Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Martes, 8 de outubro de 2019 Páx. 44417

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 6 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento no marco da Axenda 2030, que executarán os grupos e centros de investigación das universidades galegas e se procede a súa convocatoria para o ano 2019.

Conforme o establecido no artigo 25 da Orde do 6 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento no marco da Axenda 2030, que executarán os grupos e centros de investigación das universidades galegas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, unha vez ultimada a concesión de axudas, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das concedidas, con indicación das entidades beneficiarias, contía e finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas pola Resolución do director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea do 9 de agosto de 2019, de conformidade coa disposición adicional da Orde do 6 de maio de 2019 (DOG núm. 100, do 28 de maio) para a execución de:

– 5 proxectos de investigación e para crear de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento, por un importe global de cento cincuenta mil euros (150.000,00 €), nas contías, beneficiarios e finalidade, que se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2019

Jesús Gamallo Aller
Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

ANEXO

Nº de expediente

Entidade solicitante

Destinatario/a
(investigador principal)

Denominación do proxecto

Orzamento total

Subvención proposta

Total

Anualidade 2019

Anualidade 2020

PR 815A 2019/7

Universidade de Vigo. Facultade de Filoloxía e Tradución. Dpto.: Tradución e Lingüística

Fernando Ramallo Fernández

Formación teórica e metodolóxica, elaboración, aplicación e validación de materiais educativos no Programa de Educação Bilingue de Mozambique.

31.578,94

30.000,00

15.000,00

15.000,00

PR 815A 2019/10

Universidade da Coruña. ETS de Camiños, Canais e Portos. Dpto.: Enxeñaría Civil agrupada con Enxeñería Sen Fronteiras
Galicia e Arquitectura Sen Fronteiras Galicia

Francisco Alberto Varela García

Creación do Grupo interuniversitario de investigación en cooperación técnica para o desenvolvemento sustentable.

38.300,00

35.000,00

17.500,00

17.500,00

PR 815A 2019/4

Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación. Dpto.: Pedagoxía e Didáctica, agrupada con Solidaridade Internacional de Galicia

Silvana Longueira Matos

A EDCG na formación dos profesionais da educación: construíndo o ámbito de educación. As titulacións da Facultade de Ciencias da Educación da USC. Fase II.

33.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

PR 815A 2019/6

Universidade de Vigo. Facultade de Filoloxía e Tradución. Dpto.: Tradución e Lingüística

María Isabel del Pozo Triviño

Mediación lingüística para a cooperación ao desenvolvemento.

31.578,94

30.000,00

15.000,00

15.000,00

PR 815A 2019/5

Universidade de Vigo, Cátedra Unesco. Facultade de Ciencias do Mar. Dpto.: Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio

Gonzalo Méndez Martínez

Cooperación para o Desenvolvemento Litoral Sostible (Cátedra Unesco).

36.842,10

25.000,00

12.500,00

12.500,00

Total convocatoria

171.299,98

150.000,00

75.000,00

75.000,00