José Luis

26400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Irixo

Mañá

Irixo, O

***5610**

López Louro, Rosa María

56700011

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Mañá

Teo

***9521**

López Pereira, María Victoria

59500011

EOXI de Santiago de Compostela

Vedra

Mañá

Vedra

***9425**

López Pérez, Alicia

9700011

EOXI de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

***7590**

Lorenzo Abreu, Alberto

58100010

EOXI de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***7167**

Lorenzo López, María Dolores

5300012

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Bertamiráns

Tarde

Ames

***8602**

Lorenzo Pombo, Lorena

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6007**

Lores Domínguez, María Amaya

15300011

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***3504**

Losada Fernández, María

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4288**

Lusquiños Álvarez, María Luisa

1100012

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

***3842**

Marcos Buján, María Ángeles

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4321**

Maroño Álvarez, Beatriz

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***8906**

Martín González, Ángela

62600011

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

***9934**

Martín Pérez, Amaya

36500011

EOXI de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

***3140**

Martínez Estalote, María Janet

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4757**

Martínez Vázquez, Eva María

63700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

***9430**

Maseda Sea, Pedro

24800012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

***6145**

Medín Acea, María Carmen

14800010

EOXI da Coruña

Carballo PAC

-

Carballo

***9340**

Medraño Martínez, Cristina Rosa

45300011

EOXI de Vigo

Pazos de Borbén

Mañá

Pazos de Borbén

***7262**

Meire Cid, Ramona

5100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

***8930**

Mella Loureiro, Susana

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3504**

Méndez Barrientos, María Concepción

52100012

EOXI da Coruña

Sada

Tarde

Sada

***2342**

Méndez Villamayor, Inmaculada

47200010

EOXI de Ferrol

Pontedeume PAC

-

Pontedeume

***3836**

Mercador Mouce, Fernando

200011

EOXI da Coruña

A Cabana-Cesullas

Mañá

Cabana de Bergantiños

***5542**

Míguez Jueguen, María Beatriz

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***5746**

Míguez Romero, Cristina

58800011

EOXI de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

***7193**

Miraz Vázquez, María del Mar

18100011

EOXI de Ferrol

Cerdido

Mañá

Cerdido

***7618**

Moledo Lorenzo, Sandra María

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***4389**

Monroy Pérez, Lidia

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9578**

Montaña Rodríguez, Rosa Ana

62800012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3799**

Montero Fernández, María Jesús

55600011

EOXI de Ferrol

Serantes

Mañá

Ferrol

***5511**

Moraña Pérez, Gloria Isabel

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***7320**

Mosquera Carregal, María Ángeles

10700011

EOXI de Santiago de Compostela

Boimorto

Mañá

Boimorto

***4921**

Mosquera Mosquera, Silvia Dolores

54000011

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***5103**

Mouta Otero, Ana María

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***8343**

Muñiz Fernández, Fátima María

38500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

Carballiño, O

***0506**

Murado Bouso, Ana María

16200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras do Lea

Mañá

Castro de Rei

***4578**

Navasquillo Lorda, María Ángeles

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6269**

Negreira Noya, María Soledad

42000011

EOXI de Santiago de Compostela

Oroso

Mañá

Oroso

***2072**

Neira Carral, Ana Mercedes

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3332**

Nistal Franqueira, Marina Francisca

4700011

EOXI da Coruña

Adormideras

Mañá

Coruña, A

***6506**

Nodar Ron, Carlos

45900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

***0347**

Núñez Seijas, Graciela

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

***2808**

Oroso da Silva, José Luis

54900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

***9799**

Otero Barcia, María Belén

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4007**

Otero Iglesias, Dolores

33100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

***9736**

Otero Moreira, Isabel

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9047**

Outes Velay, María Belén

11600011

EOXI de Santiago de Compostela

Brión

Mañá

Brión

***0071**

Paredes Estrada, Mónica

43000011

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***7985**

Parro López, Olga

1100012

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7490**

Pazos Alonso, María del Carmen

20300011

EOXI de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

***5181**

Pellón Iglesias, María Petronila

32400011

EOXI de Vigo

Mondariz

Mañá

Mondariz

***1388**

Pena Vázquez, Rebeca María

19600012

EOXI de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***4094**

Penedo Fernández, Marta

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1162**

Pequeño González, Tatiana

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7679**

Peralejo Ludeiro, María Victoria

32100011

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

***3501**

Pereira Paz, María Mar

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

***7001**

Pérez Álvarez, Laura

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***0563**

Pérez Penas, Begoña

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1496**

Pico Seijas, María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5619**

Piñeiro Domínguez, Rebeca

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***4062**

Piñeiro Funcasta, María del Pilar

43000011

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***4597**

Piñeiro Villares, Javier Ignacio

52300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

***3183**

Pol González, Jesús

23600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

***3888**

Prado Arcos, Rosa

63800010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

***0721**

Prego Domínguez, Jesús

37300011

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Mañá

Noia

***7639**

Prego Souto, María de la Luz

24400013

EOXI de Santiago de Compostela

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

***3275**

Queiruga Triñanes, Susana

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5702**

Quintián Freire, Juan Carlos

43000012

EOXI da Coruña

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

***3787**

Rama López, Patricia

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6774**

Rebollido Calo, María José

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***4561**

Reverte Domenech, Mercedes

22700012

EOXI da Coruña

Federico Tapia

Tarde

Coruña, A

***9762**

Rey Acuña, Helena

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3165**

Rey Conde, Carmen

19700013

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***2873**

Rey Díaz, María Elena

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***5376**

Rey Fole, José Luis

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***9821**

Rey Rico, Belén

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***3423**

Rial Otero, Josefina

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***9581**

Ríos Gigirey, Ana María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0495**

