Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Mércores, 16 de outubro de 2019 Páx. 45612

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 9 de outubro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública a separata do proxecto de construción da mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, de clave AC/18/014.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

A actuación consiste na mellora e optimización da capacidade e da seguridade viaria da estrada AC-862, no treito comprendido entre a AG-64 (punto quilométrico (p.q.) 15+250 aprox.) e o núcleo de Ponte Mera (p.q. 42+800 aprox.), mantendo o trazado actual e tendo en conta o espazo dispoñible, nos concellos de San Sadurniño, Moeche e Cerdido (provincia da Coruña).

Así, as actuacións obxecto de definición neste proxecto son as seguintes:

• Mellora e redeseño das interseccións existentes.

• Encaixe e dimensionamento de carrís lentos.

• Correccións de trazados nos treitos curvos.

• Análise e ordenación dos xiros á esquerda.

• Revisión da sinalización vertical e horizontal e o seu acondicionamento.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado documento sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña), na Casa do Concello de San Sadurniño (O Casal, 16, 15560 San Sadurniño), na Casa do Concello de Moeche (Estrada San Ramón, s/n, 15563 Moeche) e na Casa do Concello de Cerdido (Felgosas, s/n, 15569 Cerdido).

Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas), atópase á disposición dos interesados a separata do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2019

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relacion de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción

Mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera,

clave AC/18/014.10

Concellos de San Sadurniño, Moeche e Cerdido:

Concello

Referencia catastral

Sit. básica do solo

Tipo de terreo

Apelidos e nome

DNI

Clasificación urbanística

Área afectada (m²)

Área exprop. (m²)

