Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Martes, 1 de outubro de 2019 Páx. 43334

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Unha vez transcorrido o prazo dos artigos 15.4 e 15.6 das bases reguladores, dar publicidade á relación definitiva de axudas concedidas, ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 e que figuran no anexo desta resolución.

O crédito destinado a esta convocatoria foi de 8.600.000,00 euros (cofinanciamento Feader nun 75 %), distribuídos en 3.374.720,25 euros na anualidade 2019 e 5.225.279,75 euros na anualidade 2020 e con cargo á aplicación orzamentaria 09.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00009.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2019

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO

Relación definitiva de axudas concedidas no procedemento IN500A-2019

Expediente

NIF

Beneficiario/a

Investimento

Puntuación

do

investimento

Importe investimento subvencionable (€)

Total axuda concedida no expediente(€)

IN500A-2019-001

***1617**

Invesforest Condado, S.L.

Cabezal forestal

380

75.000,00

30.000,00

IN500A-2019-004

***2089**

Maderas Barcia, S.L.

Cabezal talador

345

85.000,00

34.000,00

IN500A-2019-005

***1306**

Maderas Fontán, S.L.

Procesadora forestal (máquina base + cabezal procesador)

360

229.425,00

109.252,00

Cabezal talador

360

43.705,00

IN500A-2019-007

***3033**

Trafonor, S.L.

Procesadora forestal (máquina base + cabezal procesador)

380

251.900,00

100.760,00

IN500A-2019-008

***0117**

Asociación para la

Protección del Deficiente Mental (Prodeme)

Esteladora

295

122.000,00

48.800,00

IN500A-2019-009

***7193**

Forestal Rial, S.L.

Procesadora forestal (máquina base + cabezal procesador)

315

256.710,00

120.528,00

Cabezal talador

315

44.610,00

IN500A-2019-010

***5936**

Mazas Forestal, S.L.

Autocargador forestal

380

290.000,00

116.000,00

IN500A-2019-012

***7348**

Maderas Mancebo, S.L.

Procesadora forestal (máquina base + grúa + cabezal)

420

402.500,00

150.000,00

IN500A-2019-013

***1060**

Maderas Naciente, S.L.

Cabezal talador

310

59.960,00

23.984,00

IN500A-2019-014

***5091**

Explotaciones Forestales Rubio, S.L.

Tractocargador

345

206.000,00

82.400,00

IN500A-2019-015

***3766**

Forestal Ría de Abres, S.L.

Autocargador forestal

380

315.000,00

126.000,00

IN500A-2019-018

***5704**

Tomás Forestal, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador]

405

249.000,00

117.082,00

Cabezal talador

405

43.705,00

IN500A-2019-020

***9335**

Avelino Araújo e Hijos, S.L.

Tractocargador forestal

325

239.500,00

95.800,00

IN500A-2019-021

***5424**

Explotaciones Forestales Lolo, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador]

400

247.500,00

121.000,00

Cabezal talador

400

55.000,00

IN500A-2019-023

***0332**

Maderas Varela Otero, S.L.

Equipo clasificador apilador

330

280.000,00

112.000,00

IN500A-2019-024

***4241**

Maderas Villanueva

e Hijos, S.L.

Tractocargador forestal

315

173.750,00

69.500,00

IN500A-2019-026

***4160**

Forestal Díaz

Casariego, S.L

Equipo talador forestal

380

252.305,00

100.922,00

IN500A-2019-027

***4156**

Maderas Cuba, S.L.

Procesador forestal [máquina base + cabezal procesador]

380

256.200,00

124.480,00

Cabezal talador

380

55.000,00

IN500A-2019-032

***2028**

Maderera de Cospeito, S.L.

Equipo talador forestal

325

376.000,00

150.000,00

IN500A-2019-034

***3442**

Ramudo Servicios

Agrarios, S.L.

Tractocargador forestal

330

401.750,00

150.000,00

IN500A-2019-036

***4367**

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

Autocargador forestal

390

368.380,00

147.352,00

IN500A-2019-037

***4975**

Forestal Ángel, S.L.

Procesadora forestal

410

559.746,00

150.000,00

IN500A-2019-038

***0236**

José Carlos Mallo Ares

Tractocargador forestal

325

213.010,00

85.204,00

IN500A-2019-040

***0122**

Edelmiro López, S.L.

Procesadora forestal

365

376.361,00

150.000,00

IN500A-2019-041

***1992**

Maderas Santa

Cruz-Ribadeo, S.L.

Equipo talador forestal

320

485.452,50

150.000,00

IN500A-2019-045

***1855**

Maderas Maradona, S.L.