Rivas Fernández, Lucía

56200011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade

Mañá

Soutomaior

***7479**

Rivas Fraga, Santiago

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***6181**

Rivas López, Eulogio

2700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

***6026**

Riveiros Allegue, María Begoña

47200010

EOXI de Ferrol

Pontedeume PAC

-

Pontedeume

***5925**

Rivera Herrero, Paula

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***0063**

Rodríguez Blanco, Celia

59300013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

***8229**

Rodríguez Cambón, Susana

31200011

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Mañá

Melide

***7882**

Rodríguez Carballo, Susana

49700014

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo PAC

PAC

Rianxo

***8471**

Rodríguez Castro, María del Carmen

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

***2004**

Rodríguez Domínguez, Julia María

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***4418**

Rodríguez Figueroa, José Santiago

40500012

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3932**

Rodríguez Franco, Ángela

28900010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

***4076**

Rodríguez Gandoy, Pablo

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***8268**

Rodríguez García, Consuelo

2600012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

***2787**

Rodríguez López, Oliva

44500011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Palas de Rei

Mañá

Palas de Rei

***8887**

Rodríguez López, Sandra

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9710**

Rodríguez Lorenzo, Miriam

63700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

***2735**

Rodríguez Montoiro, María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5662**

Rodríguez Otero, María Ángeles

13600011

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

***0748**

Rodríguez Pérez, Bárbara

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8158**

Rodríguez Rial, María del Pilar

56700011

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Mañá

Teo

***4614**

Rodríguez Rodríguez, Alina

59700012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Tarde

Verín

***9194**

Rodríguez Souto, Amelia

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***3886**

Rodríguez Trincado, Marina María

7200010

EOXI de Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García Rodríguez, As

***8752**

Roman Daza, María Teresa

60400010

EOXI de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

***2590**

Roman Vara, María Dolores

4700011

EOXI da Coruña

Adormideras

Mañá

Coruña, A

***6910**

Rosende Villar, Begoña del Rosario

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***0913**

Rúa Estévez, María Beatriz

14000010

EOXI de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

***5001**

Rúa Mellado, María Teresa

1000012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Tarde

Ourense

***0685**

Ruiz Garay, Encarnación

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0997**

Sabín Criado, María Isabel

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

***1115**

Salgado Álvarez, Carlos

1800010

EOXI de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

***8041**

Salgueiro López, María Noelia

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

***9434**

Sánchez González, María Dolores

3500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

***4835**

Sánchez Lavandeira, Pilar

10400011

EOXI da Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

***6836**

Sánchez Romero, María Dolores

704200010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061-A Estrada

-

Estrada, A

***8427**

Sánchez Veiga, Manuel Avelino

20000011

EOXI da Coruña

Coristanco

Mañá

Coristanco

***6508**

Santos Costa, Ángela María

28700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lousame

Mañá

Lousame

***7824**

Seara Selas, Leticia

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***9535**

Souto Martínez, Gabriela del Carmen

51900012

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

***9164**

Souto Ramos, Ana Isabel

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8947**

Suárez Mougán, Elena

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8915**

Taboada Cotón, José Manuel

24000012

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

***8435**

Taboada Cutrín, María Belén

21700011

EOXI de Santiago de Compostela

Dodro

Mañá

Dodro

***0748**

Tato Ferro, Eva

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3004**

Tome Ortega, María Julia

51900011

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***5632**

Torrado Ares, María Montserrat

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***2936**

Ucha Rodríguez, Nieves

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6074**

Urdiales Chico, Silvia

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3994**

Uriel Latorre, Pablo Antonio

22700011

EOXI da Coruña

Federico Tapia

Mañá

Coruña, A

***2776**

Vara Couce, María Belén

46700011

EOXI da Coruña

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4784**

Varela Díaz, María Isabel

23600012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Tarde

Lugo

***7983**

Varela Gómez, Ana María

6200012

EOXI da Coruña

Arteixo

Tarde

Arteixo

***8635**

Vázquez Fernández, Nuria

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

***1581**

Vázquez González, José Antonio

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***8581**

Vázquez Martínez, Jesús Manuel

29100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda

Mañá

Maceda

***4919**

Vázquez Modia, Beatriz

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9761**

Vázquez Rio, Patricia

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8128**

Vázquez Toja, María Belén

26600011

EOXI da Coruña

Labañou

Mañá

Coruña, A

***9313**

Vázquez Torres, José

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***6089**

Vidal Maroño, Begoña

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***4028**

Vila Rey, Jesús

18200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cervantes-Doiras

Mañá

Cervantes

***1343**

Vilaseco Rivera, David

15000011

EOXI de Santiago de Compostela

Carnota

Mañá

Carnota

***7412**

Villamisar Ferreiro, María José

62700010

EOXI da Coruña

Vimianzo PAC

-

Vimianzo

***8516**

Villanueva González, Francisco

43700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei PAC

-

Outeiro de Rei

***8769**

Villasenín Iglesias, Manuel

26800010

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín PAC

-

Lalín

***5461**

Viña Vázquez, Jesusa

4500011

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Mañá

Culleredo

***5848**

Viñas Álvarez, Flora

39400011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

***3213**

Vivero Rois, Montserrat

18200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cervantes-Doiras

Mañá

Cervantes

***9916**

Zubillaga Fernández, Sonia

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/a)

