Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Xoves, 12 de decembro de 2019 Páx. 52800

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se dá publicidade a diversos acordos.

O tribunal nomeado pola Orde do 1 de marzo de 2019 (DOG núm. 48, do 8 de marzo), modificado polas ordes do 12 de marzo de 2019 (DOG núm. 51, do 13 de marzo) e do 14 de marzo (DOG núm. 53, do 15 de marzo), para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo),

ACORDOU:

Primeiro. Publicar, como anexo a esta resolución, a lista de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade co establecido na base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes dispoñen dun prazo de vinte (20) días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar a dita resolución ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para que elabore a proposta de nomeamento como persoal funcionario de carreira das persoas aspirantes que figuren nela.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2019

Xosé Inacio Palomanes Rodríguez
Presidente do tribunal

ANEXO

Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo C2), convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG núm. 47, do 7 de marzo).

DNI

Apelidos

Nome

1º exerc.

2º exerc.

3º exerc.

Total

1

***2532**

Pazo Costas

Montserrat

39,16

34,00

Exenta

73,16

2

***8611**

Miguélez Canal

Luisa

38,88

32,00

Exenta

70,88

3

***9132**

Rodríguez Manteiga

Luis

28,88

38,00

Exento

66,88

4

***7362**

Lorenzo Fernández

Elina

37,77

28,66

Exenta

66,43

5

***5936**

Añel González

Yéssica

36,66

29,33

Exenta

65,99

6

***4797**

Cendán Vázquez

Eva

38,88

26,66

Exenta

65,54

7

***7957**

Areal Almeida

Natalia

40,00

25,33

Exenta

65,33

8

***7734**

Domínguez Castro

María del Carmen

35,83

29,33

Exenta

65,16

9

***3192**

Teijeiro Dorado

Juan José

40,00

24,66

Exento

64,66

10

***8767**

Fernández Vispo

Lara

37,22

27,33

Exenta

64,55

11

***4495**

Rodríguez Fernández

Sergio

31,94

31,33

Exento

63,27

12

***5577**

Fernández Rodríguez

Ana Isabel

35,83

27,33

Exenta

63,16

13

***5761**

Salgueiro Rial

Patricia

35,00

28,00

Exenta

63,00

14

***1926**

Colón Leira

Cristóbal

36,94

26,00

Exento

62,94

15

***8514**

Cendón Vázquez

Iván

35,55

27,33

Exento

62,88

16

***8908**

Cernadas Soto

Jesús Javier

32,77

30,00

Exento

62,77

17

***8039**

Rodríguez Ponte

Mónica María

38,05

24,66

Exenta

62,71

18

***0351**

Vázquez Castro

María Almudena

37,77

24,66

Exenta

62,43

19

***0876**

Varela Betolaza

Paula

38,33

24,00

Exenta

62,33

20

***5071**

Iglesias Fernández

Camelia

38,88

23,33

Exenta

62,21

21

***4707**

Rodríguez Pérez

María

36,11

26,00

Exenta

62,11

22

***1622**

Rey Fernández

Marco

34,72

27,33

Exento

62,05

23

***8963**

Carbia Blanco

Martín

34,72

27,33

Exento

62,05

24

***7959**

García Rañales

José Manuel

34,72

27,33

Exento

62,05

25

***3911**

Bernárdez Barreiro

Iván

35,00

26,66

Exento

61,66

26

***3210**

Arraña Castro

Iria

38,05

23,33

Exenta

61,38

27

***7290**

Vázquez Martínez

María

34,44

26,66

Exenta

61,10

28

***4224**

Núñez Fernández

Sabela

35,55

25,33

Exenta

60,88

29

***9654**

Lorenzo Cea

Elena María

36,11

24,66

Exenta

60,77

30

***8387**

Lemos Cid

María José

33,33

27,33

Exenta

60,66

31

***5406**

Míguez Iglesias

Ana María

35,00

25,33

Exenta

60,33

32

***8094**

Fernández Limeres

Isabel

38,88

21,33

Exenta

60,21

33

***7494**

Santos López

Francisco Manuel

28,05

32,00

Exento

60,05

34

***2399**

Salgado Iglesias

Jonathan

31,38

28,00

Exento

59,38

35

***0777**

Fernández Matías

Antonio

28,05

31,33

Exento

59,38

36

***2108**

Luque Romero

Elisabet Ana

33,88

25,33

Apta

59,21

37

***3005**

Domínguez Fariñas

Ana

35,00

24,00

Exenta

59,00

38

***1808**

Lamela Gil

David

36,94

22,00

Exento

58,94

39

***3388**

Rodríguez Retorta

Saúl

38,88

20,00

Exento

58,88

40

***3514**

Eijo Otero

Sara

33,05

25,33

Exenta

58,38

41

***5319**

Suárez Vázquez

Nerea

31,94

26,00

Exenta

57,94

42

***7109**

Túñez Pérez

Carlos

34,44

23,33

Exento

57,77

43

***9727**

Rodríguez López

Ana

27,77

30,00

Exenta

57,77

44

***6178**

Cordo Coto

Mónica

33,61

24,00

Exenta

57,61

45

***8001**

Costas Fernández

José Manuel

28,05

29,33

Exento

57,38

46

***4056**

Cortón Iglesias

Noelia

35,83

21,33

Exenta

57,16

47

***9446**

González Silva

Micael

32,77

24,00

Exento

56,77

48

***7726**

Fandiño Pazos

Sandra

31,38

25,33

Exenta

56,71

49

***5428**

Blanco González

Martín

30,55

21,33

Exento

51,88

50

***0594**

Lago Antolín

Diana María

23,61

20,66

Exenta

44,27