Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Luns, 9 de decembro de 2019 Páx. 52141

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas correspondentes á convocatoria do exercicio 2019.

1. Axudas a propietarios de buques pesqueiros.

1.1. Axudas que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2019 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.0.

d) Finalidade da axuda: limitar o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

A15012636

Pesquerías Carral, S.A.

Equipamento de inertización de parásitos nas vísceras e restos de peixe

23.750,00

A36058824

Febesa Cangas, S.A.

Equipamento de inertización de parásitos nas vísceras e restos de peixe

23.750,00

B36189454

Jucarpe, S.L.

Equipamento de inertización de parásitos nas vísceras e restos de peixe

23.750,00

B36657310

José Cesáreo, S.L.

Equipamento de inertización de parásitos nas vísceras e restos de peixe

23.750,00

B36396208

Hermanos Costa Rial, S.L.

Equipamento de sondaxe por tamaños

12.311,50

1.2. Axudas que melloren a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo en buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2019 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

B15108822

Portorian, S.L.

Subministración e instalación de guindastre

12.000,00

B27267418

Pesqueras Canoura, S.L.

Subministración e instalación de guindastre

12.000,00

***8762** ***7282**

Fontela Arjones, Manuel Pérez Cavalcanti, Andrea

Plotter sonda

50 %: 364,00

50 %: 364,00

Total: 728,00

B36224525

Pesquerías Chamo, S.L.

Losetas para chan, antiesvarantes

17.350,00

***1104** ***9497**

Pedrosa González, Primitivo

Formoso Fernández, María

Ampliación da ponte de gorberno e peches de abrigo

50 %: 2.450,00

50 %: 2.450,00

Total: 4.900,00

***6445** ***6136**

Dosil Caamaño, Agustín Félix

Lamela López, M. Agustina

Parada de emerxencia halador, novo eixe de cola e hidráulica temón

50 %: 798,76

50 %: 798,76

Total: 1.597,52

***9233** ***1603**

Carou Fernández, José R.

Torea Torea, Manuela

Plotter-Sonda

50 %: 470,97

50 %: 470,97

Total: 941,94

B27723659

Armadora Cervera, S.L.

Equipamento depurador de auga. Sistema para implementación de wifi a bordo

6.001,66

***2658 ***1994

Agüín Chouza, Juan José

López Montes, Isabel

Sistema de identificación para embarcacións. Sistema de vixilancia

50 %: 642,50

50 %: 642,50

Total: 1.285,00

***2740**

Pérez Cacabelos, Daniel F.

Plotter-Sonda

730,00

B70151808

Tío Piter, S.L.

Instalación de hélice de manobra

20.726,25

B27025899

Hermanos Galdo, S.L.

Equipamento radioeléctrico de comunicación por satélite

12.000,00

B27233238

Pesquerias Breogán, S.L.

Equipamento radioeléctrico de comunicación por satélite

12.000,00

B27482959

Breso Pesca, S.L.

Equipamento radioeléctrico de comunicación por satélite

12.000,00

B27468909

Mar de Annea, S.L.

Piloto automático

1.014,46

B36895316

Gordejuela Pesca, S.L.

Portelos de habilitación

9.597,00

***3126** ***1259**

Oujo Ageitos, Joaquín

Oujo Ageitos, Antonio

Peche de abrigo

50 %: 3.696,25

50 %: 3.696,25

Total: 7.392,50

B15632136

Xoubiña de Portosín, S.L.

Radar

1.300,00

A36632511

Pescaberbés, S.A.

Equipamento radioeléctrico de comunicación por satélite

12.400,00

***9886**

Durán Miniño, Tomás

Plotter

660,00

B27482959

Breso Pesca, S.L.

Equipamento radioeléctrico de comunicación por satélite

12.000,00

***7880**

Pose Mouzo, José Manuel

Construción ponte de goberno. Sonda

3.028,00

***9380** ***9700**

Siaba Gallego, José Antonio

Rama Martínez, María Jesús

Ampliación da ponte de goberno, peches de abrigo

50 %: 9.950,00

50 %: 9.950,00

Total:19.900,00

***4869** ***7595**

Trigo Galiñanes, José R.