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3422**

Ballesteros Santos, Alba Carolina

159900900

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***3862**

Blanco Gómez, Isabel

329900900

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

***2245**

Cabo Silva, María Esther

703700901

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria-Becerreá

Mañá

Sarria, Becerreá

***6676**

Cajigal Leonett, Diolitza

159800900

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

***6939**

Cid González, Carla

369900900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***9914**

Conde García, Marta

56600903

EOXI de Santiago de Compostela

Teo

Desprazable

Teo

***6115**

Ézara Agulleiro, Maximina

85900901

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira-Brión

Mañá

Negreira, Brión

***3152**

Galan Barrio, Ascensión

271100900

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2278**

López Otero, Almudena

5400903

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Desprazable

Ames

***7418**

Martínez Romero, María Dolores

24400901

EOXI de Santiago de Compostela

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

***1493**

Nieves Gallego, Rosalía

43000901

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***9914**

Nogueira Martínez, Ana Rosalía

47300901

EOXI de Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Mañá

Pontedeume, Cabanas, Monfero

***9427**

Novo Pérez, María José

31900901

EOXI da Coruña

Miño

Mañá

Miño

***2300**

Onega Piñeiro, María Oliva

54000901

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***3007**

Parada Barbadaes, Neomisa

159800900

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

***6417**

Ramos Arnoso, Rosa María

159900900

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***5131**

Sánchez Flores, Paula

26600901

EOXI da Coruña

Labañou

Mañá

Coruña, A

Enxeñeiro/a superior

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3989**

López Fernández, Manuel José

74313060

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en alergoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4031**

Rodríguez Zuazo, Idoia

150000300

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

Facultativo/a especialista en análises clinicas

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7715**

Albán Salgado, Ana Mercedes

157100310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3958**

Lojo Rocamonde, Santiago Antonio

360300310

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7801**

Pardo Costas, María Asunción

157100310

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7542**

Rodríguez Vázquez, Pastora

150100310

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en anatomía patolóxica

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6307**

Pérez Rodríguez, Alberto

361000320

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Facultativo/a especialista en anestesioloxía e reanimación

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1037**

Nieto Mouronte, Carlos Manuel

150100330

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en cardioloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6943**

Cid Álvarez, Ana Belén

157100360

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***1945**

Vidal Pérez, Rafael Carlos

150100360

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en cirurxía xeral e do aparello dixestivo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2867**

Fernández Rosado, David

150000410

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***7898**

García Martínez, María Teresa

150100410

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6984**

López Candocia, Azucena

157100410

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7690**

Romero González, José Antonio

150100410

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2792**

Seoane Vigo, Marta

157100410

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3303**

Ramírez Santos, Aquilina

360300420

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***9827**

Rosende Maceiras, Laura

150100420

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en endocrinoloxía e nutrición

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7074**

Álvarez Vázquez, Paula

361000430

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1281**

Dalama Gómez, María Belén

150100430

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en farmacia hospitalaria

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2969**

Freire Fojo, María Ángeles

150000450

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***4940**

Pérez Marcos, María Belén

157100450

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en hematoloxía e hemoterapia

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0077**

Fernández Fernández, María de los Ángeles

360300460

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

Facultativo/a especialista en medicina física e rehabilitación

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2306**

No Sánchez, Juan

150100490

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7835**

Seoane Rodríguez, Silvia

150100490

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en medicina interna

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8216**

López Rodríguez, Raimundo Manuel

157100510

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***8909**

Molinos Castro, Sonia

157100510

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5771**

Padín Paz, Emilio Manuel

360300510

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4328**

Pérez Fernández, Silvia

361000510

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9993**

Rodríguez Framil, Montserrat

157100510

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0498**

Varela García, Pablo Manuel

157100510

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5473**

Villanueva Morgade, María Luz

150100510

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en medicina preventiva e saúde pública

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4560**

Abraira García, María Luisa

150100530

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6775**

Bouzas Rodríguez, María Ángeles

157100530

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9260**

Paz Esquete, Javier José

360300530

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8054**

Pereira Rodríguez, María José

150100530

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5756**

Queiro Verdes, María Teresa

157100530

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en neuroloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3366**

Requena Caballero, Ignacio

157100610

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9251**

Rodríguez Yáñez, Manuel

150100610

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en obstetricia e xinecoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1065**

Viñas Aparicio, Olga

361000620

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Facultativo/a especialista en oftalmoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8953**

Barreiro Rodríguez, Lidia Beatriz

157100630

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7460**

De Rojas Silva, María Victoria

150100630

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9894**

Rodríguez Fernández, Marta

157200630

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía-INGO

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en oncoloxía médica

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9867**

León Mateos, Luis Ángel

157100640

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8007**

Quindos Varela, María

150100640

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en otorrinolaringoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9443**

Sequeiros Santiago, Guadalupe

361000660

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Facultativo/a especialista en pediatría e as súas áreas específicas

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9344**

González Alonso, Natalia

360300680

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3693**

Iglesias Meleiro, José María

157100680

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3003**

Manjón Herrero, Alba

157100680

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2466**

Martínez Lorenzo, Raquel

360300680

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

Facultativo/a especialista en pneumoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6167**

Rodríguez Trigo, Gema

361000580

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Facultativo/a especialista en psicoloxía clínica

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3693**

Díaz Piñeiro, Antonio

150100690

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2132**

González Tarrío, María del Carmen

361000690

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5217**

Pascual Lema, Sara

157100690

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***0775**

Pérez Montero, Ana María

150100690

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en psiquiatría

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8006**

Arrojo Romero, Manuel

157100700

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3919**

Gómez Tato, Isauro

157100700

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9663**

Prado Robles, Verónica

157100700

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Facultativo/a especialista en radiodiagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4598**

Fernández Suárez, Paula

150100710

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3710**

Mosteiro Añón, Sonia

150100710

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en uroloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8123**

Ponce Díaz-Reixa, José Luis

150100750

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Facultativo/a especialista en xeriatría

