Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Venres, 8 de novembro de 2019 Páx. 48230

V. Administración de xustiza

Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección Primeira)

EDICTO (7/2018).

Na presente peza de apelación civil nº 7/2018, dimanante do procedemento de execución de títulos non xudiciais nº 70/2014 do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Caldas de Reis, seguido por instancia de Banca Corporación Bancaria, S.A. fronte a Aroa Peña Fernández e outros, se ditou auto, cuxo teor literal é o seguinte:

«Maxistrados:

Francisco Javier Valdés Garrido

María Begoña Rodríguez González

Jacinto José Pérez Benítez

Auto núm. 215/2018.

Pontevedra, 27 de decembro de 2018.

Seguen antecedentes de feito e razoamentos xurídicos.

A sala acorda.

Estímase parcialmente o recurso de apelación e revógase parcialmente o auto de instancia impugnado no sentido de:

1. Confirmar a declaración de nulidade, por abusiva, da cláusula sexta bis, letra a), do contrato de préstamo hipotecario litixioso, do 24.7.2012, así como da cláusula sexta, de xuro de demora.

2. Deixar sen efecto o sobresemento da execución.

3. Ordenar que a entidade bancaria executante recalcule a cantidade resultante da liquidación, con substitución do xuro de demora previsto no contrato polo xuro remuneratorio pactado.

4. Practicada a nova liquidación nos termos indicados, ordenar a continuación da execución polas cantidades vencidas e as que vaian vencendo.

Todo isto sen facer especial imposición tanto das custas procesuais da primeira instancia coma das correspondentes á presente alzada.

Fágase devolución á executante recorrente do depósito constituído para poder recorrer en apelación.

Así o acordan, mandan e asinan os maxistrados sinalados á marxe. Dou fe.

Seguen as rúbricas. Certifico».

E ao estar a dita demandada, Aroa Peña Fernández, en paradoiro descoñecido, e para que así conste e se remita ao Diario Oficial de Galicia, expídese este edicto co fin de que lle sirva de notificación en forma.

Pontevedra, 11 de abril de 2019

A letrada da Administración de xustiza