Bens
afectados

1

San Sadurniño

15077A50400001

Rural

Rústico

Coop. del Campo de Explotación en Común San Saturnino

F15031180

Solo rústico de protección

5.332

5.332

2

San Sadurniño

15077A50400002

Rural

Rústico

Coop. del Campo de Explotación en Común San Saturnino

F15031180

Solo rústico de protección

272

272

3

San Sadurniño

15077A05800050

Rural

Rústico

Dopico García, José Manuel

***1026**

Solo rústico de protección

6

6

2 ud. de eucalipto pequeno

4

San Sadurniño

15077A13300031

Rural

Rústico

Campos Alonso, Servando

***7476**

Solo rústico de protección

496

496

20 ud. de eucalipto grande

5

San Sadurniño

15077A13300028

Rural

Rústico

López Bastida, Consuelo

***6334**

Solo rústico de protección

258

258

30 ud. de eucalipto pequeno

6

San Sadurniño

15077A13300027

Rural

Rústico

Mera Campos, Medardo

***8712**

Solo rústico de protección

150

150

20 ud. de eucalipto pequeno

7

San Sadurniño

15077A13300026

Rural

Rústico

Fernández Rodríguez, Carlos Manuel

***7006**

Solo rústico de protección

249

249

20 ud. de eucalipto pequeno

8

San Sadurniño

15077A13300025

Rural

Rústico

Rico López, Manuel

***8936**

Solo rústico de protección

575

575

30 ud. de eucalipto pequeno

9

San Sadurniño

15077A13300024

Rural

Rústico

Devesa Vilela, Antonia Laura

***5512**

Solo rústico de protección

248

248

30 ud. de eucalipto pequeno

10

San Sadurniño

15077A13300023

Rural

Rústico

Wirz Rodríguez, María Susana

***4985**

Solo rústico de protección

181

181

54 ud. de eucalipto pequeno

11

San Sadurniño

15077A13300022

Rural

Rústico

Rico López, Manuel

***9468**

Solo rústico de protección

180

180

54 ud. de eucalipto pequeno

12

San Sadurniño

15077A13300020

Rural

Rústico

Matilla Carro, Felipe Santiago

***1623**

Solo rústico de protección

378

378

113 ud. de eucalipto pequeno

13

San Sadurniño

15077A05800051

Rural

Rústico

Vilariño Pereira, Felisa

***9158**

Solo rústico de protección

5

5

3 ud. de eucalipto grande

14

San Sadurniño

15077A05800052

Rural

Rústico

Matilla Carro, Felipe Santiago

***1623**

Solo rústico de protección

21

21

5 ud. de eucalipto grande

15

San Sadurniño

15077A05800053

Rural

Rústico

Rico López, Manuel

***8936**

Solo rústico de protección

4

4

3 ud. de eucalipto grande

16

San Sadurniño

15077A11300048

Rural

Rústico

Muíño Dopico, José Antonio

Solo rústico de protección

295

295

32 ud. de eucalipto mediano

17

San Sadurniño

15077A11300086

Rural

Rústico

Leiras Lombao, Belarmino

***2054**

Solo rústico de protección

111

111

25 ud. de eucalipto mediano

18

San Sadurniño

15077A11300049

Rural

Rústico

Pérez Devesa, María Laura

***5072**

Solo rústico de protección

71

71

17 ud. de eucalipto mediano

19

San Sadurniño

15077A13300064

Rural

Rústico

López Grueiro, Antonio

***3564**

Solo rústico de protección

149

149

23 ud. de eucalipto mediano

20

San Sadurniño

15077A13300083

Rural

Rústico

López Justo, Emilia

***4774**

Solo rústico de protección

130

130

23 ud. de eucalipto pequeno

21

San Sadurniño

15077A13300068

Rural

Rústico

Méndez Fraga, Lourdes

***2512**

Solo rústico de protección

1.952

1.952

270 ud. de eucalipto pequeno

22

San Sadurniño

15077A13300079

Rural

Rústico

Calvo Romero, José Luis

***9483**

Solo rústico de protección

475

475