Lores Cendón, Milagros

Plotter. Balsa salvavidas

50 %:1.032,44

50 %: 1.032,44

Total: 2.064,88

***3095** ***9699** ***9922**

Formoso Blanco, Miguel A.

Formoso Blanco, Juan A.

París Fernández, Patricia

Modernizacion: lona, ampliación de toldiña e estrutura

50 %: 1.050,55

25 %: 525,28

25 %: 525,27

Total: 2.101,10

B15108822

Portorian, S.L.

Subministración e instalación de guindastre

12.000,00

1.3. Axudas que aumenten o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2019 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.5.

d) Finalidade da axuda: aumentar o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

B33384728

Galiana Armadores, S.L.

Reforma na zona de elaboración do peixe

2.325,00

B15365372

Pesquera Novo, S.L.

Subministración e montaxe dun xerador de xeo en escamas

37.721,50

B36895316

Gordejuela Pesca, S.L.

Reforma túneles de conxelación

32.138,77

A36632511

Pescaberbés, S.A.

Sistema de arrefriado de auga do mar para limpeza do peixe

17.741,03

1.4. Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático. Substitución de motores.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2019 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.770.3.

d) Finalidade da axuda: mellorar a eficiencia enerxética e mitigar o cambio climático.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

***0423**

Garrido Pereira, Manuel

Substitución motor

1.768,50

***8351**

Villanustre Figueiro, Javier

Substitución motor

1.859,70

***9243**

Haz Amigo, C.B.

Substitución motor

1.523,40

***3378**

Rama Otero, Damián

Substitución motor

1.405,59

***8986** ***9367**

Rivas Rivas, Alfonso

Eduardo Amoedo Ventura, Olga

Substitución motor

50 %: 1.706,25

50 %: 1.706,25

Total: 3.412,50

***6154** ***0052**

Covelo Rodríguez, José Manuel

Cabaleiro Fontán, Ana María

Substitución motor

50 %: 884,25

50 %: 884,25

Total: 1.768,50

***3126**

Ferreiros García, David

Substitución motor

1.859,70

***0924**

López Núñez, Óscar

Substitución motor

813,47

***2740**

Pérez Cacabelos, Daniel Felipe

Substitución motor

2.426,70

***1225** ***1172**

Pernas Martínez, Miguel Ángel

Yáñez Candamil, M. Rebeca

Substitución motor

50 %: 536,85

50 %: 536,85

Total: 1.073,70

***0463** ***1018**

Bastón Tomé, José

Rodal Parcero, María Isabel

Substitución motor

50 %: 2.021,85

50 %: 2.021,85

Total: 4.043,70

***9722**

Casal Fernández, Santiago

Substitución motor

1.073,70

***8313** ***2667**

Seoane Garrido, Concepción

Rodríguez Gallego, Melitón

Substitución motor

50 %: 1.706,25

50 %: 1.706,25

Total: 3.412,50

***7003** ***6374**

García Agraso, Juan Carlos

Fernández Senande, María de los Ángeles

Substitución motor

50 %:1.114,35

50 %:1.114,35

Total: 2.228,70

***0360**

Barciela González, Daniel Ramón, C.B.

Substitución motor

7.755,00

***1268**

Martínez Aufiero, Miguel Ángel

Substitución motor

1.806,00

***3682**

Díaz Bernárdez, Yonatan

Substitución motor

1.768,50

***6437** ***8317**

Mayo Caamaño, Manuel María

Caamaño Lago, María Consuelo

Substitución motor

50 %: 588,30

50 %: 588,30

Total: 1.176,60

***8830**

García Duro, María Alcira

Substitución motor

2.613,60

***3229**

Figueiras Calviño, Alberto

Substitución motor

1.859,70

2. Axudas a tripulantes de buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde de 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2019 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.780.0.

d) Finalidade da axuda: primeira adquisición dun buque de pesca.

e) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

***2491**

Campaña Antelo, Adrián

Adquisición dun buque de pesca

75.000,00

***8000**

Vieites Gómez, Esteban

Adquisición dun buque de pesca

3.000,00

***0397**

Papín Álvarez, Domingo Zeus

Adquisición dun buque de pesca

16.528,93

3. Axudas destinadas a pemes do sector transformador.

a) Norma reguladora: Orde do 30 de novembro de 2018 (DOG núm. 245, do 26 de decembro) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva de axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2019.

