Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Xoves, 21 de novembro de 2019 Páx. 49554

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019.

O artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, impón a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para lle dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo 1

Dar publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional nos meses de maio, xuño, xullo e agosto do ano 2019, que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Artigo 2

Así mesmo, e para os efectos de completar a Resolución do 11 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2019 (DOG núm. 116, do 20 de xuño), dáselles publicidade aos convenios de colaboración pendentes de publicar subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2019 por esta consellería, que se incorpora como anexo II a esta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2019

Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Título do convenio

Data

Importe

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

2.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Salica, Alimentos Congelados, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

2.5.2019

0,00 €

Quinta addenda ao convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Aluminio Español, S.A./Alúmina Española, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

2.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Inditex, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

3.5.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das «XXXVI Xornadas de Folklore 2019» na provincia de Ourense.

9.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos-Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (Anfaco-Cecopesca) e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

9.5.2019

0,00 €

Oitava addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para a realización do practicum do máster universitario en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas.

10.5.2019

0,00 €

Oitava addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería se Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización do practicum do máster universitario en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas.

10.5.2019

0,00 €

Oitava addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) para a realización do practicum do máster universitario en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas.

10.5.2019

0,00 €

Oitava addenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade da Coruña para a realización do practicum do máster universitario en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas.

10.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Unidad de Vehículos Industriales, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

13.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Galicia Auto Estampación, S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

14.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, en materia de formación profesional dual.

14.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Aluminios Cortizo, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

15.5.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para proporcionar ao persoal investigador do Sistema universitario de Galicia acceso a recursos de supercomputación, almacenamento de datos e comunicación.

16.5.2019

510.000,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

16.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

16.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a Consellería do Mar, a Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S.C.G. e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

20.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

20.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Electrónica y Comunicaciones Noroeste, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

21.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Técnicas en Instalaciones Renovables, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

21.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

21.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Cad Tech Ingenieros, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

22.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Tecnologías Plexus, S.L. e Balidea Consulting & Programing, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

22.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

23.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Talleres La Campiña, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

24.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

24.5.2019

0,00 €

Addenda ao convenio de cooperación entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e os Estados Unidos de América (Comisión Fulbright) para a incorporación de auxiliares de conversa Fulbright para o curso 2019/20.

24.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Media Markt Saturn Administración España, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

28.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

29.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla la Mancha y Galicia, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

29.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

29.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

29.5.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

3.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

4.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Novafrigsa, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

4.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

5.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Armadores de Burela, S.A., Organización de Productores Pesqueros de Lugo e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

5.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

5.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Repsol, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

5.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

5.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

6.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Industrias Guerra, S.A. en materia de formación profesional dual.

7.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Pan de A Coruña e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

7.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Puerto de Celeiro, S.A. Organización de Productores 77 e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

7.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

10.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

10.6.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre Microsoft Ibérica, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e Amtega para o uso da ferramenta office 365 polos centros educativos de Galicia.

10.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Navantia, S.A. S.M.E., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

10.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Navantia, S.A. S.M.E., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

10.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Ángel López Soto, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

11.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

12.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

12.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

14.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

14.6.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para reforzo de unidades de apoio á investigación e das oficinas técnicas dos campus de especialización.

18.6.2019

2.214.978,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Distribuciones Froiz, S.A.U., en materia de formación profesional dual.

20.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Tahona Coruña, S.L., en materia de formación profesional dual.

20.6.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

26.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Leroy Merlin España, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

28.6.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Albacora, S.A., en materia de formación profesional dual.

3.7.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, en materia de formación profesional dual.

5.7.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

11.7.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Queserías Entrepinares, S.A.U., en materia de formación profesional dual.

12.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Universidade da Coruña para o desenvolvemento de accións estratéxicas de I+D+i 2019-2020.

15.7.2019

3.238.609,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

16.7.2019

0,00 €

Segunda addenda ao convenio de colaboración educativa entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Aceites Abril, S.L. para o desenvolvemento de ensinanzas de formación profesional da familia de industrias alimentarias na comarca do Ribeiro.

18.7.2019

0,00 €

Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e o Círculo de Empresarios de Galicia para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Federación Comarcal de Empresarios de Arousa para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación de Empresarios Ferrolterra para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación de Empresarios de Ribeira para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación de Empresarios do Polígono de Sabón-Arteixo para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao das Viñas (Ourense) para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación de Empresarios Seara para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e o Asociación de Empresarios Sete Pontes para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Área Empresarial do Tambre para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

19.7.2019

0,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para o cofinanciamento das axudas Juan de la Cierva (convocatoria 2017).

1.8.2019

185.338,89 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e o centro neuropsicopedagóxico O Pelouro para o funcionamento e reserva de prazas para o alumnado durante o curso escolar 2019/20.

6.8.2019

271.154,15 €

Addenda ao convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas en materia de formación profesional dual.

8.8.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña, para o funcionamento do centro de formación profesional Calvo Sotelo durante o curso escolar 2019/20.

12.8.2019

106.925,61 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial da Coruña, para o funcionamento do centro Rafael Puga Ramón durante o curso escolar 2019/20.

12.8.2019

490.096,50 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

28.8.2019

0,00 €

ANEXO II

Título

Data sinatura

Importe

Protocolo de intencións entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e o Concello de Ourense, para a creación dun Centro Galego de Innovación da Formación Profesional en Ourense.

1.3.2019

0,00 €

Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

15.4.2019

0,00 €

Acordo de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para o financiamento e sustentabilidade do desenvolvemento e evolución de varios sistemas de información do ámbito educativo no eido de centros e da inspección, avaliación e calidade do sistema educativo.

17.4.2019

1.446.000,00 €

Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo no financiamento de recursos de información científica en liña.

26.4.2019

1.525.713,00 €