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2616**

López Sierra, María Amaya

361000760

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Fisioterapeuta

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0065**

Arnaiz Rubio, Fernando

15300081

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***7634**

Chenlo Pardal, María Carmen

15300082

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Tarde

Coruña, A

***6223**

De Castro Martínez, Nuria

58000081

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

***5416**

Diniz Lastra, María Teresa

50200081

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

***8635**

Fernández Bellón, María Yesica

150500080

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9086**

Figueroa Martínez, Eva María

150500080

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***7183**

Franco Vilela, Agustín

22800081

EOXI de Ferrol

Fene

Mañá

Fene

***5546**

García García, Rosa Ana

157100080

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7952**

Lage Costela, María Cristina

41500081

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

***3333**

Lema Pena, Ana María

14700081

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

***7273**

Martín Blázquez, María Francisca

24400082

EOXI de Santiago de Compostela

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

***6644**

Martínez Yáñez, María del Mar

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0039**

Millán Agrasar, María Jesús

10800081

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

***0534**

Núñez del Rio, María Inés

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4032**

Pedreira Curras, Daniel

157100080

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6507**

Pereiro Vázquez, Ana Berta

157100080

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***3737**

Pérez Feijoo, María de los Ángeles

361000080

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***3781**

Pinto Arango, Emma

271100080

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***0802**

Salgueiro Varela, Araceli

13900081

EOXI de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

***2668**

Vicente Gonzalo, Olga María

3500081

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

***2809**

Vidal Rodríguez, Francisca

37800081

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

Fontaneiro/a

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3678**

Ferro Piñeiro, José Manuel

74501120

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

-

Lugo

Grupo administrativo da función administrativa

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6976**

García Domínguez, José

74600090

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

-

Ourense

Grupo auxiliar da función administrativa

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6456**

Abelleira Barrientos, Irma

74300100

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

-

Coruña, A

***3891**

Álvarez Prado, Juan Carlos

329900100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

***8735**

Blanco Novoa, José Manuel

74900100

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

-

Vigo

***5085**

Carrión Ibáñez, María Vicenta

320400100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***7201**

Domínguez Lloves, María del Carmen

74600100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

-

Ourense

***7777**

Feijoo Calviño, Ana María

271700100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***3053**

Fernández Sánchez, Dolores

74300100

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

-

Coruña, A

***5328**

Fernández Silva, María del Mar

74700100

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI Pontevedra-Salnés

-

Pontevedra

***4795**

González Eiján, Ana María

74600100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

-

Ourense

***6981**

Hermilla Porto, Ana María

81200100

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Santiago

-

Santiago de Compostela

***2587**

Iglesias López, Monserrat

74400100

EOXI de Ferrol

EOXI Ferrol

-

Ferrol

***8700**

López Méndez, Rosa María

74300100

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

-

Coruña, A

***8361**

Pérez Vázquez, José

74300100

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

-

Coruña, A

***4518**

Prada Alba, Jacinto

320400100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***5875**

Requeijo Maceira, M. de los Milagros

704200100

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061-A Estrada

-

Estrada, A

***3336**

Salgueiro Chapela, Esther

74900100

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5125**

Somoza López, José Agustín

271700100

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***5214**

Trabazo Rodríguez, Cristina

74900100

EOXI de Vigo

EOXI Vigo

-

Vigo

***5473**

Vázquez Torrado, María José

704200100

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061-A Estrada

-

Estrada, A

***5835**

Vázquez Yáñez, María Socorro

74600100

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

-

Ourense

Grupo técnico da función administrativa

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0375**

Gayoso Novo, Yolanda María

74600110

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

EOXI Ourense-Verín-O Barco

-

Ourense

***5058**

Gude Sampedro, Manuela

74300110

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

-

Coruña, A

Logopeda

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3292**

Fernández García, Teresa

360301180

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***6274**

García Cortes, Mónica

361001180

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Médico/a asistencial do 061

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8811**

García Moure, Xoán Manuel

71513130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Vigo

-

Vigo

Médico/a de familia

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***3630**

Abuín Rodríguez, Manuel

53500541

EOXI de Ferrol

San Sadurniño

Mañá

San Sadurniño

-

***8551**

Aguado Martín, María del Rosario

54000541

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

-

***0517**

Alonso Ucha, María Teresa

9700541

EOXI de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

-

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***8805**

Baltasar Veiga, Ernesto Benito

45900541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

-

***2324**

Bañales Mendoza, María Teresa

13600541

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

-

***5709**

Barón López, José

34600541

EOXI de Ferrol

Mugardos

Mañá

Mugardos

-

***8096**

Becoña de la Torre, Francisco

11700541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