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.771.1.

d) Finalidade da axuda: realizar investimentos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo, axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano, se refiran á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación, se refiran á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, que dean lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos e mellores sistemas de xestión e organización.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

B94171246

Ailla Pasteurizados, S.L.U.

Creación de ecoplanta de transformación de produtos do mar

1.296.355,90

A36014595

Alfonso García López, S.A.

Proxecto de mellora de condicións de traballo e redución do impacto no ambiente

277.241,61

B36039279

Aurelio Silva Abalo, S.L.

Nova liña de procesado para a transformación de produtos do mar con equipamento para a mellora do proceso produtivo

41.068,60

A36043479

Benito Fernández e Hijos, S.A.

Melloras substanciais do proceso produtivo: fase de depuración e elaboración de moluscos

50.796,31

A36821007

Cabomar Congelados, S.A.U.

Implantación de novo proceso de envasado

95.175,00

B15341050

Cigalmar, S.L.

Proxecto innovador para novos proxectos, mellora procesos, mellora calidade-hixiene e mellora condicións de traballo

127.854,50

B15341050

Cigalmar, S.L.

Proxecto para investimentos en melloras ambientais

61.017,18

B15612815

Cocedero Barrañamar, S.L.

Conexión ao sistema urbano do saneamento de Ribeira e aproveitamento da enerxía da auga de cocción e tratar os restos de augas

214.196,00

B36001899

Compañía Industrializadora del Bacalao, S.L.

Melloras tecnolóxicas en industria de manipulación e secado de bacallau

21.982,50

A36780641

Congelados Noribérica, S.A.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de pescado

97.565,00

A36600500

Conservas Antonio Alonso, S.A.

Mellora condicións traballo, seguridade e saúde

54.442,41

A36600518

Conservas Cerqueira, S.A.

Proxecto de investimento para mellor e máis innovador proceso produtivo

199.940,55

B36009942

Conservas Dardo, S.L.

Investimento para incremento de capacidade produtiva, incremento da calidade e minoración de residuos

260.064,18

B36002798

Costas y Miñán, S.L.

Melloras tecnolóxicas en industria de tratamento de pesca e acuicultura

39.043,71

A15015571

Depuradora de Mariscos de Lorbé, S.A.

Mellora procesos de produción

11.543,00

B36395101

Depuradora de Moluscos La Sirena, S.L.

Innovación en procesos de pasteurización e elaboración de salsas

369.255,00

B82855057

El Percebeiro, S.L.

Creación de dous novos procesos produtivos: para elaboración de pescado fileteado e equinodermos

67.625,30

B82855057

El Percebeiro, S.L.

Novo proceso produtivo de elaboración do mexillón en fresco

16.275,00

B15061617

Fesba, S.L.

Adquisición de maquinaria e software de xestión para mellora do proceso produtivo e da xestión e organización da empresa

92.467,00

B15726938

Frigorífica Botana, S.L.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de pescado

136.220,58

A36608180

Frigoríficos de Galicia, S.A.

Proxecto innovador con solucións tecnolóxicas, mellora proceso, produto, sistemas de xestión e eficiencia enerxética

148.807,85

A36600880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Proxecto innovación para mellorar procesos, mellorar sistemas de xestión e organización, de seguridade e de condicións de traballo

48.946,65

A36600880

Frigoríficos de Vigo, S.A.

Proxecto innovador para mellorar procesos, novos produtos, valor engadido, aforro enerxético, seguridade e condicións de traballo

216.887,34

B27705615

Frigoríficos Iberport, S.L.

Proxecto de modernización de industria procesadora de pescado

70.370,34

***5745**

García Vidal, Milagros

Ampliación e equipamento dunha fábrica de conservas para a mellora substancial do proceso produtivo

76.484,03

B36794410

Hermanos Fernández Ibáñez Consignatarios de Pesca, S.L.U.

Deseño, construción e posta en marcha dunha nova planta de frío (ultraconxelación) e elaboración

5.356.655,06

B15110638

José Luis Correa Kessler, S.L.