Cabezal procesador

410

68.000,00

149.404,20

Equipo talador forestal [máquina base + cabezal talador]

410

305.510,50

IN500A-2019-047

***3713**

Maderas Patricio, S.L.

Autocargador forestal

360

235.000,00

97.948,23

Preparación de parque para almacenamento da madeira

360

9.870,58

IN500A-2019-048

***5015**

Maderas Irixoa, S.L.

Procesadora forestal

335

220.000,00

88.000,00

IN500A-2019-049

***2295**

Maderas Orol, S.L.

Autocargador forestal

300

215.000,00

86.000,00

IN500A-2019-052

***3232**

Manuel Lorenzo García

Autocargador forestal

310

258.000,00

103.200,00

IN500A-2019-055

***3785**

Maderas Valiñas, S.L.

Tractocargador forestal

385

200.000,00

104.388,80

Cabezal talador

385

60.972,00

IN500A-2019-056

***0337**

Maderas Gestal, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador]

330

253.940,00

126.576,00

Cabezal talador

330

62.500,00

IN500A-2019-057

***1158**

Díaz y Buceta, S.L.

Autocargador forestal

365

250.000,00

100.000,00

IN500A-2019-063

***2824**

Maderas Paco

Cacharolo, S.L.

Cabezal procesador [equipo 1]

300

119.528,00

47.811,20

IN500A-2019-065

***4588**

Maderas García de Presedo, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador]

380

259.000,00

127.400,00

Cabezal talador

380

59.500,00

IN500A-2019-066

***0168**

Maderas Villapol, S.A.

Procesadora forestal

365

454.208,93

150.000,00

IN500A-2019-067

***4650**

Maderas Argimiro, S.L.

Autocargador forestal

400

258.000,00

150.000,00

Empacadora forestal

400

165.000,00

IN500A-2019-070

***2764**

Maderas Míguez de

Burela, S.L.

Cabezal procesador

380

108.500,00

43.400,00

IN500A-2019-072

***5331**

Forestcorte, S.L.

Procesadora forestal

350

375.105,06

150.000,00

IN500A-2019-074

***7980**

Castro Neira, S.L.

Autocargador forestal

320

293.899,00

117.559,60

IN500A-2019-076

***8397**

Jesús Picos Gómez

Procesadora forestal

380

385.000,00

150.000,00

IN500A-2019-078

***4864**

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Equipo talador forestal

345

434.765,23

150.000,00

IN500A-2019-079

***2027**

Maderas y Muebles

Villamor, S.L.

Cabezal procesador

305

82.072,00

32.828,80

IN500A-2019-081

***4044**

Carecatrans, S.L.

Autocargador forestal

335

339.335,50

135.734,20

IN500A-2019-082

***7387**

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador]

350

291.310,00

134.518,00

Cabezal talador forestal

350

44.985,00

IN500A-2019-083

***2490**

Maderas Moisés

Dopico, S.L.

Procesadora forestal

410

355.000,00

142.000,00

IN500A-2019-084

***5120**

Iván Tembras, S.L.

Procesadora forestal (máquina base + cabezal procesador)

330

198.705,00

96.964,00

Cabezal talador forestal

330

43.705,00

IN500A-2019-086

***4913**

Landmaschinen, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador] equipo1

405

220.645,00

150.000,00

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador] equipo2

405

220.645,00

IN500A-2019-087

***4962**

Maderista Souto, S.L.

Autocargador forestal

420

379.688,00

150.000,00

IN500A-2019-088

***6676**

Greenalia Logistics, S.L.U.

Conxunto de autocargador forestal con enfardadora de biomasa

365

411.000,00

150.000,00

IN500A-2019-090

***4582**

Serrerías Nogueira, S.L.

Serra desdobradora automática con retorno

310

177.800,00

71.120,00

IN500A-2019-091

***4848**

Meilán Aprovechamientos Forestales, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal talador]

365

246.982,00

116.624,00

Cabezal talador

365

44.578,00

IN500A-2019-092

***1028**

Maderas Goiriz, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador]

360

282.692,00

150.000,00

Cabezal talador

360

96.320,00

IN500A-2019-094

***3580**

Otero Forestal, S.L.

Tractocargador forestal

310

170.000,00

68.000,00

IN500A-2019-096

***0238**

Hermanos García

Rocha, S.L.

Carro de serra bicorte

360

287.100,00

115.642,00

Equipos medición (forcípula dixital + hipsómetro)

410

2.005,00

IN500A-2019-097

***4382**

Besteiro Forestal, S.C.