50 ud. de eucalipto mediano

23

San Sadurniño

15077A13300078

Rural

Rústico

Castro García, Darío Emilio

***9317**

Solo rústico de protección

498

498

55 ud. de eucalipto mediano

24

San Sadurniño

15077A13300077

Rural

Rústico

Leiras Lombao, Belarmino

***2054**

Solo rústico de protección

498

498

100 ud. de eucalipto mediano

25

San Sadurniño

15077A13300076

Rural

Rústico

Díaz Martínez, María Carmen

***0812**

Solo rústico de protección

129

129

15 ud. de eucalipto mediano

26

San Sadurniño

15077A13300089

Rural

Rústico

Rodríguez López, José Ángel

***0746**

Solo rústico de protección

863

863

86 ud. de eucalipto grande
2 ud. de piñeiro

27

San Sadurniño

15077A13300088

Rural

Rústico

Granja Romero, S.A.

A15017676

Solo rústico de protección

404

404

40 ud. de eucalipto mediano

28

San Sadurniño

15077A13300062

Rural

Rústico

Granja Romero, S.A.

A15017676

Solo rústico de protección

603

603

62 ud. de eucalipto mediano

29

San Sadurniño

15077A13200125

Rural

Rústico

Granja Romero, S.A.

A15017676

Solo rústico de protección

1.508

1.508

400 ud. de eucalipto mediano

30

San Sadurniño

15077A11300023

Rural

Rústico

Granja Romero, S.A.

A15017676

Solo rústico de protección

118

118

31

San Sadurniño

15077A13200107

Rural

Rústico

Granja Romero, S.A.

A15017676

Solo rústico de protección

4.040

4.040

808 ud. de eucalipto mediano

32

San Sadurniño

15077A13200113

Rural

Rústico

Fonticoba Castro, José Luis

--

Solo rústico de protección

197

197

33

San Sadurniño

15077A13200112

Rural

Rústico

Castro Fernández, Manuel

--

Solo rústico de protección

619

619

34

San Sadurniño

15077A50420004

Rural

Rústico

Coop. del Campo de Explotación en Común San Saturnino

F15031180

Solo rústico de protección

595

595

3 árbores froiteiras
12 m de peche de tuias
3 ud. de loureiro

35

San Sadurniño

15077A50420003

Rural

Rústico

Castro Casal, María Eva

***8941**

Solo rústico de protección

630

630

120 ud. de piñeiro

36

San Sadurniño

15077A50410003

Rural

Rústico

Castro Casal, María Eva

***8941**

Solo rústico de protección

2.046

2.046

60 ud. de piñeiro
613 ud. de eucalipto mediano

37

San Sadurniño

15077A50420006

Rural

Rústico

Calvo Castro, Avelino

***4587**

Solo rústico de protección

376

376

40 ud. de eucalipto mediano

38

San Sadurniño

15077A11700193

Rural

Rústico

López Casal, José Antonio

***6942**

Solo rústico de protección

670

670

201 ud. de eucalipto mediano

39

San Sadurniño

15077A13100035

Rural

Rústico

Muíño Orjales, José Vicente

***6409**

Solo rústico de protección

860

860

258 ud. de eucalipto mediano

40

San Sadurniño

15077A11700194

Rural

Rústico

Rodríguez Fernández, Secundino

***8804**

Solo rústico de protección

93

93

10 ud. de eucalipto mediano

41

San Sadurniño

15077A11700195

Rural

Rústico

Dopico Yáñez, Cipriana Sara

***8792**

Solo rústico de protección

33

33

10 ud. de eucalipto mediano

42

San Sadurniño

15077A13100034

Rural

Rústico

López Grueiro, Antonio

***3564**

Solo rústico de protección

100

100

5 ud. de eucalipto grande

43

San Sadurniño

15077A11700196

Rural

Rústico

Rodríguez Dopico, María

***9140**

Solo rústico de protección

334

334

15 ud. de eucalipto mediano

44

San Sadurniño

15077A11700189

Rural

Rústico

Casal Corral, José Manuel (herdeiros de)