-

***1389**

Blanco Jorge, María Jesús

8300543

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenzá

Desprazable

Barbadás

-

***7079**

Blanco Sánchez, Concepción

41200541

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

-

***3602**

Bóveda Fontán, Julia

955100541

EOXI de Vigo

Sardoma

Mañá

Vigo

Si

***8347**

Buján Garmendia, Sandra María

54200541

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

-

***2542**

Camacho Cascajo, Gabriel

47800542

EOXI de Vigo

Porriño

Tarde

Porriño, O

-

***8629**

Capeáns Outeiro, María

54200541

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

-

***2903**

Carballal González, Rosa María

48400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

-

***3393**

Cardalda Mouriño, Alejandro

26000541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Illa de Arousa

Mañá

Illa de Arousa, A

-

***6792**

Carrasco Cendón, Aurora

59700541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

-

***5422**

Castedo de Castro, Sonsoles

5300543

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

-

***5434**

Creus Andrade, María del Carmen

87700541

EOXI da Coruña

Arteixo-Vilarrodís

Mañá

Arteixo

-

***4940**

Criado López, María José

37700541

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

-

***3626**

Cruz Rodríguez, María Mercedes

19200542

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

-

***5757**

Dapena Sánchez, María Reyes

902600543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

Si

***6290**

De Alcalá Torreiro, Eloisa Margarita

922200541

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

Si

***2277**

De Santiago Penedo, José Javier

35100541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Muras

Mañá

Muras

-

***6513**

Díaz Díaz, Sara

61300541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

-

***2763**

Díaz Santiago, José Carlos

43000541

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

-

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***0208**

Diez de Angulo, Marta

62800542

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

-

***0314**

Diez Moreno, Silvia

951900541

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

Si

***4739**

Diez Pascual, Roberto

13900541

EOXI de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

-

***8305**

Domínguez González, María Nieves

40300541

EOXI da Coruña

O Temple

Mañá

Cambre

-

***8953**

Estébanez Fernández, Jesús

2700541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

-

***7710**

Estévez Forneiro, Eva María

32100541

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

-

***1966**

Expósito Alfonso, María Aurora

3500542

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

-

***4862**

Fandiño Pérez, María Silvia

30200542

EOXI da Coruña

Matogrande

Tarde

Coruña, A

-

***3489**

Fernández Díaz, María del Pilar

24300541

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

-

***3407**

Fernández Fernández, María Purificación

2400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

-

***4825**

Fernández Viéitez, María Begoña

925200541

EOXI de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

Si

***0489**

Fernández Villaverde, José María

919700541

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

Si

***8781**

Filgueira Vázquez, Jorge Manuel

902600543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

Si

***7310**

Franco Basteiro, Eugenio José

10300540

EOXI de Santiago de Compostela

Bertamiráns PAC

-

Ames

-

***3905**

Gabian Pereira, Carlos

45300541

EOXI de Vigo

Pazos de Borbén

Mañá

Pazos de Borbén

-

***5871**

García Cobelo, María Emma

956500541

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

Si

***3483**

García Fraga, José Antonio

41300542

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

-

***6171**

García Martínez, Antonio

38500541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

Carballiño, O

-

***0752**

Gómez López, Margarita

25000541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Friol

Mañá

Friol

-

***3330**

Gómez Villalobos, Juan Antonio

930100541

EOXI de Vigo

Matama

Mañá

Vigo

Si

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***5657**

González Araujo, Antonia

8800541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Baños de Molgas

Mañá

Baños de Molgas

-

***3944**

González González, Carmen

24400542

EOXI de Santiago de Compostela

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

-

***2273**

González Piñeiro, Elsa

49900540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

-

***9804**

González Vázquez, Gabriel

8300543

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenzá

Desprazable

Barbadás

-

***2965**

Guede Gallego, María Carmen

58100540

EOXI de Vigo

Tui PAC

-

Tui

-

***6082**

Gutiérrez García, María Veracruz

54000542

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

-

***3299**

Hurtado Hernández, Zaraida

52500541

EOXI de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

-

***6195**

Íñiguez Martínez, Jaime

39700541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Incio

Mañá

Incio, O

-

***5586**

Jaudenes Vázquez, Leopoldo José

10500540

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

-

Betanzos

-

***3630**

Lago Pose, María Mercedes

54000542

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

-

***5876**

Lamas Otero, Sara

55900540

EOXI de Santiago de Compostela

Silleda PAC

-

Silleda

-

***8670**

León González, Higinia

928100541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

Si

***4879**

López Vázquez, Enrique

5500541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Amoeiro

Mañá

Amoeiro

-

***1134**

Lorenzo Martínez, Ana Isabel

16600541

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

-

***4737**

Mariño Enríquez, María

919600541

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

Si

***4017**

Martínez González, Mercedes

2400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

-

***4879**

Martínez López, Paula

32200541

EOXI de Vigo

Moaña-Meira-Domaio

Mañá

Moaña

-

***5428**

Martínez Regueiro, Francisco Javier

15600541

EOXI de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

-

***5939**

Méndez Besada, María Consuelo

45900543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

-

***6973**

Montero Costas, María Alicia

51600541

EOXI de Santiago de Compostela

Rois

Mañá

Rois

-

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***3814**

Moreno Torres, María Ángeles

30900540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Meira PAC

-

Meira

-

***8537**

Muíño Vázquez, Virtudes

5400542

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