Proxecto de melloras tecnolóxicas en industria de procesado de pescado

28.122,71

A36602399

Justo López Valcárcel, S.A.

Melloras tecnolóxicas orientadas á innovación e eficiencia enerxética

128.807,59

B36037000

Leiro e Hijos, S.L.

Mellora da eficiencia enerxética, melloras ambientais e mellora nos procesos

151.991,38

A36020543

Mares de Galicia, S.A.

Mellora substancial do proceso de pasteurización dos moluscos: fase almacenamento en frío do produto final

20.300,33

B62369764

Maresmar, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo na fase de depuración e na fase de elaboración de moluscos

64.849,50

B70451018

Mariscos Antón Fernández, S.L.

Instalación fotovoltaica de 49,915 kWp

16.526,39

B36346278

Mariscos Daporta, S.L.

Proxecto innovador en mellora de procesos e produto, de xestión e organización, de hixiene, seguridade e condicións do persoal

21.967,30

B36300952

Mariscos Elvira, S.L.

Nova liña de procesado para a transformación de produtos do mar delicado

27.775,00

B36390870

Mariscos Inés, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo para elaboración de moluscos

28.740,00

B36041622

Mariscos Trelles, S.L.

Mellora substancial do proceso produtivo: fase de almacenamento

23.484,97

B94158102

Marukei Bio-Technology, S.L.

Acondicionamento de nave industrial para a actividade de tratamento de residuos de pescado

538.979,53

B36380525

Mejillones Nidal, S.L.

Melloras orientadas á eficiencia enerxética, ambiente e innovación

154.563,56

B36314318

Mejillones Ría de Arosa, S.L.

Aforro enerxético e disminución de emisións co cambio de combustible

80.892,00

A36031714

Moluscos Rías Baixas, S.A.U.

Mellora substancial do proceso produtivo para elaboración de ameixa fina e babosa

36.240,00

A36053148

Moluscos Rías Gallegas, S.A.

Nova liña de elaboración para novos produtos do mar (2ª fase)

64.600,20

B15738867

Novas y Mar Especialidades, S.L.

Modernización de industria de tratamento de produtos de pesca

10.207,19

B98242498

Nuestro Mar de Siempre, S.L.

Equipamento de maquinaria

149.911,40

B36302958

Pasteurizados Cíes, S.L.U.

Mellora substancial do proceso produtivo e de aforro enerxético

47.665,00

B15066210

Pescados Hermanos Lijó, S.L.

Nova liña de automatización do produto terminado para mellorar a seguridade dos traballadores e o sistema de xestión

59.975,00

B36900074

Pescados, Frigoríficos y Mariscos Albeda, S.L.

Instalación fotovoltaica de autoconsumo en Albeda

62.240,97

B70314570

Porto-Muíños, S.L.

Nova liña de produción dun produto innovador, mellora da calidade e redución do impacto ambiental

69.052,50

B70314570

Porto-Muíños, S.L.

Proxecto innovación para a empresa. Mellora sistema xestión e organización (implant. ERP solución global)

12.931,78

B70314570

Porto-Muíños, S.L.

Instalación fotovoltaica de autoconsumo en Porto-Muíños, S.L.

38.363,42

A15097728

Portosín Fiss, S.A.

Optimización do proceso de envasado e acondicionamento de especies peláxicas para garantir as condicións dos traballadores

30.317,00

B70386974

Proafer Rianxo, S.L.U.

Implantación dun sistema innovador de tratamento de auga para a depuración de moluscos

68.459,93

B15564461

Provisión Productos Pesqueros, S.L.

Instalación dunha liña de pescado conxelado (para pescada e polbo)

21.056,00

B36756138

Santiago Montenegro Campos, S.L.

Instalación fotovoltaica e substitución de luminarias en Pescavigo

10.748,84

F15210180

Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arosa

Melloras na seguridade, hixiene e sistema de xestión do centro

5.119,00

B70397393

Triñanes e Pego, S.L.

Construción depuradora de moluscos Trimar

164.736,76

4. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 15 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, tramitada como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.772.2.

d) Finalidade da axudas: realizar actuacións co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

B15139785

Acuidoro, S.L.

Melloras Hatchery e engorda (Cervo)

249.745,24

B15139785

Acuidoro, S.L.

Cubrición tratamentos nave ras de linguado (Cervo)

4.325,67

***0579**

Alborés García, Purificación

Construción batea Ostreira II

27.896,05

***9687**

Álvarez López, Bernardo

Modernización embarcación auxiliar Ai o tedes: máquina clasificadora desgranadora e grella vibradora

7.495,00

***4057**
***3035**

Álvarez Torrado, Mercedes
Conde Álvarez, Benito

Modernización embarcación auxiliar Pesqueira: maquina clasificadora e desgranadora e pesadora

11.245,00

***7995**
***8025**

Antepazo Juncal, José
Miranda Coloret, María Elena

Modernización embarcación auxiliar Monte Aguieiro: pesadora electrónica

5.250,00

A36013340

Barlovento, S.A.

Construción batea Area VI

52.600,00

***8769**
***1749**

Barreiro Freire, Juan Manuel
Barreiro Freire, Mª Dolores

Construción batea Bruma X

25.222,00

***4924**

Bello Rubianes, Purificación

Construción embarcación auxiliar Starfish

11.925,65

A36043479

Benito Fernández e Hijos, S.A.

Modernización embarcación auxiliar Xina: guindastre hidráulico

31.380,00

B94117314

Casgromex, S.L.

Construción embarcación auxiliar Jocar Tres

624.435,50

B94117314

Casgromex, S.L.

Construción batea R.A. II

52.600,00

***2584**
***3216**

Castro Paz, Manuel
Nine Beloso, Ana María

Construción batea Serafín

25.750,00

***7781**
***34522**

Del Río Mariño, Juan Antonio
Del Río Mariño, Rodrigo

Construción embarcación auxiliar Meteoro Segundo

307.350,00

***6783**
***7595**

Doval Paz, Víctor Manuel
Doval Paz, Diego

Modernización embarcación auxiliar Cuatro Hermanos Uno: máquina clasificadora desgranadora, grella vibradora, cinta transportadora e tapa rasa motor

7.000,00

***7700**
***6891**

Fachado Lorenzo, Ramón
Fachado Lorenzo, Alberto Marcos

Modernización embarcación auxiliar Marcos Dous: guindastre hidráulico, grella vibradora, pesadora electrónica e bomba de auga

37.905,00

***9523**
***5130**

Fernández Pérez, Antonio
Laíño Laíño, Ramona

Modernización embarcación auxiliar Ferlai: motor auxiliar, bomba de baldeo e intercambiador calor mariño

17.762,00

***3817**
***8062**

Fernández Triñanes, Benigno
Boo González, María Elena

Construción batea Blanco XI

24.350,00

***3579**

Ferreiros Romero, Ramón Manuel

Modernización embarcación auxiliar Ferreiros Primero: máquina de enrolar e grella vibradora

4.087,00

***7794**

Galbán Rubio, Fernando

Modernización embarcación auxiliar Galbán Octavo: pesadora electrónica

5.250,00

***5914**

García García, Juan Isidro

Modernización embarcación auxiliar Carallada: motor auxiliar, radar Koden, bomba de baldeo, parafuso de transporte, modernización toldiña, tolva, mesa grella e máquina clasificadora

49.697,00

B94027521

Gondar Dios Arousa, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Cobecho Tres: sistema de estanqueidade en cuberta con impermeabilización

9.425,00

***6303**

Gondar Otero, Miguel Ángel

Modernización embarcación auxiliar Gondar Otero: máquina vibradora, grella, pesadora e uñas

7.025,00

***1746**

González Fungueiriño, Mª Luz del Mar

Modernización embarcación auxiliar Conquistador: tolva

12.822,50

***5635**
***0051**

González Vázquez, Dionisio
Rial Padín, María Dolores

Modernización embarcación auxiliar Fita: adquisición diversos equipamentos electrónicos e renovación carpintaría

1.212,50

***0558**
***4293**
***2660**
***2684**

Grande Piñeiro, Germán
Carro Grande, Carmen Isaura Oliva
Grande Piñeiro, Miguel Ángel
Mouriño Pereira, María Celina

Modernización embarcación auxiliar Grampi Segundo: máquina clasificadora e eixe con paletas

5.791,50

***8529**

Guillán Gestoso, Ángel Iván

Construción embarcación auxiliar West

17.669,00

***4446**
***5676**
***5479**
***5956**

Iglesias Iglesias, Isidro
Iglesias Iglesias, José Ramón
Gondar Folgada, Rosa María
Aguiño Díaz, María del Carmen

Construción batea Meco IV

52.600,00

B15521958

Lago Mejilloneras, S.L.

Construción batea Melayro I

26.125,00

B15521958

Lago Mejilloneras, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Lourdes del Mar: guindastre hidráulico, lantión hidráulico, culler e conxunto rotor, tolva e máquina clasificadora

49.883,50

***8191**

Mariño Pérez, Manuel José

Construción batea Domar II

24.350,00

B15259773

Mariscos Joyfra, S.L.

Construción embarcación auxiliar San Fernando

412.260,00

B36135770

Mariscos Portelamar, S.L.

Construción batea Max II

26.600,00

***3151**
***5675**

Martínez García, Olga
Otero Bea, José Francisco

Modernización embarcación auxiliar Conroibo: tolva con cinta transportadora

10.000,00

***7052**

Mascato Otero, Raúl

Construción embarcación auxiliar Raúl Mascato Dous

282.622,50

B70495346

Mejilloneras Deiramar, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Deiramar Dos: pesadora electrónica, mesa grella vibradora, cesto e radar

15.365,00

B70526207

Mejilloneras del Barbanza, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Redemar: motor principal e máquina desgranadora

29.849,00

B70503446

Mejilloneras Evama, S.L.

Construción embarcación auxiliar Evangelina

12.088,00

B70439575

Mejilloneras Lorenzo Fungueiriño, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Hermanos Lorenzo: pesadora electrónica, convertidor, grella vibradora, pistola de impacto neumático e remolque

9.446,93

B36311777

Mejillones Bel, S.L.

Construción embarcación auxiliar Samertolameu

278.619,69

B36328011

Mejillones Julio, S.L.U.

Modernización embarcación auxiliar Playa de Cabanas: cesgranadora mexillón

6.600,00

B36328011

Mejillones Julio, S.L.U.

Modernización embarcación auxiliar Playa de Cabanas: desdobradora, desgranadora e culler

11.284,50

***3266**
***5850**

Méndez Piñeiro, Victorino
Vidal Iglesias, María Carmen

Construción batea Gallardo III

57.614,00

B15111032

Mexilor, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Antonio P: pesadora electrónica e máquina encordadora eléctrica

8.000,00

B15111032

Mexilor, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Antonio P: motor principal

27.448,00

***6548**

Millán Fernández, José Francisco

Construción batea Leiro IV

25.750,00

***3797**
***8667**
***3797**

Miranda Mariño, Juan Ramón
Miranda Mariño, Lidia
Miranda Mariño, Jorge

Modernización embarcación auxiliar Miranda Mariño: máquina encordadora, grella vibradora, pesadora electrónica, mellora tolva e instalación hidráulica

15.025,00

***7392**
***4846**
***4877**

Mougán Rodríguez, Santiago
Mougán Rodríguez, Segundo
Mougán Rodríguez, María Josefa

Construción batea Rodridios II

26.600,00

***1662**

Muñiz Lampón, José M.

Construción batea Framarea II

29.000,00

***5080**
***6409**

Nogueira Grande, José Luis
Santos Lorenzo, Inés

Construción embarcación auxiliar Nogueira Segundo

384.367,00

B94151719

Nueva Pescanova Biomarine Center, S.L.

Dotación de laboratorio e equipamentos de medición

10.427,20

***8995**
***7615**

Otero Fuentes, Luciano
Otero Fuentes, Román

Modernización embarcación auxiliar Antares: pesadora electrónica

5.250,00

***6620**

Otero Lojo, Alfredo

Modernización embarcación auxiliar Novo Esmeralda: máquina desdobradora, xogo de mangueiras, cinta transportadora e grella vibradora

7.142,00

***5527**

Otero Núñez, David

Modernización embarcación auxiliar Faldran: radar

1.197,32

***6928**
***6876**
***9718**

Otero Otero, José Alberto
Otero Otero, María Elena
Otero Lorenzo, María Áurea

Modernización embarcación auxiliar Torremar Uno: guindastre hidráulico e culler

31.455,50

***5100**

Otero Pouso, Víctor Manuel

Modernización embarcación auxiliar Gatuno: tolva e máquina encordadora

14.075,00

A27192772

Ovapiscis, S.A.

Modernización de instalacións centro de acuicultura (Baleira)

193.756,01

***5765**

Pérez Vicente, María Sandra

Modernización embarcación auxiliar Den: construción ponte de goberno, tolva, equipamento de navegación, plotter e sonda

33.135,46

***5520**
***1517**
***5258**
***8247**

Piñeiro Rodríguez, Mª del Carmen
Citoula Refojo, Ramón
Silva Fajardo-Julit, Ana Esmeralda
Piñeiro Rodríguez, Juan Jesús

Construción embarcación auxiliar Nuevo Primo

304.150,00

***2256**

Piñeiro Vázquez, Óscar

Modernización embarcación auxiliar Virgen de La Lanzada: pesadora electrónica e grella vibradora

6.250,00

B70015821

Proameixa Fernández, S.L.

Instalación flotante experimental Exp-Peneira I

48.766,00

***6228**
***7150**

Prol Meis, Gustavo Antonio
Rey Resúa, Ana María

Modernización embarcación auxiliar Castro: radar e grellas

2.134,00

***5404**

Rey Buezas, Miguel Ángel

Modernización embarcación auxiliar Nuevo Tayla: máquina pesadora ensacadora, molinete hidráulico e remolque náutico

20.450,00

***2383**
***8188**

Rial Nieto, Miguel Ángel
Rodríguez Muñiz, José

Modernización embarcación auxiliar Puchín: guindastre hidráulico

25.205,00

***5932**

Rodiño Lusquiños, Martín

Modernización embarcación auxiliar Robemar: grupo electrógeno, motores eléctricos, 8 motorreductores, cadro de protección e control e máquina desdobradora

39.853,61

***5983**
***0835**
***8316**
***4317**

Rodríguez Muñiz, Ramón
Rodríguez Muñiz, Javier
Landín Lamas, Yolanda
García Figueiras, María Victoria

Modernización embarcación auxiliar Cajide Rial: guindastre hidráulico

17.699,50

***6559**

Rodríguez Silva, Ángel José

Modernización embarcación Caprichoso Tercero: pesadora, cinta de parafuso e grella vibradora

8.738,00

***3879**

Rodríguez Silva, Sara

Modernización embarcación auxiliar Lalo Rodríguez: máquina clasificadora, pesadora e tolva

21.519,00

***0647**

Rosendo Calvar, Alberto

Construción embarcación auxiliar O Ferreiro

206.943,50

***0690**
***0222**

Rouco Paredes, Javier
Baqueiro Sotelo, Isabel

Modernización embarcación auxiliar Noa e Javi: tolva

11.250,00

***1531**
***0701**

Saborido Armental, José Ramón
Ojea Ozores, Beatriz

Modernización embarcación auxiliar Gaucho Uno: motor principal, motor auxiliar, pesadora e mesa grella vibradora

50.162,00

***7804**

Sánchez Abalo, Enrique

Construción batea J.T. III

24.343,00

***5376**
***5754**

Sánchez Silva, Daniel Francisco
Bermúdez González, María Dolores

Modernización embarcación auxiliar Gedasan: pesadora electrónica, máquina encordadora eléctrica, grella vibradora e convertidor de enerxía 24-3000

10.618,00

***2486**
B36159119

Santiago Rial, Ramón
Bateamar, S.L.

Construción batea Lezama

24.000,00

***5353**
***6910**

Silva López, Juan Manuel
Silva López, Javier

Modernización embarcación auxiliar Rubio Segundo: guindastre hidráulico

38.859,00

***8052**

Silva Triñanes, Manuel María

Modernización embarcación auxiliar Sara Diez: motor

3.879,65

***8377**

Soutullo Garrido, José

Construción batea Soutullo V

52.600,00

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Merexo (Muxía)

7.512,89

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Melloras granxa de Palmeira (Ribeira)

26.574,48

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Melloras granxa de Vilán (Camariñas)

49.328,34

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Melloras granxa de Quilmas (Carnota)

117.725,00

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Modernización granxa de Couso (Ribeira)

50.052,30

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Melloras granxa de Lira (Carnota)

111.328,80

***3819**

Torres López, Roberto

Construción embarcación auxiliar Sisty

9.263,65

***8439**

Triñanes Pego, Sergio

Modernización embarcación auxiliar Yosemar: guindastre hidráulico, tolva e parafuso transportador

57.518,50

B36203024

Vengarco, S.L.

Modernización embarcación auxiliar Vengarco: motor auxiliar

15.625,00

***5838**
***3132**

Vidal Padín, Santiago
Fragua Eitor, María Ángeles

Modernización embarcación auxiliar Barros: guindastre hidráulico, tolva e parafuso

49.535,35

***5851**
***2699**

Vidal Vidal, Rosa María
Bea Pereira, José Manuel

Modernización embarcación auxiliar Beyvi Mar: guindastre hidráulico, tolva

36.522,50

***6099**
***6486**

Vilar Durán, Carmelo
Martínez Bugallo, María Esther

Modernización embarcación auxiliar Tembramar: máquina clasificadora desgranadora

5.995,00

***7421**

Viñas Otero, Alén

Modernización embarcación auxiliar Chorima: máquina laboreo, pesadora electrónica, tolva, parafuso transportador e modernización toldiña

25.640,50

5. Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego.

a) Norma reguladora: Orde do 11 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2019, para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para a preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

b) Convocatoria: exercicio 2019.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723B.780.1.

d) Finalidade da axuda: preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros e das asociacións de produtores pesqueiros no ámbito autonómico galego, correspondentes ao ano 2018.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

G36643088

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto de Vigo

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2018

211.473,92

G27031368

Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2018

324.910,22

G36044790

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto e Ría de Marín

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2018

269.307,00

G15108111

Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto da Coruña

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2018

65.734,29

G36049161

Organización de Produtores de Marisco e Cultivos Mariños da Provincia de Pontevedra

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2018

166.943,70

A27175553

Organización de Produtores Puerto de Celeiro, S.A.

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2018

317.783,08

G70338702

Organización de Produtores Asociación de Armadores de Cerco de Galicia

Preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización. Ano 2018

6.576,98

6. Axudas aprobadas de convocatorias anteriores trala estima do recurso de reposición.

6.1. Axudas a propietarios de buques pesqueiros.

a) Norma reguladora: Orde do 19 de decembro de 2017 (DOG núm. 28, do 8 de febreiro de 2018) pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2018 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2018.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.770.6.

d) Finalidade da axuda: mellorar a hixiene, a saúde, a seguridade e as condicións de traballo.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

***6241**

Antonio y Fernando Queiruga Sampedro, C.B.

Equipamento para levantar cargas

93.264,00

7. Axudas complementarias aprobadas de convocatorias anteriores trala estima do recurso de reposición.

7.1. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 1 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos en acuicultura cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2017, tramitadas como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2017.

c) Aplicación orzamentaria: 14.02.723A.772.2.

d) Finalidade da axuda: realizar actuacións co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

B15139785

Acuidoro, S.L.

Acondic nursery linguado e protocolo larvario

10.907,64

***7266**
***6357**

Silva Muñiz, Isaac
Silva Muñiz, Santiago

Modernización embarcación auxiliar Ana Muñiz Dos: ponte, motor e guindastre

5.950,00

A28682987

Stolt Sea Farm, S.A.

Reprodutores de linguado

1.254,00

7.2. Axudas destinadas a establecementos de acuicultura.

a) Norma reguladora: Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, tramitado como expediente anticipado de gasto.

b) Convocatoria: exercicio 2018.

c) Aplicación orzamentaria: 15.02.723A.772.2.

d) Finalidade da axuda: realizar actuacións co fin de fomentar unha acuicultura sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

e) Persoas ou entidades beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas, en euros:

DNI/NIF

Persoa ou entidade beneficiaria

Obxecto da axuda

Axuda total

B15139785

Acuidoro, S.L.

Novo ras para linguado e ampliación nursery de rodaballo. Hatchery Cervo

37.305,06

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2019

Mercedes Rodríguez Moreda
Directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica