Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Luns, 9 de decembro de 2019 Páx. 52111

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 25 de novembro de 2019 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas para a mocidade do exterior establecidas na Orde do 9 de abril de 2019.

Pola Orde do 9 de abril de 2019 (DOG do 26 de abril), establécese o procedemento para a adxudicación de bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019/20 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos (código de procedemento ED333A).

O artigo 13 establece que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se resolve a convocatoria destas bolsas, coa lista de persoas beneficiarias, a de suplentes e a de solicitudes denegadas.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as bolsas ás persoas que se relacionan no anexo I e denegalas ás persoas que se relacionan no anexo II desta orde, polas causas especificadas. Así mesmo, estas listaxes publicaranse no portal da formación profesional http://www.edu.xunta.es/fp/

A dotación, a contía, a distribución dos pagamentos e as condicións para a adxudicación das bolsas serán as establecidas na Orde do 9 de abril de 2019.

Segundo. A publicación da listaxe de persoas beneficiarias terá os mesmos efectos que a notificación, segundo se establece no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Apelidos

Nome

Arcay Ferreiro

Mónica Gisela

Aznar Recalde

Natalia Magali

Costas Martínez

Alba

Goas Caneda

Lucas Mario

Gómez Giordano

Camila Lucero

González Cid

Mercedes Covadonga

Gutiérrez Carrodeguas

Valeria

Iglesias Schröder

Max Ignacio

Martínez Méndez

Jenifer Vanesa

Miguens Bouzón

Mirian

Naval Buezas

Juan Manuel

Rea Blanco

Emely Antonieta

Rodrigues Caramés

Livia

Sabugueiro Avilés

Iris

ANEXO II

Apelidos

Nome

Motivo de exclusión

Alemparte Portas

Vanessa

9

Alonso Cruz

Maray

9

Álvarez Montes de Oca

Silvia Rachel

4, 5, 6, 7

Andrade Pérez

Adrián

5, 6

Bernárdez Piñeiro

María Cristina

9

Carpio Guerra

Raynier Alfonzo

2

Chicasaca Flores

Yoselín

4, 5, 6, 7, 8

Claro Duharte

Lisaura Loreta

9

Coronel Harrera

Javier Mauricio

5, 6, 7, 8

Dalio Arufe

Sabrina Eugenia

5, 6

Díaz Hermelo

Isabel

5, 6, 7, 8

Dosil Gómez

Adrián Darío

9

Escobar Febles

Moisés

5, 6, 8

Espasandín Laboda

Alejandro

2

Fernández Fritzler

María Eugenia

9

Fraiz García

Desirée Giselle

9

Gerpe Leis

Úrsula

5, 6, 7, 8

Gómez Grandío

Elvira

2

González Nasi

Lucía

5, 6, 7

González Piñeiro

Martín

2

Granja Montaño

Fredy Antonio

2

Guarino Fernández

Salvatore Luigi

5, 6

Jiménez González

Camila

6, 7

Lorenzo Llarena

José Ramón

9

Loureiro Pérez

Javier

5, 6, 7, 8

Martínez Candal

Javier

6

Martínez Doldán

Pablo

5, 6, 7

Millán Trinquete

Federico

9

Mondragón Mouta

Sergio

5, 6

Montenegro Fernández

Jorge

2

Montes de Oca Santana

Tamara

2

Noto Rodríguez

Juan Valentín

9

Owono Obiang

Isabel Avomo

5, 6, 7, 8

Pasmor Mieres

Aracely

4, 5, 6, 7, 8

Pena Magdalena

Samantha

4, 5, 6, 7

Pérez Fariña

Yaiza

5, 6, 7

Pérez Rodríguez

Jorge

5, 6, 7

Ramírez de la Cruz

Cristin Myka

4, 5, 6, 7, 8

Ramírez Arrieta

Alexandra Yomara

2

Ramírez Torres

Angie Paola

5, 6, 7, 8

Saravia Tasayco

Aldana

5, 6, 7, 8

Seara Rodríguez

Noel

5, 6, 7, 8

Sousa Santos

Douglas William de

2

Suárez Michelangelli

Giselle-Andrea

5, 6, 7

Suárez Pereira

Patricia

5, 6, 7

Talquenca Garea

Daniel

5, 6, 7

Tuñas Pais

Andrea

5, 6, 7

Vale Mariño

Raúl

5, 6, 7

Veiga Puente

Mónica

2

Zapatero Jara

Silvia

2

Causas de exclusión:

1. Solicitude presentada fóra de prazo.

2. A persoa solicitante non é menor de 30 anos.

3. Anexo I debidamente cuberto.

4. Documentación acreditativa da nacionalidade española.

5. Documentación acreditativa da residencia no estranxeiro (no prazo de presentación da solicitude).

6. Documentación acreditativa da residencia no estranxeiro os dous anos anteriores á data de presentación da solicitude.

7. Documentación acreditativa de ser emigrante nado/a en Galicia ou ter residido en Galicia de maneira continuada durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou do seu nacemento no estranxeiro e de ser descendente dunha persoa que cumpra algunha destas condicións.

8. Documentación acreditativa do seu vínculo cun concello galego (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro), no caso das persoas nacidas no estranxeiro.

9. Matrícula nun ciclo superior de formación profesional.