-

***8028**

Naveiro Millán, Juana María

50700541

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

-

***5838**

Nebreda Vicario, María Consuelo

60900541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcia de Arousa

-

***1352**

Novo Porto, Sergio

16600541

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

-

***1848**

Ogando Fernández, Manuel

8300543

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenza

Desprazable

Barbadás

-

***6196**

Ollero Losada, María Teresa

17100540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova PAC

-

Celanova

-

***0089**

Olveira Lorenzo, Clara Isabel

6200541

EOXI da Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

-

***5828**

Pardo Diéguez, Francisco Javier

14700541

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

-

***0204**

Pedrares Fernández, María Cristina

21200540

EOXI da Coruña

Culleredo PAC

-

Culleredo

-

***7712**

Pérez Fernández, Adolfo Amadeo

926600541

EOXI da Coruña

Labañou

Mañá

Coruña, A

Si

***2006**

Pérez Fernández, Ana

60400540

EOXI de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

-

***4700**

Pérez Pérez, Carlos

52400541

EOXI de Vigo

Salceda de Caselas

Mañá

Salceda de Caselas

-

***0319**

Pérez Rodríguez, Juan Antonio

19200541

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

-

***8517**

Pérez Rojo, José Antonio

46400541

EOXI de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

-

***9861**

Periscal Martínez, Huguette

57200541

EOXI de Santiago de Compostela

Tordoia

Mañá

Tordoia

-

***3274**

Piñeiro Martínez, Rosalia Consolación

35900540

EOXI de Ferrol

Narón PAC

-

Narón

-

***0356**

Plana Pintos, María Raquel

46400541

EOXI de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

-

***4933**

Portela Carreiro, Julio

1700541

EOXI de Vigo

A Guarda

Mañá

Guarda, A

-

***2585**

Prieto Larrán, Sergio

51900542

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

-

***5877**

Prieto Palmeiro, María Jesús

47100541

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

-

***1491**

Ramil Hermida, José Luis

4400541

EOXI da Coruña

Abente y Lago

Mañá

Coruña, A

-

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***3411**

Ramos Fernández, Carlos

43400540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

-

***5063**

Rascado Sedes, Francisco Javier

16600541

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

-

***4439**

Rey Goldar, María Luz

40500542

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

-

***0620**

Rey Rañal, Alejandrina

26600541

EOXI da Coruña

Labañou

Mañá

Coruña, A

-

***3529**

Rionegro López, Miguel Ángel

2000541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Lama

Mañá

Lama, A

-

***0865**

Rivas Azurmendi, Pablo

55800541

EOXI de Santiago de Compostela

Silleda

Mañá

Silleda

-

***9641**

Rodríguez Corral, Eva María

11200542

EOXI de Vigo

Bolivia

Tarde

Vigo

-

***7059**

Rodríguez Domínguez, Marta

58000541

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

-

***7177**

Rodríguez Gómez, Margarita

41500541

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

-

***0960**

Rodríguez González, Alfredo

8000541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande

Mañá

Bande

-

***2843**

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

85700541

EOXI de Santiago de Compostela

Galeras

Mañá

Santiago de Compostela

-

***9789**

Rodríguez Posada, María

1100542

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

-

***9683**

Salvande Fraga, Arturo

924300541

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

Si

***7804**

Sánchez de Enciso Ruiz, Miguel

26200541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

-

***6796**

Sánchez Hernández, Coro

62800541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

-

***4078**

Sanjurjo Méndez, María Lidia

43000542

EOXI da Coruña

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

-

***1473**

Seijo Vizoso, Juan

43200542

EOXI da Coruña

Os Rosales

Tarde

Coruña, A

-

***0470**

Someso García, Ana María

13700540

EOXI da Coruña

Cambre PAC

-

Cambre

-

***1094**

Subiela Daorden, María Isabel

904500541

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Mañá

Culleredo

Si

***4505**

Torre Exposito, Juan Simón

36800541

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira

Mañá

Negreira

-

***4439**

Torreira Queijeiro, María José

14700541

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

-

***1779**

Urrutia Monreal, Jesús Ángel

10400541

EOXI da Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

-

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Titoría docente

***2452**

Varela López, María Paulina

936200541

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

Si

***2500**

Varela Mourenza, María Luisa

23200541

EOXI de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

-

***6068**

Varela Prado, María Esther

902400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

Si

***1371**

Vázquez Golpe, Romina Paula

924300541

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

Si

***1885**

Vázquez Gómez, María Teresa

48400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

-

***2069**

Vázquez López, Sonia

45900541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

-

***5892**

Vázquez Mallo, José Antonio

926600541

EOXI da Coruña

Labañou

Mañá

Coruña, A

Si

***4538**

Villar Freire, José Manuel

936200541

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

Si

Medico/a de urxencias hospitalarias

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1055**

Alonso Paz, Jorge

360300550

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***3148**

Ardid Posada, Tomás

360300550

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***5810**

Bouza Rey, Rafael

360300550

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***0117**

Fernández Romeu, Antonio

157100550

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7514**

Ferreiro Gómez, Manuel

150100550

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9618**

González Maroño, César

157100550

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9046**

Lago Pose, Eva

150100550

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2496**

Martínez Barreira, Beatriz

157100550

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4845**

Pais Iglesias, Beatriz

369900550

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***7921**

Villena García del Real, Henrique

157100550

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2880**

Yáñez López, Ana

150100550

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Odontólogo/a de atención primaria