***6865**

Solo rústico de protección

19

19

6 ud. de eucalipto mediano

45

San Sadurniño

15077A11700187

Rural

Rústico

González Couce, María Manuela

***7002**

Solo rústico de protección

10

10

3 ud. de eucalipto pequeno

46

San Sadurniño

15077A11700186

Rural

Rústico

Rodríguez Fernández, Secundino (herdeiros de)

***8804**

Solo rústico de protección

11

11

3 ud. de eucalipto pequeno

47

San Sadurniño

15077A11700185

Rural

Rústico

Rodríguez Montesino, Olga

***0770**

Solo rústico de protección

17

17

5 ud. de eucalipto pequeno

48

San Sadurniño

15077A11700184

Rural

Rústico

Muíño Dopico, José Antonio

--

Solo rústico de protección

87

87

26 ud. de eucalipto grande

49

San Sadurniño

15077A11700183

Rural

Rústico

Canosa Muíño, José

--

Solo rústico de protección

70

70

21 ud. de eucalipto grande
1 ud. de piñeiro grande

50

San Sadurniño

15077A11700182

Rural

Rústico

Rodríguez Dopico, Sara Adela

***7858**

Solo rústico de protección

68

68

7 ud. de eucalipto grande

51

San Sadurniño

15077A11700181

Rural

Rústico

Casal González, Francisco

***1133**

Solo rústico de protección

35

35

4 ud. de castiñeiro pequeno

52

San Sadurniño

15077A11700180

Rural

Rústico

Rivera García, Virtudes

***8749**

Solo rústico de protección

9

9

4 ud. de castiñeiro pequeno

53

San Sadurniño

15077A11700179

Rural

Rústico

Riobo Santiago, María

--

Solo rústico de protección

11

11

4 ud. de castiñeiro pequeno

54

San Sadurniño

15077A11700178

Rural

Rústico

Casal González, Francisco

***1133**

Solo rústico de protección

21

21

4 ud. de castiñeiro pequeno

55

San Sadurniño

15077A11700297

Rural

Rústico

Durán Teijeiro, María Mercedes

***6668**

Solo rústico de protección

19

19

4 ud. de castiñeiro pequeno

56

San Sadurniño

15077A11700176

Rural

Rústico

García Canosa, Secundino

***7487**

Solo rústico de protección

18

18

4 ud. de castiñeiro pequeno

57

San Sadurniño

15077A11700175

Rural

Rústico

Casas Coba, Amable

***8420**

Solo rústico de protección

14

14

4 ud. de castiñeiro pequeno

58

San Sadurniño

15077A11700174

Rural

Rústico

González Lago, María Josefa

***9696**

Solo rústico de protección

28

28

4 ud. de castiñeiro pequeno

59

San Sadurniño

15077A11700173

Rural

Rústico

Vila Vigo, Claudina (herdeiros de)

***8787**

Solo rústico de protección

150

150

1 ud. de eucalipto grande
30 ud. de castiñeiro
30 ud. de carballo

60

San Sadurniño

15077A11700170

Rural

Rústico

Nieto Yáñez, José Antonio

***9850**

Solo rústico de protección

27

27

5 ud. de castiñeiro pequeno

61

San Sadurniño

15077A11700274

Rural

Rústico

Horjales Ferreira, Manuel

***9895**

Solo rústico de protección

76

76

8 ud. de loureiro

62

San Sadurniño

6619104NJ7261N

Urbanizado

Urbanizado

Dopico Ferreira, José Manuel

***0121**

Núcleo rural

41

41

63

San Sadurniño

6619103NJ7261N

Urbanizado

Urbanizado

Horjales Ferreira, Manuel

***9895**

Núcleo rural

8

8

64

Moeche

15050A01900105

Urbanizado

Urbano

Méndez Soto, María Consuelo

***0004**

Núcleo rural

2

2

65

Moeche

15050A01900104

Urbanizado

Urbano

García García, María Luisa

***9935**

Núcleo rural

9

9

66

Moeche

001000200NJ72D

Urbanizado

Urbano

Formoso Pita, Fernando María

***3164**

Núcleo rural

132

132

10 m de xardiñeira e bordo de formigón
70 m de peche con vigas de formigón e arame
6 nogais