Instalación protección contra incendios (5 bies)

345

23.004,92

9.201,97

IN500A-2019-098

***1136**

Maderas Piñeiro, S.L.

Carretilla elevadora

300

59.100,00

115.694,00

Compresor

300

12.575,00

Liña de esteladura

300

89.600,00

Alimentación automática con módulo de escáner e PLC de control

300

127.960,00

IN500A-2019-099

***3259**

Forestal Hosintra, S.L.

Autocargador forestal

365

325.366,00

132.886,40

Automatización sistema de pesaxe de báscula ponte

365

6.850,00

IN500A-2019-101

***5840**

Juan Pablo Gayoso Rifón

Autocargador forestal

380

222.700,00

106.000,00

Cargadora telescópica

380

42.300,00

IN500A-2019-102

***1382**

Aserradero Nigrán, S.L.

Tractocargador forestal

320

154.500,00

61.800,00

IN500A-2019-103

***0347**

Maderas Masma, S.L.

Empacadora de biomasa

380

165.000,00

105.747,09

Acondicionamento de parque intermedio de rolla e biomasa

380

63.667,72

Trituradora

330

35.700,00

IN500A-2019-105

***3681**

Transformaciones

Galicia, S.L.

Cabezal talador forestal

310

38.000,00

116.600,00

Autocargador forestal

310

253.500,00

IN500A-2019-106

***6448**

Juan Manuel Blanco

Bermúdez

Tractocargador forestal

300

182.800,00

109.216,00

Cabezal procesador forestal

300

90.240,00

IN500A-2019-107

***2029**

Alberto Canosa Lires

Tractocargador forestal

305

200.000,00

80.000,00

IN500A-2019-111

***1316**

Maderas Pedreira, S.L.

Cabezal talador forestal

300

55.000,00

22.716,00

Equipo de medición GPS

350

1.790,00

IN500A-2019-114

***0306**

Explotaciones Forestales del Noroeste, S.A.

Tractocargador forestal

320

170.000,00

68.000,00

IN500A-2019-115

***1064**

Maderas Bama, S.L.

Cinta transportadora horizontal

305

10.000,00

18.754,66

Tránsfer horizontal

305

8.400,00

Mellora instalación eléctrica

305

15.686,66

Cinta transportadora inclinada

305

7.000,00

Tránsfer inclinado

305

5.800,00

IN500A-2019-121

***5133**

Madeiras Irmáns

Castros, S.L.

Forcípula, hipsómetro / dentómetro dixital [equipos de medición]

365

3.060,00

138.824,00

Autocargador forestal

315

300.000,00

Esteladora

315

44.000,00

IN500A-2019-122

***5566**

Maderas Félix, S.L.

Procesadora forestal [máquina base + cabezal procesador]

295

244.390,00

115.238,00

Cabezal talador

295

43.705,00

IN500A-2019-126

***4284**

Mader Campo, S.L.

Forcípula dixital [equipos medición]

345

1.640,00

656,00

IN500A-2019-127

***4353**

Maderas Aljalex, S.L.

Tractocargador forestal

380

245.000,00

98.000,00

IN500A-2019-129

***0219**

Maderas Cajaraville, S.L.

Caldeira de combustión de biomasa

305

220.050,00

150.000,00

Liña automática de canteado

305

156.000,00

IN500A-2019-132

***1340**

Maderas Castelo, S.L.

Cabezal procesador

345

100.472,00

40.188,80

IN500A-2019-142

***1136**

José Manuel Rial Pereiro

Equipo talador forestal

360

294.700,00

117.880,00

IN500A-2019-143

***4869**

Ametlam, S.L.

Programa de xestión forestal

310

79.250,00

31.700,00

IN500A-2019-144

***8152**

Brandao Araujo Exploraçao Forestal, S.L.

Autocargador forestal

300

300.000,00

120.000,00

IN500A-2019-145

***4742**

Codesal Servizos

Forestais, S.L.

Tractocargador forestal

300

227.050,00

90.820,00

IN500A-2019-146

***4564**

Logística Maderera

Marcos, S.L.U.

Procesadora forestal

480

453.211,50

150.000,00

IN500A-2019-151

***0149**

Serrerías Rodríguez, S.L.

Liña de fabricación de táboa

350

425.480,00

150.000,00

IN500A-2019-152

***4691**

Maderas Machín

y Rodríguez, S.L.U.

Empacadora forestal

520

189.115,00

150.000,00

Cabezal procesador [1]

520

95.160,00

Cabezal procesador [2]

520

108.450,00

IN500A-2019-156

***6806**

Forestal Gonzar, S.L.

Autocargador forestal

380

305.000,00

143.864,00

Cabezal talador

380

54.660,00