Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Mércores, 16 de outubro de 2019 Páx. 45525

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2019 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

Mediante a Resolución do 2 de abril de 2019 (DOG núm. 75, do 17 de abril) publicáronse as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, procedéndose á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2019 (Galicia Emprende).

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á primeira convocatoria de axudas (2019.1).

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda realizarase preferentemente mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido detallado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes da primeira convocatoria (2019.1) cuxos expedientes deben ser obxecto de emenda segundo se recolle no anexo I a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se aceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contado a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda ao requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, teráselle por desistido na súa petición ao solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2019

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Solicitudes de axuda suxeitas a emenda de documentación
(convocatoria 2019.1)

Nº de expediente

Titular do expediente

NIF

IG107.2019.1.1

32691203S

IG107.2019.1.2

Navasdontos, S.L.P.

B94161460

IG107.2019.1.3

44475273N

IG107.2019.1.6

53194562R

IG107.2019.1.7

189017352

IG107.2019.1.8

Afarot 2018, S.L.

B94184074

IG107.2019.1.9

45860845H

IG107.2019.1.10

Fercowiria, S.L.

B70576673

IG107.2019.1.11

Mareaortegal, S.L.

B70579479

IG107.2019.1.12

32702501C

IG107.2019.1.13

36114522Z

IG107.2019.1.14

Rivas & Fonseca, S.L.L.

B27843341

IG107.2019.1.15

Lavanderías Lavatrice, S.L.

B27831650

IG107.2019.1.16

Laboratorio Escénico, S. Coop. Galega

F70574371

IG107.2019.1.17

Gómez y Juncal, S.L.L.

B94171519

IG107.2019.1.18

Ourensenior, S.L.

B32478455

IG107.2019.1.19

78811031J

IG107.2019.1.20

44483188S

IG107.2019.1.21

Mercado da Terra, S. Coop.Galega

F70581814

IG107.2019.1.22

76622772C

IG107.2019.1.23

32721185M

IG107.2019.1.24

44480514D

IG107.2019.1.25

Vinci Esthetique Avancee España, S.L.L.

B94186996

IG107.2019.1.26

Fercofix, S.L.

B70588405

IG107.2019.1.27

47362002B

IG107.2019.1.28

Centro Automotriz Croix, S.L.L.

B94184652

IG107.2019.1.29

76732762R

IG107.2019.1.30

36167326X

IG107.2019.1.31

Amarelo Restaubar Celanova, S.L.

B32499535

IG107.2019.1.32

53611469X

IG107.2019.1.34

76913871P

IG107.2019.1.35

Borigrana, S.L.

B94185022

IG107.2019.1.36

36100214N

IG107.2019.1.37

33560039A

IG107.2019.1.38

36170153P

IG107.2019.1.39

Salón Atelier Cangas, S.L.L.

B94178191

IG107.2019.1.40

Rentvill Motor Global Trader, S.L.U.

B94186731

IG107.2019.1.41

Galkimia Galicia, S.L.

B70579164

IG107.2019.1.42

35449179S

IG107.2019.1.43

Simoneta Servicios de Restauración, S.L.

B94172418

IG107.2019.1.44

44817339E

IG107.2019.1.45

79314075R

IG107.2019.1.46

47361020H

IG107.2019.1.47

32809374N

IG107.2019.1.48

Consultoría y Formación Progreso, S.L.

B32500696

IG107.2019.1.49

77416909J

IG107.2019.1.50

Autana Restaubar, S.L.

B32498925

IG107.2019.1.51

Siempre Sale El Sol, S.L.

B94183175

IG107.2019.1.52

53117382D

IG107.2019.1.53

33554634A

IG107.2019.1.54

A Nosa Tapicería, S.L.

B94152790

IG107.2019.1.55

Grabados Láser, S.L.

B27509207

IG107.2019.1.56

Dulces Secretos Pastelería, S.L.

B70575329

IG107.2019.1.57

54125497B

IG107.2019.1.58

43521676H

IG107.2019.1.59

76911522M

IG107.2019.1.60

47370454E

IG107.2019.1.61

77464571L

IG107.2019.1.62

34879893W

IG107.2019.1.64

26209128F

IG107.2019.1.65

Braeli Fisioterapia, S.L.

B70582978

IG107.2019.1.66

76824261Y

IG107.2019.1.67

34996990Y

IG107.2019.1.68

Cuadriángulo Cúbico, S.L.

B94184611

IG107.2019.1.69

Automoción Vilar do Colo, S.L.

B70560511

IG107.2019.1.70

Fisiovital, Soc. Coop. Galega

F94178035

IG107.2019.1.71

53483487T

IG107.2019.1.72

35576912Y

IG107.2019.1.73

47351405V

IG107.2019.1.74

53489625C

IG107.2019.1.75

Unser-Rob, S.L.

B27866300

IG107.2019.1.76

A Boa Vianda, S.L.L.

B94188323

IG107.2019.1.77

Mixtura Parajes, S.L.

B70546866

IG107.2019.1.78

Atelier del Delirio, S.L.

B94185584

IG107.2019.1.79

Calmega Mayores, S.L.

B27508209

IG107.2019.1.80

García Robata, S.L.

B27834308

IG107.2019.1.81

Young&Bold, S.L.

B70578018

IG107.2019.1.82

54869734Z

IG107.2019.1.83

Vilachá Servicios de Restauración, S.L.

B70528153

IG107.2019.1.85

76779205F

IG107.2019.1.86

09327436Q

IG107.2019.1.87

Benedita Elisa, S.L.

B70571823

IG107.2019.1.88

Tiagos Ibérica, S.L.

B70590096

IG107.2019.1.89

Jorge Díaz Cuenca, S.L.N.E.

B32492613

IG107.2019.1.90

47374600M

IG107.2019.1.91

X5982619C

IG107.2019.1.93

Centro de Entrenamiento Piñeiro Míguez, S.L.

B32495079

IG107.2019.1.94

77594654Z

IG107.2019.1.96

Alento Servizos Asistenciais, S.L.U.

B94183639

IG107.2019.1.97

Lareira de Cortecadela, S.L.

B32489270

IG107.2019.1.98

Tecymak Galicia de Maquinaria y Accesorios, S.L.U.

B32497265

IG107.2019.1.99

Coverwind Solutions, S.L.

B94145976