67

Moeche

9542604NJ7294S

Urbanizado

Urbano

Sixto Castro, José Antonio

***0171**

Núcleo rural

123

123

10 m de sebe
2 tuias
3 árbores ornamentais
3 plantas de xardín

68

Moeche

9542601NJ7294S

Urbanizado

Urbano

Sixto Castro, José Antonio

***0171**

Núcleo rural

90

90

50 m peche con vigas de formigón e arame

69

Moeche

9444420NJ7294S

Urbanizado

Urbano

González Rico, María del Mar

***2002**

Núcleo rural

141

141

20 m de sebe

70

Moeche

9444403NJ7294S

Urbanizado

Urbano

Gudín Fernández, María Jesús

***4812**

Núcleo rural

349

349

36 m de sebe

71

Moeche

15050A01800572

Urbanizado

Urbano

Formoso Pita, Fernando María

***3164**

Núcleo rural

507

507

26 m de peche de arame
1 ud. de portón metálico

72

Moeche

001000600NJ72D

Urbanizado

Urbano

García García, María Luisa

***9935**

Núcleo rural

286

286

73

San Sadurniño

15077A15000167

Rural

Rústico

Parga Méndez, Ana

***6548**

Solo rústico de protección

11

11

74

Moeche

15050A01800563

Urbanizado

Urbano

Rodríguez Canosa, Belarmino

***0174**

Núcleo rural

5

5

75

Moeche

15050A01800565

Urbanizado

Urbano

Méndez Soto, María Consuelo

***0004**

Núcleo rural

8

8

76

Moeche

15050A01800564

Urbanizado

Urbano

García García, María Luisa

***9935**

Núcleo rural

59

59

77

Moeche

15050A01800571

Urbanizado

Urbano

Formoso Pita, Fernando María

***3164**

Núcleo rural

175

175

78

Moeche

15050A03400104

Rural

Rústico

Paz Rodríguez, María del Carmen

***1236**

Solo rústico de protección

53

53

20 m de peche de arame e postes de madeira
3 m de portal metálico

79

Moeche

000300200NJ82E

Rural

Rústico

Paz Rodríguez, María del Carmen

***1236**

Solo rústico de protección

77

77

20 m de peche vexetal
1,5 m de portal metálico

80

Moeche

15050A03400213

Rural

Rústico

Beceiro Sedes, José Manuel

***1924**

Solo rústico de protección

1.008

1.008

81

Moeche

15050A03400214

Rural

Rústico

Beceiro Sedes, José Manuel

***1924**

Solo rústico de protección

96

96

82

Cerdido

15025A05700170

Rural

Rústico

García Sedes, José Manuel

***4759**

Solo rústico de protección

653

653

83

Cerdido

15025A05700001

Rural

Rústico

Beceiro Sedes, José Manuel

***1924**

Solo rústico de protección

919

919

133 ud. de eucalipto pequeno

84

Cerdido

15025A05700150

Rural

Rústico

Sedes Yáñez, Antonio Edelmiro

***8595**

Solo rústico de protección

672

672

85

Cerdido

15025A05700151

Rural

Rústico

Alvariño Prieto, José Manuel

***4969**

Solo rústico de protección

87

87

14 ud. de eucalipto grande

86

Cerdido

15025A05700002

Rural

Rústico

Soto Beceiro, Erundina

***2395**

Solo rústico de protección

30

30

5 ud. de eucalipto grande

87

Cerdido

15025A05700015

Rural

Rústico

Beceiro Rodríguez, Marcos Gumersindo

***3067**

Solo rústico de protección

1.994

1.994

88

Cerdido

15025A05700014

Rural

Rústico

Otero Valiño, Andrés

***9237**

Solo rústico de protección

1.784

1.784

89

Cerdido

15025A05700013

Rural

Rústico

Beceiro Rodríguez, Marcos Gumersindo

***3067**

Solo rústico de protección

840

840

90

Cerdido

15025A05700153

Rural

Rústico

Construcciones Barmo

Solo rústico de protección

1.604

1.604

91

Cerdido

15025A05700154

Rural

Rústico

COTOP

Solo rústico de protección

48

48

92

Cerdido

15025A05600331

Rural

Rústico

Beceiro Rodríguez, Marcos Gumersindo

***3067**

Solo rústico de protección

2.185

2.185

304 ud. de eucalipto grande
60 ud. de bidueiro

93

Cerdido

15025A05600332

Rural

Rústico

Otero Valiño, Andrés

***9237**

Solo rústico de protección

4.891

4.891

1 ud. de eucalipto grande
30 ud. de bidueiro
15 ud. de carballo

94

Cerdido

15025A05600400

Rural

Rústico

Otero Valiño, Andrés

***9237**

Solo rústico de protección

424

424

1 ud. de piñeiro grande
15 ud. de bidueiro mediano

95

Cerdido

15025A05600399

Rural

Rústico

Candales Castro, María Pilar

***0951**

Solo rústico de protección

393

393

65 ud. de eucalipto pequeno

96

Cerdido

15025A05600355

Rural

Rústico

Candales Castro, María Pilar

***0951**

Solo rústico de protección

2.352

2.352

235 ud. de carballo grande

97

Cerdido

15025A05600333

Rural

Rústico

Candales Castro, María Pilar

***0951**

Solo rústico de protección

31

31

3 ud. de carballo grande

98

Cerdido

15025A05600327

Rural

Rústico

Valiño Malde, Balbina

Solo rústico de protección

1.097

1.097

182 ud. de eucalipto pequeno

99

Cerdido

15025A05600326

Rural

Rústico

Beceiro Parapar, Jesús

***2390**

Solo rústico de protección

6.802

6.802

1.133 ud. de eucalipto grande
22 m² de galpón

100

Cerdido

15025A05600402

Rural

Rústico

COTOP

Solo rústico de protección

325

325

101

Cerdido

15025A05600391

Rural

Rústico

Candales Castro, María Pilar

***0951**

Solo rústico de protección

560

560

93 ud. de eucalipto mediano

102

Cerdido

15025A05700168

Rural

Rústico

COTOP

Solo rústico de protección

57

57

9 ud. de eucalipto mediano

103

Cerdido

15025A05700009

Rural

Rústico

Candales Castro, María Pilar

***0951**

Solo rústico de protección

1.474

1.474

240 ud. de eucalipto mediano

104

Cerdido

15025A05600386

Rural

Rústico

COTOP

Solo rústico de protección

5

5

2 ud. de eucalipto grande
1 ud. de bidueiro

105

Cerdido

15025A05600117

Rural

Rústico

Iglesias Santos, José María

***2027**

Solo rústico de protección

26

26

106

Cerdido

15025A05600385

Rural

Rústico

San Román Pérez, María Teresa

***5924**

Solo rústico de protección

89

89

14 ud. de eucalipto grande

107

Cerdido

0024001000NJ82G

Rural

Rústico

Torraspapel, S.A.

A58781402

Solo rústico de protección

61

61

10 ud. de eucalipto pequeno
25 m de peche de malla e poste de formigón

108

Cerdido

15025A05600076

Rural

Rústico

San Román Pérez, María Teresa

***5924**

Solo rústico de protección

821

821

136 ud. de eucalipto grande

109

Cerdido

15025A05600072

Rural

Rústico

Vizoso Pato, María Socorro Felicitas

***9488**

Solo rústico de protección

342

342

57 ud. de eucalipto pequeno

110

Cerdido

15025A05600069

Rural

Rústico

Galego Pita, José

***6474**

Solo rústico de protección

88

88

15 ud. de eucalipto mediano

111

Cerdido

15025A05600068

Rural

Rústico

Soto Pato, Josefa

***6480**

Solo rústico de protección

40

40

7 ud. de eucalipto mediano

112

Cerdido

15025A05600067

Rural

Rústico

Galego Pita, José

***6474**

Solo rústico de protección

9

9

113

Cerdido

15025A05800038

Rural

Rústico

Aneiros González, Carmen

***2396**

Solo rústico de protección

1.016

1.016

80 ud. de eucalipto pequeno

114

Cerdido

15025A05800039

Rural

Rústico

Aneiros González, Carmen

***2396**

Solo rústico de protección

27

27

12 ud. de eucalipto pequeno

115

Cerdido

15025A05800040

Rural

Rústico

Hermida Fraga, Generosa

--

Solo rústico de protección

53

53

15 ud. de eucalipto pequeno

116

Cerdido

15025A05800097

Rural

Rústico

Candales Calvo, Hilario

***4514**

Solo rústico de protección

51

51

12 ud. de eucalipto mediano

117

Cerdido

15025A05800049

Rural

Rústico

Torraspapel, S.A.

A58781402

Solo rústico de protección

221

221

36 ud. de eucalipto mediano

118

Cerdido

15025A05800098

Rural

Rústico

En investigacion, artigo 47 da Lei 33/2003

--

Solo rústico de protección

453

453

75 ud. de eucalipto mediano

119

Cerdido

15025A05800047

Rural

Rústico

Romeo Díaz, Manuel

***9883**

Solo rústico de protección

230

230

33 ud. de eucalipto mediano

120

Cerdido

15025A05800048

Rural

Rústico

Galego Campos, Celestino

***4529**

Solo rústico de protección

1.094

1.094

66 ud. de eucalipto mediano

121

Cerdido

15025A05800050

Rural

Rústico

Cupeiro Fernández, José

***2351**

Solo rústico de protección

464

464

77 ud. de eucalipto grande

122

Cerdido

15025A05800051

Rural

Rústico

Ruiz Rosado, Nicolás

--

Solo rústico de protección

271

271

45 ud. de eucalipto mediano

123

Cerdido

15025A05800100

Rural

Rústico

Candales Calvo, Hilario

***4514**

Solo rústico de protección

74

74

12 ud. de eucalipto mediano

124

Cerdido

15025A05800101

Rural

Rústico

Candales Calvo, José María

***4976**

Solo rústico de protección

92

92

15 ud. de eucalipto mediano

125

Cerdido

15025A05800102

Rural

Rústico

Candales Calvo, Manuel

***6476**

Solo rústico de protección

130

130

21 ud. de eucalipto mediano

126

Cerdido

15025A05800052

Rural

Rústico

Cupeiro Fernández, José

***2351**

Solo rústico de protección

337

337

56 ud. de eucalipto mediano

127

Cerdido

15025A05800053

Rural

Rústico

Candales Calvo, Manuel

***6476**

Solo rústico de protección

305

305

50 ud. de eucalipto mediano

128

Cerdido

15025A05800054

Rural

Rústico

Caneiro Martínez, Raúl

***6490**

Solo rústico de protección

1.338

1.338

180 ud. de eucalipto pequeno

129

Cerdido

15025A05800055

Rural

Rústico

Pato Pato, José

***6478**

Solo rústico de protección

711

711

95 ud. de eucalipto grande

130

Cerdido

15025A05800056

Rural

Rústico

Viñas Pato, María Carmen

--

Solo rústico de protección

569

569

71 ud. de eucalipto grande

131

Cerdido

15025A05800057

Rural

Rústico

Luaces Rodríguez, Magdalena

--

Solo rústico de protección

3.344

3.344

529 ud. de eucalipto mediano

132

Cerdido

15025A05800058

Rural

Rústico

Cupeiro Fernández, José

***2351**

Solo rústico de protección

897

897

150 ud. de eucalipto pequeno

133

Cerdido

15025A05800059

Rural

Rústico

Viñas Luaces, Manuel

Solo rústico de protección

229

229

38 ud. de eucalipto grande

134

Cerdido

15025A05600046

Rural

Rústico

Luaces Rodríguez, Magdalena

Solo rústico de protección

32

32

5 ud. de eucalipto mediano

135

Cerdido

15025A05600045

Rural

Rústico

Pato Pato, José

***6478**

Solo rústico de protección

93

93

15 ud. de eucalipto grande

136

Cerdido

15025A05800060

Rural

Rústico

Pato Pato, Inés

***2327**

Solo rústico de protección

205

205

34 ud. de eucalipto mediano

137

Cerdido

15025A05800061

Rural

Rústico

Pato Pato, José

***6478**

Solo rústico de protección

134

134

22 ud. de eucalipto mediano

138

Cerdido

15025A05600044

Rural

Rústico

Pato García, María Andrea Carmen Consuelo

***8886**

Solo rústico de protección

103

103

17 ud. de eucalipto grande

139

Cerdido

15025A05600036

Rural

Rústico

Cupeiro Fernández, José

***2351**

Solo rústico de protección

747

747

70 ud. de tuia grande

140

Cerdido

15025A05800062

Rural

Rústico

Cupeiro Fernández, José

***2351**

Solo rústico de protección

50

50

3 ud. de eucalipto grande

141

Cerdido

15025A05600034

Rural

Rústico

Pita Mouriz, Andrés

***2389**

Solo rústico de protección

665

665

110 ud. de eucalipto mediano

142

Cerdido

15025A05600323

Rural

Rústico

Naveira Galego, José Javier

***0688**

Solo rústico de protección

271

271

45 ud. de eucalipto pequeno
1 ud. de carballo grande

143

Cerdido

15025A05600322

Rural

Rústico

Naveira Galego, José Javier

***0688**

Solo rústico de protección

662

662

110 ud. de eucalipto grande

144

Cerdido

15025A05600321

Rural

Rústico

Candales Calvo, Manuel

***6476**

Solo rústico de protección

514

514

85 ud. de eucalipto grande

145

Cerdido

15025A05600320

Rural

Rústico

Pita Santalla, Felisa

***2329**

Solo rústico de protección

129

129

53 ud. de eucalipto grande

146

Cerdido

15025A05600319

Rural

Rústico

Romeo Díaz, Manuel

***9883**

Solo rústico de protección

119

119

21 ud. de eucalipto grande

147

Cerdido

15025A05600318

Rural

Rústico

Taracido Lago, Donato José

***6502**

Solo rústico de protección

114

114

19 ud. de eucalipto grande

148

Cerdido

15025A05600317

Rural

Rústico

Piñón Bouza, José María

***0621**

Solo rústico de protección

99

99

16 ud. de eucalipto grande

149

Cerdido

15025A05600316

Rural

Rústico

Pato García, María Andrea Carmen Consuelo

***8886**

Solo rústico de protección

342

342

57 ud. de eucalipto grande

150

Cerdido

15025A05600030

Rural

Rústico

San Román Pérez, María Teresa

***5924**

Solo rústico de protección

167

167

27 ud. de eucalipto grande

151

Cerdido

15025A05600029

Rural

Rústico

Romeo Díaz, Manuel

***9883**

Solo rústico de protección

68

68

11 ud. de eucalipto grande

152

Cerdido

15025A05600028

Rural

Rústico

Ruiz Candales, Juan Manuel

***2406**

Solo rústico de protección

45

45

8 ud. de eucalipto mediano

153

Cerdido

15025A05600027

Rural

Rústico

Luaces Rodríguez, Magdalena

Solo rústico de protección

253

253

42 ud. de eucalipto pequeno

154

Cerdido

15025A05600315

Rural

Rústico

Tarrío Luaces, José Manuel

***1847**

Solo rústico de protección

306

306

51 ud. de eucalipto grande

155

Cerdido

15025A05600314

Rural

Rústico

Hermida Arias, María Carmen

Solo rústico de protección

148

148

24 ud. de eucalipto pequeno

156

Cerdido

15025A05600313

Rural

Rústico

Distribuidora Gallega de Productos Petrolíferos, S.L.

B15418437

Solo rústico de protección

73

73

12 ud. de eucalipto pequeno

157

Cerdido

15025A05600015

Rural

Rústico

Distribuidora Gallega de Productos Petrolíferos, S.L.

B15418437

Solo rústico de protección

231

231

5 ud. de eucalipto pequeno

158

Cerdido

15025A05600014

Rural

Rústico

Candales Calvo, José María

***4976**

Solo rústico de protección

17

17

10 m peche de malla e poste metálico

159

Cerdido

001502600NJ82G

Rural

Rústico

Candales Calvo, José María

***4976**

Solo rústico de protección

13

13

160

Cerdido

001502700NJ82G

Rural

Rústico

Abanca, Corporacion Bancaria, S.A.

****0203*

Solo rústico de protección

15

15

161

Cerdido

15025A05800078

Rural

Rústico

Candales Calvo, José María

***4976**

Solo rústico de protección

55

55

162

Cerdido

15025A05800079

Rural

Rústico

Pantín Ruiz, María Jesús

***3967**

Solo rústico de protección

16

16

163

Cerdido

15025A06400001

Rural

Rústico

López Gómez, Alberto

***6110**

Solo rústico de protección

334

334

60 m de peche vexetal
1 ud. de piñeiro grande

164

Cerdido

15025A07000071

Rural

Rústico

Suárez García, Marconi Roberto

***6473**

Solo rústico de protección

33

33

10 ud. de eucalipto pequeno

165

Cerdido

15025A07000070

Rural

Rústico

Suárez García, Marconi Roberto

***6473**

Solo rústico de protección

2.847

2.847

475 ud. de eucalipto pequeno

166

Cerdido

15025A07000069

Rural

Rústico

García Barro, Javier

Solo rústico de protección

412

412

68 ud. de eucalipto mediano

167

Cerdido

15025A07000068

Rural

Rústico

Durán Martínez, Amelia Montserrat

***0954**

Solo rústico de protección

503

503

83 ud. de eucalipto mediano

168

Cerdido

15025A07000067

Rural

Rústico

Taracido Lago, Ramón

***8230**

Solo rústico de protección

807

807

134 ud. de eucalipto mediano

169

Cerdido

15025A07000066

Rural

Rústico

García Martínez, José Marcelino

***9811**

Solo rústico de protección

985

985

164 ud. de eucalipto mediano

170

Cerdido

15025A07000065

Rural

Rústico

Durán Martínez, Amelia Montserrat

***0954**

Solo rústico de protección

683

683

113 ud. de eucalipto mediano

171

Cerdido

15025A07000064

Rural

Rústico

Candales Castro, María Pilar

***0951**

Solo rústico de protección

583

583

97 ud. de eucalipto mediano

172

Cerdido

15025A07000077

Rural

Rústico

García Barro, Javier

Solo rústico de protección

616

616

102 ud. de eucalipto grande

173

Cerdido

15025A07000063

Rural

Rústico

López Gómez, Alberto

***6110**

Solo rústico de protección

419

419

69 ud. de eucalipto grande

174

Cerdido

15025A07000062

Rural

Rústico

Suárez García, Edinson Luis

***2399**

Solo rústico de protección

241

241

40 ud. de eucalipto grande

175

Cerdido

15025A07000061

Rural

Rústico

Durán Río, María Benigna

***2992**

Solo rústico de protección

30

30

176

Cerdido

15025A07300003

Rural

Rústico

Gómez García, Enrique

***7549**

Solo rústico de protección

2

2

177

Cerdido

15025A07300004

Rural

Rústico

Pita Prieto, José

***9737**

Solo rústico de protección

142

142

20 ud. de bidueiro mediano
15 m de peche de malla e poste de madeira

178

Cerdido

15025A07300005

Rural

Rústico

Taracido Lago, Ubaldo

***9886**

Solo rústico de protección

484

484

80 ud. de eucalipto pequeno

179

Cerdido

15025A07300006

Rural

Rústico

Pita Lago, Marina

***9379**

Solo rústico de protección

702

702

117 ud. de eucalipto mediano

180

Cerdido

15025A07300007

Rural

Rústico

Suárez García, Edinson Luis

***2399**

Solo rústico de protección

1.280

1.280

181

Cerdido

15025A07300008

Rural

Rústico

Pita Lago, Irene

***6488**

Solo rústico de protección

738

738

119 ud. de eucalipto pequeno

182

Cerdido

15025A07300009

Rural

Rústico

Lago Castrillón, Eva

***9887**

Solo rústico de protección

402

402

67 ud. de eucalipto pequeno

183

Cerdido

15025A07300010

Rural

Rústico

Candales Castro, María Pilar

***0951**

Solo rústico de protección

193

193

32 ud. de eucalipto pequeno

184

Cerdido

15025A07300011

Rural

Rústico

García Barro, Javier

Solo rústico de protección

209

209

34 ud. de eucalipto pequeno

185

Cerdido

15025A07300012

Rural

Rústico

Suárez García, María Ángeles

***7048**

Solo rústico de protección

482

482

90 ud. de eucalipto pequeno

186

Cerdido

15025A07300013

Rural

Rústico

Candales Abella, Nicasio

***2332**

Solo rústico de protección

254

254

42 ud. de eucalipto pequeno

187

Cerdido

15025A07300014

Rural

Rústico

Candocia Arias, Dolores

--

Solo rústico de protección

253

253

42 ud. de eucalipto pequeno

188

Cerdido

15025A07300015

Rural

Rústico

García Barro, Javier

--

Solo rústico de protección

1.243

1.243

207 ud. de eucalipto pequeno

189

Cerdido

15025A07300016

Rural

Rústico

Pita Lago, Irene

***6488**

Solo rústico de protección

275

275

45 ud. de eucalipto mediano

190

Cerdido

15025A07300017

Rural

Rústico

García Ramos, José

--

Solo rústico de protección

190

190

31 ud. de eucalipto mediano

191

Cerdido

15025A07300018

Rural

Rústico

COTOP

--

Solo rústico de protección

28

28

4 ud. de eucalipto mediano

192

Cerdido

15025A07300019

Rural

Rústico

García Martínez, José Marcelino

***9811**

Solo rústico de protección

811

811

135 ud. de eucalipto grande

193

Cerdido

15025A07000054

Rural

Rústico

García Martínez, José Marcelino

***9811**

Solo rústico de protección

35

35

6 ud. de eucalipto pequeno