Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Luns, 25 de novembro de 2019 Páx. 50126

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 31 de outubro de 2019, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, e a eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

A Coruña, 31 de outubro de 2019

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Mattheis --- Nikolas Fabián

Fra. 201711998

29.11.2017

256,87

Moreira dos Santos Mateus Jorge

Fra. 201808207

30.8.2018

2.528,20

032750049G

Fra. 201901904

7.3.2019

256,87

Anczura --- Adam Antoni

Fra. 201902720

2.4.2019

361,59

Alves Silva, Ana Paula

Fra. 201902742

2.4.2019

361,59

AU208661

Fra. 201902995

9.4.2019

256,87

519087644

Fra. 201903023

10.4.2019

256,87

032781341Q

Fra. 201903255

16.4.2019

361,59

047369886Y

Fra. 201903857

7.5.2019

361,59

034898513S

Fra. 201904014

9.5.2019

361,59

GG400772

Fra. 201904537

24.5.2019

361,59

Monteiro Ximenes, Ángela

Fra. 201904539

24.5.2019

361,59

Monteiro Ximenes, Ángela

Fra. 201904540

24.5.2019

268,34

Monteiro Ximenes, Suse

Fra. 201904541

24.5.2019

361,59

054127572Q

Fra. 201905577

17.6.2019

361,59

Silva Oliveira, Ivonete

Fra. 201906254

10.7.2019

779,30

076353697E

Fra. 201906376

12.7.2019

256,87

Gagnepain --- Annick

Fra. 201906700

23.7.2019

268,34

Vaduva --- Gina

Fra. 201906706

23.7.2019

361,59

Bianco --- Vittoria

Fra. 201906707

23.7.2019

256,87

Parra Pineda, Pablo Emilio

Fra. 201906722

23.7.2019

118,38

079333625R

Fra. 201907620

22.8.2019

361,59

Y05400550A

Fra. 201907628

22.8.2019

361,59

048111769R

Fra. 201909050

1.10.2019

401,94

052433286W

Fra. 201909184

7.10.2019

361,59