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0068**

Beiro Fuentes, Renee

15300781

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***3365**

Coello Carretero, José Emilio

3500783

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Desprazable

Ourense

***1979**

Pillado Viña, Carlos

41500781

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

***4041**

Seoane Ramallo, María del Pilar

31200781

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Mañá

Melide

***9894**

Serrano Hernández, Elena

6200781

EOXI da Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

***2732**

Val Fernández, Teresa Concepción

73000783

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira-A Valenzá

Desprazable

Ourense, Barbadás

Pediatra de atención primaria

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9241**

Álvarez Vázquez, Elena

58600673

EOXI de Vigo

Val Miñor

Desprazable

Nigrán

***7136**

Amigo Ferreiro, María Elena

19700671

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***1647**

Díaz Pazos, Julio

24100672

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Caranza

Tarde

Ferrol

***0619**

Fernández Bustillo, José Manuel

19700673

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

***1172**

Goicoechea Castaño, Ana María

55100671

EOXI de Vigo

Sardoma

Mañá

Vigo

***4926**

Martínez Nogueiras, Ana María

8400673

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenzá

Desprazable

Barbadás

***1953**

Meiriño García, Ana María Elisa

37800673

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***4532**

Pérez Poza, Rosa María

62800671

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***7530**

Ramos Costas, María Elena

20300671

EOXI de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7679**

Suárez Traba, María Beatriz

24200671

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Caranza-Serantes

Mañá

Ferrol

***4591**

Varela Iglesias, Ángel

33400671

EOXI da Coruña

Monte Alto-A Torre

Mañá

Coruña, A

***3832**

Villarino Moure, Rita

702700671

EOXI de Vigo

Bembrive-Sardoma

Mañá

Vigo

Persoal de servizos xerais

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1578**

Agra do Pazo, Pablo

29700163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

***5851**

Agulleiro Sambade, Luís Camilo

35300164

EOXI de Santiago de Compostela

Muros PAC

PAC

Muros

***9027**

Alonso Seara, María Celia

15200161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cartelle

Mañá

Cartelle

***5202**

Álvarez Calvo, Julia

5100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

***2021**

Araico Rodríguez, María Milagros

50300164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo PAC

PAC

Ribadeo

***0944**

Bodega Pérez, Nicolás María

45000161

EOXI de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

***9658**

Buide Illobre, Cristina

19700161

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***0478**

Busto Varela, Isabel

36800161

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira

Mañá

Negreira

***8444**

Calvo López, Nicolás

61100164

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

PAC

Vilagarcía de Arousa

***6931**

Campos Albores, Juan Antonio

16900164

EOXI da Coruña

Cee PAC

PAC

Cee

***6379**

Da Costa González, María José

26200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***7029**

Díaz Seoane, María Patricia

35900164

EOXI de Ferrol

Narón PAC

PAC

Narón

***0669**

Díaz Tenreiro, Juan Manuel

38900162

EOXI da Coruña

O Castrillón

Tarde

Coruña, A

***4508**

Fernández López, Mónica

61300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***6802**

Fernández Vázquez, Rosa María

19700162

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***0514**

Flores Villar, María José

23600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

***4823**

Folgueira Valín, Alba

55300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4277**

Freijo Fernández, Pablo

8200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Baralla

Mañá

Baralla

***0228**

García Caeiro, Antonio

61100164

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

PAC

Vilagarcía de Arousa

***1930**

García Chouciño, Carmen María

46800164

EOXI da Coruña

Ponteceso PAC

PAC

Ponteceso

***0539**

García Leis, Ana Belén

54300164

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba PAC

PAC

Santa Comba

***1206**

Geada Pumares, María Asunción

62800163

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Desprazable

Pontevedra

***4445**

Gómez Pazos, Xosé Manuel

26800164

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín PAC

PAC

Lalín

***3205**

Gómez Pérez, María Aurora

42100164

EOXI de Ferrol

Ortegal PAC

PAC

Cariño

***7306**

González Seoane, Manuela

19500164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles PAC

PAC

Coles

***8462**

Gutiérrez Serantes, Manuel

22900164

EOXI de Ferrol

Fene PAC

PAC

Fene

***6274**

Hermida Pindado, Milagros

29200164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda PAC

PAC

Maceda

***6442**

Iglesias Corral, Otilia

37800162

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Tarde

Ourense

***0812**

Iglesias Rodríguez, Laura

38000161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras, O

***1889**

Liñares García, Virginia

4500161

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Mañá

Culleredo

***4369**

Liz López, Iván

25900161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guntín-Lousada

Mañá

Guntín

***0851**

López Delgado, María del Carmen

59800164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

PAC

Verín

***4973**

López Maseda, Lucía

43600161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

***6826**

López Pardo, Julio

39900161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Páramo

Mañá

Paramo, O

***1729**

Martínez Rios, María Segunda

28900164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lugo PAC

PAC

Lugo

***5473**

Méndez Sanjurjo, María Luz

44600164

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Palas de Rei PAC

PAC

Palas de Rei

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2411**

Mourelle Vázquez, Francisco Javier

31300164

EOXI de Santiago de Compostela

Melide-Toques-Santiso PAC

PAC

Melide

***0637**

Pena Pena, María del Carmen

7200164

EOXI de Ferrol

As Pontes PAC

PAC

Pontes de García Rodríguez, As

***7801**

Pérez Álvarez, Luis Miguel

1700163

EOXI de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

***9306**

Piñón García, Siro Argimiro

51600161

EOXI de Santiago de Compostela

Rois

Mañá

Rois

***0282**

Prada García, Margarita

38100164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

PAC

Barco de Valdeorras, O

***9183**

Quiñoa Regueiro, Isabel

24700161

EOXI de Vigo

Fornelos

Mañá

Fornelos de Montes

***3947**

Rodríguez Barreira, Silvia

33100161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

***1502**

Rodríguez Docampo, Antonia

38100164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

PAC

Barco de Valdeorras, O

***5127**

Rodríguez Giráldez, Juan Enrique

28500162

EOXI de Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

***6423**

Rodríguez Gómez, María Begoña

56700162

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Tarde

Teo

***6000**

Romero Castro, Alicia

53600164

EOXI de Ferrol

San Sadurniño PAC

PAC

San Sadurniño

***2951**

Salvador Fernández, Mónica

61300161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***7521**

Santos Fernández, María del Carmen

8400161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenza

Mañá

Barbadás

***6798**

Sarmiento Álvarez, María Ángeles

43400164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

PAC

Ourense

***9862**

Seoane Seoane, Luis M.

19700161

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***2301**

Taboada Penas, Arsenio

13700164

EOXI da Coruña

Cambre PAC

PAC

Cambre

***9734**

Vale Baltar, Eva

54000161

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***4218**

Vázquez Vázquez, María José

26200161

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***8020**

Vidal Pérez, Manuela

5100161

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

***6954**

Viso Cacheiro, José

29200164

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda PAC

PAC

Maceda

Pinche

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5541**

Macía Vázquez, María Luisa

271700170

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3129**

Abeledo Sánchez, Sonia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4409**

Álvarez Vilaboa, Julia

56500021

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***3061**

Armada Marcial, María de las Nieves

19600021

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

***1478**

Armesto Díaz, María Anuncia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2454**

