Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Venres, 8 de novembro de 2019 Páx. 48301

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2019, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-307, treito Deiro-ponte da Illa de Arousa (punto quilométrico 0+000-1+650), de clave PO/16/101.06, no concello de Vilanova de Arousa.

O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu punto 2º a competencia da Comunidade Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e execución da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.

Con data do 27 de setembro de 2018 a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-307, treito Deiro-ponte da Illa de Arousa (punto quilométrico 0+000-1+650), de clave PO/16/101.06, no concello de Vilanova de Arousa, polo Decreto 129/2018, publicado no Diario Oficial de Galicia do 18 de outubro de 2018.

A tramitación do expediente expropiatorio debe de axustarse ao disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu Regulamento do 26 de abril de 1957.

En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia delegada mediante Orde do 7 de setembro de 2017 sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería, publicada no DOG núm. 179, do 20 de setembro, resolveu convocar os titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación exposta no taboleiro de anuncios do Concello de Vilanova de Arousa, para que comparezan no lugar, data e as horas que se detallan a seguir, co fin de proceder ao levantamento das actas previas á ocupación, nas cales se recollerán os datos necesarios para determinar os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.

Termo municipal de Vilanova de Arousa.

Lugar: Casa da Cultura de San Miguel de Deiro.

Data: 27 de novembro de 2019, das 9.00 ás 13.15 horas, desde o A ata Leiro Portas, Filomena.

Data: 28 de novembro de 2019, das 9.00 ás 13.15 horas, desde Leiro Portas, Juan ata o Z.

A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como o plano parcelario correspondente estarán expostos no concello de Vilanova de Arousa, e no Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de avenida Mª Victoria Moreno, nº 43, 1º, 36003 Pontevedra, e publicarase na seguinte ligazón da páxina web da consellería:

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_Ps5C&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_Ps5C_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FAviso%2Faviso_0121.html.

Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados ao levantamento das actas previas mediante notificación individual.

Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e, se é o caso, outra documentación que se requira, xustificante do pagamento do IBI), así como certificado de conta con códigos IBAN e BIC, co fin de proceder aos sucesivos pagamentos que sexan procedentes mediante transferencia bancaria.

Ao dito acto deberán comparecer os titulares dos bens e dereitos que se expropian, persoalmente ou representados por persoa debidamente autorizada, achegando os documentos acreditativos da súa titularidade, podendo facerse acompañar, pola súa conta, de peritos ou notario.

Pontevedra, 21 de outubro de 2019

Fausto Nuñez Vilar
Xefe do Servizo Provincial de Pontevedra