Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Xoves, 7 de novembro de 2019 Páx. 47953

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ANUNCIO do 22 de outubro de 2019, do Servizo de Mobilidade de Pontevedra, polo que se notifican os acordos de incoación do expediente sancionador en materia de transportes terrestres PO-01944-O-2019 e cinco máis.

A persoa titular do Servizo de Mobilidade de Pontevedra acordou a incoación do expediente sancionador número PO-01944-O-2019 e cinco máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación do acordo de incoación por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse os acordos de incoación ditados ás persoas interesadas.

Infórmanse que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas do Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial de Pontevedra.

Outórgaselles un prazo quince (15) días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando ou propoñendo as probas que consideren oportunas.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta (30) días contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOE, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte da persoa interesada e a terminación do procedemento sancionador.

Pontevedra, 22 de outubro de 2019

José Jorge Martínez Fernández
Xefe do Servizo de Mobilidade de Pontevedra

ANEXO

Expediente

Matrícula

DNI/CIF do denunciado

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto

cualificador

Precepto

sancionador

Sanción proposta

PO-01944-O-2019

1339-BFM

44082888F

Exceso de peso igual ou superior ao 15 %.

1.12.2018; 12.52; PO-542; 5,1

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

801 euros

PO-02526-O-2019

PO-9068-BJ

Y3108029F

O exceso igual ou superior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 26 %.
4.2.2019; 9.59; PO-841; 20,0

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.200 euros

PO-03061-O-2019

2650-BYG

44448730B

Exceso de peso superior ao 5 %.

27.2.2019; 12.34; PO-552; 68,6

Art. 142.2 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

301 euros

PO-03327-O-2019

PO-5094-BS

76984064M

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro sen o título habilitante.

2.4.2019; 12.00; AP9; 149,0

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

PO-03612-O-2019

8845-BWY

33273377J

Atenuante-Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro sen o de título habilitante.

9.4.2019; 17.00; PO-548; 5,3

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

PO-03613-O-2019

8845-BWY

33273377J

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

9.4.2019; 17.00; PO-548; 5,3

Art. 141.17 LOTT Art. 198.21 ROTT

Art. 143.1.d) LOTT

Art. 201.d) ROTT

Art. 143.1 LOTT

401 euros