Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Xoves, 12 de decembro de 2019 Páx. 52877

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vilagarcía de Arousa

ANUNCIO da oferta de emprego público do ano 2019.

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 4 de novembro de 2019 e Resolución da Alcaldía do 10 de outubro de 2019, aprobouse a oferta de emprego público correspondente ás prazas de persoal funcionario que a continuación se reseñan correspondente ao ano 2019, en cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do texto refundido do Estatuto básico do empregado público:

Grupo

Denominacion praza

Escala/clase/categoría

A2

Técnico de xestión

Administración xeral/xestión

1

A2

Enxeñeiro técnico

Administración especial/técnica/medio

1

A2

Técnico de cultura

Administración especial/técnica/medio

1

A2

Técnico/a en prevención de condutas aditivas

Administración especial/técnica/medio

1

A2

Inspector/a

Administración especial/executiva

1

C1

Policía

Administración especial/básica

1

C1

Policía (quenda mobilidade)

Administración especial/básica

2

C1

Delineante-proxectista

Administración especial/técnica/auxiliar

1

C1

Técnico de deportes

Administración especial/técnica/medio

1 (T/parcial)

C2

Auxiliar administrativo

Administración xeral/auxiliar

3

AP

Subalterno

Administración xeral/subalterna

2 (1 T/parcial)

AP

Operario condutor-maquinista

Administración especial/cometidos especiais

1

AP

Operario albanel

Administración especial/persoal de oficios

2

AP

Operario servizos

Administración especial/persoal de oficios

8 (5 FPSDM)

O que se fai público para xeral coñecemento.

Vilagarcía de Arousa, 7 de novembro de 2019

Alberto Varela Paz
Alcalde presidente