Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Mércores, 23 de outubro de 2019 Páx. 46363

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en xuño de 2019, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005, pola que se establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data 10 de outubro de 2019, pola referida comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de xuño de 2019, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e, que en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/das deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias) así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2019

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en xuño de 2019

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Álvarez Folgueira

Sara

***5447**

Judo e D.A.

2

Ayude Pallas

Arón

***0037**

Loita e D.A.

3

Bastero Comesaña

Alejandro

***9468**

Judo e D.A.

4

Blach Núñez

Roberto

***0463**

Automobilismo

5

Cajade Frías

Juan Manuel

***9515**

Vela

6

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

7

Di Martino Fermín

Bárbara

***2014**

Taekwondo

8

Doval Iglesias

Francisco

***2937**

Billar

9

Freije Torneiro

Aroa

***8494**

Péntatlon moderno

10

Gago Troitiño

Ezequiel

***7969**

Judo e D.A.

11

Gaitero Martín

Alberto

***7038**

Judo e D.A.

12

García Soto

Marcos

***9844**

Natación

13

Garrigos Rosa

Francisco

***8122**

Judo e D.A.

14

Gil Pérez

Leticia

***3426**

Atletismo

15

Gómez Cortés

Beatriz

***6499**

Natación

16

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e socorrismo

17

López Gredilla

Nicolás

***8326**

Loita e D.A.

18

López Rivas

Francisco

***4950**

Automobilismo

19

López Vernet

Milagros

***0806**

Ciclismo, paraciclismo

20

López Villar

Rosa

***4022**

Pesca e cásting

21

Lorenzo Couso

Ruth

***7460**

Karate e D.A.

22

Martínez Abelenda

Laura

***9750**

Judo e D.A.

23

Martínez Rodríguez

Gonzalo

***9751**

Vela

24

Mazás Saavedra

Santiago Jacobo

***5880**

Pesca e cásting

25

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo, paracanoe

26

Nogueiras Liste

Dafne

***9020**

Loita e D.A.

27

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

28

Pérez Fernández

Fernando

***3952**

Deportes de inverno

29

Pérez Ogando

Xiana

***8703**

Esgrima

30

Pérez Riesco

Sofía

***5768**

Taekwondo

31

Pino Ibáñez

Brais

***1490**

Billar

32

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

33

Prada Fernández

David

***7618**

Remo

34

Rodríguez Martínez

Omar

***9238**

Loita e D.A.

35

Rodríguez Rodríguez

Sara

***1170**

Judo e D.A.

36

Romero Román

Irene

***6951**

Esgrima

37

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

38

Sánchez Varela

Santiago

***5377**

Loita e D.A.

39

Setien Erro

Ania

***1890**

Bádminton

40

Sherazadishvili Sakvarelidze

Nikolov

***7826**

Judo e D.A.

41

Silva Ángel

Marcos

***8016**

Taekwondo

42

Uzal Paredes

Anxo

***9304**

Loita e D.A.

43

Vázquez Herrmida

Laura

***9709**

Taekwondo

ANEXO II

Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumpriren o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Alonso Alonso

Óscar

***7898**

Remo

2

Álvarez Falque

Sofía

***4824**

Kickboxing

3

Álvarez Nieto

Carlos

***8165**

Atletismo

4

Álvarez Paz

Francisco Javier

***7986**

Remo

5

Ansia López

Brais

***4228**

Judo e D.A.

6

Campos Abelenda

Alejandro

***1312**

Remo

7

Cano Diosa

Rosa María

***4335**

Esgrima

8

Cid Rancaño

Nicolás

***4827**

Ximnasia

9

Díaz Quintián

Nicolás

***7649**

Piragüismo

10

Dios Nieto

Eva

***9912**

Fútbol

11

Docampo Iglesias

Lara

***8769**

Balonmán

12

Fernández Armesto

Alberto

***5949**

Actividades subacuáticas

13

Ferreiro Monroy

Uxía

***9424**

Balonmán

14

Fraga Corredoira

Nicolás

***8195**

Tiro olímpico

15

Gómez Cortés

Carmen

***6501**

Péntatlon moderno e tríatlon

16

Iglesias Álvarez

Brais

***9880**

Taekwondo

17

Méndez Seijo

Eric

***8907**

Atletismo

18

Murado González

José Benjamín

***1631**

Automobilismo

19

Pazos Méndez

Sergio

***4740**

Automobilismo

20

Pérez Rodríguez

David

***1110**

Remo

21

Pinaque García

Nicolás

***9202**

Karate e D.A.

22

Piñeiro Barreiro

Beatriz

***1496**

Remo

23

Sánchez Sánchez

Sandra

***0123**

Remo

24

Santos Maceiras

Esmeralda

***6863**

Remo

25

Seoane Alcaraz

Alberto

***7454**

Tenis de mesa

26

Silva Cid

Tamara

***9167**

Judo e D.A.

27

Suárez Rodríguez

Pablo

***4990**

Judo e D.A.

28

Torreiro Guillín

Helena

***0705**

Salvamento e socorrismo

29

Vieito Cobián

Tomás

***6373**

Vela

30

Villar Sánchez

Paula

***2691**

Kickboxing

B. Por estaren xa recoñecidos como deportistas galegos de alto nivel.

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Ortiz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

2

Pereira Daponte

Solange Andreia

***9426**

Atletismo

C. Por non cumpriren trámite administrativo nin deportivo.

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Ouviña Vilaso

Paula

***2606**

Karate e D.A.

2

Pardal Reboiras

Ainara

***8960**

Karate e D.A.

3

Pérez Fernández

Alex

***2493**

Karate e D.A.

4

Sánchez Piñeiro

Adrián

***9839**

Karate e D.A.

5

Santiso Prado

Ana María

***5938**

Tríatlon e péntatlon moderno

D. Por non cumpriren trámite administrativo.

Apelidos

Nome

NIF

1

Alonso Alonso

Damián

***0144**

2

Alonso Aradas

Camila Beatriz

***2387**

3

Basanta Fouz

Esteban

***7836**

4

Calviño Rabón

Roi

***4528**

5

Castro Nogueira

Saleta

***1786**

6

Castro Trillo

Paula

***2627**

7

Cuesta Rodríguez

Sara

***2561**

8

Ferreira Colmenero

José Manuel

***2774**

9

García Bernárdez

Paola

***1545**

10

Jarama Díaz

Iria

***7352**

11

López Villar

Andrea

***1038**

12

Pena Manso Carral

Iñaki

***5837**

13

Puente Dood Álvarez

Noa

***6257**

14

Rodríguez García

Paula

***2463**

15

Rodríguez Huertas

Iria

***8146**

E. Por non acadaren mérito deportivo.

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Alonso Alonso

Óscar

***7898**

Remo

2

Álvarez Falque

Sofía

***4824**

Kickboxing

3

Álvarez Nieto

Carlos

***8165**

Atletismo

4

Álvarez Paz

Francisco Javier

***7986**

Remo

5

Ansia López

Brais

***4228**

Judo e D.A.

6

Campos Abelenda

Alejandro

***1312**

Remo

7

Cano Diosa

Rosa María

***4335**

Esgrima

8

Cid Rancaño

Nicolás

***4827**

Ximnasia

9

Díaz Quintián

Nicolás

***7649**

Piragüismo

10

Dios Nieto

Eva

***9912**

Fútbol

11

Docampo Iglesias

Lara

***8769**

Balonmán

12

Fernández Armesto

Alberto

***5949**

Actividades subacuáticas

13

Ferreiro Monroy

Uxía

***9424**

Balonmán

14

Fraga Corredoira

Nicolás

***8195**

Tiro olímpico

15

Gómez Cortés

Carmen

***6501**

Péntatlon moderno e tríatlon

16

Iglesias Álvarez

Brais

***9880**

Taekwondo

17

Méndez Seijo

Eric

***8907**

Atletismo

18

Murado González

José Benjamín

***1631**

Automobilismo

19

Pazos Méndez

Sergio

***4740**

Automobilismo

20

Pérez Rodríguez

David

***1110**

Remo

21

Pinaque García

Nicolás

***9202**

Karate e D.A.

22

Piñeiro Barreiro

Beatriz

***1496**

Remo

23

Sánchez Sánchez

Sandra

***0123**

Remo

24

Santos Maceiras

Esmeralda

***6863**

Remo

25

Seoane Alcaraz

Alberto

***7454**

Tenis de mesa

26

Silva Cid

Tamara

***9167**

Judo e D.A.

27

Suárez Rodríguez

Pablo

***4990**

Judo e D.A.

28

Torreiro Guillín

Helena

***0705**

Salvamento e socorrismo

29

Vieito Cobián

Tomás

***6373**

Vela

30

Villar Sánchez

Paula

***2691**

Kickboxing

F. Por non cumpriren trámite administrativo, requisito do artigo 3.b) do Decreto 6/2004, nin criterio deportivo.

Apelidos

Nome

NIF

1

Davila Boo

Andrea

***9820**

2

García Collazos

Jennifer Tatiana

***2905**

3

Mariño Gómez

Yeray

***2436**

4

Romano Gude

Beatriz

***9816**

G. Solicitude inadmitida por presentación fóra de prazo.

Apelidos

Nome

NIF

1

Abeal Pou

Ignacio

***2142**

2

Alonso Villar

Denis

***6768**

3

Alonso Pérez

Noa

***6401**

4

Balboa López

María

***1721**

5

Castrelo Novo

Paula

***9770**

6

López Caaveiro

Andrea

***0462**

7

López Rodríguez

Andrea

***9263**

8

Pérez Alonso

Marta

***1969**

9

Sánchez Sánchez

Carlota

***1738**

10

Santamaría Gude

Noa

***2579**

11

Teira Alvite

Marta

***2405**

ANEXO III

Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Perda da condición de DGAN

1

Abelleira Dueñas

Teresa

***8054**

Fútbol

5.4.2022

2

Abilleira Martínez

Sara

***6234**

Piragüismo

5.4.2022

3

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

15.3.2020

4

Abuín Pena

Antonio

***5871**

Kickboxing

15.3.2020

5

Acuña Abreu

Sara

***9178**

Loita e D.A.

26.7.2020

6

Adarraga Gómez

José Luis

***7069**

Golf

11.10.2020

7

Alamancos Lamas

Nerea

***5158**

Taekwondo

23.7.2021

8

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

5.4.2022

9

Alonso Aradas

Melina

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

10

Alonso Carballo

Susana

***9955**

Ciclismo

5.4.2022

11

Alonso de Castro

Carmen

***9825**

Vela

26.7.2020

12

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

5.4.2022

13

Alonso López

Daniel

***2293**

Bolos

14.3.2021

14

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

15.3.2020

15

Álvarez Rodríguez

Rafael

***8200**

Loita e D.A.

26.7.2020

16

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

15.3.2020

17

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

27.9.2021

18

Alves Domínguez

Samuel

***8966**

Taekwondo

15.3.2020

19

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

14.3.2021

20

Ameneiro Teijeiro

Fátima

***8122**

Automobilismo

14.3.2021

21

Andrade Budiño

Gaspar

***9767**

Natación

14.3.2021

22

Andreu Smart

Elena

***5203**

Bádminton

23.7.2021

23

Antón Costas

Joel

***6581**

Motociclismo

14.3.2021

24

Araújo Francisco

José Manuel

***1278**

Orientación

14.3.2021

25

Araújo Lazare

Gonzalo

***8620**

Vela

11.10.2020

26

Araujo Pérez

Lía

***9902**

Taekwondo

26.7.2020

27

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

26.7.2020

28

Ares Roel

Rubén Iván

***2115**

Automobilismo

27.9.2021

29

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

14.3.2021

30

Astray Gómez

Arón

***5917**

Squash

22.7.2022

31

Ayude Pallás

Cora

***0036**

Kickboxing

15.3.2020

32

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

26.7.2020

33

Barbado Fernández

Miguel

***4716**

Bádminton

23.7.2021

34

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Ciclismo

5.4.2022

35

Barreiro Hermeldo

David

***1329**

Piragüismo

5.4.2022

36

Barreiro Zas

Mauro

***1394**

Automobilismo

5.4.2022

37

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

5.4.2022

38

Baulde Sumay

Ángela

***8822**

Piragüismo

14.3.2021

39

Becerril Álvarez

Olaia Gisela

***7336**

Atletismo

14.3.2021

40

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

15.3.2020

41

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

***3354**

Vela

11.10.2020

42

Bernabeu Avomo

María

***2166**

Judo e D.A.

23.7.2021

43

Bernárdez González

Alex

***8493**

Piragüismo

14.3.2021

44

Bernárdez Lamas

Alejandro

***0864**

Ximnasia

11.10.2020

45

Blanco Filgueira

Antía

***0861**

Kickboxing

14.3.2021

46

Blanco López

Jessica

***6619**

Taekwondo

15.3.2020

47

Blanco Lorenzo

Walter

***0834**

Kickboxing

15.3.2020

48

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing

15.3.2020

49

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

23.7.2021

50

Bonilla González

Raquel

***0242**

Tenis de mesa

22.7.2022

51

Bouzas Maneiro

Jéssica

***9105**

Tenis

5.4.2022

52

Bouzas Rey

Martín

***2924**

Ciclismo

5.4.2022

53

Bugallo Arriola

Luís

***5797**

Vela

5.4.2022

54

Buján Puentes

Breixo

***0827**

Piragüismo

5.4.2022

55

Busto Ramos

Javier

***3340**

Ciclismo

5.4.2022

56

Cadilla Acevedo

Tecla María

***9087**

Judo e D.A.

14.3.2021

57

Calvar Martínez

Katia

***1932**

Taekwondo

14.3.2021

58

Campo Pavón

Gabriel

***7195**

Piragüismo

26.7.2020

59

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

5.4.2022

60

Campos Varela

Sergio

***2742**

Natación

23.7.2021

61

Canal Blanco

Carlos

***4231**

Ciclismo

5.4.2022

62

Cao Pardal

David

***2865**

Tenis

5.4.2022

63

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

23.7.2021

64

Cardeiro Regueiro

Cristina

***1262**

Kickboxing

11.10.2020

65

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

14.3.2021

66

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

5.4.2022

67

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

23.7.2021

68

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

5.4.2022

69

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

14.3.2021

70

Casal Vidal

Jenifer

***6303**

Piragüismo

14.3.2021

71

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

5.4.2022

72

Casañas Hernández

Frank

***0988**

Atletismo

23.7.2021

73

Casás Fernández

Brais

***3945**

Piragüismo

5.4.2022

74

Castaño García

Inés

***1309**

Tríatlon e péntatlon moderno

26.7.2020

75

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

14.3.2021

76

Castiñeira Etchevarría

Tania

***5796**

Taekwondo

26.7.2020

77

Castiñeira Figueroa

Alberto

***0819**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

78

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

23.7.2021

79

Castro Mariño

Carlos

***1557**

Halterofilia

14.3.2021

80

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

23.7.2021

81

Castro Rodríguez

Alexandre

***9560**

Piragüismo

15.3.2020

82

Cernadas González

Laura

***2175**

Patinaxe

15.3.2020

83

Cerqueira Mella

Carla

***9358**

Piragüismo

15.3.2020

84

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

11.10.2020

85

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

15.3.2020

86

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

11.10.2020

87

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Remo

27.9.2021

88

Conde Santos

Javier

***8639**

Piragüismo

5.4.2022

89

Cons Gestido

Agueda Beatríz

***2113**

Natación

15.3.2020

90

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

5.4.2022

91

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

23.7.2021

92

Couceiro Rega

Ángel

***0040**

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

93

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

14.3.2021

94

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

14.3.2021

95

Dacosta Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

23.7.2021

96

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

5.4.2022

97

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

98

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

5.4.2022

99

De la Fuente Fiaño

Ane

***6139**

Natación

14.3.2021

100

De la Muela Ploegstra

Ana María

***3954**

Karate e D.A.

11.10.2020

101

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira de rodas

23.7.2021

102

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

5.4.2022

103

Del Amo García

Héctor

***1726**

Billar

22.7.2022

104

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

14.3.2021

105

Díaz Orosa

Roberto

***8367**

Loita e D.A.

26.7.2020

106

Díaz Pérez

Adrián

***4577**

Automobilismo

15.3.2020

107

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

5.4.2022

108

Diz Cao

Isabel

***6611**

Orientación

14.3.2021

109

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

23.7.2021

110

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

15.3.2020

111

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

14.3.2021

112

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

14.3.2021

113

Dosil Gago

Ana

***2562**

Taekwondo

23.7.2021

114

Durán Escaneo

Daniel

***1481**

Piragüismo

14.3.2021

115

Echegoyen Domínguez

Támara

***8364**

Vela

5.4.2022

116

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

15.3.2020

117

Feijoo Alberte

Iván

***9904**

Ciclismo

15.3.2020

118

Feijoó Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

5.4.2022

119

Felpeto Rodríguez

Beatriz

***2537**

Taekwondo

23.7.2021

120

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

121

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

11.10.2020

122

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

14.3.2021

123

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

5.4.2022

124

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

5.4.2022

125

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

14.3.2021

126

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

22.7.2022

127

Fernández Pereira

Luis

***8276**

Piragüismo

14.3.2021

128

Fernández Ramos

Raúl

***3118**

Patinaxe

11.10.2020

129

Fernández Rey

José

***4117**

Taekwondo

14.3.2021

130

Fernández Rodríguez

Eva

***2556**

Halterofilia

23.7.2021

131

Fernández Sánchez

Diego

***7796**

Orientación

14.3.2021

132

Ferrer Fernández

David

***2200**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

133

Ferro Dios

Ramón

***7268**

Piragüismo

15.3.2020

134

Flórez Marriaga

Josue David

***2963**

Halterofilia

22.7.2022

135

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

5.4.2022

136

Fraga Regueiro

Ángel

***3518**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

137

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

14.3.2021

138

Frieiro Carril

Carla

***2882**

Piragüismo

14.3.2021

139

Gago Codesal

Juan

***3238**

Halterofilia

14.3.2021

140

Galán Cambón

Denis

***8993**

Atletismo

15.3.2020

141

Galarza Oloya

Geraldine

***7484**

Halterofilia

15.3.2020

142

García Abilleira

Antonio Augusto

***6381**

Actividades subacuáticas

22.7.2022

143

García Álvarez

Gabriel

***6812**

Taekwondo

15.3.2020

144

García Blanco

Celia

***5992**

Taekwondo

22.7.2022

145

García Escudero

Juan

***1984**

Tiro olímpico

14.3.2021

146

García Fernández

Jacobo

***1507**

Actividades subacuáticas

23.7.2021

147

García Garay

Marcos

***3777**

Natación

22.7.2022

148

García García

Pablo

***2748**

Karate e D.A.

5.4.2022

149

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

26.7.2020

150

García García

Ángel

***6945**

Orientación

5.4.2022

151

García García

Jacobo

***9848**

Vela

5.4.2022

152

García Janeiro

Guillermo

***8021**

Ciclismo

14.3.2021

153

García Llorca

Marta

***7506**

Golf

23.7.2021

154

García Martínez

Iván

***6253**

Taekwondo

22.7.2022

155

García Naveiro

Laura

***6087**

Piragüismo

15.3.2020

156

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

5.4.2022

157

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

5.4.2022

158

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

15.3.2020

159

García Sarita

Carlos Yobani

***1616**

Loita e D.A.

15.3.2020

160

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

26.7.2020

161

García Suárez

Sara

***0093**

Taekwondo

26.7.2020

162

García Suárez

María Isabel

***8011**

Piragüismo

5.4.2022

163

García Vidal

Miryam

***6063**

Taekwondo

22.7.2022

164

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

5.4.2022

165

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado

5.4.2022

166

Germade Barreiro

Rodrigo

***1282**

Piragüismo

5.4.2022

167

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

5.4.2022

168

Gómez Anido

Valeria

***5758**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

169

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

5.4.2022

170

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

14.3.2021

171

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Natación

26.7.2020

172

Gonçalves

Jesús Antonio

***7032**

Loita e D.A.

26.7.2020

173

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

22.7.2022

174

González Brey

Roberto

***6061**

Tiro olímpico

14.3.2021

175

González Carrera

Samuel

***1896**

Ciclismo

11.10.2020

176

González Diz

Aarón

***1026**

Boxeo

14.3.2021

177

González Esteban

María Paloma

***7229**

Vela

5.4.2022

178

González Esteban

Paula Cristina

***4324**

Vela

11.10.2020

179

González García

Javier

***1749**

Taekwondo

14.3.2021

180

Gónzalez García

Andrea

***0325**

Atletismo

5.4.2022

181

Gónzaléz García

David

***4772**

Natación

5.4.2022

182

González Mariño

Jorge

***9971**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

183

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

27.9.2021

184

González Vázquez

Manuel

***5967**

Halterofilia

23.7.2021

185

Goyanes García

Carla

***6958**

Natación

5.4.2022

186

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

15.3.2020

187

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

15.3.2020

188

Guerrero Manso

Sara

***2629**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

189

Guisasola González

Ignacio

***7829**

Surf

14.3.2021

190

Hernández Núñez

Álvaro

***1576**

Halterofilia

22.7.2022

191

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

22.7.2022

192

Iglesias de la Torre

Felipe

***9008**

Judo e D.A.

5.4.2022

193

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

11.10.2020

194

Iglesias Fernández

Marta

***6713**

Piragüismo

15.3.2020

195

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

14.3.2021

196

Iglesias Mosquera

David Isaac

***6903**

Tiro olímpico

5.4.2022

197

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing

15.3.2020

198

Iglesias Vilela

Damián

***0547**

Loita e D.A.

22.7.2022

199

Jacome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

14.3.2021

200

Lafuente Peláez

María

***1517**

Surf

5.4.2022

201

Lages Brión

Alexandre

***9582**

Natación

5.4.2022

202

Lahnin

Oussama

***3784**

Loita e D.A.

22.7.2022

203

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

14.3.2021

204

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

***8563**

Piragüismo

27.9.2021

205

Lariño Nieto

David

***7344**

Xadrez

23.7.2021

206

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

23.7.2021

207

Laurijssen Busto

Rebecca

***9155**

Piragüismo

14.3.2021

208

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

***4934**

Vela

11.10.2020

209

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

***7374**

Vela

26.7.2020

210

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

23.7.2021

211

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

23.7.2021

212

Llamedo Álvarez

Emilio

***6479**

Piragüismo

14.3.2021

213

Llovo Frade

Andrea

***6701**

Patinaxe

14.3.2021

214

López Fernández

Yago

***3923**

Loita e D.A.

14.3.2021

215

López Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

22.7.2022

216

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

23.7.2021

217

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

5.4.2022

218

López López

Sara

***0611**

Atletismo

23.7.2021

219

López Marra

Iago

***7055**

Vela

5.4.2022

220

López Riobó

Sabela

***1184**

Taekwondo

15.3.2020

221

Lorenzo de Amorín

Yeray Daniel

***9825**

Motonáutica

5.4.2022

222

Lorenzo Román

Jorge

***1899**

Vela

5.4.2022

223

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

26.7.2020

224

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

23.7.2021

225

Loureiro López

Alberto

***9758**

Boxeo

15.3.2020

226

Lumbreras de Lara

Laura

***1716**

Esgrima

5.4.2022

227

Magdalena Filgueiras

Lucía

***2123**

Halterofilia

15.3.2020

228

Manso Fraga

Tomás

***1704**

Natación

15.3.2020

229

Maquieira Piñeiro

David

***7794**

Piragüismo

5.4.2022

230

Marín Durán

Covadonga

*** 386**

Billar

26.7.2020

231

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

11.10.2020

232

Martín Campos

Bruno

***3584**

Surf

27.9.2021

233

Martínez Moral

Uxía

***7971**

Tenis

22.7.2022

234

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

5.4.2022

235

Martínez Quiroga

Miguel

***5358**

Piragüismo

15.3.2020

236

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

23.7.2021

237

Maseda Dorado

Ivo

***6166**

Atletismo

15.3.2020

238

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

14.3.2021

239

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

22.7.2022

240

Meilán Fernández

Samuel

***8104**

Taekwondo

23.7.2021

241

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

15.3.2020

242

Mieres García

Malena

***4142**

Fútbol

5.4.2022

243

Miguéns González

José Luis

***8631**

Deportes de inverno

11.10.2020

244

Míguez González

Marcos

***3442**

Vela

14.3.2021

245

Míguez Neiro

María

***2612**

Ximnasia

14.3.2021

246

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

27.9.2021

247

Miras Lago

José Ramón

***4713**

Boxeo

15.3.2020

248

Monasterio Portela

Ramón

***8169**

Loita e D.A.

23.7.2021

249

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

250

Montero Gómez

Joaquín

***1779**

Remo

23.7.2021

251

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

5.4.2022

252

Moreno Casares

Santiago

***9122**

Vela

15.3.2020

253

Morisón Rey

Camila Aldana

***6426**

Piragüismo

14.3.2021

254

Mosquera Jove

Carla

***0331**

Judo e D.A.

15.3.2020

255

Muíños Mirás

Antón

***3964**

Automobilismo

15.3.2020

256

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

26.7.2020

257

Navarrete Santana

Ester

***9376**

Atletismo

5.4.2022

258

Nieves Campello

Gustavo

***5249**

Atletismo (discapacitados)

15.3.2020

259

Nobre Oliveira

Pedro Henrique

***5965**

Kickboxing

14.3.2021

260

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

15.3.2020

261

Núñez García

Enma

***5467**

Karate e D.A.

22.7.2022

262

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

22.7.2022

263

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

14.3.2021

264

Oliveras Argibay

Marina

***1641**

Patinaxe

5.4.2022

265

Ordóñez Muñiz

Fátima

***9760**

Piragüismo

14.3.2021

266

Ortiz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

26.7.2020

267

Osorio López

Pedro

***2184**

Atletismo

14.3.2021

268

Otero Miguez

Diego

***9396**

Loita e D.A.

26.7.2020

269

Outón Méndez

Lara

***9421**

Piragüismo

15.3.2020

270

Pacheco Rodríguez

Pablo

***7759**

Orientación

14.3.2021

271

Pais Rodríguez

Andrea

***1596**

Atletismo

26.7.2020

272

Pajón Piñeiro

José Manuel

***0522**

Tiro olímpico

14.3.2021

273

Palmás Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

26.7.2020

274

Palomanes Martínez

José Alfonso

***9451**

Atletismo

14.3.2021

275

Parada Martínez

Manuel

***8812**

Taekwondo

11.10.2020

276

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

11.10.2020

277

Parada Santos

Lidia

***8483**

Atletismo

5.4.2022

278

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

5.4.2022

279

Pasabant Quintián

Mikel

***4667**

Vela

5.4.2022

280

Patiño Pombal

Pablo

***1261**

Taekwondo

5.4.2022

281

Paz Gago

Fátima

***3720**

Orientación

14.3.2021

282

Paz Romero

Manuel

***3399**

Taekwondo

27.9.2021

283

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

15.3.2020

284

Pereira Daponte

Solange Andreia

***9426**

Atletismo

5.4.2022

285

Pérez Alcalde

Elena

***2473**

Taekwondo

23.7.2021

286

Pérez Aragunde

María

***0265**

Piragüismo

14.3.2021

287

Pérez Araujo

María

***1261**

Baloncesto

27.9.2021

288

Pérez Bugarín

Uxía

***0938**

Atletismo

15.3.2020

289

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

23.7.2021

290

Pérez Coya

Carla

***8355**

Piragüismo

5.4.2022

291

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

22.7.2022

292

Pérez Morales

Daniel

***8387**

Ximnasia

11.10.2020

293

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

11.10.2020

294

Pérez Parrado

Alma María

***9713**

Taekwondo

23.7.2021

295

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

11.10.2020

296

Pérez Touriño

Lidia

***8072**

Loita e D.A.

14.3.2021

297

Pintor Bouzas

José Antonio

***0117**

Automobilismo

27.9.2021

298

Pinzón Morales

Janiel Karyn

***0015**

Halterofilia

15.3.2020

299

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

14.3.2021

300

Piña Esteves

Diego

***7704**

Piragüismo

15.3.2020

301

Piñeiro Devesa

Lúa María

***8563**

Taekwondo

15.3.2020

302

Piñeiro Pérez

Óscar

***6702**

Deportes de inverno

5.4.2022

303

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

5.4.2022

304

Pombal Martínez

Marta

***9418**

Balonmán

26.7.2020

305

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

27.9.2021

306

Porto Lareo

José Enrique

***9802**

Ciclismo

15.3.2020

307

Prego Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

5.4.2022

308

Priego Martos

Aitor

***9730**

Taekwondo

27.9.2021

309

Rábano Blanco

Nuria

***5970**

Fútbol

23.7.2021

310

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

26.7.2020

311

Ramos Maneiro

Diego

***1123**

Hípica

5.4.2022

312

Rascado Ríos

Fernando

***5436**

Taekwondo

15.3.2020

313

Represa Pérez

Mireya

***6462**

Xadrez

5.4.2022

314

Requejo Santos

José Antonio

***7997**

Atletismo

14.3.2021

315

Río González

Martiño

***8263**

Boxeo

14.3.2021

316

Ripoll González

Antoni

***3753**

Vela

5.4.2022

317

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

14.3.2021

318

Róchez Márquez

Óscar Efraim

***7374**

Boxeo

5.4.2022

319

Rodríguez Carballo

Lucía

***2932**

Judo e D.A.

23.7.2021

320

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

***6479**

Vela

11.10.2020

321

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

***8838**

Taekwondo

26.7.2020

322

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

***8464**

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

323

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno, con discapacidade

5.4.2022

324

Rodríguez Garaboa

Martín

***0182**

Patinaxe

23.7.2021

325

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

23.7.2021

326

Rodríguez García Paz

Nicolás

***6579**

Vela

15.3.2020

327

Rodríguez González

Guillermo Javier

***2843**

Tiro con arco

5.4.2022

328

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

15.3.2020

329

Rodríguez Iglesias

Gustavo

*** 713**

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

330

Rodríguez Lechuga

Roberto

***7739**

Piragüismo

5.4.2022

331

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

26.7.2020

332

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

***9878**

Taekwondo

15.3.2020

333

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Esgrima

22.7.2022

334

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

11.10.2020

335

Rodríguez Requejo

Pablo

***4618**

Piragüismo

14.3.2021

336

Rodríguez Rodríguez

Raquel

***8324**

Piragüismo

15.3.2020

337

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

11.10.2020

338

Rodríguez Vicente

Luis

***5973**

Piragüismo

27.9.2021

339

Román Sánchez

Ivanna Carolina

***1795**

Atletismo

11.10.2020

340

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

5.4.2022

341

Ropero García

Mª Teresa

***7675**

Billar

26.7.2020

342

Ruíz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

5.4.2022

343

Saavedra Reinaldo

Juan Antonio

***8152**

Deporte adaptado

5.4.2022

344

Sabarís Vilas

Antolín

***6041**

Tiro olímpico

14.3.2021

345

Sainz-Maza Villar

Adolfo Antonio

***6097**

Atletismo

14.3.2021

346

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

14.3.2021

347

Salvado Carrillo

Martín

***9433**

Judo e D.A.

23.7.2021

348

Sánchez Novelle

Brais

***0784**

Piragüismo

11.10.2020

349

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

27.9.2021

350

Sánchez Torrecillas

Borja

***1219**

Motociclismo

14.3.2021

351

Sande Antón

Juan

***9325**

Surf

15.3.2020

352

Santomé Pontis

Gabriele

***9594**

Taekwondo

23.7.2021

353

Santos Ruiloba

Antonio Mª

***9352**

Ximnasia

14.3.2021

354

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

14.3.2021

355

Serrat Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

356

Sieiro Barreiro

Adrián

***2033**

Piragüismo

15.3.2020

357

Silva Pazos

Unai

***2154**

Taekwondo

23.7.2021

358

Silva Vieira

Francisco

***5012**

Piragüismo

14.3.2021

359

Soneira Muíño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

5.4.2022

360

Suárez Alonso

Ángel

***9660**

Ciclismo

15.3.2020

361

Suárez Gión

Rocío

***2004**

Boxeo

15.3.2020

362

Suárez González

Alejandra

***9941**

Vela

15.3.2020

363

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

15.3.2020

364

Temprás Corrales

Gabriel

***4167**

Taekwondo

23.7.2021

365

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

14.3.2021

366

Toimil Fernández

María Belén

***1409**

Atletismo

5.4.2022

367

Tojo Velasco

Cristy Shedimar

***7322**

Karate e D.A., discapacitado visual

22.7.2022

368

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

15.3.2020

369

Toro Prieto-Puga

Sofía

***0253**

Vela

15.3.2020

370

Torres Martínez

Raquel

***1226**

Piragüismo

5.4.2022

371

Torres Parada

José Manuel

***8753**

Caza

23.7.2021

372

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Caza

15.3.2020

373

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

15.3.2020

374

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

11.10.2020

375

Trigo Piñeiro

Alba

***2737**

Vela

11.10.2020

376

Vaamonde García

Eirim

***8476**

Taekwondo

27.9.2021

377

Vallejo Esperón

Sergio

***6660**

Piragüismo

15.3.2020

378

Varela de Fátima

Elena

***6274**

Taekwondo

27.9.2021

379

Varela Iglesias

Ana

***2247**

Piragüismo

5.4.2022

380

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

22.7.2022

381

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

5.4.2022

382

Vázquez Segade

Andrea

***2464**

Piragüismo

26.7.2020

383

Vidal Aguin

Alba

***4929**

Taekwondo

27.9.2021

384

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo, parataekwondo

22.7.2022

385

Vidal Lamas

Andrea

***8148**

Tiro olímpico

23.7.2021

386

Vieito Cobián

Juan

***6373**

Vela

5.4.2022

387

Vilas Miranda

Andrea

***9932**

Taekwondo

5.4.2022

388

Villaverde Campos

José María

***7932**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

389

Wizner Pérez-La Fuente

Martín

***6643**

Vela

14.3.2021

390

Yáñez Ferreiro

Aida

***2429**

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

391

Zernov

Vladislav

***7742**

Loita e D.A.

26.7.2020

392

Zubizarreta Moya

Gonzalo

***6605**

Surf

5.4.2022