Arosa Ricón, María Dolores

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***9203**

Atanes Somoza, María Esther

81500020

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Pontevedra

-

Pontevedra

***1784**

Baqueiro Cabano, Eudosia

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1141**

Bello Martínez, María Estrella

81500020

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS - Pontevedra

-

Pontevedra

***8964**

Bernárdez Pérez, Esther

46400023

EOXI de Vigo

Ponteareas

Desprazable

Ponteareas

***2937**

Blanco Costas, Josefina

53100023

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

***9866**

Bouzas González, Carmen

62800021

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***7946**

Bretal Vila, Ana Belén

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***5349**

Briones Albaladejo, María Olga

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***5828**

Camean Agrelo, Eva María

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

***8608**

Cantelar Esparis, María José

43800021

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Mañá

Outes

***9481**

Carazo Álvarez, María Victoria

49300023

EOXI de Vigo

Redondela

Desprazable

Redondela

***1847**

Cibeira Muñoz, Aurora

3500021

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3089**

Cobo Valle, María Trinidad

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

***5164**

Cuerdo Gómez, María del Carmen

58000021

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

***2685**

De la Torre Fraga, Marina

9900021

EOXI de Vigo

Bembrive

Mañá

Vigo

***6291**

Díaz Domínguez, Silvia

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***7042**

Díaz Mon, María del Carmen

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1706**

Diéguez Justo, Cristina

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***6101**

Fernández da Rocha, Raquel

47800023

EOXI de Vigo

O Porriño

Desprazable

Porriño, O

***6791**

Fernández Fernández, María Teresa

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4121**

Fernández Gutiérrez, María José

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1849**

Fernández Pastoriza, Eva María

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6764**

Fernández Queipo, Nieves

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1681**

Fernández Yáñez, María Jesús

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2264**

Ferreiro Fernández, Manuela

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5912**

Filgueiras Blanco, María Eugenia

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***3636**

Galdo Rouco, Lidia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***1690**

Gandoy Fernández, Blanca

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2585**

Gómez Rey, Marcelina Belén

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7057**

González Conde, Natividad

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1780**

González Díaz, María Dolores

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9153**

Iglesias Miranda, Ana Isabel

13900022

EOXI de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

***5655**

Lamas Funcasta, Isabel

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***6679**

Lence Varela, Isabel

54700020

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

***3182**

Lestón Ruiz, José Manuel

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***2052**

López Rodríguez, Dolores

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6622**

López Rodríguez, José Luis

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7363**

López Sardiña, Ana Isabel

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4542**

Macías Gómez, María Dolores

40500021

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***2010**

Martínez López, María Monserrat

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

***6913**

Mayo Molinero, Ángela

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4600**

Méndez Flores, Iván

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6372**

Montero González, María Goreti

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***5821**

Morales Touris, María del Carmen

10800021

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

***3337**

Ois Babío, Josefa

10400021

EOXI da Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

***2149**

Otero López, Margarita

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***1527**

Pena Coto, Julia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4073**

Pérez Garrote, María Purificación

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0825**

Quintela Boudon, María José

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2580**

Quiroga Quiroga, Carmen

26200021

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***8478**

Ramas Noya, José

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***5773**

Real Abel, María del Carmen

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5232**

Redondo Ferreiro, María Cecilia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6549**

Rey Bravo, María Rosa

14900021

EOXI de Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

***9560**

Sánchez Tomé, Concepción

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***9657**

Santamaría López, María Elena

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8147**

Souto Costoya, Lucía

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***2337**

Suazo Rodríguez, Natalia

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***6943**

Torres Carballal, Elena Fátima

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***8549**

Val López, Josefa

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5664**

Valcarcel Martínez, Nieves

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***0195**

Vázquez Álvarez, Pablo

81100020

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS-Vigo

-

Vigo

***5548**

Vázquez Folgar, Francisco Manuel

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5581**

Vázquez Mourenza, María Paz

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***4293**

Vila Cabanas, Nuria

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5442**

Vila Gómez, Rosa Elena

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***7135**

Vilariño Mecias, María José

41500021

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

***1296**

Vilela Villar, María Olga

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

Técnico/a en farmacia

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5323**

Pardo Doldán, Nuria

150112310

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7770**

Evia Vérez, María del Carmen

150500190

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***8334**

Martínez Rivas, Luis

360300190

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

Técnico/a superior en hixiene bucodental

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3844**

Alonso Iglesias, Marcos

9700211

EOXI de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

***0246**

Álvarez Rodríguez, Cristina

31200211

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Mañá

Melide

***1820**

Fariñas García, Leopoldo Manuel

49300211

EOXI de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

***2115**

García Cortes, Berta

53400211

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque-Vilalba-Guitiriz

Mañá

Lugo, Vilalba, Guitiriz

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1004**

Álvarez Castro, Natalia

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5041**

Álvarez Rodríguez, Blanca

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7632**

Del Riego Conde, Manuel

361000230

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9511**

Del Río Gómez, María Anabel

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4723**

López Martínez, María Teresa

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9633**

López Vázquez, Beatriz

360300230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***7682**

Mariño Faro, Vanesa

361000230

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8845**

Márquez Corbacho, Marina

360300230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***1624**

Martínez Rodríguez, María José

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4410**

Pérez Fernández, Purificación

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***6548**

Vázquez Fernández, Isabel

150500230

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***1833**

Vázquez Yebra, Cristina

271700230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

-

Monforte de Lemos

***0033**

Vidal Rodríguez, Mónica

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***2281**

Yáñez González, María José

271100230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0120**

Casas Fernández, Alejandro

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***4060**

Cogolludo Sánchez, Jorge

271100220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***2496**

García Estrada, Rosa

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***7611**

García Nieto, María Soledad

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9182**

García Quevedo, Irene

320100220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1525**

Guzmán Lorenzo, Teresa

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8751**

Iglesias Iglesias, José Alberto

320100220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***7312**

Ocampo Vázquez, María Gloria

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9160**

Rodríguez Álvarez, Beatriz

320100220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1916**

Rodríguez López, Rosalinda

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8371**

Romero López, Eva María

150500220

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***1320**

Varela Alvariño, María José

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

***9671**

Vilariño Pérez, Francisco

150500220

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

Técnico/a superior en radioterapia

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1318**

Álvarez Santomé, Beatriz

320100240

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1344**

Soto Casal, Liliana

320100240

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

Telefonista

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5597**

López Sangil, Regina del Pilar

74500250

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

-

Lugo

Terapeuta ocupacional

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3948**

Campoy Carreiras, Ana María

361000260

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0681**

Darriba Fraga, María José

150100260

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2925**

García Fernández, Eva María

150100260

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

Traballador/a social

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2124**

Sánchez Fernández, María Isabel

74500960

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

-

Lugo

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.