Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Xoves, 12 de decembro de 2019 Páx. 52878

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso para o outorgamento de autorizacións de dominio público co obxecto da ocupación de locais (19) de aparellos no edificio anexo á lonxa do porto de Ferrol.

O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, mediante a Resolución do 25 de outubro de 2019, acordou aprobar un concurso para outorgamento de autorizacións de dominio público co obxecto da ocupación de locais (19) de aparellos no edificio anexo á lonxa do porto de Ferrol, e aprobar o documento de licitación do concurso e o título de outorgamento das autorizacións.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Servizos Xurídicos e Relacións Laborais.

c) Código de expediente: A-915.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do obxecto: concurso para o outorgamento de autorizacións de dominio público co obxecto da ocupación de locais (19) de aparellos no edificio anexo á lonxa do porto de Ferrol.

b) Localización: porto interior de Ferrol.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación: taxas segundo o título concesional.

5. Garantías:

Provisional: non procede.

6. Explotación: contía e forma establecida no título concesional.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Peirao de Curuxeiras, s/n, 15401 Ferrol. Teléfono 981 33 80 00; fax 981 33 80 01.

b) Data de obtención de documentación e información: a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no DOG.

8. Requisitos dos concursantes: os recollidos no prego de bases do concurso.

9. Criterios de adxudicación: os que figuran no prego de bases do concurso.

10. Presentación das ofertas:

a) Data límite: o prazo de presentación das proposicións será de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio do concurso no Diario Oficial de Galicia. Se o día fixado é sábado ou inhábil, o prazo de presentación rematará o seguinte día hábil.

b) Documentación que integrará as ofertas: formularanse co disposto no prego de bases do concurso.

c) Lugar de presentación: Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Peirao de Curuxeiras, s/n, 15401 Ferrol.

11. Apertura das ofertas:

Acto de apertura: a apertura das ofertas realizaraa a mesa do concurso, que terá lugar no Edificio da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, sito no peirao de Curuxeiras, s/n.

12. Gastos do anuncio: serán por conta dos adxudicatarios do concurso.

Ferrol, 21 de novembro de 2019

José Manuel Vilariño Anca
Presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao