Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Mércores, 23 de outubro de 2019 Páx. 46409

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/20.

De conformidade co establecido no artigo 16 da Resolución desta dirección xeral do 28 de marzo de 2019, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/20, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros que se relacionan no anexo desta resolución para impartir o programa Plurinfantil, de plurilingüismo no segundo ciclo da educación infantil.

Segundo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de outubro de 2019

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO

Centros autorizados

Cód. centro

Nome do centro

Etapas autorizadas

15000600

CPR Ntra. Sra. del Rosario

Educación infantil

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Educación infantil

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Educación infantil

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Educación infantil

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

Educación infantil

15015366

CPR Plurilingüe Casa do Neno

Educación infantil

15015524

CPR Plurilingüe Vilas Alborada

Educación infantil

15020933

EEI de Barrionovo

Educación infantil

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Educación infantil

15024902

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Educación infantil

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

Educación infantil

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Educación infantil

27006358

CPR Plurilingüe La Milagrosa

Educación infantil

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

Educación infantil

32011901

CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

Educación infantil

32020801

CRA de Monterrei

Educación infantil

36000375

CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

Educación infantil

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

Educación infantil

36006407

CEIP Plurilingüe Froebel

Educación infantil

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Educación infantil

36010678

CEIP Plurilingüe Paraixal

Educación infantil

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Educación infantil

36015044

EEI Monte do Alba

Educación infantil

36016954

CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Educación infantil

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

Educación infantil

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Educación infantil

36024161

CRA de Valga

Educación infantil

36024318

CRA Raíña Aragonta

Educación infantil

36024495

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Educación infantil